Kalendar događaja

Oktobar, 2020
* *
PUSČPSN
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Geografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Adresni kod

Nalazite se: Početna

Aktuelnosti

Gradska uprava za urbanizam oglašava ponavljanje javnog uvida delova Izmena i dopuna PGR "Ljubić - Konjevići" u Čačku

30/09/2020

Donacija NIS-a Domu zdravlja u Čačku

25/09/2020
Kompanija NIS uručila je danas Domu zdravlja u Čačku donaciju od dva sanitetska vozila, koja sadrže svu neophodnu opremu za hitno zbrinjavanje pacijenata i beba. Sanitetska vozila obezbediće Domu zdravlja Čačak kvalitetniji rad, a vrednost ove donacije kompanije NIS je osam miliona dinara.

KORIDORI SRBIJE d.o.o. pozivaju javnost, organe i zainteresovane organizacije na JAVNE KONSULTACIJE

24/09/2020
KORIDORI SRBIJE d.o.o. pozivaju javnost, organe i zainteresovane organizacije na JAVNE KONSULTACIJE, povodom izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu i društvo, Plana upravljanja i monitoringa životne sredine i društva, Plana angažovanja zainteresovanih strana...

Druga sednica Skupštine grada Čačka

21/09/2020
Za četvrtak, 24. septembar 2020. godine, sazvana je 2. sednica Skupštine grada Čačka. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red: Predlog odluke o verifikaciji mandata odbornika, Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine, Izveštaj o radu JКP „Duboko“ ...

Gradska uprava za urbanizam oglašava javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju etno naselja "Raj" Bečanj

15/09/2020

Gradska uprava za urbanizam oglašava javni uvid Izmena i dopuna dela PGR "Atenica - Kulinovci" u Čačku

15/09/2020

Gradska uprava za urbanizam oglašava javni uvid PDR "Prelići"

15/09/2020

Ukinuta vanredna situacija na teritoriji grada Čačka

24/08/2020
Gradonačelnik grada Čačka, dana 24. avgusta 2020. godine ukinuo je vanrednu situaciju na teritoriji grada Čačka koja je proglašena 3. jula 2020. godine usled nastanka elementarne nepogode širenjem zarazne bolesti COVID-19, zbog smirivanja epidemije, a na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije.

Konkursi i tenderi

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak

Otvoreni postupak javne nabavke - nabavka dobara – nabavka računarske opreme i softvera po Projektu Elektronska uprava grada Čačka

Usluga izrade Urbanističkog projekta za urbanističku celinu 2.2. i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta u funkciji sporta u urbanističkoj celini 2.2.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sistema vodosnabdevanja i kanalizacije

Konsultantske usluge u okviru projekta GIS

Izvođenje radova na izgradnji javnog osvetljenja u ulici broj 7 u Čačku

Nabavka mernih uređaja u telekomunikacijama za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na održavanju vodotoka drugog i nižeg reda

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu

Usluga izrade urbanističkih planova na teritoriji grada Čačka

Radovi na uređenju autobuskih stajališta

Radovi na čišćenju kolektora atmosferske kanalizacije

Dodatni, nepredviđeni radovi na sanaciji objekta OŠ "Ratko Mitrović" u Čačku

Nabavka i montaža mobilijara za potrebe uređenja javnih površina

Nabavka opreme kabineta za automatizaciju i digitalizaciju za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na izgradnji sistema vodosnabdevanja u MZ Beljina, Pridvorica, Pakovraće, Parmenac, Riđage, i Međuvršje

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2020. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima u 2020.godini

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020.godini

Nabavka robota i opreme za robotiku za potrebe opremanja NTP u Čačku

Dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama

Nabavka laboratorije za elektroniku za opremanje NTP u Čačku

Radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji nesanitarne deponije smetlišta “Prelići“ – Zona II - faza A

Usluge servisiranja i održavanja vozila gradske uprave grada Čačka van garantnog roka

Nabavka benzina, dizel goriva i tečnosti za vetrobranska stakla, putem korporativnih kartica, za potrebe za potrebe voznog parka grada Čačka i nabavka goriva za strelce protivgradne zaštite

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Dragiša Mišović

Radovi na rekonstrukciji staze bedema – od hale KK Borac do restorana Belvi - druga faza

Radovi na uređenju kompleksa Gradskog fudbalskog stadiona i ostale sportske infrastrukture

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta dečjeg vrtića "Kolibri"

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Radovi na rekonstrukciji Okružnog načelstva u Čačku - prva faza

Arhiva