Nalazite se: Početna - Zaštita prirode

Zaštita prirode

Ažurirane podatke, koji se tiču monitoringa (kvalitet vazduha, vode, polena, zemljišta i buke) možete pronaći na Ekološkom portalu grada Čačka.

Glavna Knjiga o upravnim postupcima procene uticana na životnu sredinu


Na osnovu člana 34. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04) i Pravilnika o sadržiniizgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu  ("Službeni glasnik RS", br. 69/2005 ), nadležni organ je dužan da vodi Glavnu Knjigu o upravnim postupcima procene uticana na životnu sredinu.
Uporedo sa vođenjem glavne knjige formira se i elektronska baza podataka. Elektronska baza podataka sa elementima koje sadrži glavna knjiga dostupna je javnosti putem interneta.

Zaštita prirode na teritoriji Grada Čačka

Grad Čačak ima trajno opredeljenje ka zaštiti prirode na svojoj teritoriji. Tokom 2005.godine usvojen je LEAP dokument Grada Čačka (tada Opštine Čačak) koji sadrži detaljan pregled problema i trenutnog stanja u zaštiti životne sredine, zatim ciljeve u oblasti zaštite životne sredine i akcioni plan ostvarenja ciljeva.