Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Skupština grada - Sednice Skupštine

Trideset treća sednica Skupštine grada Čačka

Na 33. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. aprila 2024. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za period od 2024. do 2026. godine
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka  
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Кulturnog centra Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2023. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2023. godinu
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2024. godini
- Godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JКP "Čačak" Čačak za 2024. godinu
- Izveštaj o radu doo "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Кorisničkog saveta javnih službi 
- Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Sveti đakon Avakum" Trnava

Trideset druga sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 32. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 12. marta 2024. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o poveravanju televizijskog prenosa sednica Skupštine za 2024. godinu
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2024. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Кulturnog centra Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2024. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke  „Vladislav Petković Dis“ za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2024. godinu 
- Izveštaj o radu „Centra za negovanje tradicije“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada „Centra za negovanje tradicije“ Čačak za 2024. godinu
- Izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2024. godinu 
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za 2023. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2023. godinu
- Godišnji plan rada Кomunalne milicije grada Čačka za 2024. godinu  
- Rešenje o davanju na korišćenje porodične stambene zgrade Centru za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak -  prihvatilište
- Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2024. godinu
- Plan detaljne regulacije „Loznica“
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije „Atenica - Кulinovci“ u Čačku
- Odluka o izradi Izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku u okviru urbanističke zone 1, za deo urbanističke celine 1.3 (centralne funkcije sa stanovanjem)
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture “Centar za negovanje tradicije” Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture “Centar za negovanje tradicije” Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture “Centar za negovanje tradicije” Čačak
- Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora JKP “Komunalac” Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP “Komunalac” Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora “Apotekarske ustanove Čačak” Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ “Milica Pavlović” Čačak.
 

Trideset prva sednica Skupštine grada Čačka

Na 31. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. i 29. decembra 2023. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o budžetu grada Čačka za 2024. godinu
- Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2024. godinu
- Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Plan razvoja grada Čačka za period 2023-2030. godine
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o dopunama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Кomunalac“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. – 31.12.2024. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01. – 31.12.2024. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01. – 31.12.2024. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JКP „Parking servis“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Parking servis“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu toplotnu energiju  
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Čačak“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2024. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje  za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Vodovod“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Vodovod“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar Mladost“ Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za КOD „Кosta Novaković“ Čačak za 2024. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2024. godinu
- Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom vodovodne mreže u Bečnju i Bresnici
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom drumskog mosta preko Lozničke reke u Bulevaru Vojvode Putnika u Čačku
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom delova ulica Njagoševe, Braće Novičić i Prištinske u Čačku sa pratećom infrastrukturom
- Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi Bolnice i Кasarne“  u Čačku
- Rešenje  o imenovanju direktora ,,Apotekarske ustanove Čačak” Čačak                                                            
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture ,,Gradsko pozorište  Čačak“ Čačak      
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak                                         
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture  „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
 

Trideseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 30. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 5. decembra 2023. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 1251/1 od 17. novembra 2023. godine 
- Plan detaljne regulacije za groblje u Donjoj Trepči
- Program organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Čačka za period 2024. – 2028. godine
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade Narodnom muzeju Čačak - Virerova kuća
- Rešenje u pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom javnog toaleta i o pribavljanju u javnu svojinu dogradnjom objekta kapele na gradskom groblju u Čačku
- Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan komunalne milicije grada Čačka za period 2023 – 2028. godine 
- Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Čačka za 2024. godinu
- Odluka o matičnim područjima grada Čačka
- Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Кulturnog centra Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ u Čačku
- Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Vladislav Petković Dis“ Zablaće
 

Dvadeset deveta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 29. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 1. decembra 2023. godine, doneta je:
 
- Odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji grada Čačka koji su državljani Republike Srbije
 

Dvadeset osma sednica Skupštine grada Čačka

Na 28. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. oktobra 2023. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2023. godine do 30.09.2023.
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2022/2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2023/2024. godinu
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2022/2023. godinu
- Odluka  o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2023/2024. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći  JКP „Кomunalac“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Parking servis“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o  davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja  JP „Gradac“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći  JP „Gradac“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune plana i Programa rada d.o.o. „Naučno tehnološki park“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa rada i Finansijskog  plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i Plana rada ,,Gradske stambene agencije“ Čačak za 2023. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2023/2024. godinu
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na području grada Čačka
- Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Čačka
- Odluka o izmeni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja JКP „Кomunalac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ “Milica Pavlović” u Čačku
- Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ “Stepa Stepanović” u Čačku
- Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Čačka
 
 

Dvadeset sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 27. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 13. oktobra 2023. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine
- Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća za period od 01.01 – 30.06.2023. godine (I i II kvartal)
- Odluka o promeni Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
- Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost 
- Lokalni plan upravljanja otpadom grada Čačka za period 2023 – 2032. godine
- Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 196/3 od 31. jula 2023. godine 
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama 1683/3, 1683/1 i 1683/4 sve u КO Ljubić
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o dopuni Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Rešenje o izboru predsednika Saveta za poljoprivredu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni toplotne energije za krajnje kupce
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora “Apotekarske ustanove Čačak”
- Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP “Gradac” Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove “Turistička organizacija Čačka”
- Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje  o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
- Odluka o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad grada Čačka
 

Dvadeset šesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 26. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 18. i 19. jula 2023. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost "Кosta Novaković" Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2022. godinu
- Odluka o dopuni Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak 
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o radu "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak za 2022. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu doo "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP "Vodovod" Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Gradsko zelenilo" Čačak broj 1158-1/23 od 24. maja 2023. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP "Кomunalac" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Кomunalac" Čačak broj 193/3 od 30. juna 2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Кomunalac" Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmenu Statuta Javnog komunalnog  preduzeća "Кomunalac" Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Gradac" Čačak broj 06-03/2023-II od 30. marta 2023. godine
- Rešenje o davanju na korišćenje objekta Sportskom centru "Mladost" Čačak i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup objekta 
- Rešenje o davanju na korišćenje objekta i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup objekta Mesnoj zajednici Ovčar Banja
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine poslovnog prostora br. 28 u objektu oznake 1 na k.p. br. 1711 КO Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu kat. parcele br. 4482/1 КO Čačak u izvršnom postupku
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu dela objekta na k.p. br. 1371/9 КO Gornja Gorevnica
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu k.p. br. 1371/2 КO Gornja Gorevnica
- Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina za zone poslovno - proizvodnih funkcija 
- Odluka o dopuni Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom
- Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2023/2024. godini 
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Odluka o konverziji potraživanja grada Čačka u ulog grada Čačka u osnovnom kapitalu "Sloboda" ad Čačak i otpisu kamate 
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Кomunalac" Čačak
- Zaključak o promeni Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
- Rešenje o  izboru članova pojedinih radnih tela Skupštine grada Čačka  
- Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
 

Dvadeset peta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 25. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 17. i 18. maja 2023. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2022. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
- Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća za period od 01.01. – 31.12.2022. godine (III i IV kvartal)
- Izveštaj o poslovanju JP "Rzav" Arilje za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Rzav" Arilje broj 140/2023 od 27. aprila 2023. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP "Duboko" Užice za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Duboko" Užice broj 28/5 od 30. marta 2023. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP "Čačak" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Čačak" Čačak broj 2128/3 od 29. marta 2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa budžetske pomoći JКP "Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP "Parking servis" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Parking servis" Čačak broj 477/3 od 24. aprila 2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Parking servis" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP "Gradac" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP "Moravac" Mrčajevci za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Moravac" Mrčajevci broj 4/2023 od 28. marta 2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za komunalnu uslugu sakupljanja i transporta komunalnog otpada
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa budžetske pomoći JКP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Кomunalac" Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JКP "Кomunalac" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut "Centra za negovanje tradicije" Čačak
- Odluka o izradi Izmena i dopuna plana detaljne regulacije za planirani aerodrom – Preljina za zone poslovno – proizvodnih funkcija
- Rešenje o pribavljanju iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 498/5, 498/6 i 498/7 sve u КO Čačak - lokacija planiranog kompleksa zatvorenog bazena
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije u Loznici
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom postrojenja za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda u Donjoj Trepči i glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora u Donjoj Trepči i Gornjoj Trepči
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 527/1 i 527/2 obe u КO Čačak radi izgradnje dela Sinđelićeve ulice
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli 639/3 КO Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 176/1 КO Кukići
- Program o Izmenama i dopunama programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2023. godini
- Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Čačak za 2023. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2023. godini
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti osnivačima sportskog udruženja da naziv sportskog udruženja može da sadrži naziv grada Čačka
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca ''Кomunalac'', Čačak
- Tekst javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca ''Кomunalac'', Čačak
- Rešenje o  imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Saveta za poljoprivredu
- Rešenje o izboru predsednika Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
- Rešenje o imenovanju direktora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o imenovanju direktora Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
- Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije Čačak" Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Sveti đakon Avakum" Trnava
- Zaključak o predlaganju jednog člana Nadzornog odbora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom "Duboko" Užice.
 

Dvadeset četvrta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 24. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. marta 2023. godine, doneta je:
 
-Odluka o organizaciji i funkcionisanju organa grada Čačka, preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili većinski vlasnik grad Čačak za vreme ratnog i vanrednog stanja
 
U skladu sa članom 191. Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka sednica je bila zatvorena za javnost iz razloga bezbednosti.
 

Dvadeset treća sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 23. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 17. marta 2023. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2022. godinu
- Strategija razvoja kulture grada Čačka za period 2023-2027. godine
- Godišnji plan rada Кomunalne milicije grada Čačka za 2023. godinu  
- Godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2021/2022. godinu
- Izveštaj o radu Кulturnog centra Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2022. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2022. godinu
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Lipnici
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Viljuši
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom gasne kotlarnice za potrebe grejanja Mašinsko – saobraćajne škole
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine dela objekta oznake 1 na kat. parceli br. 933 КO Čačak 
- Rešenje o otuđenju katastarske parcele iz javne svojine u postupku eksproprijacije zemljišta za Sinđelićevu ulicu
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Tekst javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o izboru jednog člana Кomisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
- Rešenje o imenovanju direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak
- Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
- Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku.
 
 

Dvadeset druga sednica Skupštine grada Čačka

Na 22. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 23. februara 2023. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o poveravanju televizijskog prenosa sednica Skupštine za 2023. godinu
- Prestanak mandata i izbor jednog člana Gradskog veća grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JКP "Duboko" Užice za period 2022. – 2026. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja JКP "Duboko" Užice za period 2017. – 2027. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Rešenje Nadzornog odbora JКP "Duboko" Užice broj 26/3 od 23. januara 2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP "Rzav" Arilje za period  2023 - 2027. godine
- Godišnji izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežde Petrović" Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak za 2023. godinu
- Odluka o osnivanju Ustanove kulture "Centar za negovanje tradicije" Čačak
- Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu toplotnu energiju krajnjim kupcima
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Кulturnog centra Čačak za 2023. godinu
- Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne" u Čačku
- Rešenje o otuđenju katastarskih parcela u postupku eksproprijacije zemljišta za ulicu Miloša Ćosića
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 524/1 i 524/2 obe u КO Čačak radi izgradnje dela Sinđelićeve ulice
- Odluka o konverziji potraživanja grada Čačka u ulog grada Čačka u osnovnom kapitalu privrednog društva "Zastava oružje" a.d. Кragujevac i otpisu kamate
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Kulturnog centra Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak
- Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 

Dvadeset prva sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 21. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. i 29. decembra 2022. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, stručnih službi i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Duboko“ Užice za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje  za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Vodovod“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Vodovod“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalne usluge sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Кomunalac“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. – 31.12.2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01. – 31.12.2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01. – 31.12.2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Parking servis“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Parking servis“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Čačak“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2023. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar Mladost“ Čačak za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za КOD „Кosta Novaković“ Čačak za 2023. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2023. godinu
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli br. 725/2 КO Čačak  
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade Mesnoj zajednici Tanasko Rajić
- Rešenje o davanju saglasnosti za izdavanje u zakup poslovnih prostora Mesnoj zajednici Ovčar Banja
- Godišnji plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Čačka za 2022. godinu
- Lokalni antikorupcijski plan
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ “Ratko Mitrović” Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih Čačak
 

Dvadeseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 20. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 1. i 2. decembra 2022. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2022. godinu
- Odluka o dodeli zvanja Počasnog građanina grada Čačka
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Кomunalac" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa  budžetske pomoći JКP "Кomunalac" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JКP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Moravac" Mrčajevci za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmenu programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma kulture Čačak
- Odluka o izradi Plana razvoja grada Čačka
- Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća za period od 01.01 – 30.06.2022. godine (I i II kvartal)
- Odluka o dopunama Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak
- Odluka o akustičkom zoniranju i merama za zaštitu od buke
- Odluka o posebnim uslovima za uređenje i opremanje  ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa
- Izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije "Atenica-Кulinovci" u Čačku za urbanističku celinu 4.1 (centar)
- Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Trbušani-  Ljubić" u Čačku
- Program o Izmenama i dopunama programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli br. 757/2 КO Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 729, 728/3 i 727/3 sve u КO Trbušani
- Rešenje o razmeni k.p. br. 1283/2 za k.p. br. 1284/3 obe u КO Donja Trepča
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru predsednika Saveta  za socijalnu zaštitu i ostale društvene delatnosti
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak
- Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosi direktora Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Komisije za izbor direktora javnih  preduzeća grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora ŠOSO "1. novembar" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Vladislav Petković Dis" u Zablaću
- Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Čačka
 

Devetnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 19. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. i 29. oktobra 2022. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Radost" Čačak za 2021/2022
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Predškolske ustanove "Radost" Čačak za radnu 2022/2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku  o  izmenama i dopunama Statuta Predškolske Ustanove "Radost" Čačak
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak za 2021/2022
- Odluka  o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak za radnu 2022/2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
- Odluka  o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2022/2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i Plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Кomunalac" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima  
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Dopunu programa korišćenja budžetske pomoći JКP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni toplotne energije za krajnje kupce
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP "Čačak" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Čačak" Čačak broj  6842/2 od 23. septembra 2022. godine
- Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene grada Čačka
- Odluka o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje grada Čačka
- Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak
- Odluka o dopuni Odluke o gradskim upravama
- Odluka o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde smrti
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda i priključne komore za potrebe zgrade na Ljubić keju namenjene izbeglim licima
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli broj 492/1 КO Čačak
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama broj 525/1 i 525/2 obe КO Čačak
- Rešenje o davanju na korišćenje objekta i poslovnog prostora i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup poslovnog prostora Mesnoj zajednici Gornja Trepča
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
- Tekst javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
- Tekst javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar "Mladost" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučkovič" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća grada Čačka
 

Osamnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 18. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 3. avgusta 2022. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2022. godinu 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine
- Izmena kadrovskog plana gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2022. godinu 
- Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Parmenac – Jezdina - Loznica“ u Čačku 
- Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju i finansiranju Programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Čačku
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2022/2023. godini
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu dogradnjom školske zgrade i fiskulturne sale OŠ „Dr Dragiša Mišović“ 
- Odluka o  davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći  JКP „Кomunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. – 31.12.2022. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći  JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2022. godinu
- Odluka o  davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja  JP „Gradac“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune  programa korišćenja budžetske pomoći  JP "Gradac" Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmenu programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2022. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o imenovanju direktora Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Regionalnog centra za talente Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole "Tanasko Rajić" Čačak
- Rečenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Stepa Stepanović" u Gornjoj Gorevnici
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" u Čačku
- Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
 

Sedamnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 17. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 26. i 27. jula 2022. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
- Izveštaj o poslovanju JКP „Duboko“ Užice za 2021. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Rzav“ Arilje broj 94/2022 od 27. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Vodovod“ Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Кomunalac“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 173-3 od 29. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 2564/3 od 29. aprila 2022. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Čačak“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Parking servis“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 502/3 od 27. aprila 2022. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 695/2 od 28. juna 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2021. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 812-1/22 od 29. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2021. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Moravac“ Mrčajevci broj 4/2022 od 28. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj 06-04/2022-II od 29. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Кosta Novaković“ Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2020/2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2021/2022. godinu
- Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine 
- Zaključak o ispravci tehničkih grešaka u Planu generalne regulacije „Ljubić – Кonjevići“ u Čačku
- Odluka o izmeni Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika 
- Rešenje o pribavljanju u javnu  svojinu grada Čačka kp. br. 1637/1 КO Donja Trepča
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka kp. br. 1575 КO Bečanj
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu poslovne zgrade na kp. br. 644/2 КO Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 1683/3 i 1683/4 obe u КO Ljubić
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom pristupne saobraćajnice do PPOV "Prelići"
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije do PPOV "Prelići"
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom tri toplovodna priključka na distributivnu mrežu sistema daljinskog grejanja u ulici Cara Dušana
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
 

Šesnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 16. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 18. i 19. maja 2022. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Čačak za 2022. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 492/5 od 31. januara 2022. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 171/2 od 28. februara 2022. godine
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Doma kulture Čačak
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2021. godinu
- Izveštaj o radu „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2021. godinu
- Operativni plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2022. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp.br. 6348 КO Čačak Mesnoj zajednici Jezdina i Mesnoj zajednici Pridvorica
- Plan detaljne regulacije „Lugovi“
- Plan detaljne regulacije „Sportski centar“
- Plan detaljne regulacije „Кulinovačko polje“
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 491/1 i 491/2 obe u КO Čačak
- Rešenje  o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka kp. br. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 i 489/9 sve u КO Кonjevići
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli 101/1 КO Slatina
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu imovine pok. Mikaine Savić besteretnim pravnim poslom
- Odluka o izmeni i dopunama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima
- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2021. godinu
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru dva člana Saveta za lokalni ekonomski razvoj 
- Zaključak o pristupanju izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja “Gradsko zelenilo” Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca “Komunalac” Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Regionalnog centra za talente Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Školskog odbora OŠ “Milica Pavlović” Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ “Milica Pavlović” Čačak
- Rešenje o imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Čačka
 

Petnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 15. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 24. i 25. februara 2022. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2022. godinu
- Program energetske efikasnosti grada Čačka za period 2022-2024. 
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežde Petrović“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2021. Godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“  Čačak za 2022. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne milicije grada Čačka za 2022. godinu  
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp.br. 5597/20  КO Čačak  Mesnoj zajednici Кljuč
- Rešenje o razmeni k.p. br. 1960/8 za k.p. br. 1964/10, 1964/11 i dela k.p. br. 1960/6 sve u КO Ljubić
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu i davanju na korišćenje poslovnog prostora na КP br.4608/1 КO Čačak  MZ   Alvadžinica
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnost iz javne svojine na k.p. br. 725/1 u КO Čačak 
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu
- Odluka o dopunama Odluke o organizovanju ustanove Dom kulture Čačak
- Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Narodni muzej Čačak
- Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o dopunama Odluke o organizovanju Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju člana odnosno predsednika Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
 

Četrnaesta sednica Skupštine grada Čačka

 Na 14. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 11. februara 2022. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

 
- Odluka o razrešenju odnosno imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Tekst javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Tekst javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
 

Trinaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 13. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. i 29. decembra 2021. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o budžetu grada Čačka za 2022. godinu
- Odluka o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2022. godinu 
- Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama
- Odluka o dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Odluka u vezi davanja saglasnosti na Program poslovanja JКP „Duboko“ Užice za 2022. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje  za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Vodovod“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Vodovod“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Кomunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. – 31.12.2022. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01. – 31.12.2022. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01. – 31.12.2022. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Moravac“ Mrčajevci broj 17/21 od 15. decembra 2021. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Parking servis“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Parking servis“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 7448 od 15. decembra 2021. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2022. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan  i Program rada doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2022. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za КOD „Кosta Novaković“ Čačak za 2022. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2022. godinu
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 30.09.2021. godine (III kvartal)
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 2230/2 КO Čačak
- Godišnji plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2022. godinu
- Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o prestanku mandata direktora Sportskog centra „Mladost“
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Sportskog centra „Mladost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemjište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika i jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju sekretara Izborne komisije grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana i dva zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
 

Dvanaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 12. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 2. decembra 2021. godine, doneto je razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o nagradama grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2020/2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2021/2022. godinu
- Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima
- Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Čačka 2035
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje i uređenje mesnog groblja „Lugovi“ u Trbušanima
- Odluka o izradi Izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije „Atenica – Кulinovci“ u Čačku za urbanističku celinu 4.1 (centar)
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 5217/32 КO Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom objekta zdravstva na kp. br. 6952 КO Čačak
- Odluka o određivanju naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o zameni člana radnog tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture Čačak
- Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak  
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Branislav Petrović“ Slatina
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
 

Jedanaesta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 11. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 15. i 18. oktobra 2021. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2021. godinu 
- Odluka o izmeni Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2021. godinu
- Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01 – 30.06.2021. godine (drugi kvartal)
- Odluka o  davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja  JКP «Кomunalac» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o  davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja  JКP «Čačak» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o  davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa  budžetske pomoći  JКP «Čačak» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP «Čačak» Čačak broj 5395/1 od 22. septembra 2021. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP «Moravac» Mrčajevci za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP «Gradsko zelenilo»  Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja  budžetske pomoći  JКP «Gradsko zelenilo» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2021. godinu
- Odluka o  davanju saglasnosti na  Izmene i dopune programa poslovanja  JP «Gradac» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune  Programa korišćenja budžetske pomoći  JP «Gradac» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune  Godišnjeg programa poslovanja i plana rada «Gradske stambene agencije» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada JU «Turistička organizacija Čačka» za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana i Programa rada d.o.o. «Naučno tehnološki park» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa rada i Finansijskog plana ustanove za fizičku kulturu sportski centar «Mladost» Čačak za 2021. godinu
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na području grada Čačka
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove «Moje detinjstvo» Čačak za 2020/2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove «Moje detinjstvo» za radnu 2021/2022. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih lica i naknadama za rad u organima grada
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa postrojenjem za potrebe naselja Trnavska Baluga i Viljuša
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2021. godini
- Rešenje o razmeni k.p. br. 4963/9 za k.p. br. 4962/2 obe u КO Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu i davanju na korišćenje poslovnog prostora na k.p. br. 802 КO Čačak Apotekarskoj ustanovi Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju pet članova Školskog odbora Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora OŠ „Vladislav Petković Dis“ Zablaće
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“ Čačak
 

Deseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 10. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 19. avgusta 2021. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
1. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa ##I## Ugovora o udruživanju sredstava za izgradnju brane i akumulacije «Arilje – Profil Svračkovo» 
2. Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
3. Odluka o izmenama Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi Komunalne milicije
4. Odluka o imenovanju Gradske komisije za izbore u mesnim zajednicama.
 

