Kalendar događaja

Jun, 2021
* *
PUSČPSN
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Javna svojina grada ČačkaGeografski Informacioni Sistem

Prezentacija finansirana od strane Američke agencije za međunaroni razvoj

Adresni kod
Nalazite se: Početna

Aktuelnosti

Gradska uprava za urbanizam oglašava rani javni uvid Izmena i dopuna PGR "Parmenac-Jezdina-Loznica" u Čačku

28/05/2021

Gradska uprava za urbanizam oglašava javni uvid Izmena i dopuna dela PDR na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

28/05/2021

Osma sednica Skupštine grada Čačka

22/04/2021
Za sredu, 28. april 2021. godine, zakazana je 8. sednica Skupštine grada Čačka. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red: Predlog odluke o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku, Predlog akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za period od 2021. do 2023. godine...

Obaveštenje o početku izrade Odluke o izmeni Odluke o putevima i radni nacrt ove Odluke

19/04/2021

Akcioni plan raseljavanja u vezi sa izgradnjom autoputa E761 Pojate – Preljina

19/04/2021

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021-2035 godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021-2035 godine

05/04/2021

Obaveštenje o početku izrade Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

29/03/2021

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta grada Čačka za 2022.godinu

25/03/2021

Konkursi i tenderi

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLjOPRIVREDI, NA TERITORIJI GRADA ČAČKA U 2021.GODINI

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2021. godini

Nabavka usluge mobilne telefonije za potrebe gradskih uprava grada Čačka

Nabavka računarske opreme i softvera za potrebe Gradske uprave grada Čačka, oblikovane po partijama

Nabavka solarne elektrane za potrebe opremanja NTP u Čačku (sa izradom projektne dokumentacije)

Nabavka 2 putnička vozila u okviru Projekta mera populacione politike

Radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodosistema sa izvorišta Kukići i Guševac

Nabavka usluge "Lični pratilac deteta"

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sistema vodosnabdevanja i kanalizacije

Nabavka mernih uređaja u telekomunikacijama za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na održavanju vodotoka drugog i nižeg reda

Usluga izrade urbanističkih planova na teritoriji grada Čačka

Radovi na uređenju autobuskih stajališta

Radovi na čišćenju kolektora atmosferske kanalizacije

Dodatni, nepredviđeni radovi na sanaciji objekta OŠ "Ratko Mitrović" u Čačku

Nabavka i montaža mobilijara za potrebe uređenja javnih površina

Nabavka opreme kabineta za automatizaciju i digitalizaciju za potrebe opremanja NTP u Čačku

Radovi na izgradnji sistema vodosnabdevanja u MZ Beljina, Pridvorica, Pakovraće, Parmenac, Riđage, i Međuvršje

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2020. godini

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima u 2020.godini

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020.godini

Nabavka robota i opreme za robotiku za potrebe opremanja NTP u Čačku

Dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama

Nabavka laboratorije za elektroniku za opremanje NTP u Čačku

Radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji nesanitarne deponije smetlišta “Prelići“ – Zona II - faza A

Usluge servisiranja i održavanja vozila gradske uprave grada Čačka van garantnog roka

Nabavka benzina, dizel goriva i tečnosti za vetrobranska stakla, putem korporativnih kartica, za potrebe za potrebe voznog parka grada Čačka i nabavka goriva za strelce protivgradne zaštite

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Dragiša Mišović

Radovi na rekonstrukciji staze bedema – od hale KK Borac do restorana Belvi - druga faza

Radovi na uređenju kompleksa Gradskog fudbalskog stadiona i ostale sportske infrastrukture

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta dečjeg vrtića "Kolibri"

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Radovi na rekonstrukciji Okružnog načelstva u Čačku - prva faza

Arhiva