Kalendar događaja

Avgust, 2020
* *
PUSČPSN
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Adresni kod

Nalazite se: Početna

Aktuelnosti

Počinje rekonstrukcija kanala za navodnjavanje Parmenac-Katrga

07/08/2020
Kako je danas na konferenciji za medije, najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, Čačak je jedna od lokalnih samouprava, u kojima započinje rekonstrukcija kanala za navodnjavanje. Time je i zvanično najavljen početak radova na rekonstrukciji glavnog kanala za navodnjavanje, sa pratećim objektima,

Uputstvo za izradu budžeta za 2021.-2023. godinu

31/07/2020
Poštovani korisnici budžeta grada Čačka, shodno Zakonu o budžetskom sistemu i budžetskom kalendaru, šaljem vam Uputstvo za izradu budžeta za 2021-2023 godinu sa pratećim radnim tabelama. Molim za poštovanje smernica i rokova.

Održana 30. sednica Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka

03/07/2020
Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, dana 3. jula 2020. godine, održao je 30. sednicu na kojoj je razmotrena epidemiološka situacija na teritoriji grada Čačka nastala širenjem zarazne bolesti COVID–19.

Gradonačelnik grada Čačka dana 3. jula 2020. godine proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji grada Čačka

03/07/2020
Gradonačelnik grada Čačka dana 3. jula 2020. godine proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji grada Čačka usled nastanka elementarne nepogode širenjem zarazne bolesti COVID-19, a na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije.

Održana 29. sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

01/07/2020
Na 29. sednici Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, održanoj 1. jula 2020. godine, doneti su Zaključak i Preporuke.

Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglašava rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene mešovitog vojno - civilnog aerodroma "Morava"

01/07/2020

Gradska uprava za urbanizam oglašava javni uvid PGR "Ljubić - Konjevići" u Čačku

30/06/2020

Gradska uprava za urbanizam oglašava javni uvid PDR za rekonstrukciju dalekovoda 110 kV br. 115/1 TS "Kraljevo 1" - TS "Čačak 3" (deonica na na teritoriji grada Čačka)

16/06/2020
JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE (tekstualni i grafički deo) ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 30 DANA, OD 16. JUNA DO 16. JULA 2020. GODINE.

Konkursi i tenderi

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sistema vodosnabdevanja i kanalizacije

Konsultantske usluge u okviru projekta GIS

Izvođenje radova na izgradnji javnog osvetljenja u ulici broj 7 u Čačku

Nabavka mernih uređaja u telekomunikacijama za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na održavanju vodotoka drugog i nižeg reda

Radovi na tekućem održavanju javnih površina u okviru kompleksa SC Mladost

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu

Usluga izrade urbanističkih planova na teritoriji grada Čačka

Radovi na uređenju autobuskih stajališta

Radovi na čišćenju kolektora atmosferske kanalizacije

Dodatni, nepredviđeni radovi na sanaciji objekta OŠ "Ratko Mitrović" u Čačku

Nabavka i montaža mobilijara za potrebe uređenja javnih površina

Nabavka opreme kabineta za automatizaciju i digitalizaciju za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na izgradnji sistema vodosnabdevanja u MZ Beljina, Pridvorica, Pakovraće, Parmenac, Riđage, i Međuvršje

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2020. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima u 2020.godini

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020.godini

Nabavka robota i opreme za robotiku za potrebe opremanja NTP u Čačku

Dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama

Nabavka laboratorije za elektroniku za opremanje NTP u Čačku

Radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji nesanitarne deponije smetlišta “Prelići“ – Zona II - faza A

Usluge servisiranja i održavanja vozila gradske uprave grada Čačka van garantnog roka

Nabavka benzina, dizel goriva i tečnosti za vetrobranska stakla, putem korporativnih kartica, za potrebe za potrebe voznog parka grada Čačka i nabavka goriva za strelce protivgradne zaštite

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Dragiša Mišović

Radovi na rekonstrukciji staze bedema – od hale KK Borac do restorana Belvi - druga faza

Radovi na uređenju kompleksa Gradskog fudbalskog stadiona i ostale sportske infrastrukture

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta dečjeg vrtića "Kolibri"

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Radovi na rekonstrukciji Okružnog načelstva u Čačku - prva faza

Arhiva