Налазите се: Почетна - Привреда -  Exchange 6

Подршка у изради плана развоја града Чачка у оквиру Програма EU Exchange 6

 
Подршка за израду првог плана развоја града Чачка у оквиру Програма EU Exchange 6 - "Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији" који финансира Европска унија. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.
 
 
 
План развоја града Чачка Преузмите
Извештај о спроведеној јавној расправи о Плану развоја града Чачка Преузмите
Одлука о изради Плана развоја Преузмите
Решење о образовању координационог тима Преузмите
Решење о образовању радних група Преузмите
   
Обавештење о изради плана развоја Преузмите
Административни капацитети анализа Преузмите
Финансијски капацитети анализа Преузмите
Образовање анализа Преузмите
Пољопривреда анализа Преузмите
Привреда анализа Преузмите
Социјална заштита анализа Преузмите
Урбанизам анализа Преузмите
Животна средина анализа Преузмите
Агенда за партнерски форум 1 Преузмите
Агенда за партнерски форум 2 Преузмите