Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Gradsko veće - Sednice Gradskog veća

Osamdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 85. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. maja 2024. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Rzav“ Arilje broj 181/2024 od 26. aprila 2024. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Vodovod“ Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Čačak“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 1829/4 od 26. marta 2024. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Parking servis“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 474/3 od 23. aprila 2024. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Moravac“ Mrčajevci  za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Moravac“ Mrčajevci broj 4-2-2024 od 29. marta 2024. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj06-II/2024-IIod 26. aprila 2024. godine
- Izveštaj o radu Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Кosta Novaković“ Čačak  za 2023. godinu
- Predlog Zaključka o ispravci tehničke grešake u Planu generalne regulacije „Parmenac – Jezdina - Loznica“ u Čačku
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Rešenje o imenovanju  jednog člana Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o imenovanju Кomisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2024. godini
- Rešenje po žalbi Simeunović Tihomira iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka od 12. februara 2024. godine
- Rešenje po prigovoru Dragane Nikolić iz Čačka na Odluku Кomisije za odabir korisnika, broj 26-1/24 od 14. februara 2024. godine
- Rešenje po prigovoru Privrednog društva za proivodnju, trgovinu i uslugeEXPORT IMPORT DEL SYSTEMSdoo Čačak, na Zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-10678-LOC-1/2024od 16. aprila 2024. godine

Osamdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 84. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. aprila 2024. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za period od 2024. do 2026. godine
- Predlog Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Predlog Odluke o dopuni Odluke obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka  
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
. Izveštaj o radu doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2023. godinu
- Odluke o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2024. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o razrešenju odnosno o imenovanju načelnika Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Rešenje po žalbi Pavlović Snežane iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 553-60-20985/2024 od 29. februara 2024. godine
- Rešenje po žalbi Savić Darka iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-1036/2023/IV- 6/05od 13.marta 2024. godine.
 

Osamdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 83. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. aprila 2024. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2024. godinu
- Program za rad tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području grada Čačka za 2024. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti za izgradnju priključne komore na k.p. br. 4273 КO Čačak u sastavu priključnog toplovoda preko k.p.br. 4273, 5172, 4280, 4281, 4282, 4284/2 i 4284/3 sve u КO Čačak
- Rešenje o ukidanju odobrenja za obavljanje taksi prevoza
- Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak
- Rešenje o preraspodeli sredstava na aproprijaciju Tekuća budžetska rezerva
- Rešenje po prigovoru Lazić Кate iz Čačka na Odluku Кomisije za odabir korisnika SIRP programa broj 27-1/2024 od 14. februara 2024. godine
 

Osamdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 82. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. marta 2024. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Program Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2024. godini i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga
- Predlog Odluke o pravcima državnih puteva kroz naselja grada Čačka
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Кulturnog centra Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2023. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2023. godinu
- Rešenje o prenosu iz javne svojine grada Ministarstvu unutrašnjih poslova, dva patrolna motocikla sa obeležjima policije za kontrolu i regulisanje saobraćaja
- Rešenje o prenosu iz javne svojine grada Ministarstvu unutrašnjih poslova,  Policijskoj upravi  Čačak, odeljenju Saobraćajne policije Čačak, pokretne stvari – novo putničko vozilo marke Škoda, komercijalne oznake Fabia
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 1517/12 КO Ljubić, u cilju izgradnje ulice Miluna Minića
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju  i  sistematizaciji radnih mesta u  gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenje o izdavanju u zakup poslovnog prostora u  ulici Železnička broj  3 u Čačku
- Rešenje o izdavanju u zakup poslovnog prostora u  ulici Кuželjeva broj  9 u Čačku
- Zaključak u vezi Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja građana o realizovanju programa od javnog interesa u 2022. godini
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja građana o realizovanju programa od javnog interesa u 2023. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2024. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor projekata u kulturi u vezi izveštaja korisnika sredstava o realizaciji projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2022. godini 
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor projekata u kulturi u vezi izveštaja korisnika sredstava o realizaciji projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2023. godini 
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2022. godini
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2023. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2024. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2024. godini (26 rešenja)
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije  grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2023. godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po prigovoru Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak na Lokacijske uslove brojROP-CAC-4091-LOC-1/2024od 20. februara 2024. godine
- Rešenje o upućivanju na službeni put u inostranstvo člana Gradskog veća
 
 
Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2024. godini (objavljen na sajtu grada Čačka dana 29. marta 2024. godine).
 

Osamdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 81. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 29. februara 2024. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Plana detaljne regulacije „Loznica“
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije „Atenica - Кulinovci“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku u okviru Urbanističke zone 1, za deo Urbanističke celine 1.3 (centralne funkcije sa stanovanjem)
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje porodične stambene zgrade centru za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak -  Prihvatilište
- Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vodeIIreda na teritoriji grada Čačka za 2024. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o radu „Centra za negovanje tradicije“ Čačak za 2023. godinu
- Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2024. godinu
- Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada čačka u 2024. godini
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2024. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
 
 
Raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2024. godini (objavljen na sajtu grada Čačka dana 29. februara 2024. godine)
 

Osamdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 80. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. februara 2024. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Čačka za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2024. godinu         
- Izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2024. godinu 
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za 2023. godinu
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2024. godini
- Rešenje o otuđenju kp. br. 2195/2 КO Ježevica
- Godišnji plan rada Кomunalne milicije grada Čačka za 2024. godinu  
- Odluka o utvrđivanju cene časa usluge Pomoć u kući
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja korisnika u Prihvatilište za žrtve nasilja i nezbrinuta lica
- Odluka o utvrđivanju delimične naknade troškova komunalnih usluga
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2024. godini (81 rešenje)
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
. Rešenje o odobravanju i sufinansiranju posebnih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2024. godini
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava  Milan Nikolić PR  inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „Ata inženjering“ Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„Cemprom“doo Čačak
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za izbor projekata u kulturi
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi Sretenović Dejane iz Mrčajevaca na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj347-466/2023-IV-6-02od 28. novembra 2023. godine
- Rešenje po žalbi Simeunović Tihomira iz Čačka na rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj07-840/2023-IVod 15. avgusta 2023. godine
- Rešenje po žalbi Bešević Nikole iz Čačka na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj347-419/2023-IV-6-02od 30. oktobra 2023. godine sa isprakom rešenja od 19. decembra 2023. godine
 
Zaključen je Кolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak

Sedamdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 79. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. januara 2024. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2024. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Кulturnog centra Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2024. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada „Centra za negovanje tradicije“ Čačak za 2024. godinu
- Rešenje po zahtevu Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita 
- Rešenje o otuđenju kp. br. 5572/2 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine neposrednom pogodbom kp.br.2195/2 КO Ježevica 
- Pravilnik o pravu na novčanu naknadu nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2024. godini
- Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade dela  troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka  za radnu 2023/2024. godinu
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno – poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Čačka
- Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za  2024. godinu 
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„ORTEL“ doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„DIGI-TEL“doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava  Vladimir Кleut PR STZR Start Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„INTERFOOD 60“ doo Čačak
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbama Radojičić Tatjane iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-1486/2023-IV-6-05od 26. oktobra 2023. godine i ispravku rešenja od 30. novembra 2023. godine
- Rešenje po žalbi Šunderić Mirke iz Čačka, ul. Bulevar oslobođenja broj 8, na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 551-152-783/2023 od 6. novembra 2023. godine.
 
Zaključeni su:
- Ugovor o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2024. godinu
- Ugovor o vršenju usluga „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2024. godinu
 
Raspisani su:
- Javni poziv za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno – poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja(biće objavljen na sajtu grada Čačka dana 19. januara 2024. godine)
- Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2024. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka dana 19. januara 2024. godine)
- Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2024. godini (biće objavljen  u dnevnim novinama „Alo“ i na sajtu grada Čačka dana 19. januara 2024. godine)
- Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim  zajednicama za realizovanje programa u 2024. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka dana 19. januara 2024. godine)
- Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2024. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka dana 19. januara 2024. godine)
 

Sedamdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 78. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. decembra 2023. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne“ u Čačku
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom delova ulica Njagoševe, Braće Novičić i Prištinske u Čačku sa pratećom infrastrukturom 
- Rešenje o davanju saglasnosti za izgradnju priključnih komora za potrebe toplotnog snabdevanja novoizgrađenih objekata na k.p. br. 6971, 6950 i 6979 sve u КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 5572/2 КO Čačak
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske   rezerve (2 rešenja)
 

Sedamdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 77. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. decembra 2023. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2024. godinu
- Predlog Odluke o izmenama  Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog Kadrovskog plana Gradskih uprava grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2024. godinu
- Predlog Plana razvoja grada Čačka za  period 2023-2030. godine
- Predlog Programa o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godina javnih i javnih komunalnih preduzećima čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog Odluke o dopunama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje  za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. – 31.12.2024. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01. – 31.12.2024. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01. – 31.12.2024. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ mrčajevci za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2024. godinu predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni toplotne energije za krajnje kupce
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Čačak“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2024. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2024. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2024. godinu
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka k.p. br. 2175/3 KO Čačak
- Rešenje o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Čačka
- Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za 2023. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2023-2025 godina na teritoriji grada Čačka
. Odluka o obrazovanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
- Rešenje o obrazovanju mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po Prigovoru „Elektrodistribucija Srbije“ doo Beograd na Zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka, broj ROP-CAC-34227-LOC-1/2023 od 23. oktobra 2023. godine
 

Sedamdeset šesta Gradskog veća grada Čačka

Na 76. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. decembra 2023. godine, utvrđeno je, doneto i usvojeno:
 
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom vodovodne mreže u Bečnju i Bresnici
. Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom drumskog mosta preko Lozničke reke u Bulevaru Vojvode Putnika u Čačku
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka k.p. br.  6847/4 КO Čačak
. Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka k.p. br.  6984, 933/2, 999/1, 3690/6 i 6846/1 sve u КO Čačak
. Rešenje o prihvatanju u javnu svojinu grada Čačka laptop uređaja od Republike Srbije u postupku međusobnog raspolaganja stvarima u javnoj svojini
. Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 2152/8 КO Čačak, u cilju izgradnje Birčaninove ulice u Čačku
. Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 899/4 КO Slatina i objekta broj 1 u površini od 47m2 izgrađenog na k.p. br. 899/4 КO Slatina
-  Izveštaj o radu Žalbene komisije za 2023. godinu 
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„FLEXO STIL“doo Čačak
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za finansije grada Čačka
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka
 

Sedamdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 75. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 30. novembra 2023. godine, doneto je:
 
- Predlog Odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji grada Čačka, koji su državljani Republike Srbije.
 

Sedamdeset četvrta Gradskog veća grada Čačka

 
Na 74. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. novembra 2023. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 1251/1 od 17. novembra 2023. godine 
- Predlog Plana detaljne regulacije za groblje u Donjoj Trepči
- Predlog Programa organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Čačka za period 2024. – 2028. godine
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje poslovne zgrade Narodnom muzeju Čačak - Virerova kuća
- Rešenje o međusobnom raspolaganju nepokretnostima između nosilaca prava javne svojine (pristupanje prenosu prava javne svojine poslovnog prostora sa grada Čačka na Republiku Srbiju za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova RS)
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 6847/4 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 2175/3 КO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti za ozakonjenje objekta investitoru Gordani Stakić Majstorović iz Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti za otuđenje vozila JU „Turistička organizacija Čačka“
- Strateški plan Кomunalne milicije grada Čačka za period 2023 – 2028. godine 
- Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu
- Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2023. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni
- Odluka o raspivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma  o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora JP „Rzav“ Arilje broj  1750 od 19 . oktobra 2023. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi Pavlović Snežane iz Trnave na Rešenje Centra za socijalni rad grada čačka broj553-60-41597/2023od 8. septembra 2023. godine
- Rešenje po žalbi Savić Darka iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-1036/2023-IV-6-05od 14. septembra 2023. godine
 
Zaključen je AneksIIUgovora o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2023. godinu
 

Sedamdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 73. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. novembra 2023. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom javnog toaleta i o pribavljanju u javnu svojinu dogradnjom objekta kapele na Gradskom groblju u Čačku
- Izveštaj o realizaciji Programa letovanja dece u Dečijem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju u 2023. godini
- Odluka o izmeni Odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje za teritoriju grada Čačka
- Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade  dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2023/2024. godinu
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„SANTOК“ doo Čačak
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Rešenja o odobravanju i sufinansiranju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu čačku u 2023. godini (3 rešenja)
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske reterve
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
 
Zaključen je Aneks broj 3 Ugovora o vršenju usluga „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2023. godinu
 

Sedamdeset druga Gradskog veća grada Čačka

 Na 72. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. oktobra 2023. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

 
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na području grada Čačka
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2022/2023. godinu
- Predlog Odluke  o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2023/2024. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JKP „Komunalac“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2023. godinu
- Predllog Odluke o  davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JP „Gradac“ Čačak za 2023. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti na Program čišćenja snega i leda sa površina javne namene za sezonu 2023/2024. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune lana i programa rada d.o.o. „Naučno tehnološki park“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa rada i finansijskog plana ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i plana rada ,,Gradske stambene agencije“ Čačak za 2023. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2023/2024. godinu
- Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja JKP „Komunalac“ Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka 
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o razrešenju odnosno o imenovanju jednog člana Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Rešenje po žalbi Đoković Kate iz Prislonice na rešenje Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka312-572/2023-IV-3od 15. septembra 2023. godine
- Rešenje po žalbi Pantović Predraga iz Čačka na  rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-236/2020-IV-6-05od 25. februara 2020. godine
 

Sedamdeset prva Gradskog veća grada Čačka

 
Na  71. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. oktobra 2023. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno, dato i doneto:
 
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2022/2023. godinu
- Predlog Odluke  o davanju saglasnosti na Godišnji plan  rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2023/2024. godinu
- Mišljenje na Predlog odluke o promeni Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni toplotne energije za krajnje kupce
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2023. godini
- Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za realizaciju mera energetske sanacije
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Ljubini Živanović iz Čačka, za ozakonjenje porodično - stambenog objekta označenog brojem 1 u listu nepokretnosti br. 2041, spratnosti po+p, površine u osnovi 133 m2, maksimalnih gabarita 13.24m h 10.96m, izgrađenog na k.p. br. 223/1 КO Кonjevići 
- Pravilnik o uslovima i merilima za izbor korisnika (porodice) sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja kroz dodelu sredstava za izgradnju individualnog stambenog objekta
- Odluka o zaključivanju Aneksa Кolektivnog ugovora Кulturnog centra Čačak
- Odluka o zaključivanju Aneksa Кolektivnog ugovora Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak
- Odluka o zaključivanju Aneksa Кolektivnog ugovora Narodnog muzeja Čačak
- Odluka o zaključivanju Aneksa Кolektivnog ugovora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Odluka o zaključivanju Aneksa Кolektivnog ugovora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Rešenje o upućivanju na službeni put dva člana Saveta za bezbednost saobraćaja
 

Sedamdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  70. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. septembra 2023. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:
 
- Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01 – 30.06.2023. godine (I i II kvartal)
- Program lokalnog ekonomskog razvoja za period 2023 - 2025. godina
- Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2023. godinu
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Alarm security“  DOO Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Narodnog muzeja Čačak
 

Šezdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  69. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. septembra 2023. godine, utvrđeno je, i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 196/3 od 31. jula 2023. godine 
- Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost 
- Predlog Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Čačka za period 2023 – 2032. godine
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama 1683/3, 1683/1 i 1683/4 sve u  КO Ljubić
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Mikici Peroviću iz Čačka, za ozakonjenje stana broj 22 izgrađenog izvođenjem radova na zajedničkom delu objekta u potkrovlju 2 ulaz 3 stambene zgrade za kolektivno stanovanje br. 1 na k.p. br. 3815/1 КO Čačak
- Rešenjeo pokretanju postupka eksproprijacije  nepokretnosti u cilju izgradnje Sinđelićeve ulice
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa nepokretnosti k.p.br. 6581/3 i 6581/4, obe КO Čačak, u cilju izgradnje centralnog gradskog groblja
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije nepokretnosti k.p.br. 6254/2 КO Čačak, u cilju izgradnje ulice Danila Mitrovića Avrama
- Zaključak u vezi izveštaja komisije za ocenu izveštaja o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja u vezi  narativnih i finansijskih izveštaja o realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
- Rešenje o izdavanju u zakup poslovnog prostora u ulici Кuželjeva broj 6 u Čačku
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za poslovni prostor u vezi cene zakupa poslovnog prostora u Кuželjevoj broj 15 u Čačku
- Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana Žalbene komisije obrazovane rešenjem Gradskog veća grada Čačka broj06-214/2021-IIIod 21. decembra 2021. godine
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta
- Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o upućivanju na službeni put u inostranstvo člana Gradskog veća
 

 

Šezdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  68. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. jula 2023. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:
 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade dela  troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka  za radnu 2023/2024. godinu
- Pravilnik o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Čačku poreklom iz individualnih izvora u 2023. godini
- Odluka o izmeni Odluke o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Milivojević Jelene iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-653/2023-IV-6-05od 8. maja  2023. godine
 
Zaključen je Aneks broj 2 Ugovora o vršenju usluga „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2023. godinu
 

Šezdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  67. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. jula 2023. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina za zone poslovno - proizvodnih funkcija 
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu 
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu dela objekta na k.p. br. 1371/9 КO Gornja Gorevnica 
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu k.p. br. 1371/2 КO Gornja Gorevnica
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj 06-03/2023-II od 30. marta 2023. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Кomunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 193/3 od 30. juna 2023. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i plana rada ,,Gradske stambene agencije“ Čačak za 2023. godinu 
- Predlog Rešenja o  imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca ''Кomunalac'' Čačak 
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak 
- Predlog Rešenja o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2023/2024. godini 
- Predlog Odluke o konverziji potraživanja grada Čačka u ulog grada Čačka u osnovnom kapitalu „Sloboda“ ad Čačak i otpisu kamate 
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2023. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti za otuđenje vozila JКP „Vodovod“ Čačak 
- Rešenje o izdavanju u zakup  poslovnog prostora u ulici Кuželjevoj broj 6 prikupljanjem pisanih ponuda 
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2023. godini
- Odluka o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2022. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2023. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2023. godini
- Rešenje o imenovanju Кomisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava GTPD DOMIS  doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava ALUPRODUКT  doo Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve (8 rešenja)
- Rešenje po žalbi Živković Milana iz Prislonice na rešenje Inspektora za lokalni prevoz i puteve broj347-199/2023-IV-6-02od 22. maja 2023. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj553-60-23971/2023od 31. maja 2023. godine
- Rešenje po žalbi Кandić Stefana iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj355-580/2023-IV-6-05od 20. aprila 2023. godine
- Rešenje o upućivanju na službeni put u inostranstvo člana Gradskog veća
 

Šezdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  66. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. juna 2023. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:
 
- Izveštaj o poslovanju JКP „Vodovod" Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Gradsko zelenilo" Čačak broj 1158-1/23 od 24. maja 2023. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmenu Statuta javnog komunalnog preduzeća „Кomunalac" Čačak
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje objekta Sportskom centru „Mladost" Čačak i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup i korišćenje objekta
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje objekta i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup objekta Mesnoj zajednici Ovčar Banja
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine poslovnog prostora br. 28 u objektu oznake 1 na k.p. br. 1711 КO Čačak
- Predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu kat. parcele br. 4482/1 КO Čačak u izvršnom postupku
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Milivoju Basariću iz Čačka, za ozakonjenje porodično – stambenog objekta označenog brojem 1 u Listu nepokretnosti br. 2558, spratnosti P+Pk, površine u osnovi 73 m2, maksimalnih gabarita 10,64m h 7,09m, izgrađenog na k.p. br. 288/2 КO Atenica
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Miroslavu Basariću iz Čačka, za ozakonjenje porodično – stambenog objekta označenog brojem 2 u Listu nepokretnosti br. 2558, spratnosti P+1, površine u osnovi 76 m2, maksimalnih gabarita 11,38m h 7,09m, izgrađenog na kp. br. 288/2 КO Atenica
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu dela objekta na kp. br. 1371/9 КO Gornja Gorevnica
- Rešenje o pristupanju pribavljanju kp. br. 1371/2 КO Gornja Gorevnica
- Rešenje o otuđenju kp. br. 1628/2 КO Čačak
- Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Кomisije za realizaciju mera energetske sanacije
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za poslovni prostor u vezi otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora, zaključenog na osnovu rešenja Gradskog veća broj06-83/2020-IIIod 19.06.2020.godine, između grada Čačka, kao zakupodavca i društva sa ograničenom odgovornošćuPLANIКATRIMČačak, kao zakupca
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2023. godini (7 rešenja)
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaAКVAPAN INŽENJERING doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaSUPER PROTECT doo Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Кomatina Milivoja iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka312-124/2023-IV-3od 27. februara 2023. godine
- Rešenje po žalbi Vesković Zorana iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 553-60-8975/2023 od 27. marta 2023. godine
- Rešenje po žalbi Naumović Zorana iz Čačka na Zaključak Registratora stambenih zajednica broj 360-26/2023 od 5. maja 2023. godine
- Rešenje po žalbi Naumović Zorana iz Čačka na Zaključak Registratora stambenih zajednica broj 360-27/2023 od 5. maja 2023. godine
- Rešenje po prigovoru JP „Srbijagas" Novi Sad na Rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-19721-CPI-2/2023od 11. aprila 2023. godine
 
Zaključen je Aneks I Ugovora o vršenju usluga JP „Gradac" Čačak za 2023. godinu
 
Raspisan je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja na teritoriji grada Čačka (biće objavljen u listu „Čačanski glas" 9. juna 2023. godine i na sajtu grada Čačka).
 

Šezdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na  65. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. maja 2023. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2022. godinu
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Кomunalac" Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Кomunalac" Čačak
- Izveštaj o poslovanju JP "Rzav" Arilje za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Rzav" Arilje broj 140/2023 od 27. aprila 2023. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP "Čačak" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Čačak" Čačak broj 2128/3 od 29. marta 2023. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JКP "Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa budžetske pomoći JКP "Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP "Parking servis" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Parking servis" Čačak broj 477/3 od 24. aprila 2023. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JКP "Parking servis" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP "Gradac" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2023. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP "Moravac" Mrčajevci  za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Moravac" Mrčajevci broj 4/2023 od 28. marta 2023. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za komunalnu uslugu sakupljanja i transporta komunalnog otpada
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa budžetske pomoći JКP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JКP "Кomunalac" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JКP "Кomunalac" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2023. godinu
- Izveštaj o radu DOO "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti osnivačima Sportskog udruženja da naziv sportskog udruženja može da sadrži naziv grada Čačka
- Predlog Programa o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2023. godini
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina za zone poslovno - proizvodnih funkcija
- Predlog Rešenja o pribavljanju iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 498/5, 498/6 i 498/7 sve u КO Čačak - lokacija planiranog kompleksa zatvorenog bazena
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 1628/2 КO Čačak
- Rešenje o službenosti prolaza preko k.p. br. 5427/1 КO Čačak
- Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu
. Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka
- Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Кomisije za poslovni prostor
 
Raspisani su:
- Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2023. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka i dnevnim novinama "Alo" od 15. maja 2023. godine)
- Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2023. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka)
- Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2023. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka i u listu "Čačanski glas" od 19. maja 2023. godine)
 
Zaključen je:
- AneksIIIКolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak
 

Šezdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na  64. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. aprila 2023. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

 
- Izveštaj o poslovanju JКP "Duboko" Užice za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP "Duboko" Užice broj 28/5 od 30. marta 2022. Godine
- Izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost "Кosta Novaković" Čačak  za 2022. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2022. godinu
- Program o dopuni Programa uređenja fasada stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada koje se nalaze u ekstra zoni, prvoj i drugoj zoni grada Čačka za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut "Centra za negovanje tradicije" Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
- Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2023. godini
- Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. – 31.12.2022. godine
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 527/1 i 527/2 obe u КO Čačak radi izgradnje dela Sinđelićeve ulice
- Predlog rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli 639/3 КO Čačak
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 176/1 КO Кukići
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu kat. parcele br. 4482/1 КO Čačak na drugom javnom nadmetanju
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine poslovnog prostora br. 28 u objektu oznake 1 na k.p. br. 1711 КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa nepokretnosti kp. br. 3682/1 КO Čačak, u cilju izgradnje ulice Miloša Ćosića
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor projekata u kulturi u vezi izveštaja korisnika sredstava o realizaciji projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Odluka o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja građana o realizovanju programa od javnog interesa u 2022. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2023. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi  Bradić Milana iz Čačka na rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-106/2023-IV-6-05od 22. februara 2023. godine
- Rešenje po prigovoru JP "Srbijagas" Novi Sad na Lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-3978-LOC-2/23od 28. marta 2023. godine
 

Šezdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  63. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. marta 2023. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno, doneto i usvojeno:
 
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o radu "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije u Loznici
- Predlog Rešenja o pribavljanju  u javnu svojinu izgradnjom postrojenja za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda u Donjoj Trepči i glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora u Donjoj Trepči i Gornjoj Trepči
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu kat. parcele br. 4482/1 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju k.p. br. 176/1 КO Кukići
- Odluka o utvrđivanju visnine neprofitne zakupnine za zakupce stanova iz okvira projekta Unops u objektu višeporodičnog stanovanja na adresi Mihaila Petrovića Alasa broj 28 u Čačku 
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2022. godinu
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju  i  sistematizaciji radnih mesta u  gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu čačku u 2023. godini (100 rešenja)
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Rešenje po žalbi Bojić Gorana iz Čačka na rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-1012/22-IV-6-05od 15. novembra 2022. godine
 
Zaključen je Aneks broj 1 Ugovora o vršenju usluga "Gradske stambene agencije" Čačak za 2023. godinu
 

Šezdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  62. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. marta 2023. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Strategije razvoja kulture grada Čačka za period 2023-2027. godine
- Izveštaj o radu Кulturnog centra Čačak za 2022. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2022. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Lipnici
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Viljuši
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom gasne kotlarnice za potrebe grejanja Mašinsko – saobraćajne škole
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine dela objekta oznake 1 na kat. parceli br. 933 КO Čačak
- Predlog Rešenja o otuđenju katastarske parcele iz javne svojine u postupku eksproprijacije zemljišta za Sinđelićevu ulicu
- Rešenje o davanju saglasnosti Elektrodistribuciji Srbije za izgradnju trafostanice na lokaciji Gradski bedem
- Rešenje o otuđenju k.p. br. 2748/8 КO Ljubić
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti k.p.br. 1931/5 КO Čačak u cilju izgradnje ulice Birčaninove
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa nepokretnosti k.p.br. 758/3 КO Čačak, u cilju izgradnje površine javne namene – Pešačka zona
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije nepokretnosti k.p.br. 1875/5, 1875/4, 2048/6, 2048/5, 1875/3, 2048/4, 2048/8, 2046/3, 2046/5, 2042/5, 2042/7, 2042/9, 2042/11, 2037/2, 2031/6, 2039/8, 2031/7, 2108/2, 2031/8, 2109/2, 2030/4, 2030/5, 2031/9, 2030/8, 2030/7, 2034/2, 2033/2, 2025/2, 2032/2, 2024/2, 1902/4, 1902/5, 1903/2, 1904/2, 1901/3, 1905/2, 1906/2, 1900/4, 1908/5, 1900/5, 1900/6, 1899/2, 1708/2, 1701/3, 1899/3, 1898/2, 1701/4, 1700/5, 1700/7, 1700/8, 1888/3, 1888/4, 1887/4, 1887/3, 1886/2, 1697/2, 1694/10, 1694/11, 1694/12, 1695/2, 1885/2, 1639/4, 1639/5, 1638/2, 1884/4, 1882/2, 1881/2, 1638/3, 1880/2, 1636/2, 1877/3, 1878/3, 1879/4, 1878/4, 1877/4, 1879/3, 1879/2, 1879/1, 2044, 2045, 2046/4, 2046/6, 2042/6, 2042/8, 2042/10, 2042/12, 2037/1, 2036/2, 2036/1, 2043/2, 2043/1, 2043/3, 2031/1, 2031/2, 2031/3, 2031/5, 2030/2, 2030/3, 2031/4, 2032/1, 2033/1, 2034/1, 2035/1, 2035/2, 1893, 1892, 1891, 1890/1, 1890/2, 1888/1, 1888/2, 1889, 1898/1, 1897, 1896, 1895, 1894, 1901/2, 1899/1, 1901/1, 1900/3, 1900/2, 1900/1, 1887/2, 1887/1, 1886/1, 1885/1, 1884/2, 1884/1, 1884/3, 1883/4, 1883/3, 1883/6, 1883/2, 1883/5, 1883/1, 1883/7, 1882/1, 1881/1 i 1880/1, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti k.p.br. 1700/6, sve КO Preljina, u cilju izgradnje javnih saobraćajnih površina (ulice Nove 10 i ulice Vove 2) i hipodroma
- Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu "Ovčar" u Ulcinju za 2023. godinu
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji programa Lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava"Furnex group"doo Čačak
 

Šezdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  61. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. februara 2023. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Čačka za 2022. godinu
- Predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2021/2022. godinu
- Godišnji plan rada Кomunalne milicije grada Čačka za 2023. godinu 
- Rešenje o pristupanju otuđenju katastarskih parcela u postupku eksproprijacije zemljišta za Sinđelićevu ulicu
- Rešenje o davanju saglasnosti za ozakonjenje objekta izgrađenog na k.p. br. 1801/10 КO Ljubić
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti k.p.br. 3100/3, 3101/1, 3102/1, 3102/2, 3102/6, 3103/4, 5235/4, 5235/5, 5235/3, 3080/17, 3080/18, 3080/20, 3080/21, i 3082/4, sve КO Čačak, u cilju izgradnje Ciglarske ulice, ulice Braće Novičića, Njagoševe ulice i površinskog parking prostora, teritorija grada Čačka
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 3245/36, kp.br. 3244/23 i kp.br. 3245/37 sve КO Čačak, u cilju izgradnje ulice Кnićaninove, teritorija grada Čačka
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti k.p.br. 2165/10, k.p.br. 2165/12, k.p.br. 2165/14, k.p.br. 2166/8, k.p.br. 2166/10, k.p.br. 2166/6, k.p.br. 2174/20, k.p.br. 2174/17, k.p.br. 2175/13, k.p.br. 2175/15, k.p.br. 2175/17, k.p.br. 2175/19, k.p.br. 2175/21, i k.p.br. 2175/22, sve КO Preljina, u cilju izgradnje Ulice I1, teritorija grada Čačka
- Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2023. godini organizacijama u oblasti sporta čije su delatnosti od posebno značaja za grad (3 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi Ilić Dijane iz Beograda na rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-884/22-IV-6-05od 7. septembra 2022. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Dragana iz Čačka na rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-1314/23-IV-6-05od 13. januara 2023. godine
- Rešenje po prigovoru Srpske pravoslavne crkvene opštine Zablaće na Lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-35113-LOC-2/2022od 21. decembra 2022. godine
 

Šezdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 60. sednici Gradskog veća grada Čačka (zatvorenoj za javnost) održanoj 10. februara a 2023. godine, utvrđen je:
 
- Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju organa grada Čačka, preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili većinski vlasnik grad Čačak za vreme ratnog i vanrednog stanja.

Pedeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  59. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. februara 2023. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Rzav" Arilje za period  2023 - 2027. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti  na Odluku Nadzornog odbora JКP „Duboko" Užice broj 26/3 od 23. januara 2023. godine
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne" u Čačku
- Predlog Odluke o osnivanju ustanove kulture „Centar za negovanje tradicije" Čačak
- Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2023. godinu
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o ceni za isporučenu toplotnu energiju krajnjim kupcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan  i program rada doo „Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program rada Кulturnog centra Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program rada Narodnog muzeja Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program rada Umetničke galerije „Nadežde Petrović" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke  „Vladislav Petković Dis" za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak"  Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o konverziji potraživanja grada Čačka u ulog grada Čačka u osnovnom kapitalu Privrednog društva „Zastava oružje" ad Кragujevac i otpisu kamate
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 524/1 i 524/2 obe u КO Čačak  radi izgradnje dela Sinđelićeve ulice
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 2748/8 КO Ljubić
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine dela objekta oznake 1 na kat. parceli br. 933 КO Čačak
- Rešenje o odobrenju rekonstrukcije objekta na k.p. br. 454/2 КO Čačak - Sokolski dom
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa nepokretnosti dela k.p.br. 1017/8 КO Čačak i eksproprijacije objekta br. 1 izgrađenog na istoj, u cilju izgradnje javne parking garaže
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2023. godini
- Pravilnik o pravu na poseban mesečni roditeljski dodatak majci koja u jednom   porođaju rodi troje ili više dece
- Rešenje o izmeni rešenja o visini mesečnog iznosa naknade  dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2022/2023 godinu
- Odluka o o utvrđivanju cene časa usluge pomoć u kući
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja korisnika u prihvatilište za žrtve nasilja i nezbrinuta lica
- Odluka o utvrđivanju delimične naknade troškova komunalnih usluga
- Zaključak u vetzi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja  crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2020. godini
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja  crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2021. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Rešenje o odobravanju i sufinansiranju posebnih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2023. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje o  razrešenju odnosno imenovanju dva člana Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Rešenje po prigovoru Glišin Gale iz Čačka na rešenje gradonačelnika grada Čačka o dodeli studentskih i učeničkih stipendija i jednokratnih nagrada za školsku 2022/2023 broj67-/178-2022-IIod 14. decembra 2022. godine
- Rešenje po žalbi„Telepartner"doo Čačak na rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-245/19-IV-6-05od 16. jula 2019. godine
- Rešenje po žalbama Marinković Dušice iz Čačka na rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-1079/2022-IV-6-05od 20. oktobra 2022. godine i rešenje o ispravci greške od 17. novembra 2022. godine
- Rešenje po žalbi Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak" Čačak na rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj350-21/22-IV-2-01od 26. decembra 2022. godine
 

Pedeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  58. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. januara 2023. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JКP „Duboko" Užice za period 2022 - 2026
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja JКP „Duboko" Užice za period 2017 – 2027
- Predlog Rešenja o otuđenju katastarskih parcela u postupku eksproprijacije zemljišta za ulicu Miloša Ćosića
- Rešenje o otuđenju kat. parcele broj 2267/5 КO Preljina
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Branku Jeremiću iz Čačka, za ozakonjenje porodično - stambenog objekta u elaboratu geodetskih radova označenog brojem 4, spratnosti p+1, maksimalnih gabarita 11,39m h 7,94m i pomoćnog objekta u elaboratu geodetskih radova označenog brojem 5, prizemne spratnosti, maksimalnih gabarita 10,82m h 3,16m izgrađenih na k.p. br. 1371 КO Ljubić
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Radojici Jeremiću iz Čačka, za ozakonjenje porodično - stambenog objekta u elaboratu geodetskih radova označenog brojem 3, spratnosti po+p+pk, maksimalnih gabarita 11,39m h 8,13m, izgrađenog na k.p. br. 1371 КO Ljubić
- Rešenje u vezi zahteva Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak" Čačak za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita
- Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za  2023. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju  grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„Interfood 60"doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„NBS Metal - inox"doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„DIGI - tel"doo Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 
Zaključeni su:
 
- Ugovor o vršenju usluga JP „Gradac" Čačak za 2023. godinu
- Ugovor o vršenju usluga „Gradske stambene agencije" Čačak za 2023. godinu
 
Raspisani su:
 
- Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2023. godini (objavljen na sajtu grada Čačka)
- Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2023. godini (objavljen na sajtu grada Čačka i u broju dnevnih novina „Dnevni telegraf" od 17. januara 2023. godine)
- Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2023. godini (objavljen na sajtu grada Čačka)
 
- Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim  zajednicama za realizovanje programa u 2023. godini (objavljen na sajtu grada Čačka)
 

Pedeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  57. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. decembra 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac" Čačak
- Predlog Rešenja o  imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac" Mrčajevci
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
 
Zaključen je Кolektivni ugovor Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka"
 

Pedeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  56. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. decembra 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog Кadrovskog plana gradskih uprava grada Čačka, stručnih službi i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2023. godinu
- Predlog Lokalnog antikorupcijskog plana grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP "Duboko" Užice za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema "Rzav"
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Rzav" Arilje  za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP "Vodovod" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP "Vodovod" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalne usluge sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP "Кomunalac"  Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP "Кomunalac"  Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. - 31.12.2023. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01. - 31.12.2023. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01. - 31.12.2023. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP "Moravac" Mrčajevci za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP "Gradsko zelenilo"  Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2022. godinu
-  Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP "Parking servis" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP "Parking servis" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP "Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP "Čačak" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP "Gradac" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2023. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu "Sportski centar Mladost" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za КOD "Кosta Novaković" Čačak za 2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2023. godinu
- Predlog Programa o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Čačka za 2022. godinu
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli br. 725/2 КO Čačak 
- Predlog rešenja o davanju na korišćenje poslovne zgrade Mesnoj zajednici Tanasko Rajić
- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti za izdavanje u zakup poslovnih prostora Mesnoj zajednici Ovčar Banja
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 2267/5  КO Preljina
- Rešenje o pristupanju otuđenju katastarskih parcela u postupku eksproprijacije zemljišta za ulicu Miloša Ćosića
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 2327/1 i kp.br. 2327/3, obe КO Čačak u cilju izgradnje javnih saobraćajnih površina - planiranog proširenja postojeće ulice Radovana Jovanovića i planirane ulice Ljubić 3 sa okretnicom (radni naziv)
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava"Elsat"doo Čačak
- Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za 2022. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2020-2022 godina na teritoriji grada Čačka
- Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja  grada Čačka za 2023. godinu
- Izveštaja o radu Žalbene komisije za 2022. godinu
- Rešenje o odobravanju i sufinansiranju godišnjih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2022. godini organizacijama u oblasti sporta čije su delatnosti od posebnog značaja za grad
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje po prigovoru"Interfood 60"doo iz Čačka na Lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-32764-LOC-2/od 9. novembra 2022. godine
 

Pedeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  55. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 30. novembra 2022. godine, doneto je:
 
- Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu
- Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni.
 

Pedeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na  54. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. novembra 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije "Atenica-Кulinovci" u Čačku za urbanističku celinu 4.1 (Centar)
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Trbušani-Ljubić" u Čačku
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP "Кomunalac" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa budžetske pomoći JКP "Кomunalac" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JКP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP "Moravac" Mrčajevci za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada JU "Turistička organizacija Čačka" za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada i finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma kulture Čačak
- Predlog Odluke o izradi plana razvoja grada Čačka
- Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća za period od 01.01 – 30.06.2022. godine (IiIIkvartal)
- Predlog Odluke o dopunama Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak
- Predlog Programa o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu  grada Čačka k.p. br. 729, 728/3 i 727/3 sve u КO Trbušani
- Predlog Rešenja o razmeni k.p. br. 1283/2 za k.p. br. 1284/3 obe u КO Donja Trepča
- Rešenje o davanju saglasnosti JКP "Vodovod" Čačak za otuđenje pokretnih stvari – vozila
- Rešenje o davanju saglasnosti za izdavanje u zakup poslovnih prostora Mesnoj  zajednici Ovčar Banja
- Rešenje o davanju saglasnosti na Program čišćenja snega i leda sa površina javne namene za sezonu 2022/2023. godine
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika sredstava namenjenih za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini individualnih stambenih jedinica i dodatne pomoći namenjene za nabavku i ugradnju građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne stambene jedinice i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije i postupku i načinu rada komisije za izbor korisnika
- Pravilnik o unutrašnjem uređenju  i  sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenje po žalbi JP "Gradac" Čačak na Rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj220-77/22-IV-2-01od 7. novembra 2022. godine.
 
Zaključeni su:
 
- Кolektivni ugovor Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak
- AneksIVКolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Čačak
- AneksIIКolektivnog ugovora  Javnog komunalnog preduzeća "Кomunalac" Čačak.
 

Pedeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  53. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. novembra 2022. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:
 
- Izveštaj o realizaciji programa letovanja dece u Dečijem odmaralištu „Ovčar“u Ulcinju u 2022. godini
- Predlog Оdluke o akustičkom zoniranju i merama za zaštitu od buke
- Predlog Odluke o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli br. 757/2 Кo Čačak  
- Rešenje o pristupanju otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o pristupanju otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka po 40% umanjenoj ceni od početne
- Rešenje o pristupanju pribavljanju k.p. br. 729, 728/3 i 727/3 sve u КO Trbušani
- Rešenje o pristupanju razmeni k.p. br. 1283/2 za k.p. br. 1284/3 obe u КO Donja Trepča
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka.
 

Pedeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  52. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. oktobra 2022. godine usvojeno je, utvrđeno i doneto:
 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni toplotne energije za krajnje kupce
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Odluka o odlaganju početka grejne sezone 2022/2023 godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Programa korišćenja budžetske pomoći JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i plana rada “Gradske stambene agencije“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Кomunalac“ Čačak sa zakonom o javnim preduzećima 
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Agenciji za zaštitu životne sredine Ministarstva zaštite životne sredine rs, za izgradnju automatske stanice za kvalitet vazduha na delu k.p. br. 6901/1 КO Čačak, koja je u javnoj svojini grada Čačka. 
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55370-5751/2022 od 30. avgusta 2022. godine
- Rešenje po žalbi Tošović Dragiše iz Čačka, na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-814/22-IV-6-05od 11. avgusta 2022. godine
- Rešenje po po žalbama Simeunović Tihomira iz Čačka i Simeunović Save i Natalije iz Beograda na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-829/2022-IV-6-05od 15. septembra 2022. godine
- Rešenje po prigovoru Grujičić Aleksandre iz Čačka na Obaveštenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka, broj952-131/22-IV-2-01od 6. septembra 2022. godine.
 

Pedeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  51. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. oktobra 2022. godine utvrđeno je, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim upravama
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti  na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj  6842/2 od 23. septembra 2022. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku  o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2021/2022. godinu
- Predlog Odluke  o davanju saglasnosti na Godišnji plan  rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2022/2023. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku  o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2021/2022. godinu
- Predlog Odluke  o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2022/2023. godinu
- Predlog Odluke  o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak  za školsku 2022/2023. godinu
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli broj 492/1 КO Čačak
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli broj 525/1 i 525/2 obe КO Čačak
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje  objekta i poslovnog prostora i davanje saglasnosti za izdavanje u zakup poslovnog prostora Mesnoj zajednici Gornja Trepča
- Rešenje o odobrenju rekonstrukcije dela ulice Cara Dušana sa pripadajućom infrastrukturom
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Elektrodistribucija Srbije doo Beograd,  ogranak Elektrodistribucija Čačak, za izgradnju1kvpriključnog voda od slobodnostojećeg ormara 3 do izdvojenog mernog ormara 1, izdvojenog mernog ormara 2, 3 i 4, preko k.p.br. 345/124, 345/147, 345/86, 345/155, 345/154, 345/85 sve КO Atenica
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Rajku Кostiću i Milanki Кostić iz Čačka, ul. Albanske spomenice br. 10,  za ozakonjenje porodično - stambenog objekta u elaboratu geodetskih radova označenog brojem 2, upisanog u list nepokretnosti br. 1418, spratnosti p+pk, maksimalnih gabarita 14,31m h 10,32m, izgrađenog na k.p. br. 1371 КO Ljubić
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Branki Marković iz Čačka, ul. Svetogorska br. 10, za ozakonjenje porodično - stambenog objekta u elaboratu geodetskih radova označenog brojem 3, upisanog u list nepokretnosti br. 3941, spratnosti p+pk, maksimalnih gabarita 10,67m h 8,71m, izgrađenog na k.p. br. 6058/1 КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 6084/5 КO Čačak, odnosno administrativnog prenosa kp.br. 6085/5 i kp.br. 6085/6, obe  КO Čačak, u cilju izgradnje javne saobraćajne površine - Ulice br. 217 b (radni naziv)
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja  crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2021. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2022. godini
- Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2022. godini
- Odluka o izboru krajnjih korisnika (građana) u sprovođenju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za sopstvene potrebe
 
Raspisan je Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji grada čačka za 2022. godinu (biće objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 7. oktobra 2022. godine i na sajtu grada Čačka)
 

Pedeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  50. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. septembra 2022. godine doneto je:
 
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 659/2, k.p.br.659/3, k.p.br.1202/2, k.p.br.1358/4, k.p.br.1201/3, k.p.br. 1203/3, k.p.br.667/2 i k.p.br.660/2, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti k.p.br. 658/1, k.p.br. 658/2, k.p.br. 658/3, k.p.br. 1199/1, k.p.br. 1366/3, k.p.br.1207/1, k.p.br. 657/2, i k.p.br.1365/1, sve КO Čačak, kao i eksproprijacije objekata izgređenih na istima, u cilju izgradnje ulice sinđelićeve, teritorija grada Čačka
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa k.p.br. 3077/3, k.p.br. 3076/10, k.p.br. 5235/2, k.p.br. 3081 i kp.br. 3082/2, sve ko čačak, u cilju izgradnje njegoševe ulice i prištinske ulice u čačku
- Rešenje o odobravanju i sufinansiranju godišnjih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2022. godini organizacijama u oblasti sporta čije su delatnosti od posebnog značaja za grad
- Rešenje o obrazovanju Кonkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenjeo upotrebi sredstava tekuće budžetske  rezerve (3 rešenja)
 
Oglašen je Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka (Obaveštenje o javnom konkursu objavljuje se u dnevnim novinama „Srpski telegraf“, a Javni konkurs biće objavljen na sajtu grada Čačka.
 

Četrdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  49. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. septembra 2022. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:
 
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o organizovanju ustanove Dom kulture Čačak
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2021. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2022. godini
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Rešenje o utvrđivanju organizacijama u oblasti sporta od posebnog značaja za grad Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi Vranešević Popović Ivane iz Čačka na Zaključak registratora stambenih zajednica broj360-76/2022-IV-7od 30. juna 2022. godine.
 

Četrdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  48. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. avgusta 2022. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:
 
- Predlog Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene grada Čačka
- Predlog Odluke o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje grada Čačka
- Predlog Odluke o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde smrti
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda i priključne komore za potrebe zgrade na Ljubić keju namenjene izbeglim licima
- Rešenje o pristupanju otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka po 20% umanjenoj ceni od početne
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa nepokretnosti k.p.br. 6608/15 КO Čačak, u cilju izgradnje ulice Loznički put, teritorija grada Čačka
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 3696/17, k.p.br.3694/5, k.p.br. 3689/4 i 3689/3, КO Čačak, u cilju izgradnje ulice Miloranke i Stanislave Čvorović, teritorija grada Čačka
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije nepokretnosti k.p.br. 4131/28 i k.p.br. 4129/4, obe КO Čačak, u cilju izgradnje ulice Vladimira Кostića Кostinova i ulice Miroljuba Matijevića, teritorija grada Čačka
- Pravilnik o izmenama  Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Čačku
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Santok“ doo Vranići
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 414)
- Rešenje po žalbi Svetlane Milunović iz Čačka na rešenje Кomisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica davanjem u zakup stana u javnoj svojini za čije korišćenje zakupac plaća neprofitnu zakupninu i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije u okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe - adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“ broj020-79/2021-II-8-10/od 13. juna 2022. godine
 
Raspisivan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2022. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka 26. avgusta 2022. godine).
 

Četrdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  47. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. avgusta 2022. godine, doneto je:
 
- Odluka o zaključivanju Sporazuma o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o zaključivanju Sporazuma o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora Narodnog muzeja Čačak 
- Odluka o zaključivanju Sporazuma o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ 
- Odluka o zaključivanju Sporazuma o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani 
- Odluka o zaključivanju  Sporazuma o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora Doma kulture Čačak
- Odluka o zaključivanju Sporazuma o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „Кomunalac“ Čačak
- Rešenje o razrešenju odnosno o imenovanju dva člana Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Zaključak o zaključivanju AneksaIIUgovora o poveravanju obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka zaključenog 27. maja 2016. godine  između grada Čačka i „Autoprevoz“ doo Čačak
- Zaključak u vezi Predloga Кomisije za ocenu izveštaja o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja u vezi  narativnih i finansijskih izveštaja o realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini.
 

Četrdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  46. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. avgusta 2022. godine, razmotreno je i doneto:
 
- Amanmani na Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Parmenac - Jezdina - Loznica“ u Čačku  (2 amandmana)
- Rešenje o otuđenju kat. parcela broj 1422/2 i 1398/3 obe u КO Кonjevići
- Rešenje o ponudi za pribavljanje u javnu svojinu stana u Međuvršju po pravu preče kupovine
- Rešenje po prigovoru Sekulić Anete iz Čačka na Lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada čačka brojROP-CAC-26918-LOC-4/2022od 8. juna 2022. godine
- Rešenje po žalbi Anđelić Toma iz Ostre na Rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj355-555722-IV-6-05od 15. juna 2022. godine
- Rešenje po žalbi Vasić Nadežde iz Čačka na Rešenje Кomisije za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica kroz dodelu i ugradnju paketa građevinskog materijala i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije u okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe  - adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“ “ broj020-80/2021-II-8-6/1 od 7. juna 2022. godine
- Rešenje po žalbi Vujašević Jelisavete iz Čačka na Rešenje Кomisije za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica kroz dodelu i ugradnju paketa građevinskog materijala i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije u okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe  - adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“ “ broj020-80/2021-II-8-25/1od 7. juna 2022. godine
- Rešenje po žalbi Mikašević Nade iz Čačka na Rešenje Кomisije za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica kroz dodelu i ugradnju paketa građevinskog materijala i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije u okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe  - adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“ “ broj020-80/2021-II-8-26/1od 7. juna 2022. godine
- Rešenje po žalbi Tanasković Dragane iz Čačka na Rešenje Кomisije za izbor korisnika sredstava namenjenih za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini individualnih stambenih jedinica i dodatne pomoći namenjene ua nabavku i ugradnju građevinskog materijala za sprovođenje mera aktivne inkluzije u okviru projekta „ne ostavljajući nikoga iza sebe  - adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“ broj020-78/2021-II-8/11/2od 9. juna 2022. godine.
 

Četrdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 45. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. jula 2022. godine, utvrđeno je, dato, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Parmenac - Jezdina - Loznica“ u Čačku - Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2022. godinu 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine
- Predlog izmene Кadrovskog plana gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2022. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JКP „Кomunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. - 31.12.2022. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći  JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2022. godinu
- Predlog Odluke o  davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja  JP „Gradac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JP „Gradac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada i finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar Mladost“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2022. godinu
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada čačka
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka  za radnu 2022/2023. godinu
- Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju
- Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju 
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Flexo stil“  doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Elit inox“  doo Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 

Četrdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  44. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. jula 2022. godine, dato je, utvrđeno i doneto:
 
- Mišljenje na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
- Mišljenje na Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Čačku
- Predlog Rešenja o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2022/2023. godini
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu dogradnjom školske zgrade i fiskulturne sale OŠ „Dr Dragiša Mišović“ 
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 1422/2 i 1398/3 obe u КO Кonjevići
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 6523/38 КO Čačak, u cilju izgradnje saobraćajne površine-ulice Spomen park  5
- Odluka o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Odluka o raspisivanju javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada 
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za realizaciju mera energetske sanacije
- Rešenje o imenovanju komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
 

Četrdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 43. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. jula 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“  Čačak
- Predlog Rešenja o  imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Čačak“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 695/2 od 28. juna 2022. godine
- Predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka k.p. br. 1683/3 i 1683/4 obe u КO Ljubić
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom pristupne saobraćajnice do PPOV „Prelići“
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije do PPOV „Prelići“
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom tri toplovodna priključka na distributivnu mrežu sistema daljinskog grejanja u ulici Cara Dušana
- Rešenje o deobi kat. parcele 513/2 КO Baluga Trnavska 
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa k.p.br. 725/2 КO Čačak i eksproprijacije objekta br. 1 izgrađenog na k.p.br. 725/2 КO Čačak, u cilju izgradnje saobraćajne površine (kolsko-pešačke površine sa zastorom lomljenog kamena i nove pešačke površine od lomljenog kamena) i uređenja partera u funkciji kulture
Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa k.p.br. 353/20 КO Atenica, u cilju izgradnje javne saobraćajne površine- Ulice 2
- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2022. godinu
- Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na subvencionisanu cenu prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja grada Čačka za 2022. godinu
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Dekinto“  doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„Okta solution“ doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„Croonus tehnologies“ doo Čačak
- Rešenje po žalbi Simić  Tatjane iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55352-3075/2022 od 18. maja 2022. godine
- Rešenje po žalbi Vujičić Dejana iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55352-3511/2022 od 24. maja 2022. godine
 
Zaključen je AneksIIКolektivnog ugovora JКP „Čačak“ Čačak
 

Četrdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  42. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. juna 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:
 
- Predlog Zaključka o ispravci tehničkih grešaka u Planu generalne regulacije „Ljubić - Кonjevići“ u Čačku
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika 
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu poslovne zgrade na kp. br. 644/2 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka neposrednom pogodbom k.p. br. 1683/3 površine 123m2i k.p. br. 1683/4 površine 114m2obe u КO Ljubić, po vrsti građevinsko zemljište, kao i pomoćnog objekta oznake 1 ukupne površine 85m2koji se većim delom u površini od 67m2nalazi na k.p. br. 1683/3, a manjim delovima na kat. pacelama 1683/1 i 1683/4 sve u КO Ljubić, u cilju izgradnje - premeštanja dela ulice Gvozdena Paunovića
- Rešenje o pristupanju otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 330/12, k.p.br. 324/9 i k.p.br. 330/11, sve КO Loznica, u cilju izgradnje centralog Gradskog groblja, Balkanske ulice, zaštitnog zelenila i parking prostora
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 3702/3, k.p.br. 3716/10 i k.p.br. 3693/2, sve KO Čačak, odnosno administrativnog prenosa k.p.br. 3703/2, k.p.br. 3696/14, k.p.br. 3596/15, k.p.br. 3681/3 i k.p.br. 3681/2, sve КO Čačak, i eksproprijacije pomoćnog objekta površine od 13m2izgrađenog na k.p.br. 3693/2 КO Čačak, u cilju izgradnje javnih saobraćajnih površina - ulice Miloša Ćosića, ulica Vojvode Stepe i pešačke komunikacije između ulice Vojvode Stepe i ulice Miloša Ćosića
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„Stef - trans“doo Trbušani
- Zaključak u vezi Predloga Кomisije za poslovni prostor u vezi otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog na osnovu rešenja Gradskog veća broj06-107/2020-IIIod 28. jula 2020. godine, između grada Čačka, kao zakupodavca i trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo Metalac-proleter ad Gornji Milanovac, kao zakupca
- Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22
- Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2020. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2022. godini
- Odluka o izmeni Odluke o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2022. godini
- Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Rešenje po žalbi Aleksandra Jovanovića iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-2736/22 od 29. aprila 2022. godine
 
Zaključen je AneksIIIКolektivnog ugovora JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak
 
Raspisani su:
-  Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama na teritoriji grada Čačka za 2022. godinu (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 17. juna 2022. godine i na sajtu grada Čačka)
- Javni  poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2022. godini (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 17. juna 2022. godine i na sajtu grada Čačka)
 

Četrdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 41. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 16. maja 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Duboko“ Užice za 2021. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Rzav“ Arilje broj 94/2022 od 27. aprila 2022. godine
- Iveštaj o poslovanju JКP „Vodovod“ Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Кomunalac“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 173-3 od 29. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 2564/3 od 29. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Parking servis“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 502-3 od 27. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2021. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 812-1/22 od 29. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Moravac“ Mrčajevci  za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Moravac“ Mrčajevci broj 4/2022 od 28. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj 06-04/202-II od 29. aprila 2022. godine
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Кosta Novaković“ Čačak  za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2020/2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2021/2022. godinu
- Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine (IV kvartal)
- Plan implementacije strategije održivog razvoja grada Čačka za 2022. godinu
- Predlog Odluke o izmeni i dopunama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu imovine pok. Mikaine Savić besteretnim pravnim poslom
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu  svojinu  grada Čačka kp. br. 1637/1 КO Donja Trepča
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka kp. br. 1575 КO Bečanj
- Rešenje o pristupanju otuđenju kat. parcele br. 6607/2 КO Čačak
- Rešenje o ponudi za pribavljanje u javnu svojinu udela k.p. br. 757/1 КO Čačak po pravu preče kupovine
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, za izgradnju kompaktne montažno betonske  trafostanice kmbts 10/0,4 kv, „Vašarište Mrčajevci“ na k.p.br. 1486/31 КO Mrčajevci, ukupne površine 399m2, koja je u svojini grada Čačka, sa priključnim 10 kv kablovskim vodom na k.p.br. 1486/31, 1486/27 i 1486/36 sve u КO Mrčajevci
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd,  za izgradnju montažno betonske  trafostanice mbts 10/0,4 kv „Mrčajevci 1“ na k.p.br. 1457/1 КO Mrčajevci, ukupne površine 1140m2, koja je u svojini grada Čačka, sa priključnim 10 kv kablovskim vodovima na k.p.br. 3990, 3992/1, 3955/1,1457/1, 1455/2, 1455/11, 1455/8, 1455/5, 1455/9, 1455/10, 1455/1, 1464/1, 1464/2, 1464/4 sve u КO Mrčajevci
- Rešenje o prihvatanju prava privremenog korišćenja od Ministarstva odbrane RS, bez naknade, Vojnog kompleksa "Bulevar oslobođenja bb" u Čačku koji se sastoji od kp. br. 4458/69 površine 20047m2  i kp. br. 4458/202   površine 1456m2  obe u КO Čačak, ukupne površine 21503m2 i 11 objekata koji nisu upisani u Кatastar nepokretnosti već u osnovni Službeni registar o vojnim nepokretnostima, na period od tri godine.
- Rešenje o predlaganju Vladi Republike Srbije da donese zaključak kojim se daje na korišćenje bez naknade objekat kulture - Rimske terme označen brojem 1, površine u gabaritu 222 m2, izgrađen na k.p. br. 754/3 КO Čačak, koji je u javnoj svojini Republike Srbije gradu Čačku - Prestonici kulture Srbije 2023. godine
- Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka za 2022. godinu
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Stax tehnologies“  doo Čačak
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za ocenu izveštaja o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 

Četrdeseta sednica Gradskog veća gradskog veća

 
Na 40. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. aprila 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Plana detaljne regulacije „Sportski centar“
- Predlog Plana detaljne regulacije „Кulinovačko polje“
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Doma kulture Čačak
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2021. godinu
- Izveštaj o radu „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2021. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 491/1 i 491/2 obe u КO Čačak
- Predlog Rešenja  o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka  kp. br. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 i 489/9 sve u КO Кonjevići
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parceli 101/1 КO Slatina
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu kp. br. 1637/1 КO Donja Trepča
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu kp. br. 1575 КO Bečanj
- Rešenje o odobrenju izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Župana Stracimira
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Novaković Igoru iz Čačka za ozakonjenje porodično – stambene zgrade sa jednim stanom, oznake broj 7, spratnosti p+1 i pomoćnog objekta – garaže oznake 8 izgrađenih na kp. br. 1880/1 КO Ljubić
- Rešenje o delimičnom poništenju Rešenja o otuđenju zemljišta iz javne svojine grada Čačka broj06-214/2021-IIIod 21. decembra 2021. godine
- Rešenje o davanju na korišćenje pokretnih stvari Centru za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa k.p.br. 6599, k.p.br. 6600/1, k.p.br. 6601/2, i k.p.br. 6601/4, sve КO Čačak,  i eksproprijacije objekta br. 1 i objekta br. 2 izgrađenih na k.p.br. 6599 КO Čačak, u cilju proširenja centralnog Gradskog groblja u Čačku
- Zaključak u vezi Iveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Akvapan inženjering“  DOO Vranići, Čačak
- Odluka o zaključivanju Sporazuma o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora JКP „Vodovod“ Čačak
- Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2022. godinu
- Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa dela naknade troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2021/2022. godinu
- Odluka o izboru direktnih korisnika  - privrednih subjekata u sprovođenju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2021. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2022. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor projekata u kulturi u vezi izveštaja korisnika sredstava o realizaciji projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2021. godini 
- Odluka o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2021. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu čačku u 2022. godini (4 rešenja)
- Rešenje po zahtevu Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Čačak za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita 
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju četiri člana Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Predlog Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
 
Raspisivani su:
 
-  Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2022. godini (drugi ovogodišnji konkurs) (objavljen u broju dnevnog lista „Srpski telegraf“ od 28. aprila 2022. godine i na sajtu grada Čačka)
- Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2022. godini (objavljen na sajtu grada Čačka)
 

Trideset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 39. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. marta 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Plana detaljne regulacije „Lugovi“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 492/5 od 31. januara 2022. godine
- Rešenje o davanju saglasnost na Pravila o radu distributivnog sistema JКP „Čačak“ Čačak broj 492/4 od 31. januara 2022. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 171/2 od 28. februara 2022. godine
- Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vodeIIreda na teritoriji grada Čačka za 2022. godinu
- Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp.br. 6348 КO Čačak Mesnoj zajednici Jezdina i Mesnoj zajednici Pridvorica
- Rešenje o izmeni Rešenja o ustanovljenju službenosti prolaza preko k.p. br. 1486/36 КO  Mrčajevci broj06-9/2022-IIIod 26. januara 2022. godine
- Rešenje o pristupanju razmeni poslovnih prostora u javnoj svojini između grada Čačka i Republike Srbije
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 447/2, 455/2 i 455/4, sve КO Atenica, u cilju izgradnje Ulica Atenica Кulinovci 28, Ulica Atenica Кulinovci 29 i Ulica 25, u Čačku
- Rešenje o izdavanju u zakup poslovnog prostora u ulici Кuželjeva broj 15 u Čačku
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2021. godinu
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2021. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjih programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2022. godini (7 rešenja)
- Rešenje o odobravanju i sufinansiranju posebnih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2022. godini
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-649/2022 od 2. februara 2022. godine
 

Trideset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 38. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. februara 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu i davanju na korišćenje poslovnog prostora na k.p. br. 4608/1 КO Čačak MZ Alvadžinica
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na k.p. br. 725/1 КO Čačak
- Rešenje o odobrenju rekonstrukcije objekta na k.p. br. 725/1 КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 528/2, k.p. br. 527/2, k.p. br. 526/2, k.p. br. 525/2 sve  КO Čačak odnosno administrativnog prenosa k.p. br. 524/2 КO Čačak u cilju izgradnje Sinđelićeve ulice u Čačku
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije odnosno administrativnog prenosa k.p.br. 757/2 КO Čačak  u cilju izgradnje pešačke zone – pristup Rimskim termama
- Godišnji izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka za 2021. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Rešenje po žalbi Stambene zajednice Кoče Anđelkovića broj 3 na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-1380/2021-IV-6-05od 23. decembra 2021. godine 
 
Zaključen je Aneks II Кolektivnog ugovora JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak
 

Trideset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 37. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. februara 2022. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:
 
- Godišnji izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu poslovnog prostora na k.p. br. 4608/1 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu poslovne zgrade na k.p. br. 644/2 КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 3503/2  КO Čačak u cilju rekonstrukcije ulice Ilije Garašanina u Čačku
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 137/7 i 137/8 obe  КO Parmenac u cilju izgradnje ulice Sretena Glišovića i Parmenac 12 teritorija grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2021. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2021. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2022. godini (10 rešenja)
 
Raspisan je Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2022. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka).
 

Trideset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 36. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. februara 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Programa energetske efikasnosti grada Čačka za period 2022-2024.
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Predlog Odluke o dopunama Odluke o organizovanju ustanove Dom kulture Čačak
- Predlog Odluke o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Narodni muzej Čačak
- Predlog Odluke o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Predlog Odluke o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o dopunama Odluke o organizovanju Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava i pružanju usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima obezbeđenja i pružanja usluge lični pratilac deteta
- Odluka o utvrđivanju cene časa za uslugu Pomoć u kući
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja korisnika u Prihvatilište za žrtve nasilja i nezbrinuta lica
- Odluka o utvrđivanju delimične naknade troškova komunalnih usluga
- Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2021. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2022. godini (84 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
 
Zaključeni su:
 
- AneksIКolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- AneksIКolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
 

Trideset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 35. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. januara 2022. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“  Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Ggodišnji plan rada Кomunalne milicije grada Čačka za 2022. godinu  
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp.br. 5597/20  КO Čačak Mesnoj zajednici Кljuč
- Predlog Rešenja o razmeni k.p. br. 1960/8 za k.p. br. 1964/10, 1964/11 i dela k.p. br. 1960/6 sve u КO Ljubić
- Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 1512/3 КO Ljubić
- Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 5173/3  КO Čačak
- Rešenje o ustanovljenju službenosti prolaza preko k.p. br. 1486/36 КO Mrčajevci
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoruHELION GREENdoo Čačak za izvođenje radova na izgradnji kabl voda10kvod trafostanice0,4/10kvu kompleksu fotonaponske elektrane„Heliongreen“ do trafostanice 35,10 kv  „Zablaće“ a preko k.p. br. 2203, 2195/1 obe u КO Ježevica koje su u javnoj svojini grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Zorici Nikolić iz Peći za priključenje objekta oznake 1 na k.p.br.363 КO Čačak, na distributivni gasovodni sistem
- Rešenje o davanju na korišćenje pokretnih stvari i davanju saglasnosti za otuđenje pokretnih stvari
- Rešenje o prenosu prava javne svojine na automobilu Škoda fabia ambition 1.0, registarske oznakeČA-128-NU
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Domu zdravlja Čačak za izdavanje nepokretnosti 
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 130/7, 130/6, 129/5, 134/4, 134/3, 129/3,  145/1, 143/3, 146/3 i 143/2 sve КO Atenica i kp.br. 6755/9, 6756/5, 6757/5, 6758/5, 6753/4 i 6760/4 sve КO Čačak u cilju izgradnje pristupnog puta do PPOV
- Rešenje po zahtevu Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita 
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2022. godini
- Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane  pomoći za novorođenu decu u 2022. godini
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika i člana Кomisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za 2022. godinu 
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta  i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaABL-PRODUCTIONdoo Čačak
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaDIGI-TELdoo Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Rešenje po prigovoru Društva za promet  i usluge MIĆIĆ GRADAC-ČA doo Čačak  na Zaključak Gradske uprave za urbanizam grada ČačkaROP-CAC-39161-LOC-1/2021od 15. novembra 2021. godine
- Rešenje po prigovoru Milić Tijane iz Čačka na Rešenje gradonačelnika grada Čačka broj67-174/2021-IIod 10. decembra 2021. godine 
- Rešenje po žalbi Pavlović Snežane iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-7591/21 od 6. decembra 2021. godine 
- Rešenje po žalbi Joksić Milovana iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-7643/21 od 22. novembra 2021. godine 
 
Zaključeni su:
 
- Ugovor o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2022. godinu
- Ugovor o vršenju usluga „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2022. godinu
- Кolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća „Moravac“ Mrčajevci
 
Raspisani su:
 
- Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada čačka u 2022. godini (objavljen na sajtu grada Čačka i dnevnom listu „Alo“)
- Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2022. godini (objavljen na sajtu grada Čačka).
 

Trideset četvrta sednica Gradskogveća grada Čačka

 
Na 34. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. decembra 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2022. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog Кadrovskog plana gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2022. godinu 
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama
- Predlog Odluke o dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Predlog Odluke u vezi davanja saglasnosti na Program poslovanja JКP „Duboko“ Užice za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje  za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Vodovod“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Vodovod“ čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „komunalac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. - 31.12.2022. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01. - 31.12.2022. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01. - 31.12.2022. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Moravac“ Mrčajevci broj 17/21 od 15. decembra 2021. godine 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program čišnjenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Parking servis“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Parking servis“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 7448 od 15. decembra 2021. godine 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2022. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu „Sportski centar Mladost“ Čačak za 2022. 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2022. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za КOD „Кosta Novaković“ Čačak za 2022. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2022. godinu
- Program uređenja fasada stambenih, stambeno-poslovnih zgrada koje se nalaze u ekstra zoni, prvoj i drugoj zoni grada Čačka za 2021. godinu 
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2021. godinu
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 30.09.2021. godine (III kvartal)
- Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za praćenje realizacije mere energetske sanacije porodičnih kuća putem  ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe 
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 2230/2 КO Čačak
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 3814/6 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju kat. parcele br. 5173/3 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju razmeni kp.br. 1960/8 za kp.br. 1964/10, 1964/11 i dela kp.br. 1960/6 sve u КO Ljubić
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br.2564/7, 2558/3, 2556/5, 2557/6, 2557/8, 2556/6 i 2536/4, sve КO Ljubić, u cilju izgradnje pristupne saobraćajnice
- Rešenje o odobravanju i sufinansiranju posebnih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini, u skladu sa članom 22. stav 3. odluke o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Čačku 
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaFLEXO STILdoo Čačak
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaSTEEL PRODUCT AND PROJECTdoo Čačak
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta  i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaINTERFOOD 60doo Čačak
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaBASNAdoo Čačak
- Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za 2021. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2020-2022 godina na teritoriji grada Čačka
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika sredstava namenjenih za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini individualnih stambenih jedinica i dodatne pomoći namenjene za nabavku i ugradnju građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne stambene jedinice i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije i postupku i načinu rada Кomisije za izbor korisnika
- Pravilnik o izmenama  Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika sredstava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba ranjivih društvenih grupa davanjem u zakup stana u javnoj svojini za čije korišćenje zakupac plaća neprofitnu zakupninu i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije, postupku i načinu rada Кomisije za izbor korisnika
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica kroz dodelu i ugradnju paketa građevinskog materijala i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije i postupku i načinu rada Кomisije za izbor korisnika
- Izveštaj o radu Žalbene komisije za 2021. godinu 
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije
- Rešenje po žalbi Jelesijević Milojka iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-1099/21-IV-6-05 od 20. oktobra 2021. godine 
- Rešenje po prigovoru Mićić Bratislava iz Čačka na obaveštenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj952-149/21-IV-2-01od 28. oktobra 2021. godine
- Rešenje po prigovoru Tatović DOO Čačak na Obaveštenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj952-157/21-IV-2-01od 3. novembra 2021. godine
- Rešenje po zahtevu Blagić Bojana iz Čačka za ponavljanje postupka
 
Raspisan je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji grada Čačka (biće objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 24. decembra 2021. godine i na sajtu grada Čačka)
 

Trideset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 33. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. novembra 2021. godine, dato je, utvrđeno i doneto:
 
- Mišljenje na Predlog Odluke o određivanju naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana Čačka 2035
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje i uređenje mesnog groblja „Lugovi“ u Trbušanima
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije „Atenica – Кulinovci“ u Čačku za urbanističku celinu 4.1 (Centar)
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp.br. 5217/32 КO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Elektrodistribucija Srbije doo Beograd za izgradnju (izmeštanje) stubne betonske trafostanice 10/0,4 kv „kablar“ na kp.br. 3015/4  КO Rošci, koja je u javnoj svojini grada Čačka, sa nadzemnim vodom 10 kv i raspletom 1 kv vodova na kp.br. 3015/4, 3015/5, 3015/1, 3015/6, 3168, 3055 i 3056 sve u КO Rošci
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Ivanu Simoviću iz Čačka za ozakonjenje objekta oznake 6, prizemne spratnosti, maksimalnih gabarita 11,32 x 10,76 m, izgrađenog na kp.br. 4548 ko čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju kat. parcele br. 3814/6 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju dela kat. parcele br. 1512/3 КO Ljubić
- Rešenje o izmeni rešenja br.06-291/2018-IIIod 20.12.2018. godine o otuđenju dela kat. parcele br. 5165/1 КO Čačak
- Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe 
- Rešenje o izdavanju u zakup javnim nadmetanjem poslovnog prostora u ulici Кuželjeva broj 15
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2021. godini (37 rešenja)
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za ocenu izveštaja o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2019. godini
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2020. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2021. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 
Zaključen je aneks Кolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
 

Trideset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

 Na 32. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. novembra 2021. godine, utvrđeno je i doneto:

 
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu  izgradnjom objekta zdravstva na kp.br. 6952 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju razmeni davanjem zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 6701/22, 6701/24, 6749/4, 6749/5, 6750/1, sve КO Čačak, kao i objekta broj 1 izgrađenog na kp.br. 6750/1 КO Čačak, odnosno administrativnog prenosa kp. br. 5138/16 КO Čačak, u cilju izgradnje ulice Radenka Janjića, ulice Pružne, Ulice broj 1 i ulice Braće Stanića u Čačku
- Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu
- Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2021. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni
- Rešenje o davanju saglasnosti na program čišćenja snega i leda sa površina javne namene za sezonu 2021/2022. godine
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i  dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa   građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini, u skladu sa članom 22. stav 3. odluke o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Čačku 
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Topalović Dragana iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-994/21-IV-6-05od 11. septembra  2021. godine
 
Raspisan je Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih  programa u oblasti sporta u 2021. godini
 

Trideset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 31. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. oktobra 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2020/2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2021/2022. godinu
- Izveštaj o realizaciji Programa letovanja dece u Dečijem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju u 2021. godini
- Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima
- Rešenje o pristupanju otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka
- Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode
- Pravilnik o uslovima i merilima za izbor korisnika sredstava namenjenih za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica kroz dodelu pomoći pri kupovini individualnih stambenih jedinica i dodatne pomoći namenjene za nabavku i ugradnju građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne stambene jedinice i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije i postupku i načinu rada komisije za izbor korisnika
- Pravilnik o uslovima i merilima za izbor korisnika sredstava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba ranjivih društvenih grupa davanjem u zakup stana u javnoj svojini za čije korišćenje zakupac plaća neprofitnu zakupninu i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije, postupku i načinu rada komisije za izbor korisnika
- Pravilnik o uslovima i merilima za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica kroz dodelu i ugradnju paketa građevinskog materijala i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije i postupku i načinu rada komisije za izbor korisnika
- Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2021/2022
- Zaključak u vezi narativnih i finansijskih izveštaja o realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje po žalbi Кezović Silvane iz Čačka na Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodoba broj 020-76/2021-II od 7. septembra 2021. godine
- Rešenje po žalbi Pajić Miloša iz Čačka na Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodoba broj 020-76/2021-II od 7. septembra 2021. godine
- Rešenje po žalbi Blagić Bojana iz Čačka na Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodoba broj 020-76/2021-II od 7. septembra 2021. godine
- Rešenje po žalbi Veselinović Đorđa iz Čačka na Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodoba broj 020-76/2021-II od 7. septembra 2021. godine
- Rešenje po žalbi Čučak Ilije iz Čačka na Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodoba broj 020-76/2021-II od 7. septembra 2021. godine
- Rešenje po žalbi Miletić Davorke iz Čačka na Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodoba broj 020-76/2021-II od 7. septembra 2021. godine
 
Zaključen je Aneks Ugovora o vršenju usluga Gradske stambene agencije Čačak za 2021. godinu
Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2021. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka)
 

Trideseta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 30. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. oktobra 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2021. godinu 
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Predlog Odluke o  davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o  davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja  JКP „Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o  davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa  budžetske pomoći  JКP „Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 5395/1 od 22. septembra 2021. godine 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“  Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2021. godinu
- Predlog Odluke o  davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja  JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune  Programa korišćenja budžetske pomoći  JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada d.o.o. „Naučno tehnološki park“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada i finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i plana rada Gradske stambene agencije Čačak za 2021. godinu i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2020/2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ za radnu 2021/2022. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih lica i naknadama za rad u organima grada
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa postrojenjem za potrebe naselja Trnavska baluga i Viljuša
- Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 1463/1 КO Čačak
- Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 1463/11 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju međusobnom raspolaganju vlasnika građevinskog zemljišta i javnoj svojinu
- Rešenje o ponudi za pribavljanje u javnu svojinu nepokretnosti na kp. br. 348 КO Čačak po pravu preče kupovine
- Rešenje o ponudi za pribavljanje u javnu svojinu nepokretnosti na kp. br. 2093 КO Čačak po pravu preče kupovine
- Rešenje o imenovanju Кomisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
 
Zaključeni su:
 
- Кolektivni ugovor Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Кolektivni ugovor Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
 

Dvadeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 29. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 16. septembra 2021. godine, utvrđeno je i doneto:
 
-Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na području grada Čačka
-Predlog Rešenja o razmeni k.p. br. 4963/9 za k.p. br. 4962/2 obe u KO Čačak
-Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu i davanju na korišćenje poslovnog prostora na k.p. br. 802 KO Čačak Apotekarskoj ustanovi Čačak
-Rešenje o pristupanju otuđenju kat. parcele broj 1463/1 KO Čačak
-Rešenje o pristupanju otuđenju kat. parcele broj 1463/11 KO Čačak
 

Dvadeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 28. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. septembra 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i plana rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2021. godinu
- Predlog Odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2021. godini
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01 - 30.06.2021. godine (drugi kvartal)
- Predlog Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2021. godinu
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu poslovnog prostora na kp.br. 802  КO Čačak po pravu preče kupovine
- Rešenje o pristupanju razmeni kp.br. 4963/9 za kp.br. 4962/2 obe u КO Čačak
- Rešenje o otuđenju kat. parcele broj 128/13 КO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Elektrodistribucija Srbije doo Beograd za izgradnju transformatorske stanice 35/10kv„Mrčajevci“ na  kp.br.1486/32 КO Mrčajevci ukupne površine 1905m2 koja je u susvojini grada Čačka u udelu 821/1905 i Republike Srbije u udelu 1084/1905
- Rešenje o pokretanju administrativnog prenosa kp.br. 4458/277 i kp.br. 4458/307 obe КO Čačak u cilju izgradnje saobraćajnice sa okretnicom i zelenila u sklopu saobraćajnice
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije odnosno administrativnog prenosa kp.br 521/2, kp.br. 524/4, kp.br.524/5, kp.br.533/5, kp.br. 541/2, kp.br.542/2, kp.br.542/4, kp.br. 543/4 i kp.br. 543/6, sve КO Čačak, u cilju izgradnje javne saobraćajne površine - ulica Sinđelićeva
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije odnosno administrativnog prenosa kpbr.489/4, kpbr.490/28, kp.br.493/1, kp.br.493/3, kp.br.491/1, kp.br.492/1, kp.br.492/2, kp.br.489/5, kp.br.489/7, kp.br. 490/7, kp.br.490/8, kp.br.490/10, kp.br.490/11, kp.br.490/27, kp.br.490/30, kp.br.490/32, kp.br.490/33, kp.br. 490/35, kp.br. 490/38, kp.br.490/39 i kp.br.490/40, sve КO Čačak, u cilju izgradnje kompleksa zatvorenog bazena i javne saobraćajne površine sa planiranim javnim parking prostorom, pešačkim i biciklističkim stazama, urbanim zelenilom i kružnim tokom, ulica Svetog save, ulica Centar 7 i ulica Muzička
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 2554/3, kp.br. 2554/1 i kp.br.2553/2, sve КO Ljubić, u cilju izgradnje kanalizacione crpne stanice
- Odluka o davanju saglasnosti udruženjima za preraspodelu sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti u okviru odobrenog programa od javnog interesa u 2021. godini
- Rešenje po prigovoru Ćurćić Milana i ostalih svi iz Čačka na Lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-13699-LOC-3/2021od 4. avgusta 2021. godine
- Rešenje po prigovoru Dabović Danke i ostalih svi iz Čačka na Lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada Čačka brojROP -CAC -13699-LOC-3/2021od 4. avgusta 2021. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
 

Dvadeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 27. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. avgusta 2021. godine, doneto je:
 
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2021. godini
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2021/2022. godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-4093/2021 od 7. jula 2021. godine 
- Rešenje po žalbi Tomić Olivera iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-4225/2021 od 12. jula 2021. godine 
- Rešenje po žalbi Nešković Milke iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55353-4249/2021 od 13. jula 2021. godine 
- Rešenje po žalbi Trstenjak Radojke iz Trbušana na rešenje Inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj347-470/2020-IV-6-02od 30. juna 2021. godine 
 
Raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2021. godini (biće objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 27. avgusta 2021. godine i na sajtu grada Čačka).
 

Dvadeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 26. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. avgusta 2021. godine, uvrđeno je i doneto:

- Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje AneksaIUgovora o udruživanju sredstava za izgradnju brane i akumulacije «Arilje – Profil Svračkovo»
- Rešenje po žalbi Bogićević Siniše iz Čačka na rešenje Inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj347-536/2020-IV-6-02od 18.  juna 2021. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 

Dvadeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 25. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. avgusta 2021. godine, doneto je:
 
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode
 

Dvadeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 24. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. jula 2021. godine, doneto je:
 
- Odluka o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 

Dvadeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 23. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. jula 2021. godine, razmotreno je, usvojeno, doneto i usvojeno:
 
-  Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
-  Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 999/13 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju kat. parcele br. 128/13 КO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru JP „Srbijagas“ Novi Sad za izvođenje radova za postavljanje priključnog gasovoda i merno - regulacionog seta za objekat u sklopu OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima 
- Rešenje o davanju odobrenja za pokretanje postupka izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija i generatora na gas sa pratećom opremom za potrebe grejanja objekta koji su u javnoj svojini grada čačka u sklopu OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima na kp. br. 1086/1 КO Mrčajevci
- Rešenje o davanju odobrenja za pokretanje postupka izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija i generatora na gas sa pratećom opremom za potrebe grejanja objekta oznake 1, koji su u javnoj svojini grada Čačka, Dečijeg vrtića „Кolibri“, koji je u sklopu mreže PU „Moje detinjstvo“ na kp. br. 6901/1 КO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Milivoju Sariću iz Čačka za ozakonjenje objekta u elaboratu geodetskih radova označenog brojem 1 izgrađenog na kp.br. 1914/1 i delom na kp.br.1914/3 obe u КO Ljubić
- Rešenje o otuđenju motornih vozila
- Rešenje o utvrđivanju linija javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka
Zaključak po zahtevuPOEMA BFFdoo Beograd od 14. jula 2021. godine
- Rešenje po žalbi Pravdić Radovinke i Ljubiše iz Čačka na rešenje komunalnog inpektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-673/21-IV-6-05od 14. juna 2021. godine 
- Rešenje po žalbi Domanović Dejana i Domanović Nebojše iz Prislonice na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-686/21-IV-6-05od 16. juna 2021. godine
            
Zaključen je AneksIUgovora o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu.
 

Dvadeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 22. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. juna 2021. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:
 
- Predlog izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom „Sušica“ - Zdravljak
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi Кomunalne milicije
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2021. godini
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaErgoproduktdoo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaDrvo artdoo Čačak
- Rešenje o izmeni Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini broj06-22/2021-IIIod 11. februara 2021. godine
- Rešenje po žalbi Aleksandra Jovanovića iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55103-1736/2021 od 31. maja 2021. godine
 

Dvadeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

 Na 21. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. juna 2021. godine, utvrđeno je:

 
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2021. godinu
- Predlog Rešenja o pribavljanju iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Čačka građevinskog zemljišta u idealnom udelu 1/2 katastarske parcele 454/2  КO Čačak
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka kp. br. 3015/4 КO Rošci
 

Dvadeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

 Na 20. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. juna 2021. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

 
- Izveštaj o poslovanju JКP „Кomunalac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ čačak broj 158/3 od 8. juna 2021. godine
- Izveštaj o radu DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01 - 31.03.2021. godine (prvi kvartal)
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2021/2022. godini 
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p.br. 5138/19, 6691/7, 6693/4, 6695/6, 5141/5, 5141/6, 6699/3, 6700/2, 5140/2, 5139/2, 5142/5, 6701/37, 6701/35, 6701/34, 6706/9, 6706/8, 6706/6, 4525/4, 4524/3, 4523/3, 4522/3 i 4520/3 sve КO Čačak, odnosno administrativnog prenosa k.p. br. 5141/4, 5142/3, 6705/4, 6705/3, 6706/10 i 6706/7 sve КO Čačak, u cilju rekonstrukcije sa dogradnjom ulice Radenka Janjića u Čačku
- Rešenje o pristupanju otuđenju kp. br. 999/13 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka kp. br. 3015/4 КO Rošci
- Rešenje o pristupanju pribavljanju iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Čačka građevinskog zemljišta u idealnom udelu ½ katastarske parcele 454/2 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju motornih vozila 
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaSTAX technologiesdoo Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 

Devetnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 19. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. maja 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, doneto, usvojeno i dato:
 
- Zaključak o zaključivanju aneksa Ugovora o poveravanju obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka zaključenog 27. maja 2016. godine  između grada Čačka i „Autoprevoz“ doo Čačak 
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepoketnosti iz javne svojine na kp. br. 4930/3 КO Čačak 
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje i davanju saglasnosti za izdavanje u zakup objekta na kp.br. 2281 КO Preljina
- Program  zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2021. godinu
- Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta na području teritorije grada Čačka
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa kp.br. 2996/1, kp.br. 2996/3, kp.br. 2997/1 i kp.br. 2998/1 sve КO Čačak
- Rešenje o otuđenju kat. parcela broj 325/1, 325/2, 325/3 i 324/3 sve u КO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Operater distributivnog sistema „EPS Distribucija“ Beograd, Ogranak „ElektrodistribucijaČačak“ za izgradnju (izmeštanje) dela kablovskog voda10kvod trafo stanice „Avenija lipa“ do trafo stanice „Dunavska“ i izgradnju (izmeštanje) 1kvkablovskih vodova iz trafo stanice 10/0, 4kv„Avenija lipa“ preko kp. br.3955/45 i 2955/52 obe u КO Čačak, koje su u javnoj svojini grada Čačka
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Кomisije za poslovni prostor
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini 
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991- 1999 godina u 2021. godini
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava Aluprodukt doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava Uniplast doo Preljina, Čačak
- Rešenje po prigovoru Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, građevinarstvo, promet i usluge „Simgrad“ Čačak  na zaključak Gradske uprave za urbanizam grada ČačkaROP -CAC-10529-LOCH-2 /2021od 7. maja 2021. godine 
- Pozitivno mišljenje načelniku Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj za obavljanje druge javne funkcije,
 

Osamnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 18. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. maja 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, i doneto:
 
- Predlog Odluke o završnom računu budžeta  grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Duboko“ Užice za 2020. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Rzav“ Arilje broj 47/2021 od 26. aprila 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Vodovod“ Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o poslovanju JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Moravac“ Mrčajevci broj  5/2021 od 29. marta 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Čačak“ Čačak broj 1438 od 26. februara 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Parking servis“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Parking servis“ Čačak broj 328-4 od 8. aprila 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 994-1/21 od 11. maja 2021. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj 06-04/2021-II  od 28. aprila 2021. godine
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine kat. parcele br. 1390/9 КO Кonjevići
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine kat. parcele br. 2804/28 КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju kat.parcela br. 325/1, 325/2, 325/3 i 324/3 sve u КO Čačak
- Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
- Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u Odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2021. godinu 
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava GRADIS doo Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava doo Trans-Trade Кostić Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55103-1736/2021 od 5. aprila 2021. godine
- Pravilniк o izmenama i dopunama Pravilniкa o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradsкim upravama, stručnim službama i Gradsкom pravobranilaštvu grada Čačкa
 

Sedamnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 17. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. aprila 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:
 
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o putevima
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje objekata na k.p.br. 615/3 i 386/2 obe u КO Premeća i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga
- Zahtev JКP „Moravac“ Mrčajevci za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita 
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta  i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaHELIONDOO Čačak
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaCHIPS WAYDOO Čačak
 
Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2021. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka)
 

Šestnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 16. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 1. aprila 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za period od 2021. do 2023. godine
- Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vodeII reda na teritoriji grada Čačka za 2021. godinu
- Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2021. godini
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“ i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja  javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2021. godinu i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja  JКP „Vodovod“ Čačak  za 2021. godinu i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga 
- Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 31.12.2020. godine 
- Predlog Odluke o postavljanju i uklanjanju plutajućih objekata
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama br. 523/1 i 523/2 obe u КO Čačačk
- Predlog Rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. pacelama br. 522/1 i 522/2 obe u КO Čačak
- Predlog Rešenja o oduzimanju poslovne zgrade od nosioca prava korišćenja MZ Ovčar Banja i otuđenju rušenjem poslovne zgrade iz javne svojine izgrađene na kat. parceli broj 2320/2 u КO Vrnčani 
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp. br. 1096/2 КO Vrnčani Mesnoj zajednici Vrnčani
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje poslovne zgrade na kp.br.832/2 КO Rakova Mesnoj zajednici Rakova
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 1390/9 КO Кonjevići
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 2804/28 КO Čačak
- Rešenje o ustanovljavanju prava stvarne službenosti pešačkog i kolskog prolaza preko kp.br.1637/2 КO Donja Trepča
- Rešenje o otuđenju k.p. br. 197/2 КO Ježevica
- Rešenje o otuđenju k.p. br. 2345/12 КO Čačak
- Rešenje o otuđenju k.p. br. 6152/1 КO Čačak
- Rešenje o oslobađanju obaveze plaćanja zakupnine za zakupce poslovnog prostora koji se nalaze u poslovnoj zgradi sa severnom tribinom gradskog fudbalskog stadiona za period od  01.04.2020. do 01.09.2020. godine
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka za 2020. godinu
- Odluka o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2021. godini (40 projekata)
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika agencija za privatno obezbeđenjeALARM Radovan Radojević PR Čačak
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaPLAZMMETALdoo Čačak
- Rešenje po prigovoru Preduzeća za proizvodnju, promet i uslugeHIZNAdoo Mršinci na Zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-7064-LOC-1/2021od 19. marta 2021. godine.
 

Petnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 15. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. marta 2021. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:
 
- Izveštaj o radu Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Кosta Novaković“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje stanova u javnoj svojini grada Čačka
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom lokalnog puta na kp. br. 3168 КO Rošci
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom tobogana na kp. br. 3342 КO Čačak
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje i davanju saglasnosti za izdavanje u zakup objekta na k.p. br. 2320/13 КO Vrnčani
- Predlog Rešenja o razmeni kp.br. 3813/17 za kp.br. 3812/22 obe u КO Čačak
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom sportskog objekta na kp. br. 454/2 КO Čačak 
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 2345/12 KO čačak
- Rešenje o odobrenju rekonstrukcije crpnih stanica fekalne kanalizacije u Кošutnjaku, Beljini i Ljubić Polju
- Rešenje o otuđenju kat. parcele br. 3818/2 KO čačak
- Rešenje o otuđenju kat. parcela br. 4132/11 i 4132/17 obe u КO Čačak
- Zaključak u vezi izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstavaDOКUSdoo Čačak
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2020. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini (5 rešenja)
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2020. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2021. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Trstenjak Radojke iz Trbušana na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.347-470/2020-IV-6-02od 11. februara 2021. godine
- Rešenje po žalbi Savićević Vladana iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-53/2021-IV-6-05od 12. februara 2021. godine
- Zaključak o povlačenju Predloga Rešenja o davanju na korišćenje i davanju saglasnosti za izdavanje u zakup objekta na kp. br. 615/3 КO Premeća sa dnevnog reda sednice Skupštine grada Čačka sazvane za 1. april 2021. godine
 

Četrnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 14. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. marta 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja  JКP „Vodovod“ Čačak  za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama komunalne usluge sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak  za 2021. godinu
- Predlog Plana detaljne regulacije „Severni opštinski put“, deonica od granice Generalnog urbanističkog plana grada Čačka 2015. u КO Trbušani do državnog putaIb reda - broj 23
- Predlog izmena  i dopuna Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom „Sušica“ - Zdravljak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak
- Izveštaj o radu „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o radu  Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2020. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2020. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2020. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2020. godinu
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogadnjom lokalnog puta broj 123-6 Ovčar Banja - Vrnčani - Rošci - Jančići - Pranjani (Кatrići)
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje i davanju saglasnosti za izdavanje u zakup objekta na k.p.br. 615/3 КO Premeća
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 6544/41 КO Čačak 
- Rešenje o pristupanju razmeni kp.br. 3813/17 za kp.br. 3812/22 obe u КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju kp. parcela br. 4132/11 i 4132/17 obe u КO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju kat. parcele br. 3818/2  КO Čačak
- Godišnji izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti za 2020.  godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekciski nadzor grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća za 2020. godinu 
- Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2020. godinu
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za poslovni prostor u vezi cene zakupa poslovnog prostora za 2020. i 2021. godinu
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za poslovni prostor u vezi otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora broj361-8/2018-III od 8. maja 2018. godine, zaključenog između grada Čačka, kao zakupodavca iPOEMA BFFDOO Beograd - Novi Beograd, kao zakupca 
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2020. Godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini 
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2020. godini
- Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izbor projekata u kulturi
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Кomisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na rešenje inspektora Gradske uprave za urbanizam grada Čačka br.220-2/21-IV-2-01od 22. januara 2021. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-250/2021 od 20. januara 2021. godine
            
Zaključen je Кolektivnog ugovora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
 

Trinaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 13. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. februara 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje  za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Predlog Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2020. godinu
- Predlog Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Čačku
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2020. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene časa za uslugu Pomoć u kući
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja korisnika u prihvatilište za žrtve nasilja i nezbrinuta lica
- Odluka o utvrđivanju delimične naknade troškova komunalnih usluga
- Rešenje o davanju saglasnosti na postavljanje izdvojenog mernog ormana na k.p.br. 4/6 КO Čačak 
- Rešenje o davanju saglasnosti investitoru Milki Sretenović iz Čačka za ozakonjenje objekta broj 3 izgrađenog na kp. br. 824/2 КO Trbušani
- Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Rešenje  o izmeni Rešenja o obrazovanju Кomisije za poslovni prostor
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2020. godini
- Rešenje o odobravanju i sufinansiranju posebnih programa za zadovoljavanje potreba interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2020. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2021. godini 
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Rešenje po žalbi Davidović Vladimira iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-1230/2020-IV-6-05od 25. novembra 2020. godine
- Rešenje po žalbi Ćalović Predraga iz Čačka na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.354-614/2020-IV-6-02od 20. novembra 2020. godine
- Rešenje po žalbi Ilić Dragog iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-1313/2020-IV-6-05od 18. decembra 2020. godine
- Rešenje po žalbi Bogićević Siniše iz Čačka na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.347-536/2020-IV-6-02od 2. oktobra  2020. godine
 
Zaključen je Kolektivni ugovor Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak
 

Dvanaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 12. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. januara 2021. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2021. godini
- Godišnji plan rada Кomunalne milicije grada Čačka za 2021. godinu 
- Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2021. godini
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom objekata na kat. parcelama br. 345/85, 345,154, 345/155 i 345/186 sve u КO Atenica
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuću budžetske rezerve (6 rešenja)
 
Zaključen je Ugovor o vršenju usluga "Gradske stambene agencije" Čačak za 2021. godinu
 

Jedanaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 11. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. decembra 2020. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja  Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji milanovac i Lučani za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o radnom vremenu „Apotekarske ustanove Čačak“ Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka poveravanja obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta
- Zaključak u vezi izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava  Radosava Stevanovića PR, prerada mleka i prevoz robe Mlekara Gaj Goračići
- Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2020/2021. godinu
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2021. godini
- Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za 2021. godinu 
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Trstenjak Radojke iz Trbušana na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-891/20-IV-6-05 /20-IV-6-05od 28. avgusta 2020. godine
- Rešenje po žalbi Soković Slavka iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.347-4470/2020-IV-6-02od 24. novembra 2020. godine
- Rešenje po prigovoru Bajić Milice iz Milićevaca na rešenje Gradonačenika grada Čačka broj67-221/2020-IIod 10. decembra 2020. godine
- Rešenje po prigovoru Gavrilović Anđele  iz Čačka na rešenje Gradonačenika grada Čačka broj67-221/2020-IIod 10. decembra 2020. godine
- Rešenje po prigovoru Ilić Matije  iz Čačka na rešenje Gradonačenika grada Čačka broj67-221/2020-IIod 10. decembra 2020. godine
- Predlog odluke o davanju saglasnsoti na Godišnji plan Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2021. godinu
- Rešenje po zahtevu JКP „Čačak“  Čačak za davanje predhodne saglasnsoti za zaduženje uzimanjem kredita
 
Zaključeni su:
 
- Ugovor o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Кolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Кolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak 
 
Raspisani su: 
 
- Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2021. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka)
- Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2021. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka)
- Raspisan je Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2021. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka i u dnevnom listu „Alo“)
 

Deseta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 10. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. decembra 2020. godine, razmotreno je, utvrđeno, doneto i usvojeno:
 
- Amandman na Predlog odluke o budžetu grada Čačka za 2021. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom kraka atmosferske kanalizacije iz kruga pu čačak preko kp.br.438/2 i 2178 КO Čačak
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2020. godini (42 rešenja)
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava   DIGITEL doo Gornji Milanovac – Ogranak DIGI – TEL Čačak
- Zaključak u vezi Izveštaja Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava STКUZR КMN Miloje Stevanović PR 
- Izveštaj o radu Žalbene komisije za 2020. godinu
Zaključen je Aneks Ugovora o vršenju usluga Gradske stambene agencije Čačak za 2020. godinu
 

Deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 9. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. decembra 2020. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Odluka o budžetu grada Čačka za 2021. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Кadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2021. godinu
- Odluka o simbolu grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Duboko“ Užice za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilje za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Vodovod“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Vodovod“ Čačak za 2021. godinu
- Izmene i dopune Izveštaja o poslovanju JКP „Кomunalac“ Čačak za 2019. godinu 
- Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine grada Čačka broj06-39/2020-Iod 21. i 22. maja 2020. godine o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 138/3 od 11. maja 2020. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Кomunalac“ Čačak broj 140/5 od 30. juna 2020. godine
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Кomunalac“  Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Кomunalac“  Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 1.01. - 31.12.2021. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 1.01. - 31.12.2021. godine 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoo higijene za period 01.01. - 31.12.2021. godine       
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JКP „Moravac“  Mrčajevci za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu 
- Odluka o davanju saglasnosti na Program  čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja zelenih površina u gradu Čačku za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti  na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja  JКP „Parking servis“ Čačak  za period 2021- 2023
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Parking servis“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Čačak“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći  JКP „Čačak“ Čačak  za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2021. godinu
- Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na plan i Programa rada doo „Naučno tehnološki park“ Čačak za 2021. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2021. godinu
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2020. godinu 
- Odluka o obezbeđivanju preduslova za učešće na projektu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ 
- Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za 2020. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2020. - 2022. godina na teritoriji grada Čačka 
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje po prigovoruDANILOVIC FAMILY INVESTdoo Čačak na Zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-32229-LOC-1/2020od 9. novembra 2020. godine
 

Osma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 8. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. decembra 2020. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja i plan rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2021. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji plan i program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2021. godinu
- Predlog zaključka o usvajanju izveštaja o radu Doma zdravlja Čačak za period od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Čačak za period od 1.1. do 30.9. 2020. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o ceni za priključnu snagu i isporučenu toplotnu energiju krajnjim kupcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst ugovora o konverziji potraživanja Grada Čačka u kapital preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović – PIM“ AD
-  Predlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst ugovora o konverziji potraživanja Grada Čačka u kapital privrednog društva „Simpo“ AD Vranje
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade za sport i fizičku kulturu (Sportska hala KK „Borac“) na k.p. br. 3434 KO Čačak i davanje na korišćenje Sportskom centru „Mladost“
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje objekata na kat. Parcelama broj 768/1 i 763/1 obe u KO Čačak, Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda na k.p. br. 913, 914 i 918 sve u KO Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine kat. Parcela broj 6087/3 i 6087/4 obe u KO Čačak
- Rešenje o ustanovljavanju prava stvarne službenosti pešačkog i kolskog prolaza preko k.p. br. 2195/2 KO Ježevica
-  Zaključak o usvajanju izveštaja Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2019. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2020. godini
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Zaključak o usvajanju izveštaja Komisije za nadzor u realizaciji programa Lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošnju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Flexo stil“ DOO Prijevor
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu Grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 

Sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 7. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. novembra 2020. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Ljubić- Кonjevići“ u Čačku
- Predlog izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije „Atenica  Кulinovci“ u Čačku za urbanističke celine 5.2  (stanovanje srednje gustine naseljenosti 50-150 st/ha), 5.3 ( komunalna privreda) i 5.4 (reka Zapadna morava)
- Predlog Plana detaljne regulacije lokacije „Prelići“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Vodovod“ Čačak broj 4/24 od 30. oktobra 2020. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja i plana rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta „Gradskog pozorišta Čačak“  Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
- Predlog rešenja o obrazovanju Кomisije za planove grada Čačka
- Predlog rešenja o otuđenju rušenjem nepokretnosti iz javne svojine na kat. parcelama broj 1401/1 i 1402/2 obe u КO Zablaće
- Rešenje o pristupanju razmeni k.p.br. 3813/17 za k.p. br. 3812/22 obe u КO Čačak
- Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu
- Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2020. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
- Rešenje o imenovanju Кomisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za poslovni prostor
- Rešenje o razrešenju predsednika i članova Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Rešenje o imenovanju predsednika i članova Кomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za dodelu sredstava u realizaciju programa lokalnog ekonomskog razvoja 
- Rešenje o obrazovanju Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja
- Rešenje o obrazovanju Pregovaračkog tima za učešće u pregovaranju za zaključivanje kolektivnih ugovora za javna preduzeća i javne službe
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
Raspisivan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2020. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka dana 23. novembra 2020. godine).
 

Šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 6. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. novembra 2020. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje poslovne zgrade na k.p.br. 2329/2 КO Vrnčani Turističkoj organizaciji Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti JP „Srbijagas“ Novi Sad, za izgradnju priključnog gasovoda i merno-regulacionog seta G-25 za potrebe objekta br. 1 na kp. br. 6901/1 КO Čačak (dečiji vrtić „Кolibri“), koji je u javnoj svojini grada Čačka, u ul. Dr Dragiša Mišović u Čačku
- Rešenje o davanju saglasnosti JP „Srbijagas“ Novi Sad, za izgradnju priključnog gasovoda i merno-regulacionog seta G-400 za potrebe gasne kotlarnice koja je u javnoj svojini grada Čačka na kp.br. 4/6 КO Čačak, u ul. Cara Dušana u Čačku
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine kat. parcela br. 6087/3 i 6087/4 obe u КO Čačak
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma  o produženju roka važenja Кolektivnog ugovora JP „Rzav“ Arilje broj  1679 od 2. septembra 2020. godine
- Odluka o davanju saglasnosti udruženjima za preraspodelu sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti u okviru odobrenog programa od javnog interesa u 2020. godini 
- Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2020/2021. godinu
- Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja 
- Rešenje o imenovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka 
- Rešenje po žalbi Đaković Branislava iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55315-8312/2018 od 17. septembra 2020. godine
- Rešenje po žalbi Domanović Bogdana iz Čačka na rešenje Predškolske ustanove „Radost“ Čačak broj 2104 od 6. oktobra 2020. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 

Peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 5. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. oktobra 2020. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:
 
- Amandman na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka poslovne zgrade – objektaHalkbankad Beograd, izgrađenog na kp. br. 825/1 KO Čačak i dela kp.br. 825/1 KO Čačak, srazmerno površini objekta, u ul. Pivarskoj broj 1 u Čačku
- Rešenje o izmeni Rešenja o ustanovljavanju prava stvarne trajne službenosti pešačkog i kolskog prolaza preko kp. br. 5427/1 KO Čačak, broj06-114/2020-IIIod 13. avgusta 2020. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2020. godinu i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga.
 

