Nalazite se: Početna - Kontakt - Kontakt telefoni

Kontakt telefoni

 

FUNKCIONERI GRADA
GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA
GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM
GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU
GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA ČAČKA
SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU GRADA ČAČKA

 

FUNKCIONERI GRADA
Milun Todorović Gradonačelnik 309 010
Vladan Milić Zamenik gradonačelnika 309 012
Igor Trifunović Predsednik Skupštine grada 309 023
Aleksandar Maksimović Zamenik predsednika Skupštine grada 309 004
Miroslav Petković Sekretar Skupštine grada 309 055
Milan Bojović Pomoćnik gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture 309 016
Mirjana Đoković Pomoćnik gradonačelnika za oblast ekonomskog razvoja
i zaštite životne sredine
309 030
  Pomoćnik gradonačelnika za oblast društvenih delatnosti 309 000

 

GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Nebojša Bežanić Načelnik 343 278
309 002
Biljana Rajić Upravljanje kadrovima 309 005
Marina Stakić Matičar 309 102
Snežana Glavina Matičar 309 111
Nenad Vasić Matičar 309 100
Ružica Papić Matičar 309 112
Marina Petronijević Matičar 309 103
Snežana Milovanović   309 117
Ljiljana Vukadinović   309 116
Zoran Milajac Arhivar 309 118
Malina Todosijević Šef pisarnice 309 107
Dragica Tasić Pisarnica 309 110
  Pisarnica 309 106
Goran Čolanić Šef odseka za zajedničke poslove 309 106
Katarina Milošević Ekonom 309 082
Gordan Đorđević Šef odseka za informatiku i analitiku 309 027
Dejan Nikolić Odsek za informatiku i analitiku 309 028
Vladimir Nikolić Odsek za informatiku i analitiku 309 028
Milan Stojić Odsek za informatiku i analitiku 309 027
Snežana Ilić Birački spiskovi 309 027
Ivan Petronijević Birački spiskovi 309 027
Milorad Kovačević Šef obezbeđenja, održavanja i pomoćnih tehničkih poslova 309 093
Aleksandar Radomirović Šef odseka za javne nabavke, investicije i nadzor 344 169
346 003 faks
Aco Milošević Šef službe za investicije i nadzor 309 038
Nebojša Baković Šef službe za javne nabavke 309 037
Slavica Nikolić Rukovodilac bifea 309 013
Zora Plazinić Bife sprat 309 081
Ivanka Kurćubić Kopirnica 309 075
Milorad Dragović Portirnica 309 075
Aleksandar Čantrak Portirnica 309 075
Radoš Šunjevarić Portirnica 309 075
Miloje Nikolić Domar 309 097
Katarina Trailović Telefonista na centrali 309 099
Milena Bralović Šef službe pravne pomoći 309 069
 
MESNE KANCELARIJE
Naziv mesne kancelarije (sela za koja je obrazovana) i zadnja pošta Ime i prezime šefa mesne kancelarije TELEFON
Atenica (za MZ Atenica i Kulinovci) 32000 Čačak   368-324
Bečanj (za MZ Bečanj i Vujetinci) 32213 Bresnica Aleksandar Ilić 064/8255768 805-077
Bresnica (za MZ Bresnica) 32213 Bresnica 804-101
Goričani (Za MZ Goričani i Kačulice) 32225 Goričani Gordana Popović 064/8255713 5587-101
Gornja Gorevnica (za MZ Gornja Gorevnica) 32205 Trbušani   880-126
Gornja Trepča (Za MZ Gornja Trepča) 32215 Gornja Trepča Milun Glišić 064/8255769 822-093
Mojsinje (Za MZ Mojsinje i Stančići) 32210 Mrčajevci Milun Glišić 064/8255769 809-010
Milićevci (Za MZ Milićevci) 32205 Trbušani   823-332
Donja Trepča (Za MZ Donja Trepča) 32215 Gornja Trepča Branko Petrović 064/8255772 824-270
Donja Gorevnica (Za MZ Donja Gorevnica) 32210 Mrčajevci Aleksandar Ilić 064/8255768 5808-221
Katrga (Za MZ Katrga) 32210 Mrčajevci Jasminka Vukotić 064/8255771 036/857-408
Zablaće (Za MZ Zablaće, Vapa i Baluga (Trnavska) 32223 Zablaće Milosav Stojanović 064/8255776 5813-006
Ježevica (Za MZ Ježevica i Banjica) 32222 Ježevica Dragan Švabić 064/8255773 812-102
Rajac (Za MZ Rajac, Lipnica i Brezovica) 32222 Ježevica 812-644
Jezdina (Za MZ Jezdina, Beljina i Pridvorica) 32000 Čačak Milosav Stojanović 064/8255776 5561-512
Loznica (Za MZ Loznica) 32000 Čačak Slavko Prelić 064/8643156 5373-567
Konjevići (Za MZ Konjevići i Baluga (Ljubićska) 32212 Preljina Aco Vukadinović 064/8255779 5452-117
Ljubić (Za MZ Ljubić) 32000 Čačak Sanja Milinković 064/8255743 354-530
Miokovci (Za MZ Miokovci) 32205 Trbušani   882-380
Mršinci (Za MZ Mršinci, Slatina, Kukići i Žaočani) 32224 Slatina   826-304
Mrčajevci (Za MZ Mrčajevci) 32210 Mrčajevci Jasminka Vukotić 064/8255771 800-167
Ostra (Za MZ Ostra) 32210 Mrčajevci Milun Glišić 064/8255769 806-262
Parmenac (Za MZ Parmenac, Pakovraće, Riđage, Međuvršje I Ovčar Banja) 32000 Čačak Branko Petrović 064/8255772 5589-136
Petnica (Za MZ Petnica i Premeća) 32225 Goričani Milosav Stojanović 064/8255776 5829-500
Prijevor (Za MZ Prijevor i Vidova) 32205 Trbušani   883-310
Preljina (Za MZ Preljina, Rakova i Sokolići) 32212 Preljina Aco Vukadinović 064/8255779 381-002
Prislonica (Za MZ Prislonica) 32212 Preljina Sanja Milinković 064/8255743 5485-115
Rošci (Za MZ Rošci, Vrnčani i Jančići) 32242 Ovčar Banja   5895-017
Trbušani (Za MZ Trbušani i Vranići) 32205 Trbušani   391-202
Trnava (Za MZ Trnava i Viljuša) 32221 Trnava Gordana Popović 064/8255713 385-118
 