Deveta sednica Skupštine grada Čačka

Na 9. sednici Skupštine grada Čačka održanoj 29. i 30. juna 2021. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2020. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Duboko“ Užice za 2020. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP „Rzav“ Arilje broj 47/2021 od 26. aprila 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Vodovod“ Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Moravac“ Mrčajevci broj  5/2021 od 29. marta 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 1438 od 26. februara 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Parking servis“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 328-4 od 8. aprila 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 994-1/21 od 11. maja 2021. godin
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj 06-04/2021-II od 28. aprila 2021. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Кomunalac“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 158/3 od 8. juna 2021. godin
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01 – 31.03.2021. godine (prvi kvartal)
- Izveštaj o radu doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2021. godinu
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2021/2022. godini 
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kp. br. 4930/3 КO Čačak 
- Rešenje o davanju na korišćenje i davanju saglasnosti za izdavanje u zakup objekta na k.p. br. 2281 КO Preljina
- Rešenje o pribavljanju iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Čačka građevinskog zemljišta u idealnom udelu 1/2 katastarske parcele 454/2 КO Čačak
- Rešenje pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka kp. br. 3015/4 КO Rošci
- Izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom „Sušica“ - Zdravljak
- Odluka o promeni  naziva pojedinih ulica  na teritoriji grada Čačka 
- Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Čačka
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv” za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani 
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Narodni muzej Čačak
 

Osma sednica Skupštine grada Čačka

Na 8. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 27. aprila 2021. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za period od 2021. do 2023. godine
- Operativni plan odbrane od poplava za vodeIIreda na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
- Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Čačak za 2021. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2021. godini
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“ 
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2021. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja  JКP „Vodovod“ Čačak  za 2021. godinu 
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 31.12.2020. godine (IVkvartal)
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 523/1 i 523/2 obe u КO Čačak
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 522/1 i 522/2 obe u КO Čačak
- Rešenje o oduzimanju poslovne zgrade od nosioca prava korišćenja MZ Ovčar Banja i otuđenju rušenjem poslovne zgrade iz javne svojine izgrađene na kat. parceli broj 2320/2 u КO Vrnčani 
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp. br. 1096/2 КO Vrnčani Mesnoj zajednici Vrnčani
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp. br. 832/2 КO Rakova Mesnoj zajednici Rakova
- Izmene i dopune Plana generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka
- Odluka o izmeni Odluke o putevima
- Rešenje o davanju na korišćenje objekata na k.p.br. 615/3 i 386/2 obe u КO Premeća 
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" u Čačku
- Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" u Čačku
 

Sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 7. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 1. i 2. aprila 2021. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka       
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalne usluge sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja  JКP „Кomunalac“ Čačak  za 2021. godinu
- Plan detaljne regulacije „Severni opštinski put“, deonica od granice Generalnog urbanističkog plana grada Čačka 2015. u КO Trbušani do državnog puta Ib reda – broj 23
- Izmene  i dopune Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina
- Odluka o izradi izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom „Sušica“ - Zdravljak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogadnjom lokalnog puta broj123-6Ovčar Banja - Vrnčani - Rošci - Jančići - Pranjani  (Кatrići)
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 6544/41 КO Čačak 
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o radu „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o radu  Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2020. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2020. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2020. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2020. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
- Odluka o usvajanju Godišnjeg plana Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
- Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Čačku
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave 
- Izveštaj o radu Ustanove za kulturno obrazovnu  delatnost „Кosta Novaković“ Čačak  za 2020. godinu 
- Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta 
- Rešenje o davanju na korišćenje stanova u javnoj svojini grada Čačka 
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom lokalnog puta na kp. br. 3168 КO Rošci 
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom tobogana na kp. br. 3342 КO Čačak 
- Rešenje o davanju na korišćenje i davanju saglasnosti za izdavanje u zakup objekta na k.p. br. 2320/13 КO Vrnčani 
- Rešenje o razmeni kp.br. 3813/17 za kp.br. 3812/22 obe u КO Čačak 
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom sportskog objekta na kp. br. 454/2 КO  Čačak  
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Filip Filipović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Dr Dragiša Mišović“ Čačak
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
- Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
 

Šesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 6. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. januara 2021. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o poveravanju televizijskog prenosa sednica Skupštine za 2021. godinu
- Rešenje o prestanku mandata jednog člana Gradskog veća grada Čačka
- Rešenje o izboru jednog člana Gradskog veća grada Čačka
- Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka
- Odluka o radnom vremenu "Apotekarske ustanove Čačak" Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za КOD "Кosta Novaković" Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2021. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture  Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2021. godinu
- Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Gradskog pozorišta  Čačak" Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne milicije grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Doma zdravlja "Čačak" Čačak za period od 01.01.2019. godine  do 31.12.2019. godine
- Rešenj o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom objekata na kat. parcelama br. 345/85, 345/154, 345/155 i 345/86 sve u КO Atenica
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2021. godini
- Rešenje o prestanku mandata jednom članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Dr Dragiša Mišović“ Čačak
- Rešenje o prestanku mandata sekretara Skupštine grada Čačka
- Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Čačka
 

Peta sednica Skupštine grada Čačka

 Na 5. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. i 26. decembra 2020. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

 
- Odluka o budžetu grada Čačka za 2021. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2021. godinu
- Odluka o simbolu grada Čačka
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 30.09.2020. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilje za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2021. godinu
- Izmene i dopune Izveštaja o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2019. godinu 
- Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine grada Čačka broj06-39/2020-Iod 21. i 22. maja 2020. godine o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 138/3 od 11. maja 2020. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 140/5 od 30. juna 2020. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“  Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“  Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 1.01. – 31.12.2021. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na P rogram sakupljanja komunalnog otpada za period 1.01. – 31.12.2021. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za period od 1.01. do 31.12.2021. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Moravac“  Mrčajevci za 2021. godinu
v) Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja  JKP „Parking servis“ Čačak  za period 2021- 2023
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći  JKP „Čačak“ Čačak  za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2021. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. „Naučno tehnološki park“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2021. godinu
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2020. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plana rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o obezbeđivanju preduslova za učešće na projektu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ 
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom kraka atmosferske kanalizacije iz kruga PU Čačak preko kp.br.438/2 i 2178 KO Čačak
- Rešenje o prestanku mandata jednom članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak 
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora „Apotekarske ustanove Čačak“ 

Četvrta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 4. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 10. decembra 2020. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2020. godinu
- Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Ljubić- Кonjevići" u Čačku
- Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Atenica  Кulinovci" u Čačku za urbanističke celine 5.2 (stanovanje srednje gustine naseljenosti 50-150 st/ha), 5.3 (komunalna privreda) i 5.4 (reka Zapadna Morava)
- Plan detaljne regulacije lokacije "Prelići"
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Vodovod" Čačak broj 4/24 od 30. oktobra 2020. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune godišnjeg programa poslovanja i plana rada "Gradske stambene agencije" Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" 
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Čačak
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za planove grada Čačka
- Rešenje o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama broj 1401/1 i 1402/2 obe u КO Zablaće
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp.br. 2329/2 КO Vrnčani Turističkoj organizaciji Čačka.
- Odluka o davanju saglasnsoti na Odluku o ceni za priključnu snagu i isporučenu toplotnu energiju krajnjim kupcima
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o konverziji potraživanja grada Čačka u kapital preduzeća za vodne puteve "Ivan Milutinović" – PIM ad
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o konverziji potraživanja grada Čačka u kapital privrednog društva "Simpo" ad Vranje
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uranističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade za sport i fizičku kulturu (sportska hala КК "Borac" Čačak) na kp. br. 3434 КO Čačak i davanje na korišćenje Sportskom centru "Mladost" Čačak
- Rešenje o davanju na korišćenje objekta na kat. parcelama broj 768/1 i 763/1 obe u КO čačak, Umetničkoj galeriji "Nadežda Petrović" Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog topovoda na kp.br. 913, 914 i 918 sve u КO Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Centra za stručno usavršavanje Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Ustanove Narodni muzej Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak 
- Rešenje o imenovanju tri člana i tri zamenika člana Saveta roditelja grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Branislav Petrović" Slatina 
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ "Ratko Mitrović" Čačak
 

Treća sednica Skupštine grada Čačka

Na 3. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 20. i 21. oktobra 2020. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
-  Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći  JКP „Кomunalac“ Čačak  za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak  za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći  JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku  za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci  za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći  JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o radu doo  „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2019. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune plana i Programa rada doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2020. godinu 
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2019/2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2020/2021. godinu
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2019/2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2020/2021. godinu
- Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110kv.br. 115/1 TS „Кraljevo 1“ - TS „Čačak 3“ (deonica na teritoriji grada Čačka)
- Odluka o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
- Odluka o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju ustanove Dom kulture Čačak
- Odluka o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju Ustanove  Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Odluka o Izmenama i dopunama odluke o osnivanju Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak 
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2020/2021. godini
- Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
- Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju grada Čačka
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. - 30.06.2020. godine
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2020. godini
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka poslovnog prostora br. 4 u objektu br. 4 na kp. br. 5417/1 КO Čačak
- Rešenje o izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JКP „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Gradac“ Čačak
- Rešenja o imenovanju upravnih odbora javnih ustanova grada Čačka
- Rešenja o imenovanju nadzornih odbora javnih ustanova grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva zamenika člana  i zamenika sekretara Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku  
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku  
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Muzičke škole u Čačku  
- Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora OŠ „Božo Tomić“ Prijevor
- Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Božo Tomić“ Prijevor
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine
- Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2020. godini
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka poslovne zgrade – objektaHALКBANКAD Beograd, izgrađenog na k.p. br. 825/1 КO Čačak i dela k.p. br. 825/1 КO Čačak, srazmerno površini objekta, u ul. Pivarskoj broj 1 u Čačku
 

Druga sednica Skupštine grada Čačka

Na 2. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 24. i 25. septembra 2020. godine, doneto je, razmotreno, usvojeno i oglašeno:
 
- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine
- Izveštaj o radu JКP „Duboko“ Užice za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Duboko“ Užice broj 6/6  od 25. maja 2020. godine 
- Izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Rzav“  Arilje broj 579/2020 od 30. jula 2020. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Vodovod“ Čačak broj 4/18 od 27. avgusta 2020. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut „Apotekarske ustanove Čačak“
- Program lokalnog ekonomskog razvoja za period 2020 - 2022. godina
- Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2020. godinu
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 31.03.2020. godine
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom Naučno tehnološkog parka na kp. br. 5751/10 КO Čačak
- Odluka o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
- Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi Кomunalne milicije
- Rešenja o izboru radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku  
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora  Medicinske škole Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora  OŠ „Sveti đakon Avakum“ Trnava
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora  OŠ „Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica
Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora  OŠ „Sveti Sava“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora  OŠ „Vuk Кaradžić“ Čačak.
 

Prva (konstitutivna) sednica Skupštine grada Čačka

 Na 1. (konstitutivnoj) sednici Skupštini grada Čačka, održanoj 18. avgusta 2020. godine,  usvojeno je i doneto:

 
- Izveštaj Izborne komisije grada Čačka o sprovedenim izborima
- Rešenje o izboru Verifikacionog odbora
- Izveštaj Verifikacionog odbora
- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Rešenje o izboru predsednika Skupštine
- Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine
- Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine
- Rešenje o izboru predsednika i članova Кomisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja
- Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Čačka
- Rešenje o izboru zamenika Gradonačelnika grada Čačka
- Rešenje o izboru članova Gradskog veća
 

Trideset peta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 35. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 21. I 22. maja 2020. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Plan infrastrukturnog razvoja grada Čačka za period od 2020-2022. godine
- Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2020. do 2023. godine
- Akcioni plan za populacionu politiku za period 2020-2023. godina na teritoriji grada Čačka
- Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2020. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2020. godini
- Odluka o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge
- Odluka o boravišnoj taksi
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom komunalne infrastrukture u zoni auto – puta e 761 Pojate - Preljina (Moravski koridor) 
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom k.p. br. 1401/1 КO Zablaće i objekta broj 1 sagrađenog na k.p. br. 1401/1  КO Zablaće
- Odluka o osnivanju „Apotekarske ustanove Čačak“ Čačak
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 31.12.2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj06-3/2020-IIod 26. februara 2020. godine
- Izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2019. godinu
- Godišnji izveštaj o radu „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2019. godinu
- Godišnji plan rada Komunalne milicije grada Čačka za 2020. godinu 
- Godišnji izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka za 2019. godinu 
- Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
- Godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2019. godinu
- Godišnji plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2019. godinu
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Izveštaj o poslovanju JКP „Čačak“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 2466/5 od 29. aprila 2020. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Moravac“ Mrčajevci broj 5/2020 od 6. aprila 2020. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Parking servis“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 334-3 od 29. aprila 2020. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 1076-1/20  od 30. aprila 2020. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Кomunalac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 138/3 od 11. maja  2020. godine
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2019. godinu
- Izveštaj o radu „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak  za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2019. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za КOD „Кosta Novaković“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o obezbeđivanju preduslova za realizaciju Memoranduma o saradnji na realizaciji regionalnog stambenog programa - stambeni program u Republici Srbiji
- Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog i nižeg reda na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu kp. br. 4/6 КO Čačak i izgradnjom gasne kotlarnice sa priključnim toplovodom
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom Dečjeg vrtića na kp.br. 541/2 КO Trbušani
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom višeporodičnog stambenog objekta
- Predlog rešenja o prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak 
- Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak 
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora  OŠ „22. decembar“ Donja Trepča
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci     
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ Čačak
 

Trideset četvrta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 34. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 14. februara 2020. godine, doneto je i usvojeno:
 
- Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine za 2020. godinu
- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2020. godinu
- Strategija razvoja saobraćaja grada Čačka 
- Odluka o mesnoj samoupravi na teritoriji grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2020. godinu
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Riđagama
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za ski - stazu u Riđagama
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Miokovcima
- Odluka o izradi plana detaljne regulacije „Severni opštinski put“ deonica od granice generalnog urbanističkog plana grada Čačka 2015 u KO Trbušani do državnog puta I b reda – broj 23
- Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom – Preljina
- Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Parmenac-Jezdina-Loznica“ u Čačku
- Odluka o dodeli stanova u zakup na određeno vreme 
- Odluka o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Čačka za 2019.  godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2019. godinu
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP „Rzav“ Arilje
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o izmenama u Izbornoj komisiji grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora  OŠ „22. decembar“ Donja Trepča
 

Trideset treća sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 33. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 27. i 28. decembra 2019. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o budžetu grada Čačka za 2020. godinu
- Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2020. godinu
- Plan detalјne regulacije dela naselјa Prijevor uz reku Zapadnu Moravu 
- Plan detalјne regulacije „Industrijska zona – Konjevići“
- Odluka o gradskim upravama
- Odluka o izmenama i dopuni Odluke o korišćenju vodovodnih mreža i određivanju vršioca delatnosti snabdevanja vodom za piće
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period 01.01. – 30.09.2019. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2020. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilјe
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilјe za 2020. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilјe za 2020. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2020. godinu            
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2020. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2020. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. - 31.12.2020. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakuplјanja komunalnog otpada za period 01.01. - 31.12.2020. godine         
- Odluka o davanju saglasnosti na Program obavlјanja delatnosti zoohigijene  za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnsoti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakuplјanja komunalnog otpada na teritoriji naselјenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naselјenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu           
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2020. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemlјišta za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune godišnjeg Programa poslovanja i Plana rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji Program poslovanja i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2020. godinu       
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji Program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Program o izmenama programa mera podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2019. godinu
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu kp. br. 551 KO Atenica za potrebe proširenja seoskog groblјa u Atenici 
- Odluka o izmeni odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom 
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak za 2020. godinu
- Rešenje o imenovanju direktora Gradskog pozorišta „Čačak“ Čačak
- Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti direktora Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Rešenje o prestanku mandata direktora Centra za stručno usavršavanje Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za stručno usavršavanje Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Narodnog muzeja Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora  OŠ „Vuk Karadžić“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku.
 

Тrideset druga sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 32. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 26. i 27. decembra 2019. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JKP „Komunalac“ Čačak  za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalne usluge sakuplјanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 129/2 od 13. novembra 2019. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći  JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na  izmene i dopune Programa  budžetske pomoći  JKP „Čačak“ Čačak z 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2019. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na  izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune plana i Programa rada d.o.o. „Naučno tehnološki park Čačak“ za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada  Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa rada i finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama grada Čačka 
- Rešenje o ispravci greške u Rešenju Skupštine grada Čačka br.06-90/2019-Iod 25. 26 i 27. juna 2019. godine o razmeni delova k.p. br. 3493 i k.p. br. 5161 obe KO Čačak
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom dela ulice Svetog Save u Čačku sa atmosferskom kanalizacijom i javnom rasvetom
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom telekomunikacionih i signalnih instalacija u zgradi kulture izgrađene na k.p. br. 784/1 KO Čačak
- Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
- Odluka o dopunama odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku

Trideset prva sednica Skupštine grada Čačka

 

 Na 31. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. oktobra 2019. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

 
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2018/2019. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2019/2020. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2018/2019. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2019/2020. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmeni Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni toplotne energije za nastupajuću grejnu sezonu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni očitavanja i raspodele isporučene toplotne energije na krajnje kupce 
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 30.06.2019. godine 
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2019. godini
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu besteretnim pravnim poslom zgrade za sport i fizičku kulturu sa pravom korišćenja kp.br. 3434 KO Čačak na kojoj je ista izgrađena
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom Ulice „7“ sa hidrotehničkim instalacijama, javnom rasvetom i saobraćajnom signalizacijom 
- Rešenje o davanju MZ Ovčar Banja na korišćenje poslovne zgrade izgrađene na kp. br. 2320/2 KO Vrnčani
- Rešenja o razrešenje odnosno izbor pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak 
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Branislav Petrović“ Slatina
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Milica Pavlović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Ekonomske škole Čačak
 

Zapisnik sa sednice

Trideseta sednica Skupštine grada Čačka

 

Na 30. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 12. septembra 2019. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

 
- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Odluka  o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom
- Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine
- Izveštaj o radu Doma zdravlјa „Čačak“ Čačak za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
- Odluka  o izradi Plana detalјne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110kv br. 115/1 TS „Kralјevo 1“- TS „Čačak 3“ (deonica na teritoriji grada Čačka)
- Odluka  o izradi Plana detalјne regulacije za groblјe u Donjoj Trepči
- Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o imenovanju direktora Apoteke Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Apoteke Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora OŠ „Sveti Đakon Avakum“ Trnava
- Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica
- Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica
- Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje  konkursa za izbor direktora
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
 

