Nalazite se: Početna - Zaštita prirode - Zemljište

ZEMLJIŠTE

Pedološki sastav na teritoriji grada je raznovrstan. Najviše su zastupljena: aluvijalna zemljišta, smonice, gajnjače i parapodzoli. Aluvijalna zemljišta su nastala nanosima reka, a zastupljena su u čačanskoj kotlini pored reke Zapadne Morave. Bogata su humusom (ilovasti aluvijum) na prostoru koji predstavlja najplodniji deo ove kotline. Smonice se javljaju na brežuljkastim terenima oboda čačanske kotline ispod 400 m. Ova plodna zemljišta, nastala su raspadanjem jezerskih sedimenata, a pogodna su za uzgajanje većine ratarskih kultura, povrća, voća i vinove loze. Gajnjača je zastupljena iznad pojasa smonice i manje je plodnosti od prva dva tipa zemljišta. Nastala su procesom ogajnjačavanja već postojećih tipova zemljišta (smonice i drugih) i na njoj dobro uspevaju koštičavo voće i vinova loza. Parapodzolasto zemljište zauzima manje površine na zaravnjenim i blago talasastim oblicima reljefa. Pretežno se koriste kao njivska zemljišta i livade. U višim predelima na njoj je zastupljena šumska vegetacija.