GRADSKE MESNE ZAJEDNICE
MESNA ZAJEDNICA(naziv i adresa) Ime i prezime referenta MZ

TELEFON

"Ključ" Čačak, Balkanska br.9 Snežana Radovanović, poverenik za izbeglice
064/8255704
"3.decembar", Čačak Balkanska br.9. 371-801
"Alvadžinica" Čačak, Balkanska br.9.  
"Košutnjak" Čačak, Svetogorska 42. 5563-010
"Park" Čačak, Mostarska br.2 334-802
"Sveti Sava" Čačak, Ljubinke Popović, br.6 366-597
"Stari grad" Čačak, Braće Glišića br.6 342-050
"Palilula" Čačak, Nušićeva br.4 223-794
"Ljubić kej" Čačak, Ljubić kej br.15. 353-565
"Sajmište" Čačak, Ljubić kej br.15.
"Tanasko Rajić" Čačak, Slavka Krupeža br.2.(kancelarija u Čačku, Ljubić kej br.15)
"Lugovi" Čačak, Aleksandra Savića 35/1 Sanja Milinković 064/8255743 351-367
Beljina, Čačak (u MK Jezdina) Milosav Stojanović, 064/8255776 5561-512

 

GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA
Rada Ćojbašić v.d. Načelnik 309 006
Milica Voinović Protokol 309 036
Olgica Kovačević
Sekretarica gradonačelnika

Faks
222 605
222 606
309 010
309 044
Danijela Radojević

Sekretarica predsednika Skupštine grada

Faks
222 603
223 244
225 139
309 022
309 053
Snežana Nastić - Pečenković Stručna služba Skupštine 309 035
Ljiljana Žunjić Kancelarija predsednika i zamenika predsednika Skupštine 309 024
Marina Ristić Pripremanje i održavanje sednica Skupštine 309 033
Slađana Pejović Daktilograf 309 033
Milka Gerzić Daktilograf 309 035
Danka Nikolić Daktilograf 309 014
Rada Ćojbašić Služba za stručne poslove za Gradsko veće 309 015
Dejan Vasović Radna tela Gradskog veća 309 003
Ljubisava Zimonjić Služba za stručne poslove za Gradonačelnika 309 015
Vesna Vulović Pristup informacijama od javnog značaja 309 046
Olivera Poluga Služba za stručne poslove za Gradonačelnika 309 003
Predrag Kovačević Poslovi informisanja 309 004
Tatjana Milić šef Sektora za radna tela Skupštine 309 004
Snežana Subotić tehnički sekretar u poslaničkoj i odborničkoj kancelariji 309 003

 

GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Vladimir Gojgić Načelnik 309-019
Biljana Đurović Šef službe za privatno preduzetništvo 309-094
Mirjana Lukić Služba za privatno preduzetništvo 309-094
Vesna Vučetić Služba za privatno preduzetništvo 309-094
Katarina Milovanović Služba za javna preduzeća – Rukovodilac grupe za praćenje poslovne politike javnih preduzeća 309-052
Zorica Rafailović Služba za javna preduzeća 309-052
Nena Milovanović Služba za javna preduzeća 309-052
Vesna Pavlović Šef Službe za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela 309-135
Milanka Krdžić Služba za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela 309-135
Ljiljana Stefanović Služba za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela 309-135
Vlajisav Papić Služba za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela 309-135
Bojan Gavrilović Služba za razvoj poljoprivrede sa centrima za razvoj sela 800-281
Radojica Gavrilović Šef Službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata 309-021
  Služba za izradu i realizaciju razvojnih projekata 309-021
  Služba za izradu i realizaciju razvojnih projekata 309-052
  Šef službe za pravne poslove i razvoj privatne inicijative 309-049
Marija Gavrilović Služba za pravne poslove i razvoj privatne inicijative 309-052
Dejan Grujanac Služba za pravne poslove i razvoj privatne inicijative 309-052

 

GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
Zoran Todosijević Načelnik 309-007
SLUŽBA BUDŽETA I TREZORA
Sida Zatežić Šef Službe trezora 309-140
309-080
Slavica Maksimović Šef Službe budžeta 309-140
309-080
Slavica Pjevović Pomoćni kontista glavne knjige trezora 309-138
Branka Marković Likvidator 344-264
Nikola Poluga Referent za poslove investicija 344-264
Biljana Bojović Likvidator 344-264
Slađana Protić Pomoćni kontista glavne knjige trezora 309-138
SLUŽBA RAČUNOVODSTVA
Rada Novaković-Bojović Šef Službe računovodstva 309-140
309-080
Milica Popović Viši saradnik za obračun naknada za lica van radnog odnosa 309-090
Slobodan Kandić Viši referent -blagajnik 309-082
  Viši saradnik za obračun naknada za lica van radnog odnosa 309-090
Saša Jovanović Stručni saradnik za evidenciju osnovnih sredstava 309-090
Vesna Proković Stručni saradnik za normativna pitanja 309-054
222-647 fax
SLUŽBA ZA FINANSIJESKE POSLOVE MESNIH ZAJEDNICA
Vera Brković Romandić Šef Finansijske službe za mesne zajednice 309-058
Mileta Avramović Viši referent za osnovna sredstva 309-058
Miodrag Veljović Likvidator 309-058
Duško Ilić Likvidator 309-058

 

GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
Igor Krivokapić
Kancelarija br. 110, 113
Načelnik 309 018
064/8255751
Mikailo Puzić
Kancelarija br.114
Šef komunalne inspekcije 309 087
064/8255709
Dragoman Paunović
Kancelarija br.115
Šef turističke inspekcije 309 088
064/8255720
Svetlana Stojanović
Kancelarija br.115
Turistički inspektor
309 063
064/8130774
Slađana Vesović
Kancelarija br.115
Komunalni inspektor 309 088
064/8255744
Vladimir Ilić
Kancelarija br.115
Komunalni inspektor 309 088
064/8255721
Marina Spasović
Kancelarija br.115
Komunalni inspektor 309 088
064/8255791
Ljiljana Marković
Kancelarija br.115
Komunalni inspektor 309 088
064/8255718
Nikola Živković
Kancelarija br.115
Komunalni inspektor 309 088
064/8643154
Milan Aćimović
Kancelarija br.115
Komunalni redar 309 088
064/8255721
Nadežda Čvorović
Kancelarija br.123
Komunalni inspektor 309 062
064/8255787
Monika Nikitović
Kancelarija br.123
Komunalni inspektor 309062
064/8255795
Miljan Radosavljević
Kancelarija br.123
Komunalni inspektor 309062
064/8255719
Ivana Nikolić
Kancelarija br.123
Komunalni inspektor 309062
064/8643117
Zoran Motika
Kancelarija br.113
Građevinski inspektor 309 063
064/8255770
Ana Zornić
Kancelarija br.113
Građevinski inspektor 309 063
064/8130755
Miloš Bjelić
Kancelarija br.113
Građevinski inspektor 309 063
064/8130756
Olgica Glišić
Kancelarija br.116
Prosvetni inspektor 309 134
064/8255717
Dragana Krvavac
Kancelarija br.107
Šef inspekcije za lokalni prevoz i puteve 309 061
064/8255766
Ljubomir Jevtić
Kancelarija br.107
Inspekcija za lokalni prevoz i puteve 309 061
064/8643158
Mirjana Didanović Čindrak
Kancelarija br.107
Inspekcija za lokalni prevoz i puteve 309 061
064/8643183
Biljana Nikolić
Kancelarija br.111
Šef inspekcije za zaštitu životne sredine 309 060
064/8255726
Zorica Pešić
Kancelarija br.111
Inspekcija za zaštitu životne sredine 309 060
064/8255728
Mileva Jočović
Kancelarija br.111
Inspekcija za zaštitu životne sredine 309 060
064/8255727
Belošević Svetlana
Kancelarija br.111
Inspekcija za zaštitu životne sredine 309 060
064/8255712
Milka Vučković
Kancelarija br.114
Šef grupe za opšte i pravne poslove 309 087
064/8255716
Miljojka Adžemović
Kancelarija br.114
Grupa za opšte i pravne poslove 309 087
Milena Jovanović
Ul.Župana Stracimira 35/III
Načelnik komunalne milicije 342-022
064/8643145
Verica Janković
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643144
Goran Marušić
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643150
Saša Krljanac
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643162
Nevena Lazić
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643107
Mirko Vučićević
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643161
Marko M. Đoković
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643160
Milorad Jovanović
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643157
Ana Vasiljević
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643148
Ivan Bošković
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643153
Nikola Karanac
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643155
Aleksandar Avić
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643164
Bojana Đurović
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643149
Nevena Lazić
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643107
Dragan Ikonić
Ul.Župana Stracimira 35/III
Komunalni milicionar
342-022
064/8643163