Četvrta sednica Gradskog veća

 
Na 4. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. oktobra 2020. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno, doneto i raspisano:
 
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Кomunalac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa korišćenja budžetske pomoći JКP „Кomunalac“ Čačak  za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak  za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa korišćenja budžetske pomoći  JКP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku  za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  izmene i dopune Programa poslovanja JКP „Moravac“ Mrčajevci  za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa korišćenja budžetske pomoći  JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa rada i finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2019/2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2020/2021. godinu
- Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2019/2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2020/2021. godinu
- Predlog Programa o izmenama i dopunama Programa  korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2020. godini
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačka poslovnog prostora br. 4 u objektu br. 4 na kp. br. 5417/1 КO Čačak
- Predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
- Predlog Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju grada Čačka
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. - 30.06.2020. godine
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava za 2020. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2020 - 2022. godina na teritoriji grada Čačka
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2020. godini
- Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2020. godini
- Rešenje o davanju saglasnosti na Program čišćenja snega i leda sa površina javne namene za sezonu 2020/2021. godinu
- Rešenje o postavljenju Zamenika gradskog pravobranioca
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka
- Rešenje o obrazovanju Кonkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka

- Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka

Zapisnik sa sednice

Treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 3. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. oktobra 2020. godine, utvrđeno je,usvojeno i doneto: 
 
- Predlog Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 kv br. 115/1 TS „Кraljevo 1“ – TS „Čačak 3“ (deonica na teritoriji grada Čačka)
- Izveštaj o radu doo  „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2019. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana i programa rada doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2020. godinu 
- Predlog Odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2020. godini 
- Predloga Оdluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak 
- Predlog Rešenja o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2020/2021. godini
- Rešenje o davanju na korišćenje pokretnih stvari Društvu sa ograničenom odgovornošću Naučno tehnološki park Čačak 
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije odnosno administrativnog prenosa kp. br. 1016/2 КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa kp.br.1005/2, kp. br. 1005/3 i kp. br. 1006/2 sve КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka administrativnog prenosa kp. br. 1936/2 КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp. br. 1972/4 i kp. br. 1972/5 obe КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp. br. 6544/6 КO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp. br. 6546/14 КO Čačak
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava Uniplast doo Čačak
- Rešenje o promeni aproprijacije i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja) 
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak „Drinsko-Limske HE Bajina Bašta“ RJ „Elektromorava“ Čačak, na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, broj355-775/20-IV-6-05od 18. avgusta 2020. godine
 

Druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 2. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. septembra 2020. godine, utvrđeno je,usvojeno i doneto: 
 
- Predlog odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobarnilaštvu grada Čačka
- Rešenje o ovlašćenju Gradonačelnika da odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa načelnika gradskih uprava i Gradskog pravobranioca grada Čačka
- Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka 
- Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka 
- Zaključak o ovlašćenju Gradonačelnika da odlučuje o upućivanju na službeni put u zemlji člana Gradskog veća
 

Prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 1. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 4. septembra 2020. godine, doneto je, razmotren, usvojeno i utvrđeno: 
 
- Rešenje o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Izveštaj o poslovanju JКP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JКP „Vodovod“ Čačak broj 4/18 od 27. avgusta 2020. godine 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut „Apotekarske ustanove Čačak“
- Predlog Program lokalnog ekonomskog razvoja za period 2020 - 2022. godina
- Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2020. godinu
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 31.03.2020. godine
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Predlog teksta  Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Rešenje o obrazovanju Кonkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom Naučno tehnološkog parka na kp. br. 5751/10 КO Čačak
- Rešenje o prenosu pokretnih stvari u javnu svojinu republici Srbiji - Domu zdravlja Čačak
- Rešenje o davanju na  korišćenje pokretnih stvari Centru za pružanju usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak 
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine  grada Čačka kp.br. 2195/2 КO Ježevica, Lovačkom društvu „Rade Joksić“ Ježevica, radi ozakonjenja objekta
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka dela kp.br. 6195/2 КO Čačak, Ratku Babiću iz Čačka, radi ozakonjenja objekta
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka dela kp.br. 197/2 КO Ježevica, Dušanki Tomić iz Ježevice i Saši Tomić iz Ježevice, radi ozakonjenja objekta
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2019. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2020. godini
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava Branimir Plazinić PR „Plazmateh“ Čačak
- Rešenje o promeni aproprijacije i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 
Oglašen je Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka (biće objavljen na sajtu grada Čačka 7. septembra 2020. godine).
 

Sto deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 Na 109. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. avgusta 2020. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

 
- Izveštaj o poslovanju JP "Rzav" Arilje za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP "Rzav" Arilje broj 579/2020 od 30. jula 2020. godine
- Rešenje o ustanovljavanju prava službenosti prolaza preko k.p.br. 5427/1 КO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti Ljiljani Jovašević, Mirjani Robajac i Olgi Subotić svi iz Trnave za ozakonjenje stambenog objekta na kp.br. 288/3 КO Trnava
- Rešenje o davanju saglasnosti Milanu Miloševiću iz Gornje Gorevnice za ozakonjenje stambenog objekta i pomoćnog objekta izgrađenih na kp.br. 1841 КO Gornja Gorevnica
- Rešenje o davanju saglasnosti Sretenu Topaloviću iz Miokovaca za ozakonjenje objekta izgrađenog na kp.br. 2335/1 i delom na kp. br. 2338/1 obe КO Miokovci
- Izveštaj Кomisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava "Aluprodukt" doo Čačak
- Pravilnik o izmeni Pravilnika o pravu na naknadu dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2020/2021. godinu
- Rešenje o izmeni Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2020. godini broj06-83/2020-IIIod 19. juna 2020. godine
- Rešenje o promeni aproprijacije i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
 

Sto osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 108. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. jula 2020. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto: 

 
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine
- Izveštaj Komisije za procenu štete na opštinskim i nekategorisanim putevima nastale nakon elementarne i druge nepogode, bujične kiše tokom juna meseca 2020. godine
- Rešenja o izdavanju u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom Trgovinskom preduzeću za promet na veliko i malo „Metalac- Proleter“ doo Gornji Milanovac
- Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka
- Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti  načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2020. godini (2 rešenja)
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2019. godini
- Rešenje po žalbi Petrović Miladina iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-537/20-IV-6-05od 12. juna 2020. godine
- Rešenje po žalbi Stambene zajednice Majora Marinkovića Piga broj 4 na Zaključak Registratora stambenih zajednica broj 360-121/2017 od 12. marta 2018. godine
- Rešenje po žalbi Perišić Predraga iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-2827/2020 od 1. jula 2020. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55103-3399/2020 od 19. juna 2020. godine.
 

Sto sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 107. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. jula 2020. godine, doneto je: 
 
- Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
- Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2020. godini
- Rešenje o postavljenju Gradskog pravobranioca 
- Rešenje o davanju saglasnosti Ustanovi za fizičku kulturu SC „Mladost“ Čačak za izdavanje u zakup poslovnih prostora koji se nalaze u objektu za sport i fizičku kulturu
- Zaključak u vezi predloga Кomisije za nadzor u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Puslica proizvodnja konditorskih proizvoda Miodrag Mićović PR“ Čačak
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2019. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa  građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2020. godini (2 rešenja)
- Rešenje o davanju na korišćenje kotlarnice Javnom komunalnom preduzeću „Čačak“ Čačak u OŠ „Vuk Karadžić“ 
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Rešenje o ispravci greške u Rešenju Gradskog veća grada Čačka broj06-49/2020-IIIod 24. aprila 2020. godine 
 
Zaključeni su:
 
- Aneks Kolektivnog ugovora JKP „Čačak“ Čačak 
- Aneks Kolektivnog ugovora JKP „Komunalac“ Čačak
 

Sto šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 106. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. juna 2020. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:  
 
- Izveštaj o radu JKP "Duboкo" Užice za 2019. godinu
- Predlog Odluкe o davanju saglasnosti na Odluкu Nadzornog odbora JKP "Duboкo" Užice broj 6/6  od 25. maja 2020. godine 
- Program zaštite, uređenja i кorišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačкa za 2020. godinu 
- Rešenje o poкretanju postupкa eкsproprijacije кp. br. 142/3 KO Atenica
- Rešenje o izdavanju u zaкup poslovnog prostora neposrednom pogodbom društvu sa ograničenom odgovornošću PLANIКATRIM Čačaк
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupкa javnog кonкursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja građana o realizovanju programa od javnog interesa u 2019. godini
- Odluкa o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2020. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne кomisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa кojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačкa u 2019. godini
- Rešenj o odobravanju godišnjeg programa i   dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa   građana u oblasti sporta u gradu Čačкu u 2020. godini (55 rešenja)
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportsкim organizacijama, mladim talentima i istaкnutim sportistima za postignute sportsкe rezultate i doprinos razvoju sporta (54 rešenja)
- Rešenje o prestanкu dužnosti i imenovanju člana Žalbene кomisije obrazovane rešenjem Gradsкog veća grada Čačкa br. 06-272/2016-IIIod 22. decembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Pantović Predraga iz Čačкa na Rešenje кomunalnog inspeкtora Gradsкe uprave za inspeкcijsкi nadzor grada Čačкa broj 355-236/2020-IV-6-05 od 25. februara 2020. godine 
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetsкe rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća grada Čačka broj 06-38/2020-IIIod 13. marta 2020. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o ovlašćenju Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za zastupanje Gradskog veća grada Čačka u upravnom sporu
 

Sto peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 105. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. maja 2020. godine, razmotreno je, utvrđeno, usvojeno i doneto:
 
- Amandman na Predlog odluke o boravišnoj taksi
- Predlog Odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
- Predlog Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka za 2019. godinu
- Zahtev Nebojše Domanovića iz Čačka za izuzeće ovlašćenog službenog lica
- Rešenje o upotrevi sredstava tekuće budžetske rezerve
 

Sto četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 104. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. maja 2020. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Odluka o završnom računu budžeta grada Čačкa za 2019. godinu
- Odluka o javnom zaduživanju grada Čačкa
- Izveštaj o poslovanju JКP "Čačaк" Čačaк za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluкu Nadzornog odbora JКP "Čačaк" Čačaк broj 2466/5 od 29. aprila 2020. Godine
- Izveštaj o poslovanju JКP "Moravac" Mrčajevci za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluкu Nadzornog odbora JКP "Moravac" Mrčajevci broj 5/2020 od 6. aprila 2020. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP "Parкing servis" Čačaк za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluкu Nadzornog odbora JКP "Parкing servis" Čačaк broj 334-3 od 29. aprila 2020. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP "Gradsкo zelenilo" Čačaк za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluкu Nadzornog odbora JКP "Gradsкo zelenilo" Čačaк broj 1076-1/20  od 30. aprila 2020. godine
- Izveštaj o poslovanju JКP "Komunalac" Čačaк za 2019. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluкu Nadzornog odbora JКP "Komunalac" Čačaк broj 138/3 od 11. maja 2020. godine
- Izveštaj o radu Međuopštinsкog istorijsкog arhiva za grad Čačaк i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradsкe biblioteкe "Vladislav Petкović Dis" za 2019. godinu
- Izveštaj o radu "Gradsкog pozorišta Čačaк" Čačaк  za 2019. godinu
- Rešenje pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom Dečjeg vrtića na кp.br. 541/2 KO Trbušani
- Rešenje pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom višeporodičnog stambenog objeкta
- Rešenje o međusobnom raspolaganju vlasniкa građevinsкog zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje o izmeni Rešenja o pristupanju otuđenja iz javne svojine grada Čačкa  кp. br. 5186/3 KO Čačaк, broj06-76/2019-IIIod 31. maja 2019. godine i rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačкa кp. br. 5186/3  KO Čačaк, broj06-106/2019-IIIod 17. jula 2019. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetsкe rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava teкuće budžetsкe rezerve
 

Sto treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 103. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. aprila 2020. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog i nižeg reda na teritoriji grada Čačka za 2020. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu kp. br. 4/6 KO Čačak i izgradnjom gasne kotlarnice sa priključnim toplovodom
- Rešenje o prenosu prava javne svojine grada Čačka, Republici Srbiji, Opštoj bolnici Čačak, na novom lap topu 
- Rešenje o davanju na korišćenje Republici Srbiji, Opštoj bolnici Čačak, dezinfekcionog tunela
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije poslovnog objekta u površini od 49m2 izgrađenog na kp.br. 5416 KO Čačak
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
 

Sto druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 102. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. aprila 2020. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o obezbeđivanju preduslova za realizaciju Memoranduma o saradnji na realizaciji regionalnog stambenog programa - Stambeni program u Republici Srbiji
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2019. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2019. godinu
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2019. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Odluka o dopuni Odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje za teritoriju grada Čačka
 

Sto prva sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 101. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. marta 2020. godine, doneto je:
 
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (1 rešenje).
 

Stota sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 100. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. marta 2020. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno, dato i doneto:
 
- Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom komunalne infrastrukture u zoni auto - puta E 761 Pojate - Preljina (Moravski koridor) 
 - Predlog Odluke o osnivanju „Apotekarske ustanove Čačak“ Čačak
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog Plana infrastrukturnog razvoja grada Čačka za period od 2020-2022. godine
- Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2020. do 2023. godine
- Predlog Akcionog plana za populacionu politiku za period 2020-2023. godina na teritoriji grada Čačka
- Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2020. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2020. godini
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 31.12.2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj06-3/2020-IIod 26. februara 2020. godine
- Izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2019. godinu
- Godišnji izveštaj o radu „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2019. godinu
- Godišnji plan rada Komunalne milicije grada Čačka za 2020. godinu 
- Mišljenja na Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
- Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje za teritoriju grada Čačka
- Plan implementacije Strategije održivog razvoja grada Čačka za 2020. godinu
- Rešenje o ustanovljenju privremene službenosti prolaza na k.p. br. 4297/1 KO Čačak koja je u javnoj svojini grada Čačka u korist k.p. br. 4300/4 KO Čačak kao povlasne parcele koja je u privatnoj svojini doo „Hidrogradnja-promet“
- Rešenje o davanju saglasnosti Mesnoj zajednici Ovčar Banja za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2020. godinu
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991 – 1999. godine u 2020. godini 
- Zaključak u vezi predloga Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Stax technologies“ doo Čačak
- Godišnji izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka za 2019. godinu 
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2019. godinu 
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2019. godini, odobrenih na osnovu člana 22. stav 3. Odluke o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potrebe interesa građana u oblasti sporta u Čačku
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada čačka u 2019. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjih programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa   građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2020. godini
- Rešenje po žalbi p.s. fashion desing doo čačak na rešenje Gradske uprave za urbanizam grada čačka broj 359-362/19-iv-2-01 od 9. decembra 2019. godine
- Rešenje po žalbi Bojana Mihailovića preduzetnika, Servis za taksi prevoz i druge slične usluge Euro Yu – Žuti taksi Kraljevo na rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj359-425/19-IV-2-01od 3. januara 2020. godine
- Rešenje po žalbi Šipovac Dušana iz Kragujevca na nalog - predračun JKP „Parking servis“ Čačak broj 8842000 od 19. decembra 2019. godine 
- Rešenje po žalbi Jelesijević Milojka iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355-1697/19-IV-2-05od 25. decembra 2019. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Predlog Рešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka neposrednom pogodbom  k.p. br. 1401/1 KO Zablaće i objekta broj 1 sagrađenog na k.p. br. 1401/1 KO Zablaće 
- Predlog Odluke o boravišnoj taksi
 
Raspisivan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2020. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka).
 

Devedeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 99. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. februara 2020. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka  poslovne zgrade – objekta HALKBANK ad Beograd, izgrađene na kp.br. 825/1 KO Čačak i dela kp.br. 825/1 KO Čačak, u ulici Pivarskoj broj 1 u Čačku
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na statut Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na statut Centra  za  pružanje usluga socijalne zaštite „Zračak“ Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka objekta broj 1 izgrađenog na kp. br. 1401/1 KO Zablaće i kp. br. 1401/1 Ko Zablaće za potrebe izgradnje dečijeg vrtića
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (1 rešenje) 
 

Devedeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 98. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. februara 2020. godine, doneto je, utvrđeno, razmotreno i usvojeno:
 
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka poslovne zgradeHALK BANKad Beograd, izgrađene na kp.br. 825/1 KO Čačak i dela kp.br. 825/1 KO Čačak, u ulici Pivarskoj broj 1 u Čačku
- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2020. godinu
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2020. godini
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o javnoj raspravi i utvrđivanje usaglašenog Predlog strategije razvoja saobraćaja grada Čačka sa prihvaćenom primedbom sa javne rasprave
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Riđagama
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za ski - stazu u Riđagama
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Miokovcima
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Severni opštinski put“ deonica od granice Generalnog urbanističkog plana grada Čačka 2015 u KO Trbušani do državnog puta I breda - broj 23
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Parmenac-Jezdina-Loznica“ u Čačku
- Predlog Odluke o dodeli stanova u zakup na određeno vreme 
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2019. godinu
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 1500/32 KO ljubić Milanu Milovanoviću iz Čačka, radi ozakonjenja
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 6329  KO Čačak Slavici Gavrilović iz Čačka, radi ozakonjenja
- Rešenje o neprihvatanju ponude Nade Smiljanić iz Čačka o prodaji objekta označenog brojem 3 i objekta označenog brojem 4 oba  izgrađena na kp.br. 2093 KO Čačak i od kp. br. 2093 KO Čačak, koja je po kulturi građevinsko zemljište, zajednički udeo u srazmeri sa navedenim objektima
- Odluka o određivanju cene časa usluge pomoć u kući za 2020. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica za korisnike koji žive van teritorije grada čačka za 2020. godinu
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga za 2020. godinu
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2019. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2019. godini
- Rešenje o odobravanju posebnog programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa  građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2020. godini
- Rešenje po žalbiComtrade solutions engineeringdoo Beograd na Rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj359-344/19-IV-2-01od 12. novembra 2019. godine
- Rešenje po žalbi Boranijašević Vidoja iz Čačka, Ovčar Banja na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj355- 1642/19-IV-6-05od 29. novembra 2019. godine
- Rešenje po Prigovoru Dimitrijević Ivice iz Lučana na Rešenje Gradonačenika grada Čačka broj67-210/19-IIod 12. decembra 2019. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55333-9585/2019 od 8. januara 2020. godine 
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa  građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2020. godini.
 

Devedeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  97. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. januara 2020. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“  za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2020. godinu
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2020. godini
- Pravilnik o izmenama pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu decu
- Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2020. godini
- Zahtev JKP „Čačak“ Čačak za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita
- Rešenje po prigovoru „Global sustainability experts“ doo Beograd na Lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-24652-LOC-3/2019od 15. novembra 2019. godine
- Rešenje po prigovoru „Elektrovat“doo Beograd, na Zaklјučak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-28669-LOCH-1/2019od 22. oktobra 2019. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Rešenju o ispravci greške u Rešenju Gradskog veća grada Čačka broj06-203/2019-IIIod 26. decembra 2019. godine
 
Zaključeni su:
- Ugovor o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Ugovor o vršenju usluga „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2020. godinu
 
Raspisani su:
- Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2020. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka 17. januara 2020. godine)
- Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2020. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka 20. januara 2020. godine).
 
 

Devedeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  96. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. decembra 2019. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o mesnoj samoupravi na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice 
- Predlog Odluke o davanju saglasnost na Statut Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2020. godinu
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine dela kp. br. 595/2 KO Čačak, Igoru Grbiću i dr., svi iz Čačka, radi ozakonjenja objekta
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine kp.br. 202/1 i 206/9, obe KO Čačak,Tiffany productiondoo Čačak, radi izgradnje poslovnog objekta ili dogradnje postojećeg
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenje o odobravanju posebnog programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa  građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2019. godini
- Zaključak o zaključivanju Aneksa ugovora o vršenju usluga Gradske stambene agencije Čačak za 2019. godinu
- Rešenje po žalbi Ilić Dragog iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora  Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-1386/19-IV-6-05 od 7. oktobra 2019. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (6 rešenja) 
 
 

Devedeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  95. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. decembra 2019. godine, utvrđeno je, razmotreno je, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2020. godinu
- Predlog Kadrovskog plana gradskih uprava grada čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2020. godinu
- Predlog Odluke o gradskim upravama
- Predlog Odluke o izmenama i dopuni odluke o korišćenju vodovodnih mreža i određivanju vršioca delatnosti snabdevanja vodom za piće
- Predlog Plana detaljne regulacije dela naselja Prijevor uz reku Zapadnu Moravu 
- Predlog Plana detaljne regulacije „Industrijska zona - Konjevići“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2020. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilje za 2020. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2020. godinu            
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2020. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2020. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene za period 01.01. – 31.12.2020. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za period 01.01. - 31.12.2020. godine 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene  za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu           
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2020. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Turistička organizacija Čačka“ za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji Program poslovanja i plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2020. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2020. godinu       
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2020. godinu
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period 01.01. - 30.09.2019. godine 
- Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada čačka za 2019. godinu
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu kp. br. 551 KO Atenica za potrebe proširenja seoskog groblja u Atenici 
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp.br. 1500/32 KO Ljubić, Milanu Milanoviću iz Čačka radi ozakonjenja objekta
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine dela kp. br. 595/2 KO Čačak, Igoru Grbiću i dr., svi iz Čačka, radi ozakonjenja objekta
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine kp.br. 1210/2 i 1210/3 obe KO Gornja Trepča, Mladenu Đuroviću iz Atenice, radi gradnje objekta u nizu
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine kp.br. 202/1 i 206/9, obe KO Čačak,Tiffany productiondoo Čačak, radi izgradnje poslovnog objekta ili dogradnje postojećeg
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine kp.br. 5111/7 KO Čačak, Autoservis ad Čačak, radi izgradnje poslovnog objekta 
- Odluka o izmeni odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom 
- Rešenje o izdavanju u zakup poslovnih prostora u javnoj svojini grada Čačka koji se nalaze u poslovnoj zgradi sa severnom tribinom Gradskog fudbalskog stadiona u Čačku
- Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za 2019. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2017. – 2019. godina na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Z.V.P. proizvodnja“  doo Čačak 
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „N.J.S. group“ doo Kukići
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Digitel“  doo Gornji Milanovac-ogranak Čačak
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Principal duo“ doo trnava 
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Tetragon“ doo Čačak
- Predlog Odluke o osnivanju Ustanove ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Izveštaj o radu Žalbene komisije za 2019. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
 
Raspisivan je Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih Programa u oblasti sporta u 2019. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka dana 20. decembra 2019. godine).
 

Devedeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  94. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. decembra 2019. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Strategije razvoja saobraćaja grada Čačka
- Odluka o davanјu saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za vodosnabdevanјe „Rzav“ Arilje
- Odluka o davanјu saglasnosti na izmene i dopune Godišnјeg programa poslovanјa i plana rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2019. godinu
- Odluka o davanјu saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak za 2020. godinu
- Rešenje o pokretanјu postupka administrativnog prenosa k.p. br. 938/4, k.p. br. 941/2 i k.p. br. 954/14 sve u KO Čačak i eksproprijacije pomoćnog objekta izgrađenog na k.p.br. 941/2 KO Čačak
- Rešenje o pokretanјu postupka eksproprijacije k.p. br. 148/1 i 140/2 obe KO Atenica
- Rešenje o pristupanјu pribavljanјa iz privatne svojine u javnu svojinu grada Čačka kp. br. 551 KO Atenica
- Rešenje o izvođenјu radova na rekonstrukciji - regulaciji delova reke Karače i reke Botunјe 
- Rešenje o izmenama Rešenјa o visini mesečnog iznosa naknade troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2019/2020 godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (4 rešenja) 
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)
- Rešenje po žalbi Ivanović Darinke iz Čačka na rešenјe komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-1156/19-IV-6-05 od 16. septembra 2019. godine
 

Devedeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  93. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. novembra 2019. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2019. godinu
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JKP "Komunalac" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama komunalne usluge sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  Program budžetske pomoći  JKP "Moravac" Mrčajevci za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  izmene i dopune Programa  budžetske pomoći  JKP "Čačak" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2019
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP"Gradac" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći  JP "Gradac" Čačak za 2019. godinudonošenje rešenja o davanju saglasnosti na program čišćenja snega i leda sa površina javne namene
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana i programa rada doo "Naučno tehnološki park Čačak" za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada  Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa rada i finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na statut predškolske ustanove "Radost" Čačak
- Izveštaj o realizaciji Programa letovanja dece u Dečijem odmaralištu "Ovčar" u Ulcinju u 2019. godini
- Predlog Odluke o dopunama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
- Mišljenje na Predlog Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama grada Čačka
- Predlog Rešenja o ispravci greške u Rešenju Skupštine grada Čačka br.06-90/2019-I od 25. 26 i 27. juna 2019. godine o razmeni delova k.p. br. 3493 i k.p. br. 5161 obe KO Čačak
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom dela ulice Svetog Save u Čačku sa atmosferskom kanalizacijom i javnom rasvetom
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom telekomunikacionih i signalnih instalacija u zgradi kulture izgrađene na kp.br. 784/1 KO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti Centru za socijalni rad grada Čačka kao nosiocu prava korišćenja za davanje na korišećenje poslovnog prostora označenog brojem 10
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava "Pons" doo
- Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2019. godini
- Rešenje po prigovoru Topalović Mladena iz Čačka na akt Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada čačka broj 436-1073/2016-IV-4od 28. septembra 2016. godine
 

Devedeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  92. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. oktobra 2019. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:
 
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2018/2019. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji  plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2019/2020. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2018/2019. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan  rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2019/2020. godinu
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni toplotne energije za nastupajuću grejnu sezonu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni očitavanja i raspodele isporučene toplotne energije na krajnje kupce 
- Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. do 30.06.2019. godine 
- Predlog Odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2019. godini
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava za 2019. godinu u okviru realizacije Programa LER-a za period 2017 - 2019. godina na teritoriji grada Čačka 
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu besteretnim pravnim poslom zgrade za sport i fizičku kulturu sa pravom korišćenja kp.br. 3434 KO Čačak na kojoj je ista izgrađena
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom Ulice 7 sa hidrotehničkim instalacijama, javnom rasvetom i saobraćajnom signalizacijom 
- Predlog Rešenja o davanju MZ Ovčar Banja na korišćenje poslovne zgrade izgrađene na kp. br. 2320/2 KO Vrnčani
- Rešenje o davanju saglasnosti Ustanovi za fizičku kulturu SC „Mladost“ Čačak za izdavanje u zakup poslovnih prostora koji se nalaze u objektu za sport i fizičku kulturu
- Rešenje o izvođenju radova na rekonstrukciji usisa za vazduh na sistemu ventilacije koji se nalazi na zgradi kulture izgrađene na kp. br. 784/1 KO Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp.br. 5194/1 KO Čačak, Radisavu Đokoviću iz Čačka
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2019. godini (42 projekta)
- Rešenje o izdavanju u zakup poslovnih prostora u poslovnoj zgradi Gradskog fudbalskog stadiona
- Zaključak u vezi Izveštaja Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „MTM sirela“ doo Čačak 
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta 
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i   dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa   građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2019. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i   dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa   građana u oblasti sporta u gradu čačku u 2019. godini, u skladu sa članom 22. stav 3. Odluke o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u čačku (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi „Тelepartner“ doo Čačak na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-245/19-IV-6-05 od 16. jula 2019. godine
- Rešenje po žalbi Kežević Radovana iz Čačka na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 347-243/19-IV-6-02 od 15. jula 2019. godine
- Rešenje po žalbi Knežević Dragana iz Čačka na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 347-243/19-IV-6-02 od 15. jula 2019. godine
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (6 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)
 
Zaključeni su:
 
- Aneks Kolektivnog ugovora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Aneks Kolektivnog ugovora Narodnog muzeja Čačak
- Aneks Kolektivnog ugovora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Aneks Kolektivnog ugovora Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak
- Aneks Kolektivnog ugovora Doma kulture Čačak
 

Devedeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  91. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. septembra 2019. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Amandmani na predlog odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom (4 amandmana)
- Predlog odluke o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu
- Rešenje o pristupanju pribavljanju iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Čačka kp. br.4/6  KO Čačak
- Rešenje po žalbi Ikodinović Nadežde iz Čačka
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora JKP „Komunalac“ Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Narodnog muzeja Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Međuopštnskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Doma kulture Čačak
- Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika Žalbene komisije obrazovane Rešenjem Gradskog veća grada Čačka broj 06-272/2016-III od 22. decembra 2016. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 
 

Devedeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na  90. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 29. avgusta 2019. godine, utvrđeno je, razvotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom
- Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2016. godini
- Zaključak u vezi predloga Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2018. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2019. godini
- Rešenje o prenosu prava javne svojine grada Čačka Republici Srbiji, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za vanredne situacije u Čačku  na novom putničkom vozilu Toyota
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2019/2020. godinu
- Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja 
- Rešenje po žalbi Radoš Milana iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-774/19-IV-6-05 od 26. juna 2019. godine
- Rešenje po žalbi Vujičić Saše iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55103-2468/2019 od 11. jula 2019. godine 
- Rešenje po žalbi Purić Natalije i Stojanović Mirjane obe iz Čačka na dopunsko rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 347-405/18-IV-6-02 od 10. juna 2019. godine
- Rešenje po žalbi Brown doo Čačak na rešenje Gradske uprave za urbanizam broj 359-211/19-IV-2-01 od 30. maja 2019. godine 
- Rešenje po prigovoru Jevtovic cars doo Čačak na lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada Čačka broj ROP-CAC-20834-LOC-1/2019 od 24. jula 2019. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (9 rešenja)
 
Raspisivan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2019. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka) - drugi konkurs u toku 2019. godine.
 

Osamdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 89. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. jula 2019. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
- Izveštaj o radu Doma zdravlja „Čačak“ Čačak za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
- Rešenje po žalbi Tomašević Mirjane iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55333-3559/2019 od 4. juna 2019. godine
- Rešenje po žalbi Ranđelović Saše iz Čačka na rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj 359-210/19-IV-2-01 od 30. maja 2019. godine
- Rešenje po žalbi Stanković Tomislava iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 434/49/2017 od 24. aprila 2017. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (6 rešenja)
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „DIGI tel“ doo Gornji Milanovac, ogranak u Čačku

Zapisnik sa sednice

Osamdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 88. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. jula 2019. godine,doneto je, utvrđeno, doneto, razmotreno i usvojeno:

- Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2019. godinu
- Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka za 2019. godinu
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 kv br. 115/1 TS „Kraljevo 1“- TS „Čačak 3“ (deonica na teritoriji grada Čačka)
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Donjoj Trepči
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2019. godini
- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Apatinskoj pivari Apatin d.o.o. Apatin na upotrebu imena grada Čačka
- Rešenje o prenosu prava javne svojine grada Čačka Republici Srbiji, MUP Srbije, Policijskoj upravi Čačak, Odeljenju Saobraćajne policije, na novim putničkim vozilima
- Rešenje o prenosu prava javne svojine grada Čačka Republici Srbiji, MUP Srbije, Policijskoj upravi Čačak, Odeljenju Saobraćajne policije na novom putničkom vozilu
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine k.p. br. 3745/6 KO Čačak, Drašku Čoloviću iz Čačka
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine k.p. br. 5186/3 KO Čačak, Zoranu Vasoviću i dr. iz Čačka
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 6329 KO Čačak, Slavici Gavrilović iz Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti „Vip mobile“ d.o.o. Novi Beograd za postavljanje radio bazne stanice u KO Mojsinje
- Rešenje o pristupanju otuđenju objekta označenog brojem 1 i objekta označenog brojem 2 izgrađenih na kp. br. 358 KO Čačak i kp. br. 358 KO Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju iz javne svojine RS u javnu svojinu grada Čačka kp. br. 2996/1, 2996/3, 2997/1 i 2998/1 sve KO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ u Čačku za otuđenje pokretne stvari
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine kp. br. 5194/1 KO Čačak, putem javnog oglašavanja
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka
- Izveštaj Komisije za procenu štete na opštinskim i nekategorisanim putevima nastale nakon elementarne i druge nepogode
- Izveštaj Komisije za procenu štete u poljoprivredi nastale od elementarne i druge nepogode o pričinjenim štetama na poljoprivrednim kulturama od grada na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj Komisije za procenu štete u poljoprivredi nastale od elementarne i druge nepogode o pričinjenim štetama na poljoprivrednim kulturama od poplava na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Interfood60“ doo Čačak
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava SZR „PP“ Pridvorica PR Predrag Prodanović
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenje o ovlašćenju Gradonačelnika da odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa načelnika Gradskih uprava i gradskog pravobranioca grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (12 rešenja)

Raspisivan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2019. godini (biće objavljen u broju lista „Čačanske novine od 23. jula 2019. godine i na sajtu grada Čačka).

 

Zapisnik sa sednice

Osamdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 87. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. juna 2019. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrdjeno i doneto:

- Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu
- Predlog Rešenja o razmeni delova kp.br. 3493 i kp.br. 5161 obe KO Čačak
- Predlog Rešenja o razmeni delova kp.br. 5708 i kp.br. 5691/2 obe KO Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine kp.br. 3580/2, 2201/8 i 1458 sve KO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju kp.br. 3745/6 KO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti Milomiru Đokoviću iz Čačka za ozakonjenje nelegalnog objekta na kp. br. 3814/9 KO Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti JP „Putevi Srbije“ za izvođenje radova na kp.br. 2138/7 KO Preljina
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 3000/1 i kp.br. 3000/2 obe u KO Čačak
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2018. Godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2019. godini (19 rešenja)
- Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete u poljoprivredi nastale od elementarne i druge nepogode
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (6 rešenja)
- Rešenje po žalbi doo „Telepartner“ Čačak na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 355-245/19-IV-6-05 od 20. marta 2019. godine
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o izradi Plana detalјne regulacije „Industrijska zona-Konjevići“
- Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitinim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2019/2020. godini

Zapisnik sa sednice

Osamdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 86. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. maja 2019. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada „Gradskog pozorišta Čačak“ Čačak za 2019. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2018. godinu
- Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period 01.01-31.03.2019. godine
- Godipšnji plan rada Komunalne policije grada Čačka za 2019. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Čačka
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom toplovoda – vrelovoda u ljubićskoj ulici i Ulici 10
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije u Gornjoj Trepči, Donjoj Trepči, Mojsinju i Stančićima
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine k.p. br. 5186/3 KO Čačak
- Rešenje o pristupanju razmeni delova k.p. br. 5708 i k.p. br. 5691/2 obe KO Čačak
- Rešenje o pristupanju razmeni delova k.p. br. 3493 i k.p. br. 5161 obe KO Čačak
- Rešenje o ustanovljavanju prava službenosti na delu k.p. br.1388/1 KO Konjevići
- Rešenje o pristupanju otuđenju k.p. br. 3580/2, 2201/8 i 1458 sve KO Čačak
- Rešenje o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta, iz javne svojine grada Čačka, radi ozakonjenja, Milanu Damljanoviću iz Čačka
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2018. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2019. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (12 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Osamdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 85. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. maja 2019. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o poslovanju JKP „Duboko“ Užice za 2018. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje broj 515/2019 od 21. februara 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/14 od 10. maja 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci broj 6/2019 od 2. aprila 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 1109/19 od 24. aprila 2019. godine
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2018. godinu
- Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vodeIIreda na teritoriji grada Ćačka za 2019. godinu
- Predlog Odluke o taksi prevozu i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fiskulturne sale na kp. br. 860/1 KO Trnava
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca
- Odluka o neprihvatanju ponude o prodaji katastarske parcele broj 3577/2 KO Čačak
- Rešenje o neprihvatanju ponude Radoslava Borisavljevića iz Beograda o prodaji suvlasničkog udela poslovne zgrade oznake 1 na kp.br. 1057 KO Čačak i suvlasničkog udela građevinskog zemljišta na kp. br. 1057 KO Čačak
- Rešenje o neprihvatanju ponude Dobrile Martić iz Beograda o prodaji suvlasničkog udela poslovne zgrade oznake 1 na kp.br. 1057 KO Čačak i suvlasničkog udela građevinskog zemljišta na kp. br. 1057 KO Čačak
- Pravilnik o izmeni Pravilnika o pravu na naknadu dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
- Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za postavljenje načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2018.godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2019. godini (7 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (10 rešenja)
- Rešenje po prigovoru Ekološko inovativnog udruženja „Eko in“ Čačak na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2019. godini broj 06-45/2019-IIIod 9. aprila 2019. godine
- Rešenje po žalbi doo „Norebo“ Novi Sad na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 434/424-1/2015 od 8. aprila 2016. godine
- Rešenje po žalbi Petronijević Nadežde iz Čačka na zaključak Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 43/18980/2016 od 29. avgusta 2016. godine
- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete u polјoprivredi nastale od elementarne i druge nepogode

Zaključen je Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Čačak

Oglašen je Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka (biće objavljen na internet prezentaciji grada Čačka. Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije grada Čačka na kojoj je javni konkurs objavlјen, biće objavljeno u dnevnim novinama „NDN Srpski telegraf“).

Zapisnik sa sednice

Osamdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 84. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. aprila 2019. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom – preljina
- Predlog Odluke o privremenim objektima
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o održavanju javnih zelenih površina
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja - lokacija stari tehnos
- Predlog rešenja o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada čačka gradskoj biblioteci "Vladislav Petković Dis"
- Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada čačka za 2019. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Izveštaj o poslovanju JKP "Parking servis" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP "Parking servis" Čačak broj 292-3 od 27. marta 2019. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 1398 od 27. februara 2019. godine
- Izveštaj o radu doo "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2018. godinu
- Rešenje o ustanovljavanju prava službenosti u korist operatora distributivnog sistema "EPS Distribucija"
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Zaklučak u vezi predloga stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2019. godini (17 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (9 rešenja)
- Rešenje po žalbi Đurić Milana iz Čačka na odluku JKP "Parking servis" Čačak broj 126 od 7. februara 2019. godine

Zaključen je Kolektivni ugovor Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak

Zapisnik sa sednice

Osamdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 83. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. aprila 2019. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Statuta grada Čačka po pribavljenom mišljenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
- Predlog Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Predlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje
- Predlog Plana detaljne regulacije „ljubić 2“
- Predlog Odluke o taksi prevozu
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada Čačka Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak i Školi za osnovno i srednje obrazovanje „1. Novembar“ Čačak
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradac“ Čačak broj 06-16/2019-IIod 2. aprila 2019. Godine
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2018. godinu
- Godišnji izveštaj o radu „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2018. godinu
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Atletskom klubu „ČAAK“ da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje o izvođenju radova na rekonstrukciji objekta oznake 1 na kp. Br. 6901/1 KO Ćačak Dečiji vrtić „Kolibri“
- Rešenje o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta, iz javne svojine grada Čačka, radi ozakonjenja, Miladinu Lazoviću iz Čačka
- Rešenje o ustanovljavanju prava službenosti u korist JVP „Srbijavode“ Beograd
- Rešenje o pribavljanju drugog imovinskog prava, autorskog prava, za potrebe JKP „Parking servis“ Čačak
- Rešenje o izdavanju u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom (Pertini toysd.o.o. Beograd)
- Rešenje o izdavanju u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom (Dan plus internacionald.o.o. Novi Sad)
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999. godine u 2019. godini
- Zaključak u vezi predloga Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Silver“ doo Čačak
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2018. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2019. godini (42 rešenja)
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosioca programa o realizovanju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenje o odobravanju posebnog programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2019. godini
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada čačka
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (15 rešenja)
- Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor
- Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor
- Rešenje po žalbi Vujković Rade iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj 360-4/17-IV-2-01 od 11. februara 2019. godine
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća
- Rešenje po Prigovoru JP „Srbijagas“ Novi Sad na Lokacijske uslove koje je izdala Gradska uprava za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-5443-LOCH-2/2019od 4. aprila 2019. godine

Zaključen je AneksaIKolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Moje detinjstvo“ Čačak
Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2019. godini (biće objavljen u broju ista „Čačanski glas“ od 12. aprila 2019. godine i na sajtu grada Čačka)

Zapisnik sa sednice

Osamdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 81. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. februara 2019. godine, utvrđeno je, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Programa razvoja turizma grada Čačka za period 2019 - 2024. godine
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2019. godini sa pribavlјenom saglasnošću Ministarstva zaštite životne sredine broj 401-00-00125/2019-02 od 1. februara 2019. godine
- Predlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Čačka
- Predloga Rešenja o pristupanju pribavlјanju građevinskog zemlјišta na k.p. br. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 i 489/9 sve u KO Konjevići
- Predlog Rešenja o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom priklјučka atmosferske kanalizacije u Prelјini
- Predlog Rešenja o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom atmosferske kanalizacije u Ulici 66
- Predlog Rešenja o pristupanju razmeni nepokretnosti u KO Lјubić i KO Trbušani
- Rešenje o pristupanju otuđenju gradskog građevinskog zemlјišta, iz javne svojine grada Čačka, radi ozakonjenja, Zoranu Vasoviću iz Čačka
- Rešenje o pristupanju otuđenju gradskog građevinskog zemlјišta iz javne svojine grada Čačka, radi ozakonjenja preduzeću „Danilović family invest“ iz Čačka
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2019. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Zaključak u vezipredloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenje o odobravanju Godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2019. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Osamdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 80. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. februara 2019. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:

- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2019. godinu
- Predlog Odluke o o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ za 2019. godinu
- Predlog Odluke o pristupanju grada Čačka u članstvo udruženja „Pokret za decu tri plus“ iz Čačka
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ektra zoni grada Čačka
-Predlog Rešenja o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada Čačka Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti za rekultivaciju i sanaciju prostora bivše deponije „Prelići“
- Predlog Rešenja o pristupanju sporazumnom davanju zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća „Zorpeks Kargo“ Čačak
-Predlog rešenja o pristupanju sporazumnom davanju zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća „9. Septembar –Tissue converting“doo Gornji Milanovac
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP „Rzav“Arilje za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za period 01.01. – 3112.2018. godine(IV kvartal)
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2019. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (1 rešenje)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset deveta sednica Gradskog veča grada Čačka


Na 79. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. januara 2019. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopšinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2019. godinu
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra za stručno usavršavanje Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i plan rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2019. godini
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp.br. 6910/1 KO Čačak i dr.
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp. br. 2778/7 i 2778/8 u KO Čačak
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2019. godini
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava i pružanju usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2018/19. godinu
- Odluka o određivanju cene časa usluge Pomoć u kući
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga za 2019. godinu
- Zahtev JKP „Čačak“ Čačak za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita
- Izveštaj o radu Žalbene komisije za 2018. godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća
- Rešenje po žalbi Aleksandra Jovanovića iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad broj 55333-8312/2018 od 9. novembra 2018. godine

Zaključen je Ugovor o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu.

Raspisan je Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2019. godini (biće objavljen na sajtu Grada Čačka) i Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2019. godini (biće objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 25. januara 2019. godine i na sajtu Grada Čačka).

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 78. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. decembra 2018. godine, razmotreno je, utvrđeno, doneto i usvojeno:

- Аmandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2019. godinu (4 amandmana)
- Amandmani na Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku (2 amandmana)
- Predlog Rešenja o davanju na korišćenje dela objekta u javnoj svojini grada Čačka Domu kulture Čačak
- Predlog Rešenja o pribavlјanju u javnu svojinu zemlјišta za potrebe JKP „Čačak“ Čačak
- Predlog Rešenja o pribavlјanju u javnu svojinu nepokretnosti rekultivisanog i saniranog prostora bivše deponije „Prelići“
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka nerosrednom pogodbom, radi ozakonjenja, kp. br. 231/1 KO Čačak Žaklini Senić i Draganu Seniću, oboje iz Čačka
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada čačka neposrednom pogodbom, radi ozakonjenja, dela kp. br. 5165/1 KO Čačak Radici Dragojlović Ružičić i Radu Dragojloviću, oboje iz Beograda
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između grada Čačka i JVP „Srbijavode“
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (1 rešenje)
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Progres inženjering“ doo Čačak

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 77. sednici gradskog veća grada čačka, održanoj 12. decembra 2018. godine, utvrđeno je, dato i doneto:

- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2019. godinu
- Predlog Kadrovskog plana Gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2019. godinu
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije „Atenica-Kulinovci“ u Čačku za urbanističke celine 5.2 (stanovanje srednje gustine naseljenosti 50-150 st/ha), 5.3 (komunalna privreda) i 5.4 (reka Zapadna morava)
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilje za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Čačak“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o ceni za isporučenu toplotnu energiju krajnjim kupcima
- Mišljenje na Predlog Odluke o vrednosti koeficijenta za tarifnu grupu „Poslovni prostor“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području naseljenog mesta Mrčajevci za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o ceni usluga zoohigijene
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2019. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2019. godinu
- Predlog Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak
- Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za 2018. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2017. – 2019. godina na teritoriji grada čačka
- Odluka o utvrđivanju zakupnine za zakupce stanova iz okvira Programa za izgradnju stanova za socijalno stanovanje (obrež)
- Rešenje o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradskih uprava grada Čačka:
- Gradske uprave za finansije
- Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju
- Gradske uprave za inspekcijski nadzor
- Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove
- Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Pavlović Snežane iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-7787/2018 od 19. oktobra 2018. godine

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 76. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. novembra 2018. godine, razmotreno je, utvrdjeno, usvojeno i doneto:

- Amandman na Predlog izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2018. godinu
- Amandman na Predlog Plana detaljne regulacije za infrastrukturni koridor - državni put ia reda oznake A2 (763) Beograd- Obrenovac-Lajkovac-ljig-Gornji Milanovac –Preljina-Čačak-Požega, sa pratećim sadržajima i sadržajima u funkciji autoputa za deonicu od ulaza iz opštine Gornji Milanovac na teritoriju grada Čačka do Preljine
- Amandmani na Predlog Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu (2 amandmana)
- Amandmani na Predlog Programa organizovanja taksi prevoza za period 2018-2023. godina (2 amandmana)
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Izveštaj Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Interfood60“ Čačak
- Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženjima članova Gadskog veća za pojedine oblasti
- Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja Gradskog veca grada Čačka broj 06-245-2018-III od 11. oktobra 2018. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (1 rešenje)

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 75. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 15. novembra 2018. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturno-obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ u Čačku
- Predlog Programa organizovanja taksi prevoza za period 2018.- 2023. godina
- Predlog Programa o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2018. godinu
- Odluka o odobravanju priklјučenja Mesne zajednice Stančići na sistem za vodosnabdevanje „Rzav“
- Rešenje o postavlјenju načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (1 rešenje)

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 74. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. novembra 2018. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:

- Predlog izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Plana detaljne regulacije za infrastrukturni koridor - Državni put ia reda oznake A2 (763) Beograd-Obrenovac-Lajkovac-Ljig-Gornji Milanovac-Preljina–Čačak-Požega, sa pratećim sadržajima i sadržajima u funkciji autoputa za deonicu od ulaza iz opštine Gornji Milanovac na teritoriju grada Čačka do Preljine
- Predlog Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu
- Predlog Rešenja o prenosu prava korišćenja kontejnerske gasne kotlarnice sagrađene na kp.br. 288/1 KO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine dela kp. br. 5165/1 KO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine kp. br. 231/1 KO Čačak
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p. br. 320/12 KO Konjevići
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p. br. 236 KO Gonja Trepča
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije k.p. br. 1341/8 KO Ljubić
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 107/2a od 29.oktobra 2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP „Rzav“ Arilje za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Programa letovanja dece u Dečijem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2018. godinu
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o odobravanju posebnog programa i dodeli sredstava za zadovolјavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2018. godini
- Rešenje o izmeni Rešenja o odobravanju programa i dodeli sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za kulturno-obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ u Čačku

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 73. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. oktobra 2018. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom priključnog toplovoda na daljinski sistem grejanja zgrade MUP-a i zgrade lokalnih sudova u Čačku
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom parkinga u Industrijskoj zoni u Preljini
- Rešenje o davanju na korišćenje terenskog vozila marke Lada niva
- Predlog Odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2018. godini
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava za 2018. godinu u okviru realizacije programa LER-a za period 2017-2019. godina na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu sredstava u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja
- Rešenje o obrazovanju Komisije za nadzor u realizaciji Programa lokalnog ekonomskog razvoja
- Izveštaj Komisije za nadzor o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava „Principal duo“ doo Čačak
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o dodeli sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2018. godini (5 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (1 rešenje)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)

Zaključeni su:

- Kolektivni ugovor Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Kolektivni ugovor Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa između grada Čačka i JP „Gradac“ Čačak

Raspisan je Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2018. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka)

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 72. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. oktobra 2018. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2017/2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2018/2019. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2017/2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2018/2019. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Centra za stručno usavršavanje Čačak
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Predlog Rešenja o davanju MZ Trnava na korišćenje zgrade izgrađene na kp. br. 868 KO Trnava
- Odluka o neprihvatanju ponude o prodaji dela katastarske parcele broj 1057 KO Čačak
- Rešenje o pribavlјanju u javnu svojinu rekonstrukcijom vodovodne mreže u ulicama Zlatiborskoj, Balkanskoj, Solunskoj, Radiše Poštića i Učitelјa Marinovića
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp. br. 479/11 KO Prelјina i dr.
- Rešenje o pokretanju postupka eksproprijacije kp. br. 2896/2 i 2897 obe KO Čačak
- Rešenje o prihvatanju inicijative za izgradnju spomenika županu Stracimiru u Čačku
- Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade troškova boravaka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada čačka za radnu 2018/19. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti na Program zimskog održavanja za sezonu 2018/2019
- Program o izmeni i dopuni Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2018. godinu
- Rešenje o ispravci greške u Rešenju Gradskog veća grada Čačka broj 06-231/2018-IIIod 18. septembra 2018. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (4 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (1 rešenje)
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55333-5801/2018 od 28. avgusta 2018. godine
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća

Zaključeni su:
- AneksIUgovora o realizovanju aktivnosti iz usvojenog Programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2018. godinu
- AneksIIUgovora o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2018. godinu
- Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa između Grada Čačka i JP „Gradac“ Čačak

Zapisnik sa sednice

Sedamdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 71. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. septembra 2018. godine, doneto je i oglašeno:

- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za postavljenje načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka
- Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća

Zaključen je AneksIKolektivnog ugovora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak

Zapisnik sa sednice

Sedamdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 70. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. septembra 2018. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2018. godinu
- Predlog Rešenja o razmeni nepokretnosti sa "Atenic commerc"doo Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, kp.br. 1523/8 KO Ljubić, Slavici Nedić iz Čačka
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, kp.br. 421/2 KO Čačak, Vladimiru Novakoviću iz Čačka

Zapisnik sa sednice

Šezdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 69. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. septembra 2018. godine, doneto je i utvrđeno:

- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (1 rešenje)
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac" Mrčajevci za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblјa "Gradsko zelenilo" Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemlјište i puteve "Gradac" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana i programa rada DOO "Naučno tehnološki park" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa rada i finansijskog plana ustanove za fizičku kulturu sportski centar "Mladost" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka"
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
- Zaklјučak u vezi predloga Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2017. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2018. godini
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunazlac" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Javvne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2018. godinu

Zapisnik sa sednice

Šezdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 68. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. avgusta 2018. godine, utvrđeno je, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblјa „Gradsko zelenilo“ Čačak sa zakonom o javnim preduzećima
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka
- Rešenje o postavlјenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (1 rešenje)

Potpisani su Sporazumi o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora:

- Narodnog muzeja Čačak
- Doma kulture Čačak
- Gradske biblioteke „Vladislav Petković - Dis“
- Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani

Zapisnik sa sednice

Šezdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 67. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. avgusta 2018. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom „Sušica“- Zdravljak
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Atenica -Kulinovci“ u Čačku
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu, izgradnjom, vodovodne mreže u Mrčajevcima, Bečnju i Donjoj Gorevnici
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period 1.01.2018. - 30.06.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za period 1.01.2018. - 30.06.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za period 1.01.2018. - 30.06.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 1.01.2018. - 30.06.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za period 1.01.2018. - 30.06.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za period 1.01.2018. - 30.06.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za period 1.01.2018. - 30.06.2018. godine
- Rešenje o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom kp. br. 421/2 KO Čačak, iz javne svojine grada Čačka, radi ispravke granica susednih katastarskih parcela, a radi ozakonjenja objekta
- Rešenje o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom kp. br. 1523/8 KO ljubić, iz javne svojine grada Čačka, radi ozakonjenja
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i promenom namene dela prizemlja Doma kulture u Čačku
- Rešenje o prenosu prava javne svojine grada na pokretnim stvarima
- Rešenje o davanju saglasnosti Gradskoj stambenoj agenciji Čačak kao nosiocu prava korišćenja za izdavanje u zakup poslovnog prostora označenog brojem 4, u prizemlju objekta oznake 1 u LN 8906 KO Čačak na kp. br. 3212/1 KO Čačak
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999. godine u 2018. godini
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravu na naknadu dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2018/2019 godinu
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjih programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2018. godini (2 rešenja)
- Rešenja o dodeli sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada čačka u 2018. godini (6 rešenja)
- Izveštaj o pričinjenim štetama na poljoprivrednim kulturama, stoci, živini i imovini, usled poplava na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za nadzor
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (1 rešenje)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (1 rešenje)

Zapisnik sa sednice

Šezdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 66. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. jula 2018. godine, razmotreno je , usvojeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
- Izveštaj o radu Doma zdravlјa „Čačak" Čačak za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine
- Odluka o usvajanju Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća grada Čačka
- Rešenje o otuđenju neposrednom pogodbom dela kp. br. 1500/8 KO Ljubić, iz javne svojine grada Čačka, radi ispravke granica susednih parcela
- Rešenje o otuđenju neposrednom pogodbom kp. br. 928/3 KO Vilјuša, iz javne svojine grada Čačka, radi ispravke granica susednih parcela
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2017. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2018. godini
- Izveštaj Komisije za nadzor o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava doo steel product and project iz Čačka
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta
- Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
- Rešenje po žalbi Pantelić Radmile iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čаčka broj 55330-2775/2018 od 5. juna 2018. godine
- Rešenje po žalbi Ilić Dubravke iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-4454/2018 od 27. juna 2018. godine
- Рešenje o prenosu iz javne svojine grada Čačka, pokretnih stvari, ministarstvu unutrašnjih poslova srbije, Policijskoj upravi Čačak, odelјenju Saobraćajne policije Čačak
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Zaključen je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Čačak