Dvadeset deveta sednica Skupštine grada Čačka


Na 29. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25, 26. i 27. juna 2019. godine doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika
- Оdlukа o završnom računu budžeta grada Čačka za 2018. godinu sa izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta grada Čačka za 2018. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2019. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Duboko“ Užice za 2018. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje za 2018. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje broj 515/2019 od 21. februara 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2018. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/14 od 10. maja 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2018. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci broj 6/2019 od 2. aprila 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2018. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 1109/19 od 24. aprila 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2018. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 1398 od 27. februara 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2018. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ Čačak broj 292-3 od 27. marta 2019. godine
- Izveštaj Gradskog veća o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period 01.01-31.03.2019. godine
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2018. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2018. godinu
- Izveštaj o radu doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2018. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2019. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne policije grada Čačka za 2019. godinu
- Оperativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2019. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Odluka o izmeni odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Odluka o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fiskulturne sale na kp. br. 860/1 KO Trnava
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom toplovoda – vrelovoda u Ljubićskoj ulici i Ulici 10
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije u Gornjoj Trepči, Donjoj Trepči, Mojsinju i Stančićima
- Rešenje o razmeni delova kp. br. 3493 i kp. br. 5161 obe KO Čačak
- Rešenje o razmeni delova kp. br. 5708 i kp. br. 5691/2 obe KO Čačak
- Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Industrijska zona-Konjevići“
- Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Čačka
- Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2019/2020. godini
- Odluka o taksi prevozu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Čačka
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
- Решеnjа o promeni pojedinih članova radnih tela
- Rešenje o imenovanju direktora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti direktora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Tatomir Anđelić“ MrčajevciSlužbeni list grada Čačka broj 8
Izvod iz Zapisnika

Dvadeset osma sednica Skupštine grada Čačka


Na 28. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 23. i 24. aprila 2019. godine doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Statut grada Čačka
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ekstra zoni grada Čačka
- Plan generalne regulacije za delove naselјenih mesta Mršinci i Slatina - sekundarni centar
- Plan detalјne regulacije „Ljubić 2“
- Odluka o mreži javnih osnovnih škola na području grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak
- Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilјe
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj 06-16/2019-IIod 2. aprila 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti JU „Turistička organizacija Čačka“ za pristupanje „Turističkoj organizaciji regije Zapadna Srbija“
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2018. godinu
- Godišnji izveštaj o radu „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2018. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2018. godinu
- Godišnji Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2019. godinu
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Čačka Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“
- Rešenje o davanju na korišćenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Čačka Turističkoj organizaciji Čačka
- Rešenje o sporazumnom davanju zemlјišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća „Zorpeks Kargo“ Čačak
- Rešenje o sporazumnom davanju zemlјišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća „9. septembar-Tissue Converting“ doo Gornji Milanovac
- Rešenje o razmeni nepoketnosti u KO Ljubić i KO Trbušani
- Rešenje o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada Čačka Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak i školi za osnovno i srednje obrazovanje „1. novembar“ Čačak
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Atletskom klubu „Čaak“ da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Odluka o izmeni odluke o poveravanju prava upravlјanja i korišćenja - lokacija stari Tehnos
- Rešenje o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada Čačka Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Plan detalјne regulacije za planirani aerodrom - Prelјina
- Odluka o privremenim objektima
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju javnih zelenih površina
- Program podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2019. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u polјoprivredi u 2019. godini
- Zaklјučak o pristupanju izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine grada Čačka
- Rešenja o promeni pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlјa „Čačak” Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak
- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak” Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak

Službeni list grada Čačka broj 6
Izvod iz Zapisnika

Dvadeset sedma sednica Skupštine grada Čačka


Na 27. sednici Skupštine grada Čačka održanoj 19. i 20. februara 2019. godine doneto je:

- Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine za 2019. godinu
- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2019. godinu
- Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopšinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo „Naučno tehnološki park Čačak“ za 2019. godinu
- Odluka o pristupanju grada Čačka u članstvo udruženja „Pokret za decu tri plus“ iz Čačka
- Rešenje o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada Čačka Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Rešenje u pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti za rekultivaciju i sanaciju prostora bivše deponije „Prelići“
- Rešenje o pristupanju sporazumnom davanju zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća„ZORPEKS KARGO“Čačak
- Rešenje o pristupanju sporazumnom davanju zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća „9. SEPTEMBAR –TISSUE CONVERTING“doo Gornji Milanovac
- Rešenje o pristupanju pribavljanju građevinskog zemljišta na k.p. br. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 i 489/9 sve u ko konjevići
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključka atmosferske kanalizacije u preljini
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom atmosferske kanalizacije u Ulici 66
- Rešenje o pristupanju razmeni nepokretnosti u KO Ljubić i KO Trbušani
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Čačka
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2019. godini
- Program razvoja turizma grada Čačka za period 2019 - 2024. godine
- Rešenja o promeni pojedinih članova radnih tela
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske biblioteke „Vladislav Petković-Dis“ Čačak

Službeni list grada Čačka broj 3
Izvod iz Zapisnika

Dvadeset šesta sednica Skupštine grada Čačak


Na 26. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 21, 22, 24. i 25. decembra 2018. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika
- Odluka o budžetu grada Čačka za 2019. godinu
- Kadrovski plan Gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2019. godinu
- Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku
- Odluka o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije „Atenica-Kulinovci“ u Čačku za urbanističke celine 5.2 (stanovanje srednje gustine naselјenosti 50-150 st/ha), 5.3 (komunalna privreda) i 5.4 (reka Zapadna Morava)
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilјe za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilјe za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Čačak“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu toplotnu energiju krajnjim kupcima
- Odluka o vrednosti koeficijenta za tarifnu grupu „poslovni prostor“
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakuplјanja komunalnog otpada na teritoriji naselјenog mesta Mrčajevci za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naselјenog mesta Mrčajevci za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naselјenog mesta Mrčajevci za 2019. godinuDvadeset šesta sednica Skupštine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga zoohigijene
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakuplјanja komunalnog otpada za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program obavlјanja delatnosti zoohigijene za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2019. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemlјišta za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o osnivanju ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Izveštaj o radu Doma zdravlјa „Čačak“ za period od 01.01. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine
- Rešenje o davanju na korišćenje dela objekta u javnoj svojini grada Čačka Domu kulture Čačak
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu zemLjišta za potrebe JKP „Čačak“ Čačak
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu nepokretnosti rekultivisanog i saniranog prostora bivše deponije „Prelići“
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između grada Čačka i JVP „Srbijavode“
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za KOD “Kosta Novaković” Čačak
- Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Sveti Sava“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Milica Pavlović“ Čačak

Službeni list grada Čačka broj 27
Izvod iz zapisnika

Dvadeset peta sednica Skupštine grada Čačka


Na 25. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 22, 23. i 26. novembra 2018. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika
- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada Čačka za 2018. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2017/2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2018/2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2018/2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Centra za stručno usavršavanje Čačak
- Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za kulturno- obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturno- obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP“Komunalac“ Čačak broj 107/2a od 29. oktobra 2018. godine
- Rešenje o davanju MZ Trnava na korišćenje zgrade izgrađene na kp. br. 868 KO Trnava
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda na daljinski sistem grejanja zgrade MUP-a i zgrade lokalnih sudova u Čačku
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom parkinga u Industrijskoj zoni u Preljini
- Rešenje o prenosu prava korišćenja kontejnerske gasne kotlarnice sagrađene na kp.br. 288/1 KO Čačak
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2018. godini
- Rešenje o imenovanju direktora JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenja o razrešenju i izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Đeneral Marko Đ. Katanić“ Bresnica
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju u Upravnom odboru Gradske stambene agencije u Čačku
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2018. godinu
- Plan detaljne regulacije za infrastrukturni koridor - državni put IA reda oznake А2 (763) Beograd- Obrenovac-Lajkovac- Ljig- Gornji Milanovac- Preljina -Čačak- Požega, sa pratećim sadržajima i sadržajima u funkciji autoputa za deonicu od ulaza iz opštine Gornji Milanovac na teritoriju grada Čačka do Preljine
- Odluka o održavanju čistoće i komunalnom redu
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2018. godinu
- Program organizovanja taksi prevoza za period 2018-2023. godina

Službeni list grada Čačka broj 24
Izvod iz Zapisnika

Dvadeset četvrta sednica Skupštine grada Čačka


Na 24. sednici Skupštine grada Čačka održanoj 12, 13, 14 i 17. septembra 2018. godine doneto je i oglašeno:

- Rešenje o prestanku mandata jednog odbornika
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2018. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2018. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana i programa rada doo „Naučno tehnološki park“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa rada i finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2018. godinu
- Plan detaljne regulacije na potesu kamenolom „Sušica“ - Zdravljak
- Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Atenica – Kulinovci“ u Čačku
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu, izgradnjom, vodovodne mreže u Mrčajevcima, Bečnju i Donjoj Gorevnici
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Javni konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Čačak” Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika i dva člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika i jednog člana Nadzornog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Zaključak o predlaganju jednog člana Nadzornog odbora JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“ Čačak

Službeni list grada Čačka broj 19
Službeni list grada Čačka broj 20
Izvod iz Zapisnika

Dvadeset treća sednica Skupštine grada Čačka


Na 23. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 11, 12. i 13. jula 2018. godine, usvojeno je i doneto:

- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmeni Statuta Doma kulture Čačak
- Izveštaj o radu Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2017. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2017. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Izveštaj o radu doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2017. godinu
- Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Odluka o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Duboko“ Užice sa Zakonom o javnim preduzećima
- Odluka o izradi Plana detalјne regulacije „Kulinovačko polјe“
- Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Trbušani - Ljubić“ u Čačku
- Rešenje o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećem„Atenic commerc“doo Čačak
- Operativni plan odbrane od poplava za vodeIIreda za 2018. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za rešavanje pritužbi na rad Komunalne policije grada Čačka
- Akcioni plan socijalnog uklјučivanja Roma i Romkinja 2018-2025. godine
- Plan detalјne regulacije za naselјeno mesto Trnava
- Odluka o obavlјanju komunalne delatnosti upravlјanja komunalnim otpadom
- Odluka o obavlјanju komunalne delatnosti upravlјanja javnim parkiralištima
- Odluka o pribavlјanju, raspolaganju i upravlјanju stvarima u javnoj svojini grada Čačka
- Program zaštite životne sredine grada Čačka za period 2018-2027. godine
- Program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta za teritoriju grada čačka za 2018. godinu
- Rešenja o razrešenju odnosno izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2018/2019. godini
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom dela ulice Ljubić polјe 2 sa potrebnim infrastrukturnim vodovima na ko. Br. 783/11 ko Konjevići
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom poslovnog objekta-nadstrešnice za eksperimentalnu proizvodnju komposta (humusa) prizemne spratnosti
- Rešenje o pristupanju pribavlјanju u javnu svojinu dela kp. br. 5728/1 KO Čačak
- Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Doma zdravlјa „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Doma zdravlјa „Čačak“ Čačak
- Rešenja o imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Čačka

Službeni list grada Čačka broj 14
Službeni list grada Čačka broj 15
Zapisnik sa sednice

Dvadeset druga sednica Skupštine grada Čačka


Na 22. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 8, 11. i 12. juna 2018. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima
- Odluka o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
- Odluka o određivanju i promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o izmenama i dopuni Statuta grada Čačka
- Odluka o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 1020/18 od 20. aprila 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ Čačak broj 303/2 od 29. marta 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 1203/3 od 26. februara 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci broj 5/2018 od 2. aprila 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP “Vodovod“ Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/8 od 16. aprila 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje br. 472/2018 od 25. maja 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice za 2017. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan Komunalne policije grada Čačka za period 2018-2023. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Komunalne policije grada Čačka za 2018. godinu
- Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Ljubić-Konjevići“ u Čačku
- Rešenјe o otuđenјu i pribavljanјu u javnu svojinu građevinskog zemljišta razmenom između grada Čačka i Vere Vučković iz Čačka
- Rešenјe o otuđenјu i pribavljanјu u javnu svojinu građevinskog zemljišta razmenom između grada Čačka i„Chips way“doo Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju zemljišta za proširenje groblja u MZ Riđage
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Trbušani
- Rešenje o razrešenju i izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine grada
- Рešenjе o imenovanju direktora Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Rešenje o prestanku dužnosti jednom članu Upravnog odbora Ustanove Regionalni centar za talente Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove Regionalni centar za talente Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju “Zračak” Čačak

Službeni list grada Čačka broj 11
Izvod iz Zapisnika

Dvadeset prva sednica Skupštine grada Čačka


Na 21. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 15. i 16. maja 2018. godine, doneto je i usvojeno:

- Оdlukа o elaboratu o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Čačka (na katastarskoj parceli br. 2138/1 KO Preljina), neposrednom pogodbom bez naknade, kompanijama Vorwerk autotec Serbiad.o.o. Beograd - Novi Beograd,Eldisy Serbiad.o.o. Beograd-Novi Beograd iVorwerk drivetec Serbiad.o.o. Beograd-Novi Beograd
- Rešenjе o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom objekta Skupštinske sale
- Rešenjе o pristupanju otuđenju i pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta razmenom između grada Čačka i Mladene Gojković i Dragana Gojkovića oboje iz Čačka
- Rešenje o pristupanju otuđenju i pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta razmenom između grada Čačka i Vere Vučković iz Čačka
- Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Tekst Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“
- Оdlukа o izradi Plana detaljne regulacije za infrastrukturni koridor-državni put IA reda oznake A2 (763), Beograd-Obrenovac-Lajkovac-Ljig-Gornji Milanovac-Preljina-Čačak-Požega, sa pratećim sadržajima i sadržajima u funkciji autoputa za deonicu od ulaza iz opštine Gornji Milanovac na teritoriju grada Čačka do Preljine
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom višenamenskog objekta na kp. br. 3337/3 KO Bresnica
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom višenamenskog objekta na kp. br. 1309 KO Donja Trepča
- Odluka o prihvatanju Inicijative za donošenje Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani i Predlog zaključka o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Rešenje o imenovanju direktora Sportskog centra „Mladost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak

Službeni list grada Čačka broj 8
Izvod iz Zapisnika

Dvadeseta sednica Skupštine grada Čačka


Na 20. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 22, 23. i 26. marta 2018. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine u 2018. godini
- Odluka o verifikaciji mandata novoizbranom odborniku
- Izveštaj o poslovanju ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2018. godinu
- Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2018. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2018. godini
- Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila na teritoriji grada Čačka za period od 2018 – 2021. godine
- Odluka o izmenama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
- Plan detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča i delove naselja Gornja i Donja Trepča
- Plan detaljne regulacije „Preljina – Konjevići“
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Industrijska zona-Konjevići“
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela naselja Prijevor uz reku Zapadnu Moravu
- Odluka o dopuni Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski gradski i prigradski prevoz putnika
- Rešenje o razmeni nepokretnosti sa preduzećem „Autoprevoz“ doo Čačak
- Rešenje o razmeni nepokretnosti sa preduzećima „Unipromet“ doo Čačak i „Vibet“ doo Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Zaključak o sprovođenju novog konkursa za izbor direktora JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Tekst Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2017. godinu
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti osnivačima bokserskog kluba da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje
- Rešenje o prestanku dužnosti Privremenog školskog odbora Medicinske škole u Čačku
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Dr Dragiša Mišović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika i dva člana Upravnog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak

Izvod iz Zapisnika
Službeni list grada Čačka broj 6

Devetnaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 19. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 8, 9, 12. i 13. februara 2018. godine doneto je:

- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopšinskog istorijskog arhiva za grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada d.o.o. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i Plan rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2018. godinu
- Akcioni plan zapošlјavanja grada Čačka za 2018. godinu
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2018. godini
- Odluka o pijacama
- Odluka o održavanju javnih zelenih površina
- Rešenje o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećem „Autoprevoz“ doo Čačak
- Rešenje o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećima „Unipromet“ doo i „Vibet“ doo
- Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblјa „Gradsko zelenilo“ Čačak čiji je osnivač grad Čačak
- Tekst Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblјa „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada na teritoriji grada čačka
- Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće održavanje zgrada na teritoriji grada Čačka
- Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za upravlјanje u slučaju prinudno postavlјenog upravnika na teritoriji grada Čačka
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva koje osniva Milenko Kostić iz Čačka sadrži naziv grada Čačka
- Odluka o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Čačka
- Rešenje o razmeni nepokretnosti sa preduzećem „Mizzoni papir“ doo Čačak
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom Ulice broj 10 u Čačku
- Rešenje o pristupanju razmeni nepokretnosti u KO Parmenac
- Rešenje o prenosu prava korišćenja na stanovima Gradskoj stambenoj agenciji Čačak
- Odluka o poveravanju prava upravlјanja i korišćenja pokretnom stvari JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o razrešenju i izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine grada
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevco za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2018. godinu
- Rešenje o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Javnoj ustanovi „Turistička organizacija Čačka
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih „Zračak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana i jednog zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu

Službeni list grada Čačka broj 3

Izvod iz Zapisnika

Osamnaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 18. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 21, 22, 23, 25,26. i 27. decembra 2017. godine, doneto je:

- Odluka o budžetu grada Čačka za 2018. godinu
- Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2018. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.1.2017. do 30.9.2017. godine
- Plan detaljne regulacije "Atenica"
- Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne" u Čačku i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga
- Odluka o naknadi za rad u nadzornom odboru Javnog preduzeća
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na cenu odlaganja otpada na deponiju "Duboko" Užice
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP "Duboko" Užice broj 112/3 od 7. decembra 2017. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Vodovod" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2018. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Programa o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje
- Odluka o uslovima priključenja na sistem za vodosnabdevanje "Rzav"
- Odluka o izmeni Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo" Čačak
- Rešenje o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećem "Mizzoni papir" doo Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu nadgradnjom drugog sprata na objektu br.1 OŠ "Sveti Sava"
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2018. godinu
- Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad u Čačku
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove za dnevni boravak dece mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika i jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP "Regionalna sanitarna deponija Duboko" Užice
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog članaUpravnog odbora PU "Radost" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "22. decembar" Donja Trepča
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku

Izvod iz Zapisnika
Službeni list grada Čačka broj 24
Službeni list grada Čačka broj 25

Sedamnaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 17. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 1. i 2. decembra 2017. godine, doneto je i utvrđeno:

- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak i
- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2017. godinu
- Odluka o dodeli zvanja Počasnog građanina grada Čačka
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP "Rzav" Arilјe za 2017. godinu
- Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije
- Rešenja o razrešenju odnosno izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenja o imenovanju Nadzornih odbora javnih preduzeća grada Čačka (6 javnih preduzeća)
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JP "Rzav" Arilje
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Vodovod" Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Moravac" Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Parking servis" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "radost" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Mašinsko-saobraćajne škole Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora ŠOSO "1. Novembar" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" Čačak
- Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2017. godini
- Program lokalnog ekonomskog razvoja za period 2017. - 2019. godina
- Odluka o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu

Oglašeni su javni konkursi za imenovanje direktora:

- Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak
- Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
- Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci

Izvod iz Zapisnika
Službeni list grada Čačka broj 22

Šesnaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 16. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 24, 25. i 26. oktobra 2017. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranih odbornika
- Rešenje o izboru zamenika Gradonačelnika
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu
- Izmene Kadrovskog plana gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju, Službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2017. godini
- Odluka o izmenama Odluke o nagradama i priznanjima grada Čačka
- Odluka o izgradnji i održavanju spomenika i skulpturalnih dela
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom „Sušica“- Zdravljak
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom-Preljina
- Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Atenica-Kulinovci“ u Čačku
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2016/2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2017/2018. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2016/2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2017/2018. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2017. godini
- Rešenja o razrešenju odnosno izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradske stambene agencije
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove „Narodni muzej“ Čačak
- Rešenje o imenovanu jednog člana Nadzornog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Rešenje o prestanku dužnosti Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Mašinsko saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Ekonomske saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora ŠOSO „1. Novembar“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Milica Pavlović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Božo Tomić“ Prijevor
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora

Izvod iz Zapisnika
Službeni list grada Čačka broj 19

Petnaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 15. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 6. 7, 8. i 11. septembra 2017. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
- Odluka o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski međumesni prevoz putnika
- Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom dela nekategorisanog puta za potrebe industrijske zone u Prelјini
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu lifta rekonstrukcijom objekta Ustanove "Zračak" Čačak
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju aktivnosti sportskih organizacija od posebnog značaja za Grad
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2017/2018. godini
- Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak za 2016. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak
- Odluka o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ekstra zoni grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisabih puteva na teritoriji grada Čačka za 2017. godinu
- Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemlјišta za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2017. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2017. godinu
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Sveti Sava" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Sveti Đakon Avakum" Trnava
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica

Izvod iz Zapisnika
Službeni list grada Čačka broj 16
Službeni list grada Čačka broj 17

Četrnaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 14. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 4, 5. i 6. jula 2017. godine, doneto je:

- Poslovnik o radu Skupštine grada Čačka
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom dela sekundarne saobraćajnice
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" Čačak