 

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM
Vesna Dmitrić Načelnik 309-129
Dejan Rašić
Duško Kojanović
Grupa za ozakonjenje
309-029
Dragiša Đorđević
Mirko Obrenović
Grupa za ozakonjenje
343-824
Zorica Ničić
Jasminka Protić
Odsek za urbanizam, saobraćaj i životnu sredinu
309-127
Mirjana Džoković Služba za imovinske poslove 309-071
Milica Milivojević
Simo Stokić
Služba za imovinske poslove 309-077

 

GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU
Savković Duško Načelnik Gradske uprave 309 - 125
Obradović Sanja Šef prinudne napalte 309 - 125
Caković Sonja Šef kancelarije kontrole 309 - 121
Savković Zoran Rukovodilac grupe 309 - 121
Džekulić Nebojša Inspektor kancelarije kontrole 309 - 121
Marić Marija Inspektor kancelarije kontrole 309 - 047
Ristanović Olivera Inspektor prinudne naplate 309 - 048
Rada Đedović Inspektor terenske kontrole 309 - 048
Branka Gordić Avić Prijem i obrada prijava 309 - 045
Dobrila Milovanović Prijem i obrada prijava 309 - 045
Tatjana Stišović Prijem i obrada prijava 309 - 045
Andrija Nedić Poreski inspektor naplate 309 - 048
MArko Vasović Poreski inspektor naplate 309 - 048
Jelena Plavšić Inspektor poreske kontrole 309 - 048
Svetlana Šušić - Paunović Prijem i obrada prijava 309 - 122
Zoran Gavrilović Poreski kontrolor 309 - 122
Brankica Drobnjak Prijem i obrada prijava 309 - 120
Nataša Šelović Obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta 309 - 120
Verica Matijašević Čuvanje i arhiviranje predmeta 309 - 120
Biljana Cvetić Čuvanje i arhiviranje predmeta 309 - 120
Nada Stojković Daktilograf 309 - 120
Ljubinka Milenković Poreska evidencija, knjigovodstvo i izveštavanje 309 - 045

 

GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
Milka Stanković Načelnik 309 - 085
  Šef službe za društvene delatnosti 309 - 085
Branka Glišović Oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja 309 - 085
Sonja Nikolić šef službe za boračku invalidsku zaštitu 309 -050
Gostiljac Mila daktilograf 309 -050
Ristović Miloš pravnik - radni odnosi i učenički i studentski standard 309 - 050
Popović Nataša dipl pravnik - oblast boračko invalidske zaštite 309 - 051
Bogdanović Gorica isplatni referent 309 - 051
Šarković Miljana strukovni ekonomista - poslovi kulture i društvene brige o deci 309 - 051
SLUŽBA DRUŠTVENE BRIGE O DECI
  Šef službe 344 - 379
345 - 418
Pavlović Slavica Likvidatura 344-379
Ivana Topalović Likvidatura 344-379
Milorad Vesković Pisarnica 344-379
Nenad Milovanović Pisarnica 344-379
Radojka Bošković Finansijska služba 344-379
Ivan Jakovljević Pravna služba 344-379
Miladin Tošić Pravna služba 344-379

 

SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA ČAČKA
Marina Ćirković Šef službe za budžetsku inspekciju 309 - 008
Vera Milić Budžetski inspektor 309 - 090

 

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU GRADA ČAČKA
  Šef službe za internu reviziju 309 - 090