Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

заједници за,једно
Налазите се: Почетна - Градска власт - Заменик градоначелника

Заменик градоначелника


Функцију заменика градоначелника Чачка обавља проф. др Радош Павловић.


Биографија

Проф. др Радош Павловић, редовни професор
Агрономски факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу
Е-маил: rados@kg.ac.rs моб.тел 064/122-01-61


Проф. др Радош М. Павловић, рођен је 23. јула 1965. године у Чачку, држављанин Републике Србије, српске националности. Завршио је Гимназију, након чега је уписао Агрономски факултет у Чачку, школске 1985/86. године, а дипломирао јуна 1990. године. Магистрирао је јуна месеца 1993. године, а докторску дисертацију одбранио је фебруара месеца 1997. године на Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду. Служи се енглеским језиком. Ожењен је и има двоје деце.

У професионалној каријери, на Агрономском факулету у Чачку, прошао је сва наставно-научна звања од асистента до редовног професора у коме се сада налази. У досадашњем раду био је ментор и члан комисија за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, великог броја дипломских, мастер и специјалистичких радова, затим Комисија за изборе у наставна и научна звања, као и рецезент научних радова.

Самостално или у сарадњи са другим истраживачима до сада је објавио преко 250 научних и стручних радова и две монографије, а коаутор је и три нове сорте паприке. Највећи број научних радова везан је за изучавање проблематике гајења, квалитета, здравствене исправности и лековитости поврћа. Учествовао је на великом броју научних скупова у земљи и иностранству, где је био председник и члан програмских и организационих одбора, где је одржао и уводна предавања по позиву. Објавио је и студијске боравке и посетио научно истраживачке институције у Холандији, Израелу, Бугарској, Словенији и другим земљама.

Током свог научно истраживачког рада учествовао је у реализацији више научних пројеката код Министарства за науку и технолошки развој, где је био и рецензент пријављених научних и иновационих пројеката. Током два пројектна циклуса руководио је са Научним пројектима, као и Истраживачко-развојним пројектима локалне самоуправе и Посебним пројектима Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Члан је више научних и стручних асоцијација, а у неколико мандата био је члан сортне Комисије за признавање нових сорти при Министарству пољопривреде. Стални је судски вештак за област пољопривреде.

У претходном периоду био је члан Стручног већа за техничко-технолошке науке и члан Сената Унверзитета у Крагујевцу, затим је обављао дужност продекана за сарадњу са привредом и Шефа катедре за Ратарство и повртарство на Агрономском факултету у Чачку.

На пољу практичне примене и трансфера научних резултата остварио је значајну привредну сарадњу са домаћим и иностраним компанијама, Научним институтима и Факултетима, пољопривредним организацијама, Стручним службама и комерцијалним произвођачима. Одржао је и велики број стручних предавања у програмима едукације произвођача у нашој земљи.

Проф. др Радош М. Павловић живи и раду у селу Трбушанима надомак Чачка, где на породичном газдинству, поред научних експеримената има заступљену комерцијалну производњу поврћа у пластеницима и савремене воћњаке кајсија. Обавља функцију заменика градоначелника града Чачка.