Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za društvene delatnosti

Gradska uprava za društvene delatnostiU Upravi se obavljaju poslovi koji se odnose na: dečiju, socijalnu i boračko invalidsku  zaštitu, osnovno obrazovanje, primarnu zdravstvenu zaštitu, sport i omladinu, kulturu, informisanje i druge poslove iz nadležnosti Grada u oblasti društvenih delatnosti.

načelnik Uprave: Milka Stanković, dipl. pravnik

Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.

Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti grada Čačka da preduzimaju radnje u upravnim stvarima u postupku pre donošenja rešenja.
 
Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti grada Čačka za pribavljanje podataka iz službenih evidencija drugih organa koji su neophodni za odlučivanje u upravnim postupcima iz njihove nadležnosti, kao i da ustupaju i dostavljaju podatke iz službenih evidencija kojima raspolažu na zahtev drugih organa radi sprovođenja upravnih postupaka iz njihove nadležnosti.
 
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja.
Rešenje o određivanju lica ovlašćenog za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.
 
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta GU za društvene delatnosti Preuzmite
Finansijski plan direktnog korisnika Gradske uprave za društvene delatnosti Preuzmite

 

Pravilnik o subvencionisanju troškova komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i detetom sa smetnjama u razvoju

 

Tekst Pravilnika Preuzmite


Rešenje o dodeli studentskih i učeničkih stipendija i jednokratnih nagrada za školsku 2017/2018. godinu

Javno obaveštenje o ostvarivanju prava na besplatan i povlašćen prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka


Preuzmite obaveštenje

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja 

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca