Календар догађаја

Јул, 2016
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

заједници за,једно
Налазите се: Почетна

Актуелности

Рачуни за уплату хуманитарне помоћи за Град Чачак

10/03/2016
Град Чачак је отворио девизни и динарски наменски рачун за прикупљање хуманитарне помоћи за отклањање последица од поплаве.

Потпредседник Владе Зорана Михајловић уручила кључеве новим станарима у насељу Обреж

27/07/2016

Обавештење о јавном увиду, презентацији и расправи студије о процени утицаја на животну средину

25/07/2016

Обавештење о јавном увиду, презентацији и расправи ажурирања студије о процени утицаја на животну средину

25/07/2016

Обавештење о донетој одлуци по захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

25/07/2016

Обавештење о донетој одлуци по захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

25/07/2016

Седнице изборне комисије града Чачка

22/07/2016

Сабор фрулаша Србије "Ој Мораво"

22/07/2016

Акција сузбијања комараца обавиће се суботу, 23.07.2016.године у времену од 18:00 h до 23:00 h авиотретманом и уређајима са земље

19/07/2016

Конкурси и тендери

Услуга извођења наградне екскурзије за вуковце средњих школа, школске 2015/2016 године

Набавка услуге израде пројекта изградње анекса вртића Колибри

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак

Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Градац“ Чачак

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у сиљу стицања посебних практичних знања и вештина у 2016.години

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2016. години

Јавни позив за достављање података у циљу доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права бесплатног коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

Набавка услуге контроле квалитета животне средине

Услуга стручног техничког надзора над радовима на изградњи магистралног цевовода од Коњевића до Мојсиња (четврта фаза)

Услуга израде пројекта за легализацију (изведеног стања) објекта

Јавна набавка услуге осигурања запослених, имовине и возила

Услуга израде пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније сметлишта Прелићи

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање на новоотвореним радним местима у 2016. години

Јавни позив незапосленим за доделу субвенције за самозапошљавање за 2016.годину

Радови на реконструкцији помоћног терена – вештачка трава

Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Коњевића до Мојсиња (четврта фаза)

Набавка добара за рад интерног бифеа

Радови на изградњи магистралног вода канализације са прикључцима у МЗ Јежевица

Набавка рачунарске опреме и софтвера

Санитарни материјал за хигијену тоалета градских управа

Услуга израде идејног решења наставка фекалне канализације у МЗ Лозница – Шундерићи за потребе добијања локацијских услова

Набавка ватроотпорних ормана

Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

Набавка муљне пумпе капацитета 360 м3 / h

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за претоварну трансфер станицу

Огласите Ваше земљишне површине

Архива