Kalendar događaja

Septembar, 2021
* *
PUSČPSN
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Javna svojina grada ČačkaGeografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Adresni kod
Nalazite se: Početna

Aktuelnosti

Gradska uprava za urbanizam oglašava javni uvid Izmena i dopuna PGR "Parmenac - Jezdina - Loznica" u Čačku

24/09/2021
JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE (tekstualni i grafički deo) ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 30 DANA, od 24. SEPTEMBRA do 25. OKTOBRA 2021. godine.

Odluka sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva

07/09/2021

Ukinuta vanredna situacija za celu teritoriju grada Čačka

02/09/2021
Gradonačelnik grada Čačka, na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, dana 2. septembra 2021. godine, ukinuo je vanrednu situaciju za celu teritoriju grada Čačka, jer je došlo do prestanka razloga njenog proglašenja, usled poboljšanja hidrološke situacije.

Gradska uprava za urbanizam grada Čačka oglašava javni uvid PDR "Lugovi"

30/08/2021

Deseta sednica Skupštine grada

13/08/2021
Za četvrtak 19. avgust 2021. godine zakazana je 10. sednica Skupštine grada Čačka. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red: 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje AneksaIUgovora o udruživanju sredstava za izgradnju brane i akumulacije "Arilje – Profil Svračkovo"...

Proglašena vanredna situacija na teritoriji grada Čačka

11/08/2021
Gradonačelnik grada Čačka, na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, dana 11. avgusta 2021. godine, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Čačka usled nepovoljne hidrološke situacije i izuzetno niskog vodostaja.

Nacrt prostornog plana područja posebne namene mešovitog vojno-civilnog aerodroma „Morava”

09/08/2021
Nacrt prostornog plana područja posebne namene mešovitog vojno-civilnog aerodroma „Morava” i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene mešovitog vojno-civilnog aerodroma „Morava” na životnu sredinu

Izmene i dopune Odluke o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode u Čačku

03/08/2021
Gradsko veće grada Čačka, na sednici održanoj 3. avgusta 2021. godine, donelo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode. Odluka o iznenama i dopuma Odluke stupa na snagu i primenjuje se od dana donošenja. U vezi sa postupanjem po Odluci Gradsko veće je donelo Zaključak.

Konkursi i tenderi

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Čačku

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Čačka za 2022. godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Čačka za 2022. godinu

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLjOPRIVREDI, NA TERITORIJI GRADA ČAČKA U 2021.GODINI

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2021. godini

Nabavka usluge mobilne telefonije za potrebe gradskih uprava grada Čačka

Nabavka računarske opreme i softvera za potrebe Gradske uprave grada Čačka, oblikovane po partijama

Nabavka solarne elektrane za potrebe opremanja NTP u Čačku (sa izradom projektne dokumentacije)

Nabavka 2 putnička vozila u okviru Projekta mera populacione politike

Radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodosistema sa izvorišta Kukići i Guševac

Nabavka usluge "Lični pratilac deteta"

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sistema vodosnabdevanja i kanalizacije

Nabavka mernih uređaja u telekomunikacijama za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na održavanju vodotoka drugog i nižeg reda

Usluga izrade urbanističkih planova na teritoriji grada Čačka

Radovi na uređenju autobuskih stajališta

Radovi na čišćenju kolektora atmosferske kanalizacije

Dodatni, nepredviđeni radovi na sanaciji objekta OŠ "Ratko Mitrović" u Čačku

Nabavka i montaža mobilijara za potrebe uređenja javnih površina

Nabavka opreme kabineta za automatizaciju i digitalizaciju za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na izgradnji sistema vodosnabdevanja u MZ Beljina, Pridvorica, Pakovraće, Parmenac, Riđage, i Međuvršje

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2020. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima u 2020.godini

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020.godini

Nabavka robota i opreme za robotiku za potrebe opremanja NTP u Čačku

Dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama

Nabavka laboratorije za elektroniku za opremanje NTP u Čačku

Radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji nesanitarne deponije smetlišta “Prelići“ – Zona II - faza A

Usluge servisiranja i održavanja vozila gradske uprave grada Čačka van garantnog roka

Nabavka benzina, dizel goriva i tečnosti za vetrobranska stakla, putem korporativnih kartica, za potrebe za potrebe voznog parka grada Čačka i nabavka goriva za strelce protivgradne zaštite

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Dragiša Mišović

Radovi na rekonstrukciji staze bedema – od hale KK Borac do restorana Belvi - druga faza

Radovi na uređenju kompleksa Gradskog fudbalskog stadiona i ostale sportske infrastrukture

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta dečjeg vrtića "Kolibri"

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Radovi na rekonstrukciji Okružnog načelstva u Čačku - prva faza

Arhiva