Kalendar događaja

Novembar, 2021
* *
PUSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Javna svojina grada ČačkaGeografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Adresni kod
Nalazite se: Početna

Aktuelnosti

Dvanaesta sednica Skupštine grada Čačka

25/11/2021
Za četvrtak, 2. decembar 2021. godine, sazvana je 12. sednica Skupštine grada Čačka. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red: 1. Predlog Odluke o nagradama grada Čačka za 2021. godinu 2. Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine ...

Donacija Vlade Republike Srbije za dalji razvoj Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko

25/11/2021
Odlukom Vlade Republike Srbije i nadležnog Ministarstva zaštite životne sredine, u okviru projekta “Project Feasibility for Solid Waste”, Regionalni centar za upravljanje otpadom JKP “Duboko” Užice je prepoznat kao jedan od kandidata za realizaciju pomoći...

Javna rasprava o Nacrtu planiranih investicija grada Čačka za 2022. godinu

24/11/2021
Grad Čačak poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom planiranih investicija grada Čačka za 2022 godinu, koji je sastavni deo ovog javnog poziva, i daju predloge i sugestije. Javna rasprava sprovodi se u periodu od 24.11.2021.– 09.12.2021. godine.

OBAVEŠTENjE JAVNOSTI

22/11/2021
Grad Čačak poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa važećim Odlukama, koje su sastavni deo ovog javnog poziva, i daju predloge, sugestije i komentare najkasnije do 29.11.2021. godine. Predlozi, inicijative i sugestije mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu: lkt@cacak.org.rs

Gradska uprava za urbanizam obaveštava javnost da je otpočela rad na izradi Odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana Čačka 2035

17/11/2021
Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18), Gradska uprava za urbanizam grada Čačka obaveštava javnost da je otpočela rad na izradi Odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana Čačka 2035.

Gradska uprava za urbanizam obaveštava javnost da je otpočela rad na izradi Odluke o izradi PDR za proširenje i uređenje mesnog groblja „Lugovi“ u Trbušanima

18/11/2021
Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18), Gradska uprava za urbanizam grada Čačka obaveštava javnost da je otpočela rad na izradi Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje i uređenje mesnog groblja ..

Gradska uprava za urbanizam obaveštava javnost da je otpočela rad na izradi Odluke o izradi Izmena i dopuna PGR "Atenica - Kulinovci" u Čačku za Urbanističku celinu 4.1 (Centar)

17/11/2021
Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18), Gradska uprava za urbanizam grada Čačka obaveštava javnost da je otpočela rad na izradi Odluke o izradi Izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije „Atenica - Kulinovci

Oglas za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine - dopuna

05/11/2021

Konkursi i tenderi

Konkurs za dodelu finansijske podrške studentima i učenicima iz budžeta grada Čačka za školsku 2021/2022 godinu

Najava javnih poziva

Nabavka usluge mobilne telefonije za potrebe gradskih uprava grada Čačka

Nabavka računarske opreme i softvera za potrebe Gradske uprave grada Čačka, oblikovane po partijama

Nabavka solarne elektrane za potrebe opremanja NTP u Čačku (sa izradom projektne dokumentacije)

Nabavka 2 putnička vozila u okviru Projekta mera populacione politike

Radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodosistema sa izvorišta Kukići i Guševac

Nabavka usluge "Lični pratilac deteta"

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sistema vodosnabdevanja i kanalizacije

Nabavka mernih uređaja u telekomunikacijama za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na održavanju vodotoka drugog i nižeg reda

Usluga izrade urbanističkih planova na teritoriji grada Čačka

Radovi na uređenju autobuskih stajališta

Radovi na čišćenju kolektora atmosferske kanalizacije

Dodatni, nepredviđeni radovi na sanaciji objekta OŠ "Ratko Mitrović" u Čačku

Nabavka i montaža mobilijara za potrebe uređenja javnih površina

Nabavka opreme kabineta za automatizaciju i digitalizaciju za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na izgradnji sistema vodosnabdevanja u MZ Beljina, Pridvorica, Pakovraće, Parmenac, Riđage, i Međuvršje

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2020. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima u 2020.godini

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020.godini

Nabavka robota i opreme za robotiku za potrebe opremanja NTP u Čačku

Dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama

Nabavka laboratorije za elektroniku za opremanje NTP u Čačku

Radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji nesanitarne deponije smetlišta “Prelići“ – Zona II - faza A

Usluge servisiranja i održavanja vozila gradske uprave grada Čačka van garantnog roka

Nabavka benzina, dizel goriva i tečnosti za vetrobranska stakla, putem korporativnih kartica, za potrebe za potrebe voznog parka grada Čačka i nabavka goriva za strelce protivgradne zaštite

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Dragiša Mišović

Radovi na rekonstrukciji staze bedema – od hale KK Borac do restorana Belvi - druga faza

Radovi na uređenju kompleksa Gradskog fudbalskog stadiona i ostale sportske infrastrukture

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta dečjeg vrtića "Kolibri"

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Radovi na rekonstrukciji Okružnog načelstva u Čačku - prva faza

Arhiva