Nalazite se: Početna - E-Uprava - Geografski informacioni sistem - GIS - TIS pilot projekat

Svrha

Svrha izrade pilot projekta TIS-a za razvoj turizma opštine Čačak ogleda se najpre u podizanju svesti upravljačkih i ostalih strukura odnosno aktera u lokalnoj zajednici o prednostima i značaju upotrebe TIS-a kao:
(a) instrumenta u procesu donošenja i izrade razvojnih strategija i politika , kao i implementacije različitih vrsta politika, strategija, planskih dokumenata, itd.(Prostorni plan opštine Čačak, Strategija razvoja opštine Čačak, itd), i kao
(b) alata za efikasno prikupljanje, arhiviranje, ažuriranje, obradu, integraciju, objavljivanje i praćenje rezultata implementacije takvih odluka, odnosno planskih dokumenata u ukupnom upravljanju teritorijom.

Ciljevi

1.  Promocija različitih vidova turističke ponude u opštini Čačak kroz izradu različitih tematskih i informativnih mapa iz oblasti turizma i njihovo javno objavljivanje,

2.  Obezbeđivanje dela integralne informacione osnove za izradu i implementaciju različitih vrsta planskih dokumenata u sektoru turizma, odnosno za donošenje različitih nivoa odluka u procesu upravljanja turističkim aktivnostima,

3.  Produbljivanje i širenje znanja i veština potrebnih za uspostavljanje i razvoj TIS-a kroz različite oblike obuke i treninga kroz rad i

4.  Motivisanje različitih aktera vezanih za razvoj turizma u cilju obezbeđivanja podrške i njihovog uključenja u ukupan proces razvoja i unapređenja pilot TIS-a.

Vizija

•  Sveobuhvatnost podataka integrisanih u jedinstven informacioni sistem,

•  Autorizovan pristup podacima za pojedine grupe korisnika, pristup izmeni ili uvidu.

•  Baza prostornih podataka biće povezana sa bazom fizičkih lica u jedinstvenu bazu.