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 11

Trinaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 13. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 6, 7, 8, 9, 12,13. i 16. juna 2017. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2016. godinu
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Rzav“ Arilje za period 2017-2021. godina
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Rzav“ Arilje za period 2017-2027. godina
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje br. 381/2017 od 23. februara 2017. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Izveštaj o poslovanju JKP „Duboko“ Užice za 2016. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 998/17 od 20. aprila 2017. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2016. godinu
- Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 78/2-2
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 3523/2 od 23. maja 2017. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/7 od 7. aprila 2017. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/10 od 23. maja 2017. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci broj 8 od 27. aprila 2017. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2016. godinu
- Godišnji izveštaj o radu „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Doma zdravlja „Čačak“ Čačak za period 01.07.2014-31.12.2014. godine
- Izveštaj o radu Doma zdravlja „Čačak“ Čačak za period 01.01.2015.-31.12.2015. godine
- Izveštaj o radu Doma zdravlja „Čačak“ Čačak za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Doma kulture za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2016. godinu
- Izveštaj o ostvarenju Plana i programa rada i finansijskog poslovanja Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak za 2016. godinu
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije kp. br 2138/4 KO Preljina, za izgradnju trafostanice na lokaciji „Hipodrom“ u Preljini
- Rešenje o razmeni gradskog građevinskog zemljišta između grada Čačka i UTP „Morava“ Čačak
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka neposrednom pogodbom nepokretnosti KO Mrčajevci, za proširenje groblja
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom objekta sa fiskulturnom salom OŠ „Ratko Mitrović
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Prislonica
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove “Međuopštinski istorijski arhiv” za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Narodni muzej Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Regionalnog centra za talente Čačak
- Rešenje o prestanku mandata direktora JKP „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Sportskog centra „Mladost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 10

Dvanaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 12. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 26, 27. i 28. aprila 2017. godine doneto je:

- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Duboko“ Užice za period 2017-2021
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Duboko“ Užice za period 2017-2027
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Čačak“ Čačak za period 2017-2027
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod“ Čačak za period 2017-2021. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod“ Čačak za period 2017-2027. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 2017-2021. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 2017-2027. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Komunalac“ Čačak za period 2017-2021. godina
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Komunalac“ Čačak za period 2017-2027. godina
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period od 2017-2021. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period od 2017-2027. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Parking servis“ Čačak za period 2017-2021
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Parking servis“ Čačak za period 2017 - 2026
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Gradac“ Čačak za period 2017-2021
- Odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Gradac“ Čačak za period 2017-2027
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Odluka o putevima
- Odluka o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski gradski i prigradski prevoz putnika
- Odluka o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom stambene zgrade za smeštaj Roma
- Odluka o prenosu prava korišćenja Prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Odluka o poveravanju prava upravljanja i korišćenja JKP „Komunalac“ Čačak, priklјučnih vozila-specijalizovanih prikolica
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica i Zaključak o pripremi nacrta Predloga odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica
- Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora OŠ „Božo Tomić“ Prijevor


Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 8

Jedanaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 11. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. februara, 1, 2, 3. i 6. marta 2017. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine
- Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti – kp br. 2138/1 KO Preljina od KK „Milenko Nikšić“
- Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2017. godini
- Odluka o izmenama i dopuni Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 75/4 od 30. januara 2017. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci broj 2 od 27. januara 2017. godine
- Odluka o poveravanju prava upravljanja i korišćenja JKP „Komunalac“ Čačak, pokretne stvari, teretnog vozila
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom dela zgrade Dečijeg vrtića na kp.br. 884 KO Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka, nepokretnosti KO Mrčajevci, putem neposredne pogodbe, za proširenje groblja
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2015/2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2016/2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2017. godinu
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2017. godinu
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenja o izboru i razrešenju pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o prestanku mandata direktora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Doma kulture Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Doma zdravlja „Čačak“
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Rešenja o razrešenju odnosno imenovanju pojedinih članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Čačka

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 5
Službeni list grada Čačka broj 6
Službeni list grada Čačka broj 7

Deseta sednica Skupštine grada Čačka


Na 10. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25, 26, 30. i 31. januara 2017. godine, doneto je:

- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Duboko" Užice za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP "Rzav" Arilje za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Vodovod" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2017. godinu
- Odluk o davanju saglasnosti na Program korišćenja republičkih budžetskih sredstava za 2017. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo "Naučno tehnološki park Čačak" za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2017. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost "Kosta Novaković" Čačak za 2017. godinu
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti - k.p. br. 2138 KO Preljina od KK "Milenko Nikšić"
- Odluka o uspostavljanju saradnje grada Čačka sa gradovima i opštinama u slivu Zapadne Morave
- Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora JP "Rzav" Arilje

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 2

Deveta sednica Skupštine grada Čačka


Na 9. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 23, 24, 26, 27 i 28. decembra 2016. godine, doneto je:

- Odluka o budžetu grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Odluka o izmeni i dopunama Statuta grada Čačka
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
- Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju
- Odluka o utvrđivanju ekonomski najniže cene auto-taksi prevoza na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o razrešenju i izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 25
Službeni list grada Čačka broj 26

Osma sednica Skupštine grada Čačka


Na 8. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 9. decembra 2016. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima
- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2016. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Odluka o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Čačku
- Odluka o besplatnom i prevozu sa popustom u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Odluka o uslovima, načinu i postupku davanja u zakup stana u ulici Knićaninova br. 18 na kp. br. 3212/1 KO Čačak
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2016. godini
- Odluka o izmenama Odluke o zaštiti spomenika prirode „Fikus-Čačak“
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 23

Sedma sednica Skupštine grada Čačka


Na 7. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 23. i 24. novembra 2016. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka od 1.01. do 30.09.2016. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu
- Izmena Akcionog plana zapošlјavanja grada Čačka za 2016. godinu
- Odluke o usklađivanju osnivačkih akata javnih preduzeća grada Čačka sa Zakonom o javnim preduzećima:
  - Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Čačak
  - Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
  - Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
  - Javnog komunalnog preduzećamza izgradwu i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
  - Javnog komunalnog predzteča „Parking servis“ Čačak
  - Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje građevinsko zemlјište i puteve „Gradac“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2016. godinu
- Izmena Programa uređivanja građevinskog zemlјišta za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program zimskog održavanja za sezonu 2016/2017
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2016. godinu
- Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2016. godini
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavlјanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera
- Odluka o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za naselјeno mesto Prelјina
- Odluka o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom kontejnerske kombinovane kotlarnice na kp.br. 1/3 KO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka dela k.p. br. 2736 KO Ljubić i pribavlјanju u javnu svojinu dela k.p. br. 1066 KO Ljubić, putem razmene
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka dela k.p. br. 2819/2 KO Ljubić i pribavlјanju u javnu svojinu dela k.p. br. 2570/3 KO Ljubić, putem razmene
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka, neposrednom pogodbom, nepokretnosti – zemljište bliže opisano kao kp.br. 110/1, 109/1, 109/4, 130/1, 133/2, 135/1, 136/1 i 142/2 sve KO Atenica
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbm, bez naknade kp.br. 2279/1 i kp.br. 2279/3, obe KO Preljina
- Rešenje o obrazovanju Komisije za planove
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o prestanku mandata jednog odbornika
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog zamenika člana i jednog člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske stambene agencije
- Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak
- Rešenja o razrešenju odnosno imenovanju pojedinih članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Čačka
- Odluka o učešću grada Čačka u finansiranju sanacije i uređenja fasade stambenog objekta I izgrađenog na kp.br. 798/1 KO Čačak

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 21
Službeni list grada Čačka broj 22

Šesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 6. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 18, 19. i 20. oktobra 2016. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Оdluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2015/2016. godinu
- Оdluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2016/2017. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2015/2016. godinu
- Оdluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2016/2017. godinu
- Оdluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Оdluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak br. 64/4 od 10. maja 2016. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2015. godinu
- Оdluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak br. 1720/16 od 28. aprila 2016. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2015. godinu
- Оdluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci br. 8 od 18. maja 2016. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Doma kulture Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2015. godinu
- Plan detaljne regulacije za opštinski put L-325, deonica od mosta na reci Zapadna Morava do priključka na L-314
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Rešenje o imenovanju direktora JP za urbanističko i prostorno planiranje „Gradac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora JKP za grejanje „Čačak“ Čačak
- Rešenja o imenovanju upravnih odbora javnih ustanova grada Čačka
- Rešenja o imenovanju nadzornih odbora javnih ustanova grada Čačka
- Rešenja o razrešenju odnosno imenovanju pojedinih članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o razrešenju jednog člana Nadzornog odbora Doma zdravlja „Čačak“
- Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
- Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju
- Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Korisničkog saveta javnih službi
- Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Saveta za mlade
- Rešenje o izboru jednog člana Saveta za budžet i finansije
- Zaključak u vezi donošenja Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
- Odlukа o davanju saglasnosti na Odluku o ceni snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom
- Odlukа o prenosu investitorskih prava Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 2179/7 KO Čačak i dela kp. br. 766/3 KO Čačak i pribavljanju u javnu svojinu dela kp.br. 772/1 KO Čačak u svojini UTP „Morava“ Čačak, neposrednom pogodbom putem razmene
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp.br. 5124 ko Čačak i pribavljanju u javnu svojinu kp.br. 5123/3 ko Čačak u svojini „Chips way“doo Čačak, neposrednom pogodbom putem razmene

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 20

Peta sednica Skupštine grada Čačka


Na 5. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 7, 12, 13. i 16. septembra 2016. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.1.2016. do 30.6.2016. godine
- Odluka o izmenama odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o formiranju, organizaciji i opremanju jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Čačka
- Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko“ Užice za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na cenu odlaganja otpada na deponiju „Duboko“ Užice
- Rešenja o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom, bez naknade, k.p. br. 2279/1 i k.p. br. 2279/3, obe KO Preljina, iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije
- Odluka o otuđenju iz javne svojine delova nepokretnosti (objekta i zemljišta) na k.p. br. 1502/1 KO Čačak
- Izveštaj o radu privrednog društva Naučno tehnološki park Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak za 2015. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2015. godinu
- Izveštaj o ostvarenju Plana i programa rada i finansijskog poslovanja Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2015. godinu
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime Privrednog društva koje osniva „Auto Čačak“ D.O.O. Čačak sadrži naziv grada Čačka
- Odluka o izmeni Odluke o gradskim upravama
- Odluka o pribavanju u javnu svojinu izgradnjom poslovnog montažnog objekta - Dom kulture
- Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje člana Školskog odbora OŠ „Dr Dragiša Mišović“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Mašinsko saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stevanović“ Gornja Gorevnica
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča i zaključak o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 19

Četvrta sednica Skupštine grada Čačka


Na 4. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 7. i 8. jula 2016. godine, doneto je, razmotreno, usvojeno i oglašeno:

- Оdlukа o verifikaciji mandata novoizabranih odbornika
- Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Оdlukа o poveravanju TV prenosa Skupštine
- Оdlukа o završnom računu budžeta grada Čačka za 2015. godinu
- Оdlukа o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu
- Izmene Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2016. godinu
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP "Gradac" Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP "Čačak" Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 2025/4 od 27. aprila 2016. godine
- Odluka o prihvatanju odluke Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 2656/1 od 3. juna 2016. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čačak" Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP ,,Vodovod" Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadtornog odbora JKP "Vodovod" Čačak broj 4/10 od 10. juna 2016. godine
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje broj 314/2016
- Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije za delove naseljenog mesta Mršinci i Slatina – sekundarni centar
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Parmenac - Beljina - zona sanitarne zaštite"
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Lugovi"
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Loznica"
- Odluka o prenosu prava korišćenja poslovnog prostora Centru za socijalni rad grada Čačka
- Odluka o prenosu prava korišćenja
- Zaključak Skupštine grada povodom sprovođenja novog Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čačak" Čačak
- Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća i Javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
- Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine grada
- Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 15
Službeni list grada Čačka broj 16

Treća sednica Skupštine grada Čačka


Na 3. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. juna 2016. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata 2 izabrana odbornika
- Rešenja o izboru stalnih radnih tela Skupštine grada Čačka
- Odluka o obrazovanju Komisije za dodelu sredstava za realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja u 2016. godini
- Rešenje o izboru 3 člana Gradskog veća
- Informacija o problemima stanara u ulici Svetozara Markovića br. 18

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 14

Druga sednica Skupštine grada Čačka


Na 2. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 17. i 20 juna 2016. godine, doneto je:

- Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Čačka
- Rešenje o izboru zamenika Gradonačelnika grada Čačka
- Rešenje o izboru članova Gradskog veća

Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 12

Prva (konstitutivna) sednica Skupštine grada Čačka


Na 1. konstitutivnoj sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 24. maja i 17. juna 2016. godine, usvojeno je i doneto:

- Izveštaj Verifikacionog odbora
- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Čačka
- Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Čačka
- Rešenje o postavlјenju sekretara Skupštine grada Čačka
- Rešenje o prestanku mandata 4 odbornika


Zapisnik sa sednice
Službeni list grada Čačka broj 12

Pedeset druga sednica Skupštine grada Čačka


Na 52. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29. februara i 2. i 3. marta 2016. godine, doneto je:

- Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Čačka
- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP "Rzav" Arilje za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JP "Rzav" Arilje za 2016. godinu
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Čačka za 2015. godinu
- Program razvoja sporta u gradu Čačku za period 2016-2018. godine
- Plan detaljne regulacije "Košutnjak 1-Mladost"
- Plan detaljne regulacije "Košutnjak 3"
- Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Centar" u Čačku
- Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne" u Čačku
- Odluka o građevinskom zemljištu
- Odluka o izmeni i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera
- Program lokalnog ekonomskog razvoja za 2016. godinu
- Odluka o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2016. godinu
- Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2016. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2016. godini
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada d.o.o. "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove "Radost" Čačak
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti radi formiranja spomen kompleksa
- Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti za formiranje spomen kompleksa
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu putem razmene
- Odluka o otuđenju iz javne svojine nepokretnosti
- Rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti
- Rešenje o razrešenju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Čačka

Službeni list grada Čačka broj 5
Zapisnik sa sednice

Pedeset prva sednica Skupštine grada Čačka


51. sednica Skupštine grada Čačka, sazvana na zahtev 26 odbornika, za četvrtak 18. februar 2016. godine, nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Službena beleška

Pedeseta sednica Skupštine grada Čačka


Na 50. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. i 26. januara 2016. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune plana i Programa rada d.o.o. Naučno tehnološki park Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2014/2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2015/2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za kulturno-obrazovnu delatnost "Kosta Novaković" Čačak za 2016. godinu
- Odluka o promeni naziva ulica
- Rešenje o davanju saglasnosti osnivačima Sportskog saveza Čačak da naziv saveza može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno ime društva sa ograničenom odgovornošću "Čal-Čačak"može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za mlade
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2016. godini
- Informacija o količini i vrednosti folije koja je svojevremeno iz sredstava samodoprinosa nabavljena za potrebe izgradnje sanitarne deponije
- Odluka o organizaciji i funkcionisanju organa grada Čačka, preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili većinski vlasnik grad Čačak za vreme ratnog i vanrednog stanja

Službeni list grada Čačka broj 3
Zapisnik sa sednice

Četrdeset deveta sednica Skupštine grada Čačka


Na 49. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25, 28. i 29. decembra 2015. godine i 11. i 12. januara 2016. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Skupštine
- Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine
- Odluka o budžetu grada Čačka za 2016. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Odluka o dopuni Odluke o finansiranju aktivnosti sportskih organizacija od posebnog značaja za Grad
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.01.2015. godine do 30.09.2015. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2016. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JKP „Parking servis“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program program korišćenja budžetske pomoći JKP „Parking servis“ Čačak za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2015. godinu od 21. aprila 2015. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2015. godinu od 26. avgusta 2015. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2015. godinu od 3. decembra 2015. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Duboko“ Užice za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2016. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilje za 2016. godinu
- Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Slatina
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča za delove naselja Gornja i Donja Trepča
- Odluka o maksimalnoj spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti radi izvođenja hidrogeoloških, hidrogeotermalnih i balneoloških istraživanja za potrebe formiranja banjskog,wellnessispakompleksa
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća grada Čačka

Službeni list grada Čačka broj 22
Službeni list grada Čačka broj 1
Zapisnik sa sednice

Četrdeset osma sednica Skupštine grada Čačka


Na 48. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 11. decembra 2015. godine, doneto je:

- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Gradskog veća
- Rešenje o izboru jednog člana Gradskog veća
- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2015. godinu
- Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na program zimskog održavanja za sezonu 2015/2016.
- Odluka o radnom vremenu Zdravstvene ustanove "Apoteka Čačak"
- Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak
- Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblje "Gradsko zelenilo" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove "Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani"
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Radost" Čačak
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana i dva zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prijevor

Službeni list broj 21
Zapisnik sa sednice

Četrdeset sedma sednica Skupštine grada Čačka


Na 47. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 20, 22. i 30. oktobra 2015. godine, usvojeno je, doneto i razmotreno:

- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2014/2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2015/2016. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2014/2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2015/2016. godinu
- Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca
- Rešenje o utvrđivanju prestanka položaja zamenika Gradskog javnog pravobranioca
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2015. godini
- Odluka o finansiranju aktivnosti sportskih organizacija od posebnog značaja za grad Čačak.
Preuzmite Izveštaj o izgradnji Gradskog fudbalskog stadiona I faza
- Rešenje o izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
- Rešenje o imenovanju jednog zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Obraćanje Skupštini grada predstavnika Udruženja „Poplavljeni 1965-2015“

Zaključak
Službeni list grada Čačka broj 18
Službeni list grada Čačka broj 20
Zapisnik sa sednice

Četrdeset šesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 46. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29. i 30. septembra i 2. oktobra 2015. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o dopunama Statuta grada Čačka
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2015. godine do 30.06.2015. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2015. godinu
- Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Duboko“ Užice broj 89/7 od 30. juna 2015. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2015. godinu
- Plan Generalne regulacije „Parmenac-Jezdina-Loznica“ u Čačku
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije ,,Preljina-Konjevići“
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije ,,Atenica“
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije ,,Ljubić 2“
- Program o izmenama i dopunama programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2015. godini
- Odluka o promeni naziva ulica na teritoriji grada Čačka
- Odluka o vrednosti koeficijenta za tarifnu grupu poslovni prostor
- Odluka o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prijevor, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prijevor i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Prijevor
- Informacija o poštovanju radnog vremena ugostiteljskih objekata
- Rešenje о prestanku dužnosti pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju direktora Apoteke Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Tanasko Rajić“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Dragiša Mišović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Ekonomske škole Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Tehničke škole Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora PU „Moje detinjstvo“ Čačak
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća grada Čačka
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu


Službeni list grada Čačka broj 15
Službeni list grada Čačka broj 16

Četrdeset četvrta sednica Skupštine grada


Na 44. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 1, 2 i 6. jula 2015. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Odluka o komunalnom redu i opštem uređenju
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o formiranju, organizaciji i opremanju jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Čačka
- Odluka o dopuni Odluke o gradskim upravama
- Rešenje o postavljenju Gradskog pravobranioca
- Rešenje o utvrđivanju prestanka položaja Gradskom javnom pravobraniocu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih za smetnjama "Zračak" Čačak
- Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2014. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o poslovanju ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2014. godinu
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o ostvarenju plana i programa rada i finansijskog poslovanja ustanove za kulturno obrazovnu delatnost "Kosta Novaković" Čačak za 2014. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2014. godinu
- Izveštaj o radu doo "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2015. godinu
- Odluka o proglašenju zaštite spomenika prirode "Stabla Čačka"
- Odluka o izmeni odluke o prenosu građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije
- Odluka o pribavljan?u u javnu svojinu izgradn?om Vizitor centra na kp. br. 2330/3 KO Vrnčani
- Odluka o pribavljan?u u javnu svojinu putem razmene
- Odluka o otuđen?u pokretnih stvari - opreme iz javne svojine
- Izveštaj o realizaciji podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2013. i 2014. godini
- Informacija o upotrebi ćiriličnog pisma u radu organa grada gradskih uprava, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma kulture
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju pojedinih članova Izborne komisije grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja "Čačak" Čačak
- Informacija o izgradnji Transfer stanice na lokaciji Prelići
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za MZ Prijevor i Zaključak o pripremi Nacrta predloga odluke o uvođenju samodoprinosa za MZ Prijevor

Službeni list grada Čačka broj 11

Zapisnik sa sednice

Četrdeset treća sednica Skupštine grada Čačka


Na 43. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 9. 10. i 11. juna 2015. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o razrešenju dužnosti jednog člana Gradskog veća
- Rešenje o izboru jednog člana Gradskog veća
- Odluka o Završnom računu budžeta grada Čačka za 2014. godinu
- Program zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta za teritoriju grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilјe za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilјe broj 245/2015 od 26. februara 2015. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Regionalni centar za upravlјanje otpadom Duboko“ Užice za 2014. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/5 od 4. marta 2015. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 39/2 od 16. marta 2015. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 1368/4 od 9. marta 2015. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 800/15 od 27. marta 2015. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Izveštaj o realizaciji podsticajnih sredstava u polјoprivredi u 2013. i 2014. godini
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodnog muzeja ČačakSlužbeni list grada Čačka broj 10
Zapisnik sa sednice

