Nalazite se: Početna - E-Uprava - Geografski informacioni sistem - GIS - TIS resursi

TIS pilot projekat za podršku razvoju turizma

Podaci

TIS Pilot projekat u Čačku je realizovan integracijom različitih vrsta i izvora podataka u odnosu na temu i ciljeve Pilot projekta. U tom smislu podaci su prikupljani, arhivirani i integrisani u geo-bazu podataka, koja pruža integralnu informaciju o turističkim resursima u opštini Čačak. Kako bi se poboljšao kvalitet informisanja aktera u razvoju turizma integrisani su prostorni i alfanumerički podaci iz različitih izvora.

TIS Tim

Kako bi se obezbedio integralni pristup u uspostavljanju i razvijanju TIS-a formiran je TIS Tim koji uključuje više institucija i organizacija koje su relevantne za razvoj TIS-a, kako u odnosu na specifičnu temu TIS pilot projekta, tako i u odnosu na njegov dalji razvoj. TIS Tim u Čačku je organizovan u dve grupe: Koor

Kako bi se obezbedio integralni pristup u uspostavljanju i razvijanju TIS-a formiran je TIS Tim koji uključuje više institucija i organizacija koje su relevantne za razvoj TIS-a, kako u odnosu na specifičnu temu TIS pilot projekta, tako i u odnosu na njegov dalji razvoj. TIS Tim u Čačku je organizovan u dve grupe: Koordinaciono telo i Radna grupa.

Koordinaciono telo
1. Opštinsko veće Vladan Savićević
2. Uprava za opšte i zajedničke poslove Nadežda Vuksanović
3. Skupština opštine Čačak Miroslav Petković
4. Služba za informatiku i analitiku Gordan Đorđević
5. Opštinska uprava za urbanizam Danka Jovanović
6. JP Gradac Nebojša Jelušić
7. Turistička organizacija Dušan Nikolić

 

Radna grupa
1. Služba za informatiku i analitiku Vladimir Nikolić
2. Služba za informatiku i analitiku Dejan Nikolić
3. JP Gradac Nataša Stefanović
4. JP Gradac Goran Tošović
5. Opštinska uprava za urbanizam Ivana Vasojević
6. Opštinska uprava za urbanizam Darko Zornić
7. Turistička organizacija Goran Nikolić
TIS Koordinaciono telo ima funkciju davanja podrške razvoju TIS projekta, kroz iniciranje i sprovođenje međuinstitucionalne saradnje, a u cilju efikasne i efektivne implementacije, monitoringa i evaluacije postignutih rezultata.

TIS Radna grupa ima funkciju konkretnog rada na realizaciji ciljeva TIS Pilot projekta, kroz rad na formiranju: integralne baze podataka i tematskih izveštaja - Mapa, Grafika, Tabela, itd.

Hardver i Softver

Prilikom realizacije TIS Pilot projekta korišćeni su postojeći hardverski i softverski kapaciteti u Opštinskoj upravi (Informatička služba opštine, Opštinsko odeljenje za urbanizam), JP Gradac, Turističkoj organizaciji Čačka; i donirani hardverski i softverski kapaciteti od strane UN-Habitata: HARDVER - 1 server i 2 laptopa TOSHIBA P200-1EX; SOFTVER - ESRI ArcView softver (ArcView 9.2 Concurrent Use) i ESRI ArcGIS Desktop Extensions 9.2 Concurrent Use (ArcGIS Data Interoperability 9.2 Concurrent Use).