Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Pomoćnici gradonačelnika

Pomoćnici gradonačelnika


Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture
 

 


Marjana Petronijević, pomoćnik gradonačelnika za oblast zaštite životne sredine
 
   

Miroslav Petković, pomoćnik gradonačelnika za oblast društvenih delatnosti
 
Rođen je 12. avgusta 1968. godine u Čačku, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju i potom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao zvanje diplomiranog pravnika.
 
Radio je u Okružnom sudu u Čačku, preduzeću „Niskogradnja“ i Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
 
Dužnost narodnog poslanika obavljao je u četiri mandata i bio predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, član Visokog saveta sudstva, zamenik predsednika Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, dugogodišnji član Zakonodavnog odbora, član odbora za administrativna i mandatno – imunitetska pitanja NSRS i član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
 
Aktivno je učestvovao u međunarodnim parlamentarnim aktivnostima kao član parlamentarnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije.
Za odbornika u Skupštini grada Čačka biran je tri puta, a obavljao je i dužnosti zamenika gradonačelnika grada Čačka i zamenika predsednika Skupštine grada Čačka.
 
Otac Vuka i Nikole.