Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Pomoćnici gradonačelnika

Pomoćnici gradonačelnika


Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture
 

 


Mirjana Đoković, pomoćnik gradonačelnika za oblast zaštite životne sredine
 
Biografija:
Rođena je 14.08.1966. godine u Čačku.
Po zanimanju diplomirani ekonomista - master.
Od 1995.-2000. god. bila je zaposlena u „RTV Galaksija 32“ kao novinar informativne redakcije, a od 2000.-2004. god. u IIJP "Čačanski glas" u službi marketinga, na poslovima novinara propagande.
U Nacionalnoj službi za zapošljavanje- filijali Čačak zaposlena je od 2004.-2012. god. Funkciju zamenika direktora obavljala je od 2004.-2008. god., savetnika u zapošljavanju od 2008.-2010. god., a od 2010.-2012. god. radila ja na poslovima savetnika u džob klubu.
Od 2012.-2014. god. obavljala je funkciju pomoćnika gradonačelnika grada Čačka za oblast ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine.
Od 2012.-2016. god. bila je član Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Čačka.
Od 2014-2016 bila je na stalnom radu u Skupštini Srbije kao narodni poslanik, a u istom periodu obavljala je i funkciju koordinatora zelene parlamentarne mreže u Skupštini Srbije. Na lokalnim izborima 2012. i 2016. god. dva puta je birana za odbornika u Skupštini grada Čačka.
Nakon izbora 2016. godine, postavljena je na funkciju pomoćnika gradonačelnika za oblast ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine, a rešenjem gradonačelnika imenovana je na funkciju predsednika Lokalnog saveta za zapošljavanje od 17.08.2016 god.
Majka je dvoje dece.

Miroslav Petković, pomoćnik gradonačelnika za oblast društvenih delatnosti
 
Rođen je 12. avgusta 1968. godine u Čačku, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju i potom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao zvanje diplomiranog pravnika.
 
Radio je u Okružnom sudu u Čačku, preduzeću „Niskogradnja“ i Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
 
Dužnost narodnog poslanika obavljao je u četiri mandata i bio predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, član Visokog saveta sudstva, zamenik predsednika Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, dugogodišnji član Zakonodavnog odbora, član odbora za administrativna i mandatno – imunitetska pitanja NSRS i član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
 
Aktivno je učestvovao u međunarodnim parlamentarnim aktivnostima kao član parlamentarnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije.
Za odbornika u Skupštini grada Čačka biran je tri puta, a obavljao je i dužnosti zamenika gradonačelnika grada Čačka i zamenika predsednika Skupštine grada Čačka.
 
Otac Vuka i Nikole.