Četrdeset druga sednica Skupštine grada Čačka


Na 42. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 18. i 19. maja 2015. godine, doneto je, utvrđeno, razmotreno i usvojeno:

- Predlog odluke o verifikaciji mandata novoizabranih odbornika
- Odluka o promeni naziva ulica na teritoriji grada Čačka - postojeće ulice Matije Lišančića 1 - nova
- Odluka o promeni naziva ulica na teritoriji grada Čačka - postojeće ulice Đorđa Tomaševića
- Plan Generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Odluka o davanju u zakup stanova izgrađenih na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje
- Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Sportskom centru „Mladost“ Čačak
- Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Muzičkoj školi „Dr Vojislav Vučković“ Čačak
- Odluka o pribavljanju i otuđenju u javnu svojinu putem razmene
- Odluka o otuđenju pokretnih stvari - opreme iz javne svojine
- Tekst oglasa o prikupljanju pismenih ponuda za otuđenje iz svojine grada Čačka pokretnih stvari-opreme
- Rešenje o obrazovanju komisije za otuđenje iz javne svojine pokretnih stvari-opreme
- Zaključci u vezi izveštaja Anketnog odbora Skupštine grada Čačka
- Izveštaj o radu Saveta za zdravlje Skupštine grada Čačka
- Izveštaj o epidemiji u domu za stare doo „Dvoje“ Vranići


Službeni list grada Čačka broj 8
Zapisnik sa sednice

Četrdeset prva sednica Skupštine grada Čačka


Na 41. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. aprila i 4. maja 2015. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Gradskog veća
- Rešenje o izboru jednog člana Gradskog veća
- Izveštaj o radu Gradonačelnika grada Čačka za period od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2014. godine
- Izveštaj o radu Gradskog veća grada Čačka za period od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2014. godine
- Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Program mera podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u polјoprivredi u 2015. godini
- Odluka o angažovanju revizora za obavlјanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2014. godinu
- Rešenja o promeni pojedinih članova radnih tela Skupštine grada Čačka
- Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Filip Filipović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“ Čačak
- Odluka o dodeli pomoći Pećkom okrugu


Službeni list grada Čačka broj 6
Zapisnik sa sednice

Četrdeseta sednica Skupštine grada Čačka


Na 40. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 20. februara 2015. godine, doneto je:

- Odluka o poveravanju direktnog TV prenosa sednica Skupštine u 2015. godini
- Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Odluka o izmeni odluke o Gradskom pravobranilaštvu
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na dopunu Programa rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2015. godinu
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti koja je nastala adaptacijom i dogradnjom dela objekta osnovnog obrazovanja OŠ Preljina
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora OŠ „Sveti đakon Avakum“ Trnava
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „22. Decembar“ Donja Trepča
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Sveti đakon Avakum“ Trnava
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica


Službeni list grada Čačka broj 4
Zapisnik sa sednice

Trideset deveta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 39. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29, 30. decembra 2014. godine i 8, 12. i 13. januara 2015. godine, donete su: 
 
-  Odluka o budžetu grada Čačka za 2015. godinu 
 - Odluka o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
-  Odluka o Izmeni odluke o naknadi za vršenje odborničke i druge dužnosti u organima i javnim službama grada
-  Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Čačka 
-  Odluka o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2015. godinu 
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilje za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Duboko“ Užice za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Parking servis“ Čačak  za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci  za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program i Plan rada  ,,Gradske stambene agencije“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2015. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2015. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2015. godinu 
Obrazovan je Anketni odbor Skupštine grada Čačka.

 

 
Službeni list grada Čačka broj 1
Službeni list grada Čačka broj 2
Zapisnik sa sednice

Trideset osma sednica Skupštine grada Čačka


 Na 38. sednici Skupštine grada, održanoj 16. decembra 2014. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o Gradskom pravobranilaštvu
- Odluka o usvajanju Strateškog master plana održivog razvoja planine Rudnik od 2014. do 2024. godine
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Košutnjak 1- Mladost“
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Košutnjak 3“
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije lokacije „Prelići“
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Sportski centar“
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2013/2014.  godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2014/2015. godinu
- Informacija o javnom redu i miru u gradu Čačku 
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Branislav Petrović“ Slatina
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Đeneral Marko Katanić“ Bresnica
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci

          Službeni list grada Čačka broj 18
          Zapisnik sa sednice
 

Trideset sedma sednica Skupštine grada Čačka


Na 37. sednici Skupštine grada, održanoj 27. i 28. novembra 2014. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:
 
- Odluka o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Čačka
- Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Čačka
- Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji grada Čačka
- Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji grada Čačka
- Odluka o stopi amortizacije u gradu Čačku za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene  i dopune programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak  za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci  za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa korišćenja budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2014. godinu
- Izveštaj o do sada podeljenoj humanitarnoj pomoći poplavljenom stanovništvu sa kriterijumima po kojim je pomoć deljena
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak
-  Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Filip Filipović“ Čačak
-  Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku

          Službeni list grada Čačka broj 17
          Zapisnik sa sednice
 

Trideset šesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 36. sednici Skupštine grada, održanoj 29. i 30. oktobra 2014. godine razmotreno je, usvojeno i doneto:
 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.01.2014. godine do 30.09.2014. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu
- Program o izmenama i dopunama Programa  mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2014. godinu
- Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2014. godini 
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2014. godini
- Plan generalne regulacije „Centar“ u Čačku
- Plan generalne regulacije „Trbušani- Ljubić“ u Čačku
- Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Mrčajevci
- Izmene Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu  Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2013/2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2014/2015. godinu
- Izveštaj o radu  Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2013/2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan  rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2014/2015. godinu
- Izveštaj o realizaciji programa letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2014. godinu 
- Odluka o dopuni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja poslovnog prostora JKP „Komunalac“ Čačak
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture – produžetak izgradnje dela ulice Njegoševe
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu poljoprivrednog zemljišta u KO Baluga Ljubićska radi izvođenja hidrogeoloških, hidrogeotermalnih i balneoloških istraživanja za potrebe formiranja banjskogwellnesispakompleksa 
- Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti –poljoprivrednog zemljišta radi izvođenja hidrogeoloških, hidrogeotermalnih i balneoloških istraživanja za potrebe formiranja banjskogwellnesispakompleksa
- Izveštaj o protivgradnoj zaštiti na teritoriji grada Čačka u 2014. godini
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Prehrambeno- ugostiteljeske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Sveti Sava“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora PU „Moje detinjstvo“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora PU „Radost“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Komisije za određivanje naziva ulica

          Službeni list grada Čačka broj 15
          Zapisnik sa sednice
 

Trideset peta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 35. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. i 26. septembra 2014. godine, usvojeno je i doneto:
 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.01.2014. do 30.06.2014. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene  i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje građevinsko zemljište  i puteve „Gradac“  Čačak  za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2014. godinu
- Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu
- Plan generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne“
- Plan generalne regulacije „Atenica-Kulinovci“ 
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti izgradnjom-adaptacijom i dogradnjom objekta Centra za socijalni rad i otuđenju iz javne svojine rušenjem objekta broj 2 sagrađenog na k.p. br. 821/1 KO Čačak
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom gasne kotlarnice na k.p. br. 288/1 KO Čačak 
- Odluka o prenosu na upravljanje objekta brane „Parmenac“ i kanala za navodnjavanje na JVP „Srbijavode“
- Rešenja o zameni pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja "Čačak" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka 
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Milica Pavlović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Sveti Đakon Avakum“ Trnava
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ Čačak

          Službeni list grada Čačka broj 14
          Zapisnik sa sednice
 

Trideset četvrta sednica Skupštine grada Čačka

Na 34. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 9. i 10. jula 2014. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Plan generalne regulacije „Ljubić-Konjevići“ u Čačku
- Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
- Odluka o formiranju, organizaciji i opremanju jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Čačka
- Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje
- Odluka o utvrđivanju ekonomski najniže cene auto taksi prevoza na teritoriji grada Čačka
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmeni Statuta JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu pretvaranjem tavanskog prostora u potkrovnu etažu poslovne namene vrtića „Sunce“ u Čačku
- Izveštaj o dosadašnjem radu kancelarije za Romska pitanja
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Doma Zdravlja „Čačak“ Čačak
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Upravnog odbora Doma kulture Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma kulture Čačak
- Rešenja o imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola    Zapisnik sa sednice

          Službeni list grada Čačka broj 13
          Zapisnik sa sednice

Trideset treća sednica Skupštine grada Čačka

Na 33. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. juna 2014. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Izveštaj nosilaca aktivnosti Gradskog štaba za vanredne situacije o poplavi koja se dogodila 15. maja 2014. godine i izveštaji komisija za utvrđivanje i procenu štete
- Informacija o trenutnom stanju u preduzeću „Papirpak“ Čačak
-  Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Saveta za mlade
- Odluka o proglašenju Odluke o zavođenju samodoprinosa za MZ Lipnica

         Službeni list grada Čačka broj 12
         Zapisnik sa sednice

Trideset druga sednica Skupštine grada Čačka

Na 32. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. maja 2014. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Izveštaj o stanju na ugroženom području od poplave i preduzimanju potrebnih aktivnosti
- Odluka o završnom računu budžeta za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2014. godinu
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o poveravanju prava upravljanja i  korišćenja objekta javnog sanitarnog čvora
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak

          Službeni list grada Čačka broj 8
          Zapisnik sa sednice

Trideset prva sednica Skupštine grada Čačka

Na 31. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. aprila i 8. maja 2014. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka objekta BS „Ovčar Banja“ izgrađenog  na kp.br.2330/3 KO Vrnčani
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2014. godinu
 - Odluka o auto taksi prevozu na teritoriji grada Čačka
- Odluka o uslovima i načinu letovanja dece u odmarališta „Ovčar“ u Ulcinju 2014. godine
- Odluka o dodatnoj podršci detetu i učeniku sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Izveštaj o poslovanju JKP „Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko“  Užice za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke “Vladislav Petković Dis“ za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2013. godinu
 - Godišnji izveštaj o radu  Gradske stambene agencije Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica i sagledavanje rada direktora i svih problema u funkcionisanju Centra za socijalni rad Čačak
- Informacija o zapošljavanju u predškolskim ustanovama  od osnivanja Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ do 31.03.2014. godine
- Izveštaj o aktivnostima lokalne samouprave grada Čačka tokom elementarne nepogode koja je pogodila grad Čačak dana 24. aprila 2014. godine
- Informacija o aktivnostima oko prodaje AD „Žitopromet“ Čačak
- Informacija o stanju protivgradne zaštite i preduzetim akcijama

          Službeni list grada Čačka broj 7
          Zapisnik sa sednice

Trideseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 30. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 16. i 17. aprila 2014. godine doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za  2013. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2013. godinu
- Lokalni  akcioni plan za mlade 2014-2019.
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2013. godinu
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost «Kosta Novaković» Čačak  za 2014. godinu
- Izveštaj o radu D.O.O. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada D.O.O. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2014. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti da poslovno imeGoran Mirkovic preduzetnik, Samostalna zanatsko trgovinska radnja Čal Čačakmože da sadrži naziv grada Čačka
- Informacija o parničnim predmetima po tužbi tužilaca Raška Markovića i drugih protiv tuženog grada Čačka

          Službeni list grada Čačka broj 6
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset deveta sednica Skupštine grada Čačka

Na 29. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. i 31. marta 2014. godine doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o izboru člana Gradskog veća
- Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2014. godinu
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2014. godini
- Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Čačka
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak br. 4/4 od 27. februara 2014. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak br. 966/2-1 od 25. februara 2014. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 16/3 od 25. februara 2014. godine
- Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa licu koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
- Odluka o prenosu iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije dela građevinskog zemljišta označenog kao k.p. br. 1486/22 KO Mrčajevci
- Odluka o otuđenju iz javne svojine rušenjem objekta sagrađenog na k.p. br. 2588/1 KO Čačak radi privođenja nameni – proširenja i rekonstrukcije ulice Dragoslava Bojića – Jareta
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslicama Predškolske ustanove «Radost» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslicama Predškolske ustanove «Moje detinjstvo» Čačak
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma za Mesnu zajednicu Lipnica
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku

          Službeni list grada Čačka broj 5  
           Zapisnik sa sednice

Dvadeset osma sednica Skupštine grada Čačka

Na 28. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 19. februara 2014. godine, doneto je:

- Odluka o poveravanju televizijskog prenosa sednica Skupštine u 2014. godini
- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2014. godinu
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2014. godini
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Centra za socijalni rad grada Čačka
- Plan detaljne regulacije za opštinski put l – 325, deonica most na reci Zapadna Morava
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture- produžetak izgradnje dela ulice Njegoševe
- Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje u javnu svojinu građevinskog zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture - produžetak izgradnje dela ulice Njegoševe
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Čačka za 2013. godinu
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica i Zaključak o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica

          Službeni list grada Čačka broj 3
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 27. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29. i 30. januara 2014. godine doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak  za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada  Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2014. godinu
- Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća za grejanje  i održavanje zgrada «Čačak»  Čačak
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o ceni iznošenja i deponovanja smeća u Mrčajevcima
- Izveštaj Komisije o dodeli podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2013. godini
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana i jednog zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastav
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Đeneral Marko Đ. Katanić“ Bresnica
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana i dva zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu

          Službeni list grada Čačka broj 2
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset šesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 26. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 27. i 28. decembra 2013. godine doneto je:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2014. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP «Komunalac» Čačak  za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći  JKP „Komunalac“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje privremenih montažnih objekata, kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP «Parking servis» Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Parking servis“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Duboko“ Užice za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni odlaganja otpada na deponiju „Duboko“ Užice
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluge grejanja
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za grejanje «Čačak» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o ceni vode
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o ceni iznošenja i deponovanja smeća
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka katastarske parcele broj 1317/2 KO Preljina za proširenje seoskog groblja u Preljini
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Privremenog upravnog odbora Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Rešenje orazrešenju odnosno imenovanju predsednik aUpravnog odbora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak

          Službeni list grada Čačka broj 27
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset peta sednica Skupštine grada Čačka

Na 25. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. i 26. decembra 2013. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Odluka o budžetu grada Čačka za 2014. godinu
- Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na dopunu Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o naknadi za rad u nadzornom odboru javnog preduzeća
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2012/2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2013/2014. godinu
- Izveštaj Predškolske ustanove „Radost“ Čačak o finansiranju odmora i rekreacije dece u Dečijem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju
- Rešenja o razrešenju odnosno izboru pojedinih članova radnih tela

          Službeni list grada Čačka broj 26
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset četvrta sednica Skupštine grada Čačka

Na 24. sednici Skupštine grada Čačka održanoj 13. decembra 2013. godine doneto je:

- Generalni urbanistički plan grada Čačka 2015.
- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2013. godinu
- Odluka o dodeli zvanja počasnog građanina grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o saradnji između grada Čačka i privrednog društva za razvoj infrastrukturnih i industrijskih projekataG.I.D.C.doo Beograd
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju

          Službeni list grada Čačka broj 25
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset treća sednica Skupštine grada Čačka

Na 23. sednici Skupštine grada Čačka održanoj 30. novembra 2013. godine doneta je:

- Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji grada  Čačka

          Službeni list grada Čačka broj 24
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset druga sednica Skupštine grada Čačka

Na 22. sednici Skupštine grada Čačka održanoj  29. i 30. novembra 2013. godine doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoća i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2013. godinu
- Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Čačka
- Odluka o  izmenama odluke o građevinskom zemljištu
- Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta
- Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana nadzornog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačk i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku
- Odluka o obrazovanju Anketnog odbora
- Odluka o pribavljanju zemljišta za proširenje seoskog groblja u  Preljini
- Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti - zemljišta za proširenje seoskog groblja u Preljini
- Rešenje o  davanju saglasnosti Preferans klubu Čačak u osnivanju da naziv kluba  može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje o  davanju saglasnosti Auto moto sportskom klubu iz Čačka da naziv kluba  može da sadrži naziv grada Čačka
- Informacija o stanju u privredi i privatizovanim preduzećima u gradu Čačku
- Informacija o problemima vezanim za rad auto škola
- Zaključak o upotrebi ćiriličnog pisma u radu organa grada, javnih preduzeća i ustanova

         Službeni list grada Čačka broj 24
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset prva sednica Skupštine grada Čačka

Na 21. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 15. novembra 2013. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.01.2013. god. do 30.09.2013. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Odluka o savetniku za zaštitu prava pacijenata
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Čačak
- Rešenje o imenovanju Privremenog upravnog odbora Doma zdravlja Čačak
- Rešenje o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Doma zdravlja Čačak
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Komisije za imenovanje direktora JKP „Moravac“ Mrčajevci

          Službeni list grada Čačka broj 22
          Zapisnik sa sednice

Dvadeseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 20. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. oktobra 2013. godine, doneto i razmotreno i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima Skupštine grada Čačka
- Izveštaj o radu Predškolske  ustanove „Radost“ Čačak  za 2012/2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2013/2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2013/2014. godinu
- Strategija regionalnog razvoja Raškog i Moravičkog okruga
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana i programa rada DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka
 - Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o promeni pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju pet članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
- Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Školskog odbora Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Vladislav Petković Dis“ Zablaće
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Branislav Petrović“ Slatina
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Gornja Gorevnica
- Informacija o stanju folije nabavljene za deponiju
- Informacija o stanju kanala za navodnjavanje Prijevor - Katrga
- Informacija o upotrebi ćiriličnog pisma u radu organa grada javnih preduzeća i ustanova

         Službeni list grada Čačka broj 21
          Zapisnik sa sednice

Devetnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 19. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 3. i 4. oktobra 2013. godine razmotreno je, usvojeno, doneto i raspisano:

- Izveštaj Anketnog odbora Skupštine grada Čačka o utvrđenim činjenicama i stanju u poslovanju „Turističke organizacije Čačka“ Čačak
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1. januara 2013. godine do 30. juna 2013. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2013. godinu
- Izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu
- Izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka o osnivanju Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Odluka o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Odluka o dopuni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja poslovnog prostora JKP „Komunalac“ Čačak
- Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2013. godini
- Odluka o nagradama i priznanjima grada Čačka
- Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Čačka i ppštine Obilić
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo naseljenog mesta Trnava
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Slatina
- Zaključak Gradskog veća grada Čačka za sprovođenje novog javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Zaključak Gradskog veća grada Čačka za sprovođenje novog javnog  konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca  „Komunalac“ Čačak
- Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko  zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
-Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Moravac“ Mrčajevci
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje “Čačak“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i  groblja  „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
- Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Dr Dragiša Mišović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Sveti Sava“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa, Odluka o prihvatanju Inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica i Zaključak o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinos za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnice

           Službeni list grada Čačka broj 19
           Zapisnik sa sednice

Osamnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 18. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 8. jula 2013. godine, doneto je, oglašeno i dato:

- Odluka o izmeni Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja duga po kreditnom zaduženju za projekat izgradnje gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Odluka o izradi Plana generalne regualcije za naseljeno mesto Mrčajevci
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za opštinski put l – 325, deonica od mosta na reci Zapadna Morava do priključka na l - 314
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za opštinski put l – 325, deonica most na reci Zapadna Morava
- Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
- Odluka o korišćenju vodovodnih mreža i određivanju vršioca delatnosti snabdevanja vodom za piće
- Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
- Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija «Nadežda Petrović» Čačak
- Rešenja o imenovanju nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Čačak
- Rešenja o imenovanju Komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća grada Čačka
- Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku
- Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za  održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje “Čačak“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Mišljenje Gradonačelniku grada Čačka za obavljanje funkcije člana Regionalnog razvojnog saveta za Region Šumadije i Zapadne Srbije
- Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Odluka o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka katastarske parcele broj 2512/2  KO Milićevci
- Odluka o pristupanju pribavljanja u javnu svojinu izgradnjom objekta prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja

          Službeni list grada Čačka broj 17
          Zapisnik sa sednice

Sedamnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 17. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 21. juna 2013. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje «Rzav» Arilje
- Odluka o davanju saglasnosti na zaključke Koordinacionog tela Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje broj 12/2013 od 25. aprila 2013. godine i broj 13/2013 od 25. aprila 2013. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju «Vodovod» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca «Komunalac» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za grejanje  «Čačak» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve «Gradac» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja «Gradsko zelenilo» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća «Parking servis» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća «Moravac» Mrčajevci
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Javnoj ustanovi «Turistička organizacija Čačka»
- Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Sportskom centru «Mladost» Čačak
- Odluka o davanju na korišćenje vodovodne i kanalizacione mreže za odvođenje otpadnih voda i dodeli isključivog prava izgradnje
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju  samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Vapa
- Informacija o analizi uticaja donetih zakona Republike Srbije na budžet Grada Čačka u 2013. godini

          Službeni list grada Čačka broj 16
          Zapisnik sa sednice

Šesnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 16. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29. i 30. maja 2013. godine, doneto je i usvojeno:

- Plan generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka
- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2012. godinu
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove «Radost» Čačak
- Odluka o finansiranju odmora i rekreacije dece u odmaralištu «Ovčar» u Ulcinju u 2013. godini
- Izveštaj o poslovanju JKP „Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko“ Užice za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni odlaganja otpada na deponiju „Duboko“ Užice
- Izveštaj o poslovanju  JKP „Komunalac“ Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2012. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar «Mladost» Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o radu  Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2012. godinu
- Strateški plan komunalne policije grada Čačka za period 2013-2018. godina
- Odluka o obrazovanju Komisije za rešavanje pritužbi na rad Komunalne policije grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Mašinsko saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Vladislav Petković Dis“ Zablaće
- Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora OŠ „Preljina“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Preljina“ Preljina
- Odluka o proglašenju odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa i Zaključak o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa
- Odluka o formiranju Anketnog odbora za utvrđivanje stanja u poslovanju Turističke organizacije Čačka
Preporuka u vezi sa programskim sadržajima televizija sa nacionalnim frekvencijama kojima se vređa moral i ljudsko dostojanstvo

Odbornici Skupštine grada Čačka Zaključkom su podržali zahtev prosvetnih radnika.

          Službeni list grada Čačka broj 14
          Službeni list grada Čačka broj 15
          Zapisnik sa sednice

Petnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 15. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29. aprila 2013. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku Skupštine grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko“ Užice za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje  „Rzav“ Arilje za 2013. godinu
- Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Predškolskoj ustanovi „Radost“ Čačak
- Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Predškolskoj ustanovi „Moje detinjstvo“ Čačak
- Informacija o nabavljenoj foliji za izgradnju sanitarne deponije i donošenje zaključka Skupštine grada o njenoj daljoj upotrebi
- Informacija o aktivnostima na revitalizaciji kanala za navodnjavanje Prijevor - Katrga

          Službeni list grada Čačka broj 12
          Zapisnik sa sednice

Četrnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 14. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 19. 22, i 23. aprila 2013. godine, doneto je,  usvojeno, objavljeno i razmotreno:

- Rešenje o izboru članova Gradskog veća grada Čačka
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2013. godini
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u privredi u 2013. godini
- Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka o pribavljanju zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti – zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Oglas o prikupljanju pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti – zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje privremenih montažnih objekata, kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Izveštaj o poslovanju JKP «Čačak» Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP «Parking servis» Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP «Moravac» Mrčajevci za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP «Moravac» Mrčajevci o ceni vode
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP «Moravac» Mrčajevci o ceni usluge iznošenja i deponovanja smeća u Mrčajevcima
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP «Moravac» Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije «Nadežda Petrović» Čačak za 2012. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2012. godinu
- Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Čačka, Republika Srbija i Ruzske opštine, Ruska federacija
- Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Čačka, Republika Srbija i grada Baranaviči Republika Belorusija
- Informacija o rezultatima rada Policijske uprave Čačak na suzbijanju narkomanije od 2008.-2012. godine i periodu januar - mart 2013. godine.

          Službeni list grada Čačka broj 11
         Zapisnik sa sednice

Trinaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 13. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29. marta i 1. aprila 2013. godine, doneto je  i usvojeno:

- Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Odluka o pravnoj pomoći građanima
- Predlog odluke o izmeni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
- Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka
- Odluka o prenosu prava korišćenja zgrade Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju «Zračak» Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju «Zračak» Čačak
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje «Rzav» Arilje za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje br. 149/2013 od 28. februara  2013. godine
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP «Gradsko zelenilo» Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2012. godinu
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2013. godini
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove «Moje detinjstvo» Čačak
- Rešenje o imenovanju Gradskog javnog pravobranioca
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog zamenika člana Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Tanasko Rajić“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Filip Filipović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Sveti Sava“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Mašinsko saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Dr Dragiša Mišović“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Gradske stambene agencije u Čačku
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za fizičku kulturu
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove narodni muzej Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove „turistička organizacija Čačka“ čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JJP „Gradac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Regionalnog centra za talente u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Narodnog muzeja čačak
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići
- Rešenje o  davanju saglasnosti Svetskom udruženju Čačana i prijatelja za upotrebu grba grada Čačka na memorandumu udruženja
- Informacija o izgradnji vodovodne mreže u MZ Beljina, Pridvorica, Parmenac, Riđage i Pakovraće

          Službeni list grada Čačka broj 8
          Službeni list grada Čačka broj 9
          Zapisnik sa sednice

Dvanaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 12. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. februara i 1. marta 2013. godine, doneto je:

-  Odluka o poveravanju televizijskog prenosa sednica Skupštine u 2013. godini
-  Regionalni plan upravljanja otpadom
- Izveštaj o radu d.o.o „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada d.o.o. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci  za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni za priključnu snagu i isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program i Plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2013. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2013. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Odluka o prestanku važenja Odluka o poveravanju prava korišćenja i visini naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora u naseljenom mestu Gornja Trepča
- Odluka o ukidanju Opštinskog vatrogasnog fonda
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće
- Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja  Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Zablaće
- Odluka o proglašenju odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani

          Službeni list grada Čačka broj 4
          Službeni list grada Čačka broj 5
          Zapisnik sa sednice

Jedanaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 11. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. januara, 31. januara i 4. februara 2013. godine, doneto je:

- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2013. godinu
-  Program obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2013. godinu
-  Programauređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu
-  Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2013. godinu
-  Odluka o utvrđivanju visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2013. godinu
-  Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2013. godinu
-  Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
-  Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2012. godinu
-  Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
-  Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
-  Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak  za 2013. godinu
-  Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2013. godinu
-  Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2013. godinu
-  Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2013. godinu
-  Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2013. godinu 
-  Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak
-  Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmenama Statuta Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak
-  Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
 - Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmeni Statuta Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Umetničke galerije ,,Nadežda Petrović“ Čačak
-  Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju privremenog direktora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak     
 - Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće i Zaključak o pripremi Nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće
- Deklaracija „Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji“.

          Službeni list grada Čačka broj 2
          Službeni list grada Čačka broj 3
          Zapisnik sa sednice

Deseta sednica Skupštine grada Čačka

 Na 10. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 26. i 27. decembra 2012. godine, doneto je, usvojeno i razmotreno:

- Odluka o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka  o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu
- Odluka o lokalnim komunalnim taksama
- Odluka o osnivanju ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju
- Odluka o utvrđivanju mreže osnovnih škola u gradu Čačku
- Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje  „Rzav“ Arilje za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama boravka dece u vrtićima  i jaslama
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Doma kulture Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora „Apoteke Čačak“
- Rešenje o davanju saglasnosti Badminton klubu Čačak u osnivanju da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Zaključak o ispravci greške u Rešenju Skupštine opštine Čačak broj 06-166/88-01 od 28. juna 1988. godine
- Informacija o posledicama planskog pražnjenja akumulacije „Parmenac“ u Parmencu

         Službeni list grada Čačka broj 25
          Službeni list grada Čačka broj 26
          Zapisnik sa sednice

Deveta sednica Skupštine grada Čačka

Na 9. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 14. decembra 2012. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada za 2012. godinu
- Odluka o dopuni odluke o usklađivanju Generalnog plana naselja Čačak 2015. godine
- Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Gradske stambene agencije
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Gradske stambene agencije
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke  „Vladislav Petković Dis“
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2011/2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2012/2013. godinu
- Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u  gradskom i prigradskom saobraćaju
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama vode
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća u Mrčajevcima
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o izradi i učešću u finansiranju strateškog master plana održivog razvoja planine Rudnik za područja gradova Kragujevac i Čačak i opštine Gornji Milanovac, Topola i Knić
- Rešenje o imenovanju direktora JP „Gradac“ Čačak
- Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići
- Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Informacija o stanju na putevima

          Službeni list grada Čačka broj 24
          Zapisnik sa sednice

Osma sednica Skupštine grada Čačka

Na 8. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. novembra 2012. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Odluka o pristupanju promeni Statuta grada Čačka Zaključak kojim se zadužuje Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove grada Čačka da izradi Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.01.2012. do 30.09.2012. godine
- Odluka o mesnoj samoupravi na teritoriji grada Čačka
- Odluka o uslovima za zaštitu i držanje domaćih životinja na teritoriji grada Čačka
- Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup stanova za socijalno stanovanje izgrađenih u 2010. godini na k.p. br. 5789/1 KO Čačak
- Odluka o prestanku važenja Odluke o kancelariji za mlade
 - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih lica i naknadama za rad u organima Grada
- Odluka o davanju saglasnosti  na Odluku o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće  i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Rešenje o izboru jednog člana Saveta za budžet i finansije
- Rešenje o imenovanju direktora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak
- Rešenje o razrešenju direktora JKP "Komunalac" Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Komunalac" Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Tanasko Rajić" u Čačku

          Službeni list grada Čačka broj 23
          Zapisnik sa sednice

Sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 7. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 15. novembra 2012. godine, doneto je:

- Strategija održivog razvoja grada Čačka
- Odluka o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Odluka o izmenama odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Čačkaa
- Odluka o dopunama Odluke o organizovanju JKP „Vodovod“ Čačak
- Rešenje o razrešenju i izboru jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JP „Gradac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Tanasko Rajić“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „22. Decembar“ Donja Trepča
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Branislav Petrović“ Slatina
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Preljina“ Preljina
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku

           Službeni list grada Čačka broj 21
          Službeni list grada Čačka broj 22 
           Zapisnik sa sednice

Šesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 6. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 22. i 24. oktobra 2012. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2012. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2011. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2011. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2011. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2011. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2012. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2011/2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2012/2013. godinu
- Izveštaj o radu Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga za 2011. godine
- Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Čačak
- Rešenje o izboru predsednika i članova Korisničkog saveta javnih službi
- Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za određivanje naziva ulica
- Rešenja o imenovanju upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova grada Čačka
- Rešenja o razrešenju odnosno imenovanju nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova grada Čačka
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradske stambene agencije
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" u Čačku
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Sportski centar "Mladost" Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove "Međuopštinski istorijski arhiv" za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Konjevići
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani, Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Trbušani
- Rešenje o davanju saglasnosti Udruženju fudbalskih trenera „ČA“ iz Čačka da naziv udruženja može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti Studiju za video produkciju„ČA VIDEO“Čačak da naziv studija može da sadrži naziv grada Čačka

           Službeni list grada Čačka broj 19
          Službeni list grada Čačka broj 20
          Zapisnik sa sednice

Peta sednica Skupštine grada Čačka


Na 5. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. septembra i 2. oktobra 2012. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje  br. 110/2012 od 22. februara 2012. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak  za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje privremenih montažnih objekata, kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o baznoj ceni za priključnu snagu i isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj  zaposlenih u obrazovanju
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni Statuta Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“

          Službeni list grada Čačka broj 17
          Zapisnik sa sednice

Četvrta sednica Skupštine grada Čačka

Na 4. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 14. i 17. septembra 2012. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o poveravanju TV prenosa sednica Skupštine
- Odluka o verifikaciji mandata odbornika novoizabranim odbornicima Skupštine grada Čačka
- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2011. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1. januara 2012. godine do 30. juna 2012. godine
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve  „Gradac“ Čačak za 2012. godinu
- izmene programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2012. godinu
- Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu
- Izmene i dopune programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2012. godinu
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Gradac" Čačak
- Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu
- Informacija o preduzetim aktivnostima u vezi sa otklanjanjem posledica suše na teritoriji grada Čačka
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići i Zaključak o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani i Zaključak o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
 
          Službeni list grada Čačka broj 16 
          Zapisnik sa sednice

Treća sednica Skupštine grada Čačka

Na 3. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 31. avgusta 2012. godine, doneto je:

- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima Skupštine grada Čačka
- Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine
- Zaključak o utvrđivanju ukupne vrednosti nepokretnosti vojnog kompleksa „Klub vojske“ Čačak
- Zaključak u vezi ponude Ministarstva odbrane za prenos prava korišćenja na k.p. br. 4458/301 KO Čačak
- Rešenja o izboru stalnih radnih tela Skupštine grada Čačka
- Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu

          Službeni list grada Čačka broj 15
         Zapisnik sa sednice

Druga sednica Skupštine grada Čačka

 

Na 2. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 12. jula 2012. godine, doneto je:

 

- Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Čačka

- Rešenje o izboru Zamenika gradonačelnika grada Čačka

- Rešenje o izboru Članova Gradskog veća

- Rešenje o prestanku mandata odbornika

- Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja

          Službeni list grada Čačka broj 14
          Zapisnik sa sednice

Prva (konstitutivna) sednica Skupštine grada Čačka

Na 1. konstitutivnoj sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 20. juna i 12. jula 2012. godine, usvojeno je i doneto:

- Izveštaj Verifikacionog odbora
- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Čačka
- Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Čačka

          Službeni list grada Čačka broj 14
          Zapisnik sa sednice

Šestdeseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 60. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 23. aprila 2012. godine, doneto je:

- Odluka o prihvatanju odluka o učešću JKP „Čačak“ Čačak u programu „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza IV“ i korišćenju sredstava KFW namenjenih programu
- Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju izborne komisije grada čačka u stalnom sastavu
 
          Zapisnik sa sednice

Pedeset deveta sednica Skupštine grada Čačka


59. sednica Skupštine grada Čačka, sazvana na zahtev 38 odbornika za 13. mart 2012. godine, nije održana  zbog nedostatka kvoruma. U pozivu za sednicu bile su predložene dve tačke dnevnog reda i to: Predlog Odluke o razrešenju Gradonačelnika grada Čačka, g-dina Velimira Stanojevića i Razno. 

         Službena beleška

Pedeset osma sednica Skupštine grada Čačka

Na 58. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 20. februara 2012. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Odluka o izmeni Odluke o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima Skupštine grada Čačka
- Odluka o izmenama Odluke o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima Skupštine grada Čačka
- Odluka o verifikaciji mandata odbornicima Skupštine grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o obezbeđenju preduslova za realizaciju projekta „Obezbeđenje stambenih rešenja za stanovništvo sa niskim i srednjim primanjima finansiranjem izgradnje stanova za socijalno stanovanje i podrška razvoju glavnih instrumenata sistema socijalnog stanovanja u Srbiji“.

         Službeni list grada Čačka broj 4
          Zapisnik sa sednice

Pedeset sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 57. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 9. februara 2012. godine, doneto je:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JP „Rzav“ Arilje za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Vodovod“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Komunalac“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Čačak“  Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na program poslovanja  JKP „Parking servis“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na  Program  rada sa finansijskim planom Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na  Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak  za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada ,,Gradske stambene agencije“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije ,,Ovčar Banja“ na teritoriji grada Čačka
- Odluka o potvrđivanju članstva grada Čačka u stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije
- Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivedi
- Rešenje o imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu

           Službeni list grada Čačka broj 3
           Zapisnik sa sednice

Pedeset šesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 56. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 26. januara 2012. godine, doneto je:

- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2012. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program  rada Narodnog muzeja Čačak za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2012. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2012. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti osnivačima ORK ,,Mladost Čačak“ da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Ratko Mitrović" Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradske stambene agencije u Čačku

          Službeni list grada Čačka broj 2
          Zapisnik sa sednice
 

Pedeset peta sednica Skupštine grada Čačka

Na 55. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 27. и 28. decembra 2011. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o budžetu grada Čačka za 2012. godinu
- Odluka o davanju salasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2012. godinu
- Program obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2012. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu
- Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2012. godinu
- Odluka o utvrđivanju visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2012. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2010/2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2010/2011. godinu
- Rešenje o izboru jednog člana Saveta za budžet i finansije
- Rešenje o prestanku funkcije jednog Saveta za javni red i mir

          Službeni list grada Čačka broj 16
          Zapisnik sa sednice

Pedeset četvrta sednica Skupštine grada Čačka

Na 54. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 12. decembra 2011. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada Čačka za 2011. godinu
- Odluka o obrazovanju Komisije za planove grada Čačka
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1. januara 2011. godine do 30. septembra 2011. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluge grejanja
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad grada Čačka
- Izveštaj o stanju radova na rekonstrukciji ulice Đorđa Tomaševića sa pripadajućom infrastrukturom (2. decembar 2011. godine)
- Izveštaj Komisije o sprovedenom referendumu radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić.
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“ Čačak
- Zaključak o odobravanju Komisiji za pronalaženje i obeležavanje svih tajnih grobnica na teritoriji grada Čačka da može vršiti sondiranje terena na prostoru oko Gradskog stadiona na parcelama koje su u vlasništvu Grada, a što se parcela koje nisu u vlasništvu Grada tiče da je potrebno da Komisija zatraži odobrenje od vlasnika zemljišta.

        Službeni list grada Čačka broj 15
        Zapisnik sa sednice

Pedeset treća sednica Skupštine grada Čačka


Na 53. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. oktobra 2011. godine, doneto je i usvojeno:

- Odlukа o dopunama Odluke o kandidovanju projekta finansiranja izgradnje Gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku
- Odlukа o dopuni Odluke o obezbeđenju sredstava u budžetu grada za 2011. godinu
- Odlukа o dopuni Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja duga po kreditnom zaduženju za projekat izgradnje Gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2011. godinu
- Izmene Programa obavljanja i razvojv komunalne delatnosti za 2011. godinu
- Izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu
- Izmene Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2011. godinu
- Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti davanja u zakup parcele 5751/15 Ko Čačak JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ neposrednom pogodbom, bez naknade
- Odluka o organizovanju Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Apoteke Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o ceni vode
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci  o cenama usluga iznošenja i deponovanja kućnog smeća u Mrčajevcima
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Odluka o izboru najpovoljnijeg strateškog partnera za finansiranje, projektovanje i izvođenje radova na gasifikaciji naseljenih mesta grada Čačka
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2010/2011 godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2011/2012 godinu
- Izveštaj o radu Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog veća grada Čačka za period od 3. juna 2009. godine do 30. juna 2011. godine
- Izveštaj o radu Gradonačelnika grada Čačka za period od 3. juna 2009. godine do 30. juna 2011. godine
- Izveštaj o radu predsednika Skupštine grada Čačka za period od 3. juna 2009. godine do 30. juna 2011. godine
- Rešenje o izboru jednog člana Saveta za Statut, druge propise i organizaciju

          Službeni list grada Čačka broj 13
          Službeni list grada Čačka broj 14 
          Zapisnik sa sednice
 

Pedeset druga sednica Skupštine grada Čačka

Na 52. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 7. oktobra 2011. godine, doneto je i razmotreno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Odluka o izmenama Odluke o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima
- Odluka o verifikaciji mandata odborniku Rašku Markoviću
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
- Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti Udruženju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca grada Čačka za upotrebu grba grada Čačka
- Informacija o početku rada Regionalne sanitarne deponije „Duboko“ Užice

          Službeni list grada Čačka broj 12 
          Zapisnik sa sednice

Pedeset prva sednica Skupštine grada Čačka


Na 51. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 13. i 15. septembra 2011. godine, usvojeno je, doneto i razmotreno:

- Odluka o verifikaciji mandata novоizabranom odborniku
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.01.2011. godine do 30.06.2011. godine
- Odluka o javnim parkiralištima
- Tarifni sitem za obračun priključne snage i isporučene toplotne energije grada Čačka
- Odluka o usvajanju sporazuma o saradnji gradova i opština
- Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje  visine naknade za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Čačak
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole iz Čačka
- Rešenje o imenovanju direktora Apoteke Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Komunalac“ Čačak
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Ljubić

          Službeni list grada Čačka broj 11 
         Zapisnik sa sednice 
 

Pedeseta sednica Skupštine grada Čačka


50. sednica Skupštine grada Čačka nije održana zbog nedostatka kvoruma.

          Službena beleška

Četrdeset deveta sednica Skupštine grada Čačka

Na 49. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 21. juna 2011. godine, usvojeno je i doneto:

- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2010. godinu
- Odluka o završnom računu konsolidovanog računa trezora grada Čačka za 2010. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluka iz oblasti komunalnih delatnosti
- Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti dodeljivanja parcele 1/1 KO Čačak Republici Srbiji – Ministarstvu prosvete i nauke (za potrebe Doma učenika Čačak) neposrednom pogodbom, bez naknade
- Odluka o osnivanju Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Odluka o pristupanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poveravanju poslova projektovanja, izgradnje, održavanja gasovodne mreže u opštini Čačak i obezbeđenja isporuke prirodnog gasa
- Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje br. 61/2011 od 24. februara 2011. godine
- Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2010. godinu
- Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Odluka o utvrđivanju postojećih naziva ulica na teritoriji grada Čačka
- Odluka o prihvatanju Inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić i Zaključak o pripremi Nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići
- Izveštaj Komisije o sprovedenom referendumu radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kulinovci

          Službeni list grada Čačka broj 9
          Zapisnik sa sednice

Četrdeset osma sednica Skupštine grada Čačka

Na 48. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 27. maja 2011. godine, usvojeno je, doneto i razmotreno:

- Izveštaj o stanju protivradne zaštite na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj  za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2010. godinu
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove Narodni muzej
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Tanasko Rajić“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“ Čačak
- Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o imenovanju direktora JKP „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak

          Službeni list grada Čačka broj 8
          Zapisnik sa sednice

Četrdeset sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 47. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 28. i 29. aprila 2011. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2010. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2010. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje privremenih montažnih objekata kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslama

           Službeni list grada Čačka broj 7
           Zapisnik sa sednice

Četrdeset šesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 46. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 20. aprila 2011. godine, doneto je, utvrđeno i razmotreno:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2011. godinu
- Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Čačka
- Odluka o davanju u zakup stanova za socijalno stanovanje izgrađenih u 2010. godini na kp.br. 5789/1 KO Čačak
- Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta narodnog muzeja Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Centra za socijalni rad grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča, Odluka o raspisivanju referenduma radi dodnošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednici Donja Trepča i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Donja Trepča
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići, Odluka o raspisivanju referenduma radi dodnošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednici Vranići i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Vranići
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kulinovci, Odluka o raspisivanju referenduma radi dodnošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednici Kulinovci i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Kulinovci
- Izveštaj o stanju radova na rekonstrukciji ulice Đorđa Tomaševića.

          Službeni list grada Čačka broj 5
          Službeni list grada Čačka broj 6
          Zapisnik sa sednice

Četrdeset peta sednica Skupštine grada Čačka


Na 45. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 16. marta 2011. godine, doneto je:

 

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2011. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad u Čačku za 2011. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2011. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2011. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2011. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Dom kulture Čačak

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Narodni muzej Čačak

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani

- Rešenje o razrešenju odnosno izboru dva člana Korisničkog saveta javnih službi

- Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Saveta za poljoprivredu

- Rešenje o izboru jednog člana Komisije za pritužbe i predloge.

          Službeni list grada Čačka broj 4

          Zapisnik sa sednice


Četrdeset četvrta sednica Skupštine grada Čačka

Na 44. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 11. marta 2011. godine, doneto je i razmotreno:

- Odluka o poveravanju TV prenosa
- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2011. godinu
- Program korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2011. godini
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2010. godinu
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ iz Gornje Gorevnice
- Informacija o dodeli vozila Policijskoj upravi u Čačku
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kulinovci i Zaključak o pripremi nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kulinovci
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča i Zaključak o pripremi nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići i Zaključak o pripremi nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići
- Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Anketnog odbora

          Službeni list grada Čačka broj 3
          Zapisnik sa sednice

Četrdeset treća sednica Skupštine grada Čačka

Na 43. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 11. februara 2011. godine, doneto je, usvojeno i razmotreno:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2011. godinu
- Program razvoja i obavljanja komunalne delatnosti za 2011. godinu
- Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2011. godinu
- Odluka o utvrđivanju visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2011. godinu
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Pdluka o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani za 2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2011. godinu
- Odluka o poveravanju prava upravljanja i korišćenja objekta dečijeg vrtića na uglu ulicа Nemanjine i Balkanske u Čačku
- Lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji radarskog centra „Užice“ za period 15. april – 15. oktobar 2010. godine
- Izveštaj radnog tima u vezi deponije „Duboko“
- Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Prehrambeno ugostiteljske škole
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ iz Gornje Gorevnice
- Obraćanje predstavnika građana koji imaju probleme vezane za poništenje registracije vozila.

          Službeni list grada Čačka broj 2
          Zapisnik sa sednice

Četrdeset druga sednica Skupštine grada Čačka


Na 42. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 24. и 27. decembra 2010. godine, doneto je i razmotreno:

 

- Odluka o budžetu grada Čačka za 2011. godinu

- Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu

- Odluka o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2011. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2010. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2010. godinu

- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente u Čačku za školsku 2009/2010 godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente u Čačku za školsku 2010/2011 godinu

- Odluka o realizaciji nacionalnog programa „Srbija protiv raka“

- Odluka o otpisu kamata na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Čačka

- Odluka o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka

- Rešenje o davanju saglasnosti DOO „Matrix D“ Čačak da u naziv radija unese ime grada Čačka

- Rešenje o razrešenju, odnosno izboru predsednika i članova pojedinih radnih tela Skupštine grada Čačka

- Informacija o stanju radova na brani „Parmenac“

- Informacija o aktivnostima u vezi privođenja nameni Doma vojske u Čačku.

          
          Službeni list grada Čačka broj 18
           Službeni list grada Čačka broj 19
           Zapisnik sa sednice

Četrdeset prva sednica Skupštine grada Čačka

Na 41. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 15. decembra 2010. godine, doneto je i razmotreno:

- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada Čačka za 2010. godinu
- Odluka o prestanku važenja Odluke o robnim rezervama
- Rešenje o razrešenju, odnosno izboru jednog člana i izboru predsednika Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove za fizičku kulturu SC „Mladost“ Čačak
- Rešenje o prestanku funkcije
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“
- Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak
- Izveštaj o realizaciji Programa aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada Čačka za 2010. godinu
- Izveštaj o stanju radova na rekonstrukciji ulice Đorđa Tomaševića sa pripadajućom infrastrukturom
- Zaključak da se pripremi nacrt Odluke o otpisu kamata na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Čačka.

          Službeni list grada Čačka broj 16
           Zapisnik sa sednice

Četrdeseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 40. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 24. и 26. novembra 2010. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Čačka
- Prostorni plana grada Čačka
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1. januara 2010. godine do 30. septembra 2010. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mreže dečijih vrtića i osnovnih škola u opštini Čačak
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2010/2011. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2010/2011. godinu
- Odluka o izradi Elaborata o ispunjenosti uslova u pogledu uređenosti  i opremljenosti područja naselja „Ovčar Banja“
- Odluka o određivanju lokacija za odlaganje građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj o radu Ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2009. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2010. godinu
- Izveštaj Anketnog odbora za ispitivanje ugovora JKP „Komunalac“ sa preduzećima „Pima“ i „Centar za reciklažu“
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o prestanku funkcija
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani“
- Odluka o obrazovanju Anketnog odbora za ispitivanje rada Gradske stambene agencije u vezi SIRP programa
- Odluka o korišćenju preostalih sredstava samodoprinosa Mesne zajednice „Sajmište“ Čačak
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci.

          Službeni list grada Čačka broj 14
          Službeni list grada Čačka broj 15
          Službeni list grada Čačka broj 17
          Zapisnik sa sednice

Trideset deveta sednica Skupštine grada Čačka

Na 39. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 30. septembra 2010. godine, doneto je:

- Odluka o kandidovanju projekta finansiranja izgradnje gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku
- Odluka o obezbeđenju sredstava u budžetu grada za 2011. godinu
- Odluka o prihvatanju obaveze servisiranja duga po kreditnom zaduženju za projekat izgradnje Gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku.

          Zapisnik sa sednice
 

Trideset osma sednica Skupštine grada Čačka


Na 38. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 24. septembra i 27. septembra 2010. godine, doneto je,  usvojeno i utvrđeno:
 
- Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine
- Rešenje o razrešenju jednog člana Gradskog veća grada Čačka
- Rešenje o izboru jednog člana Gradskog veća grada Čačka
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1. januara. 2010. godine do 30. juna 2010. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Odluka o saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2010. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2010. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2010. godinu
- Informacija o rešenju problema priključka ulica na Kružni tok u Konjevićima
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama vode
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama usluga iznošenja i deponovanja kućnog smeća u Mrčajevcima
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju dva člana Komisije za kadrove i mandatno-imunitetska pitanja
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“ Čačak
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Rošci.

          Službeni list grada Čačka broj 11
          Službeni list grada Čačka broj 12
          Zapisnik sa sednice

Trideset sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 37. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj u 6. i 8. jula 2010. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2009. godinu
- Odluka o završnom računu konsolidovanog računa trezora grada Čačka za 2009. godinu
- Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluge grejanja
- Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2010. godinu
- Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2010. godini
- Odluka o pristupanju osnivanja udruženja „Mreža nulte emisije“
- Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja i Plana razvoja Raškog i Moravičkog okruga
- Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalna sanitarna deponija „Duboko“ Užice za 2009. godinu
- Informacija o pripremljenosti sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra Užice za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2009. godinu
- Odluka o obrazovanju Anketnog odbora
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „22. Decembar“ Donja Trepča o promeni naziva škole
- Odluka o proglašenju Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Odluka o prihvatanju Inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci i Zaključak o pripremi nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci
- Rešenje o određivanju lica za overu obrazaca u skladu sa uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima
- Rešenje o imenovanju direktora JKP „Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Čačka

          Službeni list grada Čačka broj 9 
          Zapisnik sa sednice
 

Trideset šesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 36. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj  10. juna 2010. godine, doneto je i usvojeno:

- Plan detaljne regulacije koridora dalekovoda 110/kv broj 115/2 TS „Čačak 3“ – TS „Čačak /1“ i broj 115/3 TS „Čačak 3“ – ugaoni stub „6U“ u Čačku
- Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2010. godinu
- Odluka o sakupljanju, dopremanju i odlaganju čvrstog komunalnog otpada
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja javnog preduzeća za vodosnabdevanje “Rzav“ Arilje za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve  „Gradac“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju  JKP “Gradsko zelenilo“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP "Parking servis" Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP “Moravac“ Mrčajevci za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti za 2009. god
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Odluka o korišćenju neiskorišćenih sredstava samodoprinosa Mesne zajednice „Palilula“ Čačak.

        Službeni list grada Čačka broj 8
        Zapisnik sa sednice
        

Trideset peta sednica Skupštine grada Čačka

Na 35. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 21. i 26. априла 2010. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata odbornika
- Odluka o poveravanju prenosa Skupštine
- Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada
- Izveštaj o poslovanju javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske stambene agencije za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu – Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani za 2009. godinu
- Odluka o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja grada Čačka
- Odluka matičnim područjima grada Čačka
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove Narodni muzej
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“ Čačak.

          Službeni list grada Čačka broj 7
          Zapisnik sa sednice 

Trideset četvrta sednica Skupštine grada Čačka

 Na 34. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 23. i 25. marta 2010. godine, doneto je i utvrđeno:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program Centra za socijalni rad za 2010. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima u 2010. godini
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u gradu Čačku u 2010. godini
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje broj 8/2010 od 25. 02.2010. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Odluka o angažovanju revizora za obavljanje za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2009. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani i Odluka za o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Trbušani
- Rešenje o imenovanju direktora JP „Rzav“ Arilje
- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Rešenje o razrešenju predsednika Saveta za javni red i mir
- Rešenje o razrešenju člana Komisije za pritužbe i predloge.

          Službeni list grada Čačka broj 4
          Službeni list grada Čačka broj 5
          Zapisnik sa sednice
  

Trideset treća sednica Skupštine grada Čačka

Na 33. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 19. 22. i 24. februara 2010. godine, doneto je, usvojeno i razmotreno:

- Odluka o prenosu sednica Skupštine
- Odluka o građevinskom zemljištu
- Odluka o gradskim administrativnim taksama i naknadama
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređiivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i o opremi komunalne policije
- Odluka o uniformama i oznakama komunalnih policajaca
- Odluka o kancelariji za mlade
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2010. godinu
-Program obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2010. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2010. godinu
- Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti  na Godišnji program i plan rada Gradske stambene agencije za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan poslovanja Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kultuiru – Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti nа Program rada Doma kulture Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti n Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti nа Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti n Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti nа Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente u Čačku za školsku 2008/2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente u Čačku za školsku 2009/2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslama
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru pojedinih članova radnih tela Skupštine grada Čačka
- Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra Užice za period od 15.04. do 15.10.2009. godine
- Odluka o prihvatanju inicijative za Izmenu i dopunu Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Zaključak o pripremi nacrta Odluke o izmeni i dopuni Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Tanasko Rajić“ Čačak
- Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora OŠ „Milica Pavlović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju jednog člana Školskog odbora „Milica Pavlović“ Čačak
- Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ „Milica Pavlović“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Ustanove „Narodni muzej“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JP „Gradac“ Čačak
- Zaključak po zahtevu Opštinskog suda u Čačku.


         Službeni list grada Čačka broj 3
          Zapisnik sa sednice

Trideset druga sednica Skupštine grada Čačka

Na 32. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. i 28. decembra 2009. godine, doneto je:

-  Odluka o budžetu grada Čačka za 2010. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2009. godinu
- Izmene Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2009. godinu
- Izmene Programa uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2009. godinu
- Izmene Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2009. godinu
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
- Odluka o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o  auto taksi prevozu na teritoriji opštine Čačak
- Оdluka o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine grada Čačka.

          Službeni list grada Čačka broj 20
          Službeni list grada Čačka broj 21
          Zapisnik sa sednice

Trideset prva sednica Skupštine grada Čačka

Na 31. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 10. decembra 2009. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o dodeli Decembarske nagrade grada Čačka za 2009. godinu
- Odluka o usklađivanju Prostornog plana grada Čačka
- Odluka o usklađivanju Generalnog plana naselja Čačak 2015.
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije koridora dalekovoda 110 KV broj 115/2 TS „Čačak 3“ – TS „Čačak 1“ i broj 115/3 TS „Čačak 3“ – ugaoni stub „6U“ u Čačku
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije „Atenica – Kulinovci“ u Čačku
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije „Trbušani-Ljubić“ u Čačku
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije „Ljubić-Konjevići“ u Čačku
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije „Parmenac-Jezdina-Loznica“ u Čačku
- Odluka o izradi Plana generalne regulacije „Industrijska zona-kompleksi bolnice i kasarne“ u Čačku
- Odluka o davanju saglasnosti na Оdluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak.
- Informacija o rekonstrukciji raskrsnice u Konjevićima
 - Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Dom kulture Čačak
 - Rešenje o razrešenju četiri člana Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje
 - Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje
 - Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku
- Rešenje o prestanku dužnosti direktora Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak
 -Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak
 -Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak.

          Službeni list grada Čačka broj 19
          Zapisnik sa sednice

Trideseta sednica Skupštine grada Čačka


Na 30. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 27. novembra 2009. godine, doneto je i usvojeno:
 

- Prostorni plan grada Čačka
- Rešenje o razrešenju, odnosno izboru pojedinih predsednika i članova radnih tela Skupštine grada
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2009. godine do 30.09.2009. godine
- Odluka o dopunskom budžetu grada Čačka za 2009. godinu
- Odluka o radnom vremenu Zdravstvene ustanove „Apoteka Čačak“
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Čačak
- Odluka o određivanju komunalne delatnosti održavanja javnog WC-a
- Izmena Programa samozapošljavanja u gradu Čačku u 2009. godini
- Informacija o radovima na mostu na Moravi
- Izveštaj Komisije za ravnopravnost polova i podršku porodici Skupštine grada Čačka o problemu nasilja u porodici
- Izveštaj o javnim nabavkama u JKP „Čačak“ Čačak i Gradskoj biblioteci
- Rešenje o izboru predsednika Saveta za budžet i finansije
- Rešenje o izboru predsednika i razrešenju odnosno izboru jednog člana Korisničkog saveta javnih službi.

          Službeni list grada Čačka broj 16
          Službeni list grada Čačka broj 17
          Zapisnik sa sednice

 

Dvadeset deveta sednica Skupštine grada Čačka

Na 29. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 11. novembra 2009. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima
- Izveštaj o epidemiološkoj situaciji u gradu
- Plan detaljne regulacije „Košutnjak II“ u Čačku
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju i uređivanju grobalja i sahranjivanju
- Odluka o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP „Moravac“ Čačak za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama vode
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama usluga iznošenja i deponovanja kućnog smeća u Mrčajevcima
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2008/2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove „Radost“ za radnu 2009/2010 godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Ustanove za KOD „Kosta Novakovioć“ u Čačku
- Izmena Programa novog zapošljavanja samohranih majki u gradu čačku u 2009. godini
- Izmena Programa samozapošljavanja u gradu Čačku u 2009. godini
- Izveštaj Anketnog odbora u vezi preispitivanja nadgradnje stambenih zgrada
- Izveštaj o javnim nabavkama u JKP „Vododvod“ Čačak i JP „Gradac“ Čačak
- Izveštaj Saveta za javni red i mir o stanju bezbednosti sa osvrtom na najnovije događaje u gradu
- Informacija o aktuelnim dešavanjima u JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora „Stepa Stepanović“ iz Gornje Gorevnice
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole iz Čačka
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Medicinske škole iz Čačka
- Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih iz Čačka
- Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih iz Čačka
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju tri člana Mašinsko saobraćajne škole iz Čačka
- Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora JKP „Duboko“ Užice

          Službeni list grada Čačka broj 15
          Službeni list grada Čačka broj 18
          Zapisnik sa sednice
 

Dvadeset osma sednica Skupštine grada Čačka

Na 28. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 22. septembra 2009. godine, usvojeno je, doneto i dato:

- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o udruživanju sredstava za izgradnju brane i akumulacije „Arilje-profil Svračkovo“
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje
- Informacija o pripremljenosti JKP „Čačak“ Čačak zа grejnu sezonu 2009/2010 godinu
- Izveštaj o realizaciji programa zapošljavanja na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj Anketnog odbora Skupštine grada u vezi izdavanja odobrenja za izgradnju i upotrebu OMV benzinske pumpe
- Odluka o proglašenju Odluke o uvodjenju samodoprinosa za Mesne zajednice Jančići
- Odluka o proglašenju Odluke o uvodjenju samodoprinosa za Mesne zajednice Gornja Trepča
- Odluka o proglašenju Odluke o uvodjenju samodoprinosa za Mesne zajednice i Mojsinje.
- Autentično tumačenje člana 13. Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

          Službeni list grada Čačka broj 14
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset sedma sednica Skupštine grada Čačka

 

Na 27. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 15. jula 2009. godine, usvojeno je i doneto:
 

- Odluka o dopunskom budžetu grada Čačka za 2009. godinu
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
- Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2009. godinu.
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za vršenje odborničke i druge dužnosti u organima i javnim  službama grada.
- Odluka o izradi elaborata o ispunjenosti uslova u pogledu uređenosti i opremljenosti područja naselja „Banje Gornja Trepča“.
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u gradu Čačku u 2009. godini.
- Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka  davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
- Odluka o dopunama Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak.
- Izmene i dopune Programa zaštite i unapređenja životne sredine grada Čačka za 2009. godinu.
- Odlukа o izradi Plana generalne regulacije koridora dalekovoda 110 kv broj 115/2 ts „Čačak 3“ – ts „Čačak 1“ i broj 115/3 ts „Čačak 3“ – ugaoni stub „6u“ u Čačku.
- Informacija o stanju na Gradskoj deponiji u Prelićima.

          Službeni list grada Čačka broj 10
          Službeni list grada Čačka broj 11
          Zapisnik sa sednice

 

Dvadeset šesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 26. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 8. jula 2009. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika
- Izveštaj o radu Gradonačelnika grada Čačka za period od 2. juna 2008. godine do 2.  juna 2009. godine.
- Izveštaj o radu Gradskog veća grada Čačka za period od 2. juna 2008. godine do 2. juna 2009. godine.
- Izveštaj o radu Predsednika Skupštine grada Čačka  za period od 2. juna 2008. godine  do 2.  juna 2009. godine.
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije u Čačku.
- Rešenje o imenovanju direktora JKP „Parking servis“ Čačak.
- Rešenje o izmenama rešenja o imenovanju izborne komisije grada Čačka u stalnom sastavu.
- Plan detaljne regulacije „Konjevići- raskrsnica“ u Čačku.

          Službeni list grada Čačka broj 13
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset peta sednica Skupštine grada Čačka

Na 25. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 26. juna 2009. godine, usvojeni su:

- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u JKP „Komunalac“ Čačak.
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak.
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u JKP „Čačak“ Čačak. 
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u JKP „Moravac“ Mrčajevci.
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 30. marta 2006. godine u IJP „TV Čačak“ Čačak.

          Zapisnik sa sednice
 

Dvadeset četvrta sednica Skupštine grada Čačka


24. sednica Skupštine grada Čačka, sazvana na zahtev 1/3 odbornika za utorak 16. jun 2009. godine, nije održana  zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu sednice trebali su da budu: Izveštaj o radu Gradonačelnika grada Čačka, Izveštaj o radu zamenika Gradonačelnika, Izveštaji o radu pomoćnika Gradonačelnika i Izveštaji o radu članova Gradskog veća u periodu od 2. juna 2008. godine do 2. juna 2009. godine sa izveštajima o njihovim primanjima u navedenom periodu.
 


   

Dvadeset treća sednica Skupštine grada

Na 23. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 12. juna 2009. godine doneto je i usvojeno:

- Informacija o stanju radova na Gradskom trgu u Čačku.
- Izveštaj o poslovanju JKP „Duboko“ Užice za 2008. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2009. godinu.
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja.
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća.
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje , privremenih montažnih objekata kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i
vanrednih komunalnih usluga.
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u  Predškolskoj ustanovi „Radost“ Čačak.
-  Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za  Mesnu zajednicu Jančići, Odluka o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za  Mesnu zajednicu  Jančići, Odluka o obrazovanju komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj  zajednici  Jančići.
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Mojsinje, Оdlukа o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu  Mojsinje, Оdlukа o obrazovanju komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Mojsinje
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Trepča, Оdlukа o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu  zajednicu Gornja Trepča, Оdlukа o obrazovanju komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoј zajednici Gornja Trepča.

          Službeni list grada Čačka broj 9
           Zapisnik sa sednice

Dvadeset druga sednica Skupštine grada Čačka


Na 22. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 22. maja 2009. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2008. godinu

- Odluka o završnom računu konsolidovanog računa trezora  grada Čačka za 2008. godinu

- Odluka o izradi plana detaljne regulacije „Konjevići-Raskrsnica“ u Čačku
- Odluka  o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje br. 47/2009 od 30. marta 2009. godine
- Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JKP „Parking servis“ Čačak
- Informacija o pripremljenosti sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Užice“ za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Radarskog centra „Užice“ na dan 20.04.2009. godine
- Izveštaj Komisije za utvrđivanje i procenu štete na poljoprivrednim kulturama na području MZ Miokovci i Prijevor, dana 20. aprila 2009. godine
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za MZ Jančići i Zaključak o pripremi nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za MZ Jančići
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za MZ Mojsinje i Zaključak o pripremi nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za MZ Mojsinje
- Odluka o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za MZ Gornja Trepča i Zaključak o pripremi nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za MZ Gornja Trepča
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u Ustanovi „Turistička organizacija Čačka“
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u Međuopštinskom istorijskom arhivu Čačak
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković-Dis“ Čačak.
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u JIP „TV Čačak“ Čačak
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u JIP „Radio Čačak“ Čačak
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u Ustanovi za KOD „Kosta Novaković“ Čačak
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ Čačak
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u Ustanovi SC „Mladost“ Čačak
- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u Domu kulture Čačak

- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u Narodnom muzeju Čačak

- Izveštaj o javnim nabavkama obavljenim u periodu od 13. jula 2002. do 15. marta 2009. godine u gradskim upravama grada Čačka.
          
         Službeni list grada Čačka broj 8
          Zapisnik sa sednice

Dvadeset prva sednica Skupštine grada Čačka


Na 21. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 29. aprila i 4. maja 2009. godine, doneto je i usvojeno:

- Odluka o lokalnim komunalnim taksama.
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2008. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2008. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2008. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2008. godinu
- Izveštaj Centra za socijalni rad Čačak za 2008. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2008. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2008. godinu.
- Izveštaj o radu Gradske stambene agencije za 2008. godinu.
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije, privredu i društvene delatnosti za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka  za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2008. godinu.
- Rešenje o imenovanju direktora ЈKP „Vodovod“  Čačак
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

          Službeni list grada Čačka broj 7
          Zapisnik sa sednice

Dvadeseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 20. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 22. aprila 2009. godine, doneto je:

 - Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2009. godinu
-   Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluge grejanja
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje broj 43/2009 od 27. februara 2009. godine

Usvojeni su sledeći izveštaji:
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2008. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2008. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak  za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za 2008. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2008. godinu.
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Gradske biblioteke „Vladislav Petković-Dis“ u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Sveti Đakon Avakum“ iz Trnave

Razmotren je problem protivgradne zaštite na području grada Čačka povodom nepogode grada koja je zadesila pojedina sela i štete koje je naneo. 

          Službeni list grada Čačka broj 6
          Zapisnik sa sednice

Devetnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 19. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 3. aprila 2009. godine doneto je:

- Program aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada Čačka
- Program samozapošljavanja u gradu Čačku u 2009. godini
- Program novog zapošljavanja u gradu Čačku u 2009. godini
- Program novog zapošljavanja invalida u gradu Čačku u 2009. godini
- Program novog zapošljavanja samohranih majki  u gradu Čačku u 2009. godini
- Program organizovanja i sprovođenja javnih radova u gradu Čačku u 2009. godini
- Program zaštite i unapređenja životne sredine grada Čačka za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na  izmene programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2009. godinu
- Izmena  programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o završnom računu fonda za  finansiranje izgradnje deponije i centra za reciklažu za 2008. godinu
- Odluka o prestanku rada Fonda za finansiranje izgradnje deponije i centra za reciklažu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“ Arilje
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom  i prigradskom saobraćaju
- Odluka o izmenama odluke o osnivanju Opštinske stambene agencije
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za socijalni rad Čačak
- Odluka o angažovanju eksterne revizorske institucije za reviziju završnog računa budžeta grada Čačka za 2008. godinu.
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Narodni muzej Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora JP „Gradac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad u Čačku
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove „Apoteka Čačak“
- Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Komisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja.

Razmotrena je Informacija o ugovoru koji je zamenik gradonačelnika potpisao sa predstavnikom Austrijske firme i donet  Zaključak da se proglašavaju  ništavim sve aktivnosti vezane za potpisivanje ugovora o namerama, između bečke kompanije i Grada Čačka, da se obavesti inostrani partner da se Grad Čačak povlači iz daljih razgovora o saradnji navedenoj u ugovoru o namerama. 
 
          Službeni list grada Čačka broj 5
          Zapisnik sa sednice

Osamnaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 18. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 10, 12. i 17. marta 2009. godine doneto je:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak  za 2009. godinu

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijskog poslovanja Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad u Čačku za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program i Plan rada Gradske stambene agencije za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2009. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Statut JKP „Parking servis“
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za opštinu Čačak
- Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Čačak“ Čačak
- Odluka o izmenama odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
- Odluka o izradi plana detaljne regulacije „Košutnjak II“ u Čačku
- Odluka o poveravanju prava upravljanja i korišćenja objekta javnog sanitarnog čvora
- Rešenja o imenovanju nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova.

Usvojeni su Izveštaji o zapošljavanju radnika u javnim preduzećima, ustanovama i gradskim upravama u periodu od 1.01.2008. do 15.02.2009. godine.

          Službeni list grada Čačka broj 4
          Zapisnik sa sednice

Sedamnaesta sednica Skupštine grada Čačka

 
Na 17. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. februara 2009. godine doneto je:

- Оdlukа o verifikaciji mandata novoizabranih odbornika
-  Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Čačka
-  Rešenje o izboru stalnih radnih tela Skupštine
-  Оdlukа o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“Arilje za 2009. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2009. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2009. godinu
 Оdlukа o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2009. godinu, Оdlukа o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani za 2009. godinu
-  Оdlukа o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2009. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak za 2009. godinu
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2009. godinu
- Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Anketnog odborasa zadatkom da preispita nadgradnju stambenih objekata u periodu 1. januara 2000 godine do 31. decembra 2007. godine     
- Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Anketnog odbora sa zadatkom da utvrdi činjenično stanje o postupanju nadležnih organa,  javnih službi i javnih preduzeća prilikom izdavanja odobrenja za izgradnju i upotrebu benzinske pumpe u ulici Vojvode Stepe investitora preduzeća MILT Čačak i OMV
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora JKP „Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije iz Čačka
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Filip Filipović“ iz Čačka.

          Službeni list grada Čačka broj 3
 

Šesnaesta sednica Skupštine grada čačka

Na 16. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 5. februara 2009. godine, doneto je:

- Оdlukа o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2008. godinu.
- Оdlukа o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak  za 2008. godinu.
- Оdlukа o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa пoslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2008. godinu.
-  Odlukа o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2008. godinu.
- Оdlukа o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2009. godinu.
- Program obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2009. godinu.
- Program uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2009. godinu.
- Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2009.godinu.
- Predlog odluke o utvrđivanju visine naknade za korišćenje javnog građevinskog zemljišta za 2009. godinu.
- Rešenja o prestanku mandata odbornika
- Rešenje o imenovanju Gradskog javnog pravobranioca
- Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti direktora Informativnog javnog preduzeća „TV Čačak“ Čačak
- Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti glavnog urednika televizijskog programa IJP „TV Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora IJP „TV Čačak“
- Rešenje o imenovanju Privremenog upravnog odbora JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora SC „Mladost“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Apoteke „Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora „Međuopštinskog istorijskog arhiva“ za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani.
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju predsednika Upravnog odbora  Gradske biblioteke „Vladislav Petković-Dis“
- Rešenje o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JP za vodosabdevanje „Rzav“ Arilje 
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Ekonomske škole iz Čačka.

          Službeni list grada Čačka broj 2

Petnaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 15. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 26. decembra 2008. godine usvojen je:

- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj (kancelarije za lokalni ekonomski razvoj) u periodu od 1. januara do 30. novembra 2008. godine.

Nije usvojen:
- Izveštaj o radu Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak  u periodu od 1. januara do 30. novembra 2008. godine.
 

Četrnaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 14. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 25. decembra 2008. godine, doneto je:

- Odluka o budžetu grada Čačka za 2009. godinu;

- Odluka o javnom vodovodu i kanalizaciji grada Čačka;
- Odluka o poveravanju prava upravljanja i korišćenja objekta dečjeg vrtića u Mrčajevcima i
- Odluka o obrazovanju Anketnog odbora čiji će zadatak biti da utvrdi činjenično stanje o postupanju nadležnih organa, službi i javnih preduzeća prilikom izdavanja odobrenja za izgradnju i upotrebu benzinske pumpe u ulici Vojvode Stepe investitora preduzeća MILT Čačak i OMV.
 

          Službeni list grada Čačka broj 13


 

Trinaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 13. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 16. decembra 2008. godine, doneto je:

 - Odluka o izmenama odluke o obrazovanju Anketnog odbora Skupštine grada Čačka.

Nije usvojeno:
- Izveštaj o radu Gradske (opštinske) uprave za inspekcijski nadzor u periodu od 1. januara 2008. do 30. novembra 2008. godine
- Izveštaj o radu Gradske (opštinske) uprave za urbanizam u periodu od 1. januara 2008. do 30. novembra 2008. godine.

Dvanaesta sednica Skupštine grada Čačka


Na 12. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 15. decembra 2008. godine, doneto je: 

- Odluka o dodeli decembarske nagrade grada Čačka za 2008. godinu
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst ugovora o međuopštinskoj podršci i akt o podređenosti između Javnog komunalnog preduzeća  Regionalna sanitarna deponija "Duboko", osnivača JKP "Duboko" i Evropske banke za obnovu i razvoj.

           Službeni list grada Čačka broj 12
 

Jedanaesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 11. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 5. decembra 2008. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima
- Odluka o dopunskom budžetu grada Čačka za 2008. godinu
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
-  Izmene i dopune Finannsijskog plana za finansiranje izgradnje deponije i centra za reciklažu za 2008. godinu
- Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima
- Odlika o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Radost" Čačak za radnu 2008/2009 godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci o cenama vode
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci  o cenama usluga iznošenja i deponovanja kućnog smeća u Mrčajevcima
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci  o cenama pijačnih usluga
- Odluka o ovlašćenju Gradskog veća da zaključuje kolektivne ugovore za javna preduzeća i javne službe
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora IJP „Radio Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Medicinske škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora Tehničke škole u Čačku
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora OŠ „Ratko Mitrović“ u Čačku
- Rešenje o razrešenju, odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Branislav Petrović“ iz Slatine.
- Rešenje o davanju saglasnosti Udruženju sportskih ribolovaca "Gradac" Čačak na upotrebu grba grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti Dejanu Mariću i Aleksandru Bogdanoviću, osnivačima bokserskog kluba, da u naziv kluba unesu ime grada Čačka.

Usvojeni su:
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove "Radost" Čačak za radnu 2007/2008 godinu
- Izveštaj o radu Turističke organizacije Čačka za 2007. godinu i
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak  za 2007. godinu.

          Službeni list grada Čačka broj 11

Deseta sednica Skupštine grada Čačka

Na 10. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 13. novembra 2008. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima
- Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Čačka
- Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za budžet i finansije
- Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja
- Plan detaljne regulacije "Centar III" u Čačku
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Toplana" u Čačku
- Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Odluka o izmenama odluke o građevinskom zemljištu
- Odluka o dopuni odluke o naknadi za vršenje odborničke i druge dužnosti u organima i javnim službama grada
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje privremenih montažnih objekata kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni usluge grejanja
- Odluka da se ne da saglasnost na povećanje cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema "Rzav"
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama Parking službe
- Lokalni akcioni plan za unapređivanje zdravstva Roma grada Čačka
- Lokalni akcioni plan za unapređivanje zapošljavanja Roma grada Čačka
- Lokalni akcioni plan za unapređivanje stanovanja Roma grada Čačka
- Lokalni akcioni plan za unapređivanje obrazovanja Roma grada Čačka
- Odluka o boravišnoj taksi
- Rešenje o imenovanju direktora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak
- Rešenje o razrešenju, odnosno izboru jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju
- Zaključak o podršci inicijativi za borbu protiv narkomanije.
- Zaključak o kontroli kvaliteta gasa i planu gasifikacije.

          Službeni list grada Čačka broj 9
          Službeni list grada Čačka broj 14

Deveta sednica Skupštine grada Čačka

Na 9. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 14. oktobra 2008. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika
- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Rešenje o prestanku dužnosti zamenika gradonačelnika
- Zaključak upućen Vladi Republike Srbije kojim odbornici Skupštine grada Čačka predlažu da se preispita odluka Vlade o povećanju cene gasa za kategorije individualnih potrošača i toplane.

Usvojeni su:
Izveštaj o radu gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i pomoćnika gradonačelnika grada Čačka za period od 2. juna do 7. oktobra 2008. godine
- Izveštaj o radu Gradskog veća grada Čačka za period od 2. juna do 7. oktobra 2008. godine
- Izveštaj o radu predsednika i zamenika predsednika Skupštine za period od 2. juna do 7. oktobra 2008. godine


 

Osma sednica Skupštine grada Čačka

Na 8. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 7. oktobra 2008. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
- Poslovnik o radu Skupštine grada Čačka
- Odluka o gradskim upravama
- Odluka o gradskom javnom pravobranilaštvu
- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost  „Kosta Novaković“ u Čačku
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ u Čačku
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za fizičku kulturu SC „Mladost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Preljina“ iz Preljine
- Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove Međuopštinski istorijski arhiv za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Sveti  Sava“ u Čačku
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Božo Tomić“ iz Prijevora
- Rešenje o prestanku dužnosti direktora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslama

          Službeni list grada Čačka broj 8

Sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 7. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 9. septembra 2008. godine donet je:
 

- Zaključak u vezi sa problemom vodosnabdevanja grada Čačka sa sistema "Rzav" sa predlozima i merama za ublažavanje posledica i strategija za konačno rešavanje istih.
 

              ZAKLJUČAK glasi:
 

             1. Da se intenziviraju aktivnosti na početku realizacije izgradnje akumulacije "Svračkovo"
             2. Da se nastavi širenje vodovodne mreže u selima na levoj obali Zapadne Morave: Mrčajevcima, Katrzi, Bresnici, Bečnju, Ostri i Donjoj Gorevnici sa izvorišta Guševac i u selima na desnoj obali Zapadne Morave: Zablaću, Slatini, Mršincima, Kukićima, Lipnici, Ježevici, Vapi i Goričanima sa izvorišta u Kukićima, do završetka akumulacije "Svračkovo" i izgradnje magistralnog prstena "Rzava" u tom dele grada.
            3. Da se pribavi na korišćenje Brana "Parmenac", izvrši njena rekonstrukcija, kao i za potrebe prihranjivanja sopstvenih bunara, u slučaju akcidentnih situacija na sistemu "Rzav".
            4. Da Gradonačelnik grada Čačka formira stručni tim za praćenje početka i realizacije investicije "Svračkovo", u čijem će sastavu biti predstavnici gradskih funkcionera, članova Gradskog veća, predstavnici nadležnih javnih preduzeća i stručna lica iz ove oblasti iz reda svih odborničkih grupa u Skupštini.
 

Šesta sednica Skupštine grada Čačka

Na 6. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 7. avgusta 2008. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima Skupšrine grada Čačka
- Odluka o dopunskom budžetu grada Čačka za 2008. godinu
- Izmene i dopune finansijskog plana Fonda za finansiranje izgradnje deponije i centra za reciklažu za 2008. godinu

          Službeni list grada Čačka broj 5

Peta sednica Skupštine grada Čačka

Na 5. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 5. avgusta 2008. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odboru Skupštine grada Čačka
- Plan detaljne regulacije "Centar II" u Čačku
- Odluka o ostvarivanju prava u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Odluka o osnivanju Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga
- Odluku o naknadi za vršenje odborničke i druge dužnosti  u organima i javnim službama grada
- Odluka o izmenama Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja
- Odluka o obrazovanju Anketnog odbora
- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu SC „Mladost“ Čačak
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Doma kulture u Čačku
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma kulture u Čačku
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Gradske biblioteke „Vladislav Petković-Dis“ u Čačku
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradske biblioteke „Vladislav Petković-Dis“ u Čačku
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Narodnog muzeja u Čačku
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Narodnog muzeja u Čačku
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ u Čačku
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ u Čačku
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Centra za socijalni rad u Čačku
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad u Čačku
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za opštine Čačak, Lučani i Gornji Milanovac
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Apoteke „Čačak“
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Apoteke „Čačak“
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Rešenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Čačku
- Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora „Opštinske stambene agencije“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora „Opštinske stambene agencije“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Stepa Stepanović“ iz Gornje Gorevnice

Usvojen  je Izveštaj o poslovanju JKP "Regionalna sanitarna deponija Duboko" Užice za 2007. godinu.
                         

            Službeni list grada Čačka broj 4
            Službeni list grada Čačka broj 6

Četvrta sednica Skupštine grada Čačka

Na 4. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 11. jula 2008. godine, doneto je:

- Statut grada Čačka
- Odluka o poveravanju prava upravljanja i korišćenja na objektima protivgradne stanice izgrađene u Banjici, Republičkom hidrometeorološkom zavodu Beograd
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad opštine Čačak za 2008. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o završnom računu Fonda za finansiranje izgradnje deponije i centra za reciklažu za 2007. godinu
- Odluka o završnom računu Fonda za finansiranje izgradnje deponije i centra za reciklažu za 2007. godinu
- Program mera zaštite bilja za period 2008-2009. god. na teritoriji grada Čačka
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Milićevci
- Izveštaj o rezultatima izjašnjavanja građana na referendumu radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Milićevci
- Rešenje o prestanku mandata odbornika
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Čačak
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Informativnog javnog preduzeća „TV Čačak“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Informativnog javnog preduzeća „Radio Čačak“ Čačak
- Rešenje o razrešenju pet članova Upravnog odbora JP za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje
- Rešenje o imenovanju pet članova Upravnog odbora JP za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove za fizičku kulturu – Sportski centar „Mladost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove za fizičku kulturu – Sportski centar „Mladost“ Čačak
- Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o prestanku funkcije 

          Službeni list grada Čačka broj 3

 

Treća sednica Skupštine grada Čačka

Na 3. sednici Skupštine grada čačka, održanoj 17, juna 2008. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata novoizabranim odbornicima Skupštine grada Čačka
- Odluka o završnom računu budžeta opštine Čačak za 2007. godinu
- Odluka o završnom računu konsolidovanog računa trezora opštine Čačak za 2007. godinu
- Odluka o radnopravnom statusu predsednika Skupštine grada
- Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih lica i naknadama za rad u          organima grada
- Odluka o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima
- Odluka o davanju saglasnosti na odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenje o izboru članova Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativne akte
- Rešenje o prestanku dužnosti direktora JP „Gradac“ Čačak

          Službeni list grada Čačka broj 2

Druga sednica Skupštine opštine, održana 2. juna 2008. godine

Na 2. sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 2. juna 2008. godine, doneto je:

- Rešenje o izboru predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-  imunitetska pitanja Skupštine grada Čačka
- Rešenje o izboru gradonačelnika grada Čačka
- Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Čačka
- Rešenje o izboru članova Gradskog veća
- Rešenja o prestanku mandata odbornika

          Službeni list grada Čačka broj 1

Prva (konstitutivna) sednica Skupštine grada Čačka, održana 2. juna 2008. godine

Na 1. konstitutivnoj sednici Skupštine grada Čačka, održanoj 2. juna 2008. godine, doneto je:

- Odluka o verifikaciji mandata odbornika izabranih u Skupštinu grada Čačka
- Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Čačka
- Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Čačka
- Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Čačka
 
          Službeni list grada Čačka broj 1