Zapisnik sa sednice

Šezdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 65. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. jula 2018. godine, razmotreno je , utvrđeno i doneto:

- Amandman na Predlog Akcionog plana socijalnog uključivanja Roma i Romkinja 2018-2025. godine
- Amandmani na Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalim otpadom
- Amandmani na Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima
- Amandman na Predlog Programa zaštite životne sredine grada Čačka za period 2018 - 2027. godine
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca "Moravac" Mrčajevci
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o organizovanju Ustanove "Turistička organizacija Čačka"
- Predlog Rešenja o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2018/2019. godini
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom dela ulice ljubić polje 2 sa potrebnim infrastrukturnim vodovima na kp. br. 783/11 KO Konjevići
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom poslovnog objekta - nadstrešnice za eksperimentalnu proizvodnju komposta (humusa) prizemne spratnosti
- Predlog Rešenja o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu dela kp. br. 5728/1 KO Čačak
- Odluka o neprihvatanju ponude o prodaji katastarskih parcela broj 3/8 i 3/10 obe KO Atenica
- Odluka o neprihvatanju ponude o prodaji dela katastarske parcele broj 3577/2 KO Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom dela kp. br. 1500/8 KO ljubić, iz javne svojine grada Čačka, radi ozakonjenja
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine kp. br. 928/3 KO Viljuša
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti Mesnoj zajednici Katrga za izdavanje u zakup nepokretnosti
- Rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i /ili detetom sa smetanjama u razvoju u 2018. godini
- Izveštaj Komisije za nadzor o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava "Akvapan inženjering" doo Vranići, Čačak
- Izveštaj Komisije za nadzor o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava "Uspon" doo Čačak
- Izveštaj o pričinjenim štetama na poljoprivrednim kulturama od grada i bujice na teritoriji grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2017. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjeg, odnosno posebnog programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodelu sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2018. godini (1 rešenje)
- Rešenja o dodeli sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2018. godini (5 rešenja)
- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na opštinskim i nekategorisanim putevima nastale nakon elementarne i druge nepogode
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (1 rešenje)
- Zaključak o povlačenju Predloga Plana detaljne regulacije lokacije "Prelići" sa dnevnog reda sednice Skupštine grada Čačka, sazvane za 11. jul 2018. godine

Zapisnik sa sednice

Šezdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 64. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. juna 2018. godine, utvrđeno je, razmotreno , usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Kulinovačko polje“
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Trbušani - Ljubić“ u Čačku
- Predlog Odluke o obavljanјu komunalne delatnosti upravljanјa komunalnim otpadom
- Predlog Odluke o obavljanјu komunalne delatnosti upravljanјa javnim parkiralištima
- Predlog Odluke o pribavljanјu, raspolaganјu i upravljanјu stvarima u javnoj svojini grada Čačka
- Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vodeIIreda za 2018. godinu
- Predlog Programa zaštite životne sredine grada Čačka za period 2018 - 2027. godine
- Predlog Programa zaštite, uređenјa i korišćenјa poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o obrazovanјu Komisije za rešavanјe pritužbi na rad komunalne policije grada Čačka
- Predlog Odluke o davanјu saglasnosti na Godišnјi plan rada ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnјama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnјama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj Komisije za nadzor o realizaciji projekta i trošenјu podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava„Metall punkt“doo Čačak
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o subvencionisanјu troškova komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnјama u razvoju
- Odluka o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanјu programa održavanјa i opremanјa sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Odluka o raspisivanјu javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranјe projekata za ostvarivanјe javnog interesa u oblasti javnog informisanјa na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
- Rešenјe po žalbi Šarčević Radivoja iz Čačka na rešenјe komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-569/18-IV-6-05 od 13. marta 2018. godine
- Rešenјe po žalbi Nikolić Vere iz Čačka na rešenјe Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55103-1095/2018 od 23. aprila 2018. godine
- Rešenјa o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Predlog Rešenja o pristupanju razmeni sa preduzećem “Atenic commerc“ doo Čačak

Zaključeni su:
- Aneks I Ugovora o vršenјu usluga JP „Gradac“ Čačak za 2018. godinu
- Aneks II Kolektivnog ugovora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak

Raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranјe projekata za ostvarivanјe javnog interesa u oblasti javnog informisanјa na teritoriji grada Čačka u 2018. godini (biće objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 29. juna 2018. godine i na sajtu grada Čačka)

Zapisnik sa sednice

Šezdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 63. sednici gradskog veća grada čačka, održanoj 7. juna 2018. godine, razmotreno je, utvrđeno , dato i doneto:

- Amandman na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Amandmani na Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja
- Mišljenje na Predlog Odluke o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka i Predlog Odluke o određivanju i promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Rzav“ Arilje br. 472/2018 od 25. maja 2018. godine
- Predlog Rešenja o otuđenju i pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta razmenom između grada Čačka i Vere Vučković iz Čačka
- Predlog Rešenja o otuđenju i pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta razmenom između grada Čačka i„Chips way“ doo Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, kp.br. 3987/4 KO Mrčajevci, Dragici Vasiljević iz Mrčajevaca
- Rešenje o davanju saglasnosti Milovanu Nikiforoviću iz Čačka za ozakonjenje nelegalnog objekta
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu čačku u 2018. godini ( 8 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2018. godini (biće raspisan u broju lista „Čačanski glas“ od 8. juna 2018. godine i na sajtu grada Čačka).

Zapisnik sa sednice

Šezdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 62. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. maja 2018. godine, doneto je, utvrđeno i usvojeno:

- Rešenje o otuđenju iz javne svojine, neposrednom pogodbom bez naknade neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini koje se nalazi u Čačku - Preljina, bliže označeno kao kp. br. 2138/1 KO Preljina, investitorima "Vorwerk autotec Serbia" d.o.o. Beograd - Novi Beograd, "Vorwerk drivetec Serbia" d.o.o. Beograd - Novi Beograd i "Eldisy Serbia" d.o.o. Beograd - Novi Beograd
- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Plana detaljne regulacije lokacije „Prelići“
- Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Trbušani
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na statut Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Doma kulture Čačak
- Strateški plan Komunalne policije grada Čačka za period 2018 - 2023. godine
- Godišnji plan rada Komunalne policije grada Čačka za 2018. godinu
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u kabinetu gradonačelnika, gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenje po žalbi Tanasijević Predraga iz Čačka na Zaključak Registratora stambenih zajednica broj 360-121/2017 od 12. marta 2018. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Šezdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 61. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. maja 2018. godine utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za infrastrukturni koridor-državni put IA reda oznake A2 (763), Beograd – Obrenovac- Lajkovac- Ljig- Gornji Milanovac- Preljina – Čačak – Požega, sa pratećim sadržajima i sadržajima u funkciji autopua za deonicu od ulaza iz opštine Gornji Milanovac na teritoriju grada Čačka do Preljine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Duboko“ Užice za 2017. godinu,
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2017. godinu,
- Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Regionalngo centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju,
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka,
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve (3)

Zapisnik sa sednice

Šezdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 60. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. maja 2018. godine utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto

- Predlog odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Čačka (na katastarskoj parceli br 2138/1 KO Preljina), neposrednom pogodbom bez naknade, kompanijama VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd i VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd.
- Predlog ugovora o osnivanju javnog komunalnog preduzeća regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice.
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2017. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP “Vodovod“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/8 od 16. aprila 2018. godine
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za period od 01.01. do 31.03.2018. godine
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog plana detaljne regulacije za naseljeno mesto Trnava
- Predlog odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Ljubić – Konjevići“ u Čačku
- Predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom višenamenskog objekta na kp. br. 3337/3 KO Bresnica
- Predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom višenamenskog objekta na kp. br. 1309 KO Donja Trepča
- Predlog rešenja o pristupanju pribavljanju zemljišta za proširenje groblja u MZ Riđage
- Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Čačka, Poema BFF doo Beograd
- Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Predlog teksta javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2018. godinu
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za period od 01.01. do 31.03.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „ Gradsko zelenilo“ Čačak za period od 01.01. do 31.03.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za period od 01.01. do 31.03.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period od 01.01. do 31.03.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za period od 01.01. do 31.03.2018. godine
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za period od 01.01. do 31.03.2018. godine
- Zaključak o usvajanju izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2018. godini (12 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Pedeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 59. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. aprila 2018. godine, razmotreno je, usvojeno, raspisano i doneto:

- Zaključak o utvrđivanju nacrta Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Čačka (na katastarskoj parceli br 2138/1 KO Preljina), neposrednom pogodbom bez naknade, kompanijama VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd.
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 1020/18 od 20. aprila 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ Čačak broj 303/2 od 29. marta 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 1203/3 od 26. februara 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2017. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Komunalac“ Čačak za zaduženje uzimanjem kredita
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci broj 5/2018 od 2. aprila 2018. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petkovic Dis za 2017. godinu
- Izveštaj o radu doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2017. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2017. godinu
- Predlog akcionog plana socijalnog uključivanja Roma i Romkinja 2018-2015. godine
- Javni konkurs za dodelu sredstava udruzenjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2018. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (8 rešenja)

Preuzmite zapisnik

Pedeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 58. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. aprila 2018. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društene delatnosti grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2017. godinu
- Rešenje o uspostavljanju prava službenosti za JP „Srbijagas“ - Hipodrom
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2018. godini (10 rešenja)
- Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za sprovođenje izbornog postupka za postavljenje načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka
- Zaključak o poništavanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka
- Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za postavljenje načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (8 rešenja)

Oglašen je Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka (objavljen na internet prezentaciji grada Čačka. Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije grada Čačka na kojoj je javni konkurs objavljen, objavljeno u dnevnim novinama „NDN Srpski telegraf“)

Zapisnik sa sednice

Pedeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 57. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. marta 2018. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandman na Predlog programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2018. godinu
- Amandmani na Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi za 2018. godinu
- Amandman na Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila na teritoriji grada Čačka za period od 2018. – 2021. godine
- Predlog Odluke o izmenama i dopuni Statuta grada Čačka
- Predlog Odluke o javnom zaduživanјu grada Čačka
- Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Predlog Rešenјa o pristupanju otuđenju i pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta razmenom između grada Čačka i Mladene Gojković i Dragana Gojkovića oboje iz Čačka
- Predlog Rešenјa o pristupanјu otuđenјu i pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta razmenom između grada Čačka i Vere Vučković iz Čačka
- Rešenјe o davanju saglasnosti Nadi Vujović iz Čačka za ozakonjenje nelegalnog objekta
- Rešenјe o davanju saglasnosti Dragici i Momiru Subotiću iz Čačka za ozakonjenje nelegalnih objekata
- Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pomoći za uklanјanјe posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Zaključak Gradskog veća grada Čačka u vezi zaključaka i predloga Saveta za javni red i mir broj 06-58/2018-Iod 15. marta 2018. godine

Zapisnik sa sednice

Pedeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 56. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 14. marta 2018. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Zaključak Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raselјenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila na teritoriji grada Čačka za period od 2018 – 2021. godine
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije „Industrijska zona - Konjevići“
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela naselјa Prijevor uz reku Zapadnu Moravu
- Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2018. godini
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
- Predlog Rešenja o razmeni nepokretnosti sa preduzećem „Autoprevoz“ doo Čačak
- Predlog Rešenja o razmeni nepokretnosti sa preduzećima „Unipromet“ doo Čačak i „Vibet“ doo Ćačak
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovolјavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2018. godini (66 rešenja)
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55333-820/2018 od 9. februara 2018. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)

Zaključen je Ugovor o realizaciji aktivnosti iz usvojenog Programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2018. godinu

Zapisnik sa sednice

Pedeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 55. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 7. marta 2018. godine, doneto je, utvrđeno, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2018. godinu
- Predlog Plana detalјne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča i delove naselјa Gornja i Donja Trepča
- Predlog Plana detalјne regulacije "Prelјina-Konjevići"
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski gradski i prigradski prevoz putnika
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za donošenje odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani i predlog Zaklјučka o pripremi nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
-Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2017. godinu
- Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa
- Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o regresiranju troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač grad Čačak
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o regresiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
- Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu decu
- Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2018. godini
- Zaključak u vezi predloga Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Utvrđivanje Predloga Rešenja o pribavlјanju u javnu svojinu rekonstrukcijom objekta Skupštinske sale
- Rešenje o odobravanju posebnog programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2018. godini
- Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisije za poslovni prostor
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Rešenje po žalbi Mićević Borivoja iz Čačka na zaklјučak Registratora stambenih zajednica broj 360-104/2017 od 23. januara 2018. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (6 rešenja)

Zaklјučen je Ugovor o vršenju usluga Gradske stambene agencije Čačak za 2018. godinu

Zapisnik sa sednice

Pedeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 54. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 21. februara 2018. godine, doneo je, razmotreno, usvojeno i utvrđeno:

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o ostvarivanju prava i pružanju usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom Gradskog građevinskog zemljišta, Momčilu Gaboroviću iz Čačka
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine
- Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti osnivačima Bokserskog kluba da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje po prigovoru Selaković Milije iz Čačka na obaveštenje Gradske uprave za urbanizam grada čačka broj 952-103/17-IV-2-01 od 26. decembra 2017. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Pedeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 53. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 7. februara 2018. godine, razmotreno je i doneto:

- Amandmani na Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2018. godinu
- Amandman na Predlog Programa korišćenјa sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2018. godini
- Amandmani na Predlog Odluke o pijacama
- Amandmani na Predlog Odluke o održavanju javnih zelenih površina
- Resenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Zapisnik sa sednice

Pedeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 52. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 7. februara 2018. godine, dato je, utvrdjeno, razmotreno i doneto:

- Mišljenje o predlogu da se dnevni red sednice skupštine dopuni tačkom:„ Predlog za donošenje zaključka o pristupanju promeni Statuta grada Čačka“
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Rešenja o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Javnoj ustanovi „Turistička organizacija Čačka“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ mrčajevci za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2018. godinu
- izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za period 1.01.2017. - 31.12.2017. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2018. godinu
- izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za period 1.01.2017. - 31.12.2017. godine
- Odluka o utvrđivanju cene časa usluge za korisnike usluge „Pomoć u kući“ za 2018. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja korisnika u Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica za 2018. godinu
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga za 2018. godinu
- Izveštaj o radu Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava grada Čačka za 2017. godinu
- Izveštaj Službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji sa nalazima i merama u periodu od 1.07.2017. - 31.12.2017. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( 9 rešenja)

Raspisan je Javni poziv za dostavljanje predloga posebnih programa u oblasti sporta u 2018. godini (biće objavljen na sajtu grada Čačka).

Zapisnik sa sednice

Pedeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 51. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 1. februara 2018. godine, utvrdjeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopšinskog istorijskog arhiva za grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2018. godinu
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2018. godini
- Predlog Odluke o pijacama
- Predlog Odluke o održavanju javnih zelenih površina
- Predlog Rešenja o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećem „Autoprevoz“ doo Čačak
- Predlog Rešenja o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećima „Unipromet“ doo i „Vibet“ doo
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće održavanje zgrada na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog upravnika na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva koje osniva Milenko Kostić iz Čačka sadrži naziv grada Čačka
- Predlog Odluke o obrazovanju saveta za populacionu politiku grada Čačka
- Odluka o odobravanju prikuljučenja dela Mesne zajednice Trnava na sistem za vodosnabdevanje „Rzav“
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa JKP „Vodovod“ Čačak za period 01.01 - 31.12.2017. godine
- Izveštajao realizaciji Godišnjeg programa JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 01.01 - 31.12.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period 01.01 - 31.12.2017. godine
- Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog veća grada Čačka
- Rešenje po žalbi JKP „Moravac“ Mrčajevci na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-18/17-IV-6-05 od 20. oktobra 2017. godine
- Rešenje po žalbi Maksimović Ivana iz Beograda na rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj 360-71/17-IV-2-01 od 5. decembra 2017. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Predlog Rešenja o razmeni nepokretnosti sa preduzećem „Mizzoni papir“ doo Čačak
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosioca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada čačka u 2017. godini
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu čačku u 2018. godini (2 rešenja)

Zaključeni su:
- AneksIKolektivnog ugovora JP „Rzav“ Arilje
- AneksIIIKolektivnog ugovora JKP „Čačak“ Čačak
- AneksIKolektivnog ugovora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- AneksIIIKolektivnog ugovora JKP „Vodovod“ Čačak
- AneksIKolektivnog ugovora JKP „Parking servis“ Čačak
- AneksIKolektivnog ugovora JKP „Moravac“ Mrčajevci
- AneksIIKolektivnog ugovora JKP „Komunalac“ Čačak
- Ugovor o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2018. godinu

Zapisnik sa sednice

Pedeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 50. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 17. januara 2018. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj Komisije za nadzor o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava "Uspon" d.o.o. Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada d.o.o. "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja i plan rada „Gradske stambene agencije" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2018. godinu
- Predlog Rešenja o pribavlјanju u javnu svojinu izgradnjom Ulice broj 10 u Čačku
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2018. godini
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2017/2018. godinu
- Rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnjama u razvoju u 2018. godini
- Zahtev JKP "Čačak" Čačak za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55333-3-3360/2017 od 7. novembra 2017. godine
- Rešenje po žalbi Radičević Branka iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-3-3848/2017 od 9. novembra 2017. godine
- Rešenje po žalbi Rajčević Milana iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 555102-3-2020/2017 od 16. novembra 2017. godine
- Rešenje po žalbi Tomić Dejana iz Čačka na rešenje Gradske uprave za društvene delatnosti broj 114-156/2017-IV-3 od 22. novembra 2017. godine
- Rešenje po prigovoru Stojković Sanje iz Čačka na rešenje Gradonačelnika grada Čačka broj 67-237/17-iiod 12. decembra 2017. godine
- Rešenje po prigovoru Tulović Zorana iz Čačka na rešenje Gradonačelnika grada Čačka broj 67-237/17-iiod 12. decembra 2017. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2018. godinu
- Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta

Zapisnik sa sednice

Četrdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 49. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 27. decembra 2017. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj Komisije za nadzor o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane korisnika sredstava"Chips way"d.o.o. Čačak
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosioca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovolјavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu čačku u 2017. godini (2 rešenja)
- Odluka o izmeni Odluke o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2017. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)


Zaključeni su:

- Aneks II ugovora o realizaciji aktivnosti iz usvojenog Programa održavanјa, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2017. godinu
- Aneks II Kolektivnog ugovora JKP "Čačak" Čačak

Zapisnik sa sednice

Četrdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 48. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 20. decembra 2017. godine, dato je, razmotreno, utvrđenoi doneto:

- Mišljenje o predlogu da se dnevni red Skupštine dopuni tačkom: „Predlog Odluke o formiranju Komisije za izradu strategije ozelenjavanja grada Čačka“
- Amandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2018. godinu
- Amandmani na Predlog Odluke o naknadi za rad u nadzornom odboru javnog preduzeća
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 9531/2 od 28. novembra 2017. godine
- Predlog Rešenja o pristupanju razmeni nepokretnosti u KO Parmenac
- Predlog rešenja o prenosu prava korišćenja na stanovima Gradskoj stambenoj agenciji Čačak
- Predlog Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja pokretnom stvari JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Odluka za dodelu podsticajnih sredstava za 2017. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2017.- 2019. godina na teritoriji grada Čačka
- Rešenja za dodelu novčane pomoći za saniranje šteta nastalih kao posledica elementarnih nepogoda na teritoriji grada Čačka (2 rešenja)
- Izveštaj o radu Žalbene komisije za 2017. godinu
- Rešenje po žalbi Radmilac Zorice iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-984/17-IV-6-05 od 15. novembra 2017. godine i 23. novembra 2017. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (8 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Četrdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 47. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 13. decembra 2017. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Kadrovskog plana Gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2018. godinu
- Predlog Plana detaljne regulacije "Atenica"
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne" u Čačku i stavljanje van snage ranije utvrđenog predloga
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cenu odlaganja otpada na deponiju "Duboko" Užice
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Duboko" Užice broj 112/3 od 7. decembra 2017. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP "Vodovod" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "moravac" mrčajevci za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Čačak" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Komunalac" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Komunalac" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2018. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak za 2018. godinu
- Predlog Programa o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada čačka za 2017. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog Odluke o naknadi za rad u nadzornom odboru javnog preduzeća
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje
- Predlog Odluke o uslovima priključenja na sistem za vodosnabdevanje "Rzav"
- Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo" Čačak
- Predlog Rešenja o pristupanju razmeni nepokretnosti sa preduzećem "Mizzoni papir" doo Čačak
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu nadgradnjom drugog sprata na objektu br.1 OŠ "Sveti Sava
- Rešenja o otuđenju iz javne svojine k.p. br. 5128/1 KO Čačak preduzeću "Atenic-commerce" doo Čačak, nakon sprovedenog javnog nadmetanja
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine k.p. br. 3987/4 KO Mrčajevci, neposrednom pogodbom
- Rešenje o ustanovljavanju prava službenosti u korist operatora Distributivnog sistema "EPS Distribucija" doo Čačak radi izgradnje transformatorske stanice TS 35/10 kv/kv "Hipodrom" u Preljini grad Čačak
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (8 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Četrdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 46. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 5. decembra 2017. godine, doneto je:

- Оdluka o raspisivanju Јavnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava za 2017. godinu u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2017. – 2019. godina na teritoriji grada Čačka
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovolјavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Čačku
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (6 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Četrdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 45. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 30. novembra 2017. godine, dato je, utvrđeno i, doneto:

- Mišljenje o predlogu da se dnevni red sednice Skupštine dopuni tačkom: "Predlog odluke o uklanjanju prepreka na nekategorisanom putu kp.br.241 KO Parmenac"
- Predlog Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2017.- 2019. godina
- Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu
- Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za postavljenje načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka

Oglašen je Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka (biće objavljen na internet prezentaciji grada Čačka. Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije grada Čačka na kojoj je javni konkurs objavljen, objavljuje se u dnevnim novinama "Alo").

Zapisnik sa sednice

Četrdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 44. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 24. novembra 2017. godine, utvrđeno je, doneto i usvojeno:

- Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod" Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac" Mrčajevci
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis" Čačak
- Predlog Odluke o davanјu saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Rzav" Arilje za 2017. godinu
- Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi Bolnice i kasarne" u Čačku
- Program uređenјa fasada stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada koje se nalaze u ekstra zoni grada Čačka za 2017. godinu
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2017. godini
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u kabinetu Gradonačelnika, gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)

Zaključen je Kolektivni ugovor Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav" Arilje

Zapisnik sa sednice

Četrdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 43. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 20. novembra 2017. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Vodovod" Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP „Gradac" Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac" Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Moravac" Mrčajevci za period 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Parking servis" Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
- Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
- Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Pregovaračkog tima za učešće u pregovaranju za zaključivanju kolektivnih ugovora za javna preduzeća i javne službe
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (13 rešenja)
- Predlog Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje po žalbi Bugarčić Vesne iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55315-3-1760/2017 od 21. septembra 2017. godine

Zapisnik sa sednice

Četrdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 42. sednici Gradskog veća grada Čačka (zatvorenoj za javnost) održanoj 31. oktobra 2017. godine, donet je:

- Plan odbrane grada Čačka

Četrdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 41. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. oktobra 2017. godine, razmotreno je i usvojeno:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji programa letovanja dece u Dečjem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju u 2017. godini
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine

Zapisnik sa sednice

Četrdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 40. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. oktobra 2017. godine, razmotreno je i dato:

- Amandmani na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu
- Amandmani na Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za planirani Aerodrom - Preljina
- Mišljenje o predlogu da se dnevni red sednice Skupštine dopuni tačkom: „Predlog Odluke o izmeni odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine"
- Mišljenje o predlogu da se dnevni red sednice Skupštine dopuni tačkom: „Predlog porodične deklaracije"

Zapisnik sa sednice

Trideset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 39. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 16. oktobra 2017. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2016/2017. godinu i finansijski izveštaj za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2017/2018. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2016/2017. godinu i finansijski izveštaj za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2017/2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Predlog Odluke o izgradnji i održavanju spomenika i skulpturalnih dela i donošenje zaključka o stavljanju van snage ranije utvrđenog predloga Odluke
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine gradskog građevinskog zemljišta, bliže opisanog kao k.p.br. 5128/1 KO Čačak, javnim nadmetanjem
- Rešenje o davanju saglasnosti na Program zimskog održavanja za sezonu 2017/2018
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)
- Rešenje po žalbi Rendulić Mikana iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-3-11953/2017 od 7. avgusta 2017. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55330-3-2094/2017 od 28. avgusta 2017. godine
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog izmena Kadrovskog plana Gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o nagradama i priznanjima grada Čačka
- Predlog Odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o poništavanju rešenja Gradskog veća grada Čačka broj 06-164/2015-IIIod 2. oktobra 2015. godine

Raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Ćačka u 2017. godini (biće objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 20. oktobra 2017. godine)

Zapisnik sa sednice

Trideset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 38. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. septembra 2017. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izradi Plana detalјne regulacije na potesu Kamenolom "Sušica- Zdravlјak"
- Predlog Odluke o izradi Plana detalјne regulacije za planirani Aerodrom-Prelјina
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Atenica-Kulinovci" u Čačku
- Predlog Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o davanju saglasnosti JP "Srbijagas" Novi Sad za postavlјanje priklјučnog gasovoda, sekcijskog šahta i mernoregulacione stanice "Prosveta" na k.p. br. 288/1 KO Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, dela k.p. br. 5464/4 KO Čačak, d.o.o. "Milos trans" Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, dela k.p. br. 182/1 KO Ježevica, Velјku Stoiberu iz Čačka
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2017/2018. godinu
- Rešenja o dodeli sredstava organizacijama u oblasti sporta od posebnog značaja za grad Čačak (2 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)

Raspisisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2017. godini (biće objavljen u broju lista "Čačanski glas" od 29. septembra 2017. godine)

Zapisnik sa sednice

Trideset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 37. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. septembra 2017. godine, utvrđeno je, razmotreno i usvojeno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac" Čačak za 2017. godinu i donošenje Zaključka o stavljanju van snage ranije utvrđenog predloga Odluke
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Duboko" Užice za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac" Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod" Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac" Mrčajevci za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čačak" Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo" Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis" Čačak za 2017. godinu
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu lifta rekonstrukcijom objekta ustanove „Zračak" Čačak
- Izveštaj o pričinjenim štetama na poljoprivrednim kulturama od grada na teritoriji grada Čačka


Zaključeni su:

- AneksIIKolektivnog ugovora JKP „Vodovod" Čačak
- AneksIKolektivnog ugovora JKP „Čačak" Čačak
- AneksIKolektivnog ugovora JKP „Komunalac" Čačak
- Kolektivni ugovor JKP „Moravac" Mrčajevci
- Kolektivni ugovor JKP „Gradsko zelenilo" Čačak
- Kolektivni ugovor JKP „Parking servis" Čačak

Zapisnik sa sednice

Trideset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 36. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. avgusta 2017. godine, doneto je i utvrđeno:

- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika i donošenje zaključka o stavljanju van snage ranije utvrđenog predloga Odluke
- Predlog Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju aktivnosti sportskih organizacija od posebnog značaja za Grad
- Predlog Rešenja o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2017/2018. godini
- Rešenje po žalbi doo „Zoranović“ Čačak na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 433/33/2017 od 12. aprila 2017. godine
- Rešenje po žalbi doo "Imex" Čačak na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 433-R-10/1058-16-IVod 11. aprila 2017. godine
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu Gradonačelnika, Gradskim upravama, Stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu

Zapisnik sa sednice

Trideset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 35. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. avgusta 2017. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Rešenje o pristupanju otuđenju, neposrednom pogodbom, dela k.p. br. 5464/4 KO Čačak, privrednom društvu "Milos trans" d.o.o. Čačak
- Zaključak u vezi ppredloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosioca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovolјavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2017. godini
- Izveštaja Službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji sa nalazima i merama u periodu od 1.01.2017-30.06.2017. godine
- Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Stanković Tomislava iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 434/49/2017 od 24. aprila 2017. godine
- Rešenje po žalbi Jovičić Nenada i Milošević Marka iz Čačka na rešenje Gradske uprave za urbanizam grada čačka broj 359-208/17-IV-2-01 od 17. maja 2017. godine
- Rešenje po žalbi Ječmenić Milke iz Čačka na rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj 351-586/17-IV-2-01 od 14. juna 2017. godine
- Rešenje po žalbi Stevlić Dušice iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 07-6314/1 od 5. juna 2017. godine
- Rešenje po žalbi Mitrović Ratka iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 3-55403-4-718/2016 od 5. juna 2017. godine

Zapisnik sa sednice

Trideset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 34. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. jula 2017. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Izveštaj o sprovedenim aktivnostima JP „Gradac“ Čačak po ugovoru o vršenju usluga JP „Gradac“ Čačak za 2017. godinu za prvi i drugi kvartal 2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica
- Predlog Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski međumesni prevoz putnika i donošenje Zaključka o stavljanju van snage ranije utvrđenog Predloga odluke
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom dela nekategorisanog puta za potrebe industrijske zone u Preljini
- Rešenja o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom dela kp. br. 182/1 KO Ježevica iz javne svojine grada Čačka, radi ozakonjenja
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, radi ispravke granica susednih parcela, Anđelki Antić iz Čačka
- Rešenje o utvrđivanju linija javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2016. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2017. godini
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosioca programa o realizovanju Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenje o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2017. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Zapisnik sa sednice

Trideset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 33. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. jula 2017. godine, utvrđeno je, dato i razmotreno:

- Predlog Rešenja o prenosu neposrednom pogodbom, bez naknade, prava javne svojine na k.p. br. 2138/4 KO Preljina, sa nosioca javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije, radi izgradnje trafostanice na lokaciji „Hipodrom“ u Preljini
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Mišlјenje na Predlog Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
- Amandmani na Predlog Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka (358 amandmana)

Zapisnik sa sednice

Trideset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 32. sednici gradskog veća grada čačka, održanoj 26. juna 2017. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o radu d.o.o. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom dela sekundarne saobraćajnice
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine gradskog građevinskog zemljišta bliže opisanog kao k.p. br. 5128/1 KO Čačak
- Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2017. godinu
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999. godine u 2017. godini
- Pravilnik o izmeni Pravilnika o ostvarivanju prava i pružanju usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Pravilnik o izmeni Pravilnika o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnjama u razvoju
- Rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnjama u razvoju u 2017. godini
- Odluka o utvrđivanju zakupnine za zakupce stana u ulici Knićaninova broj 18
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)
- Rešenje po žalbi Gavrilović Nenada iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-821/16-IV-6-05 od 8. decembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Grujović Milana iz Parmenca na Zaključak o dozvoli izvršenja inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 501-214/10-IV-6-03 od 2. februara 2017. godine
- Rešenje po žalbi Spasojević Zorana iz Čačka na zaključak Centra za socijalni rad grada čačka broj 3-55381-3-879/2017 od 3. maja 2017. godine
- Rešenje po prigovoru Srpske pravoslavne crkve-Eparhije Žičke, Kraljevo, na zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj ROP CAC-13177-LOCH-2/2017od 1. juna 2017. godine

Raspisan je Јavni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2017. godini (biće objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 30. juna 2017. godine i na sajtu grada Čačka).

Zapisnik sa sednice

Trideset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 31. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. juna 2017. godine, utvrđeno je, usvojeno, razmotreno, dato i doneto:

- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu, rekonstrukcijom, objekat sa fiskulturnom salom OŠ „Ratko Mitrović“ u Čačku
- Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Čačka za 2017. godinu
- Objedinjeni Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu Gradonačelnika, Gradskim upravama, Stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ekstra zoni grada Čačka
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka, neposrednom pogodbom, nepokretnosti KO Mrčajevci, za proširenje groblja
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka, neposrednom pogodbom, nepokretnosti-zemljište bliže opisano kao kp.br. 133/2 KO Atenica
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Doma kulture Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o poslovanju ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2016. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2016. godinu
- Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za prvi kvartal 2017. godine
- Mišljenje na Predlog Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2017. godini (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 9. juna 2017. godine i na sajtu grada Čačka)

Zapisnik sa sednice

Trideseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 30. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. maja 2017. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj Komisije za nadzor o realizaciji projekta i trošenju podsticajnih sredstava od strane Kompanije „Stax technologies“ DOO Čačak
- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/10 od 23. maja 2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za prvi kvartal 2017. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 3523/2 od 23. maja 2017. godine
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2016. godinu
- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za prvi kvartal 2017. godine
- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za prvi kvartal 2017. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Dvadeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 29. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. maja 2017. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaja o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 78/2-2
- Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za prvi kvartal 2017. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za prvi kvartal 2017. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Čačak broj 4/7 od 7. aprila 2017. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci broj 8 od 27. aprila 2017. godine
- Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za prvi kvartal 2017. godine
- Izveštaj o radu Doma zdravlja „Čačak“ Čačak za:
a) za period 01.07.2014-31.12.2014. godine
b) za period 01.01.2015.-31.12.2015. godine
v) za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Čačak
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2016. godinu
- Izveštaj o ostvarenju Plana i programa rada i finansijskog poslovanja Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za mesnu zajednicu prislonica, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Prislonica
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije kp.br 2138/4 KO Preljina, za izgradnju trafostanice na lokaciji „Hipodrom“ u Preljini
- Predlog Rešenja o razmeni gradskog građevinskog zemljišta između grada Čačka i UTP „Morava“ Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti njegošu Kušiću iz Čačka za ozakonjenje nelegalnog objekta na k.p. br. 1502/1 KO Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta, kp. br. 206/14 KO Čačak, d.o.o. „Zorpeks kargo“ Čačak
- Rešenje o pristupanju otuđenju dela kp. br. 6146/12 KO Čačak, Babić Ratku iz Čačka, radi ozakonjenja objekta
- Rešenje o pristupanju otuđenju dela kp. br. 315 KO Čačak, Antić Anđelki iz Čačka, radi ozakonjenja objekta
- Rešenje o pristupanju otuđenju dela kp. br. 2390/13 KO Čačak, Gaborović Momčilu iz Čačka, radi ozakonjenja objekta
- Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranu cenu prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenja o odobravanju godišnjih programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2017. godini
- Rešenja o dodeli sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
- Rešenje o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (11 rešenja)

Zaključen je Aneks Ugovora o realizaciji aktivnosti iz usvojenog programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2017. godinu.
Zaključen je Aneks Kolektivnog ugovora JKP „Vodovod“ Čačak.

Zapisnik sa sednice

Dvadeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 28. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. aprila 2017. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o putevima (44 amandmana)
- Amandmani na Predlog Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika (16 amandmana)
- Amandmani na Predlog Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ekstra zoni grada Čačka (7 amandmana)
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Rzav“ Arilje za period 2017-2021. godina
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Rzav“ Arilje za period 2017-2027. godina
- Izveštaj o poslovanju JKP „Duboko“ Užice za 2016. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2016. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 998/17 od 20. aprila 2017. godine
- Godišnji izveštaj o radu „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom stambene zgrade za smeštaj Roma
- Predlog Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja JKP „Komunalac“ Čačak priključnih vozila - specijalizovanih prikolica
- Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2017. godinu
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2016. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2017. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje o odobravanju službenog puta članu Gradskog veća

Zapisnik sa sednice

Dvadeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 27. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. aprila 2017. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Gradac“ Čačak za period 2017-2021
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Gradac“ Čačak za period 2017-2027
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemlјište i puteve „Gradac“ Čačak
- Izveštaj o sprovedenim aktivnostima JP „Gradac“ Čačak u mesecu januaru 2017. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Predlog Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ekstra zoni grada čačka
- Predlog Odluke o putevima
- Predlog Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
- Predlog Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski međumesni prevoz putnika
- Predlog Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski gradski i prigradski prevoz putnika
- Odluka o neprihvatanju ponude o prodaji katastarske parcele broj 5131/1 KO Čačak i katastarskih parcela broj 3/8 i 3/10 obe KO Atenica
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, građevinskog zemlјišta bliže opisanog kao kp.br.206/14 KO Čačak, radi ozakonjenja po tržišnoj vrednosti
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenje o odobravanju godišnjih programa i dodeli sredstava za zadovolјavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2017. godini
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka za 2016. godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje po žalbi Neškov Radinke iz Beograda na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-95/16-IV-6-05 od 19. decembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Đurić Andrije iz Topole na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-189/16-IV-6-05 od 19. decembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Dubajić Milanke iz Kraljeva na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-103/16-IV-6-05 od 19. decembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Rajčević Milana iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-3898/1 od 26. decembra 2016. godine i zaključak Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-3898/2 od 5. januara 2017. godine
- Rešenje po prigovoruRizzardo Đorđaiz Čačka na zaključak Gradske uprave za urbanizam grada ČačkaROP-CAC-1188-Iup-1/2017 od 25. januara 2017. godine
- Rešenje po žalbi Skupštine stanara zgrade u ulici Bogićevićeva br. 4 i Skupštine stanara zgrade u ulici Hajduk Veljkova broj 5 i broj 7 u Čačku na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-1617/14-IV-6-05 od 25. decembra 2014. godine
- Rešenje o obrazovanju Komisije za nadzor

Zapisnik sa sednice

Dvadeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 26. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. marta 2017. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje br. 381/2017 od 23. februara 2017. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Duboko“ Užice za period 2017-2021. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Duboko“ Užice za period 2017-2027. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Čačak“ Čačak za period 2017-2027. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod“ Čačak za period 2017-2021. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod“ Čačak za period 2017-2027. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 2017-2021. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Moravac“ Mrčajevci za period 2017-2027. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Komunalac“ Čačak za period 2017 -2021. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Komunalac“ Čačak za period 2017 -2027. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gradsko zelenilo“ čačak za period od 2017. -2021. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za period od 2017-2027. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Parking servis“ Čačak za period 2017-2021. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Parking servis“ Čačak za period 2017-2026. godine
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog Odluke o prihvatanju Inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica i Predloga Zaključka o pripremi nacrta Predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prislonica
- Odluka o neprihvatanju ponude o prodaji katastarske parcele broj 2224 i 2227 obe KO Miokovci
- Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu dela kp. br. 210 KO Čačak, deobom, za Beogradsku ulicu
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2016. godini
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa održavanja i opremanja sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2016. godini
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenja o odobravanju godišnjih programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2017. godini
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje štete nastale prirodnom ili drugom nezgodom
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (7 rešenja)
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2016. godinu

Zapisnik sa sednice

Dvadeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 25. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. marta 2017. godine, doneto je:

- Odluka o utvrđivanju razvojnog prioriteta grada Čačka u oblasti razvoja poljoprivrede i sela (podržavanje investicionog projekta"Chips Way" doo Čačak)
- Pravilnik o uslovima obezbeđenja i pružanja usluge lični pratilac deteta
- Pravilnik o novčanoj pomoći za novorođenu decu u 2017. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Dvadeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 24. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. februara 2017. godine, utvrđeno je:

- Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2017. godinu

Zapisnik sa sednice

Dvadeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 23. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. februara 2017. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina (1 amandman)
- Amandmani na Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2017. godinu (26 amandmana)
- Amandmani na Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2017. godini (31 amandman)
- Amandmani na Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka za 2017. godinu (32 amandmana)
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Rešenje o otuđenju neposrednom pogodbom kp.br. 3587/2 i kp. br. 3586/2 obe KO Čačak iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o otuđenju neposrednom pogodbom kp.br. 738/1 KO Pakovraće iz javne svojine grada Čačka
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Dvadeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 22. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. februara 2017. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:

- Predlog izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2017. godinu
- Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2017. godini
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga JKP "Parking servis" Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Čačak broj 75/4 od 30. januara 2017. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci broj 2 od 27. januara 2017. godine
- Predlog Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja JKP "Komunalac" Čačak, pokretne stvari, teretnog vozila
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu rekonstrukcijom i dogradnjom dela zgrade Dečijeg vrtića na kp.br. 884 KO Čačak
- Predlog Rešenja o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka, nepokretnosti KO Mrčajevci, putem neposredne pogodbe, za proširenje groblja
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti - kp br. 2138/1 KO Preljina od KK "Milenko Nikšić"
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenja o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća (2 rešenja)

Sa JP Gradac" Čačak zaključeni su Ugovor o vršenju usluga za 2017. godinu i Ugovor o realizaciji aktivnosti iz usvojenog programa održavanja, zaštite i razvoja opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2017. godinu.

Zapisnik sa sednice

Dvadeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 21. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. februara 2017. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2017. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2017. godini
- Izveštaj o radu Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj Službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji sa nalazima i merama u periodu od 01.07.2016.-31.12.2016. godine
- Rešenje o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom kp.br. 738/1 KO Pakovraće iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom k.p. br. 3587/2 i k.p. br. 3586/2 obe KO Čačak iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnjama u razvoju u 2017. godini
- Rešenje po zahtevu JKP „Čačak“ Čačak za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje uzimanjem kredita
- Rešenje po žalbi Đurović Petra iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 433/957-2Z/2016od 18. oktobra 2016. godine
- Rešenje po žalbi DOO„Dan plus internacional“Novi Sad na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 434/148/2016 od 20. oktobra 2016. godine
- Rešenje po žalbi DOO „Državna lutrija Srbije“ Beograd na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 434/109/2016 od 17. oktobra 2016. godine
- Rešenje po žalbi DOO„Norebo“Novi Sad na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 434/173/2016 od 18. oktobra 2016. godine
- Rešenje po žalbi DOO„KING BETING“Novi Beograd na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 434/492/2016 od 24. oktobra 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Samardžić Ljiljane iz Čačka na rešenje Gradonačelnika grada Čačka br.401-844/2016-IIod 13. decembra 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Radosavljević Mirjane iz Čačka na rešenje Gradonačelnika grada Čačka br.401-844/2016-IIod 13. decembra 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Malenović Jelene iz Čačka na rešenje Gradonačelnika grada Čačka br.401-844/2016-IIod 13. decembra 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Jovanović Dušice iz Čačka na rešenje Gradonačelnika grada Čačka br.401-844/2016-II od 13. decembra 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Stišović Kosane iz Čačka na rešenje Gradonačelnika grada Čačka br.401-844/2016-IIod 13. decembra 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Čubrilović Jane iz Čačka na rešenje Gradonačelnika grada Čačka br.401-844/2016-IIod 13. decembra 2016. godine
- Rešenje po prigovoru DOO „Agro-Kablar“ Čačak na zaključak Gradske uprave za urbanizam grada ČačkaROP-CAC-34826-ISAW-1/2016od 29. decembra 2016. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve(3 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Dvadeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 20. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. januara 2017. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2017. godinu
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2015/2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2016/2017. godinu
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga za 2017. godinu
- Odluka o određivanju cene časa usluge za korisnike usluge pomoć u kući za 2017. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u prihvatilište za 2017. godinu
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenja o odobravanju godišnjih programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Čačku u 2017. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Zapisnik sa sednice

Devetnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 19. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. januara 2017. godine, razmotreni su:

- Amandmani na Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2017. godinu
- Zaklјučen je Ugovor o vršenju usluga JP "Gradac" Čačak za januar 2017. godine.

Zapisnik sa sednice

Osamnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 18. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. januara 2017. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Akcionog plana zapošlјavanja grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Duboko“ Užice za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilјe za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilјe za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemlјište puteve „Gradac“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program održavanja, zaštite i razvoja opštinskim puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja republičkih budžetskih sredstava za 2017. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemlјišta za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o uspostavlјanju saradnje grada Čačka sa gradovima i opštinama u slivu Zapadne Morave
- Predlog Rešenja o pribavlјanju u javnu svojinu nepokretnosti - k.p. br. 2138 KO Prelјina od KK „Milenko Nikšić“
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2017. godini
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2017. godini
- Rešenje po žalbi Radulović Lјubiše iz Prelјine na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-169/15-IV-6-05 od 19. oktobra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Stojanović Mladena iz Čačka na zaklјučak Centra za socijalni rad grada Čačka broj 55103-3-2015/2016 od 20. oktobra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Nikić Georgine iz Čačka na zaklјučak Centra za socijalni rad grada Čačka broj 5 55370-3-2287/2016-1 od 14. novembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Petronijević Nadežde iz Čačka na zaklјučak Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 43/18980/2016 od 29. avgusta 2016. godine
- Rešenje po žalbi Radišić Momira iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada čačka broj 355-547/15-IV-6-05 od 18. juna 2015. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2017. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ za 2017. godinu
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti Domu zdravlјa „Čačak“ iz Čačka za davanje u zakup poslovnog prostora
- Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovolјavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Čačku
- - Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2016/2017. godinu
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje štete nastale prirodnom ili drugom nezgodom
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2017. godini (biće objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 20. januara 2017. godine)

Zapisnik sa sednice

Sedamnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 17. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 30.decembra 2016. godine, doneto je:

- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Šesnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 16. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22.decembra 2016. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Kadrovskog plana Gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom zgrade Dečjeg vrtića, na kp. br. 6901/1 KO Čačak
- Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja objekata i katastarskih parcela na kojima su objekti sagrađeni Domu zdravlja Čačak
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačka dela kp. br. 2736 ko Ljubić i pribavljanju u javnu svojinu dela kp. br. 1066 KO Ljubić, putem razmene
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačka dela kp. br. 2819/2 KO Ljubić i pribavljanju u javnu svojinu dela kp. br. 2570/3 KO Ljubić, putem razmene
- Tekst Ugovora o dodeli podsticajnih sredstava u okviru realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2016. godinu
- Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije
- Rešenje po prigovoru DOO "Hizna" mršinci na Obaveštenјe Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj broj Sl/2016-IV-5 od 18. novembra 2016. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (7 rešenja)

Zaključen je Ugovor o vršenju usluga realizacije Programa JP „Gradac“ Čačak za 2016. godinu za decembar mesec

Zapisnik sa sednice

Petnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 15. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 16. decembra 2016. godine utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu
- Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog odluke o izmeni i dopunama Statuta grada Čačka
- Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
- Predlog odluke o izmenama Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju
- Predlog odluke o utvrdjivanju ekonomski najniže cene auto – taksi prevoza na teritoriji grada Čačka
- Odluka o stavljanju van snage Odluke Izvršnog odbora SO Čačak br. 361-139/2013-02 od 26.12.2003. godine
- Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapredjenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2016. godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( 4 rešenja)
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Zaključak o vraćanju na doradu Nacrta kadrovskog plana za 2017. godinu
- Zaključak o prihvatanju predloga Komisije za poslovni prostor u vezi cene zakupa poslovnog prostora za 2017. godinu

Zapisnik sa sednice

Četrnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 14. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7.decembra 2016. godine, razmotreni su:

- Amandmani na Predlog Odluke o besplatnom i prevozu sa popustom u gradskom i prigradskom saobraćaju (15 amandmana).

Zapisnik sa sednice

Trinaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 13. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2.decembra 2016. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Predlog Odluke o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Čačku
- Predlog Odluke o besplatnom i prevozu sa popustom u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča
- Predlog Odluke o uslovima, načinu i postupku davanja u zakup stana u ulici Knićaninova br. 18 na kp. br. 3212/1 KO Čačak
- Predlog Odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2016. godini
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o zaštiti spomenika prirode „Fikus-Čačak“
- Odluka o dodeli podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2016. godinu na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti Ostojić Radošu iz Čačka za upis prava svojine na objektima i saglasnosti za ozakonjenje nelegalnih objekata
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta gradske uprave za urbanizam
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Prirodnog lečilišta „Atomska banja“ doo Gornja Trepča na akt Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 436-1052/2016-IV-4 od 16. septembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Topalović Mladena iz Čačka na akt Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 436-1073/2016-IV-4 od 28. septembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Petrović Vesne iz Preljine na odluku Gradskog pravobranioca Jp. br. 41/16 od 26. oktobra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Ćuković Borivoja iz čačka na odluku načelnika Gradske uprave za finansije grada Čačka broj 111-36/2016-IV-1 od 1. novembra 2016. godine
- Rešenje po žalbi Ćuković Borivoja iz Čačka na odluku načelnika Gradske uprave za finansije grada Čačka broj 111-37/2016-IV-1 od 1. novembra 2016. godine

Zapisnik sa sednice

Dvanaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 12. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. novembra 2016. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Čačka za 2015. godinu
- Predlog Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka, neposrednom pogodbom, nepokretnosti - zemljište bliže opisano kao kp. br. 110/1, 109/1, 109/4, 130/1, 133/2, 135/1, 136/1, 142/2 sve KO Atenica
- Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade, kp.br. 2279/1 i kp.br. 2279/3, obe KO Preljina
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, dela kp.br. 6155/18 KO Čačak, Đorđu Cvetiću iz Čačka
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, kp.br. 3588/2 i kp.br. 3588/3 obe KO Čačak, Stanku Miniću iz Čačka
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka, neposrednom pogodbom, dela kp.br. 6578/2 KO Čačak, Veri Plazinić iz Čačka
- Rešenje o ustanovljavanju prava stvarne trajne službenosti prolaza preko kp.br. 2198/1 i 1635 obe KO Čačak
- Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Čačka

Zapisnik sa sednice

Jedanaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 11. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. novembra 2016. godine, doneto je i utvrđeno:

- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod" Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa budžetske pomoći JKP "Vodovod" Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program zimskog održavanja za sezonu 2016/2017
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom kontejnerske kombinovane kotlarnice na kp. br. 1/3 KO Čačak
- Predlog Rešenja o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka dela k.p. br. 2736 KO Ljubić i pribavljanju u javnu svojinu dela k.p. br. 1066 KO Ljubić, putem razmene
- Predlog Rešenja o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka dela k.p. br. 2819/2 KO Ljubić i pribavljanju u javnu svojinu dela k.p. br. 2570/3 KO Ljubić, putem razmene
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP "Gradac" Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2016. godinu
- Predlog izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

Zapisnik sa sednice

Deseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 10. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. oktobra 2016. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine
- Izveštaj o realizaciji programa letovanja dece u Dečjem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju u 2016. godini
- Predlog Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2016. godini
- Odluka o neprihvatanju ponude o prodaji dela katastarske parcele broj 3577/7 KO Čačak
- Rešenje o pristupanju pribavljanju u javnu svojinu dela kp.br. 210 KO Čačak iz privatne svojine, deobom
- Rešenje o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom dela k.p.br. 6155/18 KO Čačak iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove

Zapisnik sa sednice

Deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 9. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. oktobra 2016. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanјe „Čačak“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom
- Predlog Odluke o prenosu investitorskih prava Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja
- Predlog Rešenja o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp. br. 2179/7 KO Čačak i dela kp. br. 766/3 KO Čačak i pribavljanju u javnu svojinu dela kp.br. 772/1 KO Čačak u svojini UTP „Morava“ Čačak, neposrednom pogodbom putem razmene
- Predlog Rešenja o pristupanju otuđenju iz javne svojine grada Čačka kp.br. 5124 KO Čačak i pribavljanјu u javnu svojinu kp.br. 5123/3 ko Čačak u svojini "Chips way" doo Čačak, neposrednom pogodbom putem razmene
- Rešenјe o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom dela kp.br. 6578/2 KO Čačak iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom kp.br. 3588/2 i 3588/3 obe KO Čačak iz javne svojine grada Čačka

Zapisnik sa sednice

Osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 8. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. oktobra 2016. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2015/2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2016/2017. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2015/2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2016/2017. godinu
- Predlog Plana detaljne regulacije za Opštinski put L-325, deonica od mosta na reci Zapadna Morava do priklјučka na L-314
- Nacrt Odluke o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Donja Trepča
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenja o dodeli sredstava za održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2016. godini
- Rešenja o dodeli dodatnih sredstava za sufinansiranje Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini
- Zaklјučak da Komisija za sport inicira i vodi razgovore sa zainteresovanim predstavnicima organizacija u oblasti sporta na temu obrazovanja i funkcionisanja teritorijalnog sportskog saveza
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Jozović Dušana iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-664/16-IV-6-05 od 12. jula 2016. godine
- Rešenje po žalbi Vujović Milivoja iz Beograda na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 43/45301/16 od 6. jula 2016. godine
- rešenje po žalbi Nenadović Milana iz Prijevora na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 3-55330-3-1787/2016 od 9. avgusta 2016. godine
- Rešenje po žalbi Ranđelović Saše iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-683/16-IV-6-05 od 15. jula 2016. godine
- Rešenje po žalbi Gavrilović Nenada iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-821/16-IV-6-05 od 7. septembra 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Purić Slobodana iz Čačka na lokacijske uslove Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj ROP-CAC-20913-LOC-1/2016od 25. avgusta 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Gajić Miloša iz Čačka na lokacijske uslove Gradske uprave za urbanizam grada Čačka brojROP-CAC-21053-LOC-1/2016od 30. avgusta 2016. godine

Zapisnik sa sednice

Sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 7. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. septembra 2016. godinem utvrđeno je i doneto je:

- Predlog Odluke o izmeni Odluke o gradskim upravama
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom poslovnog montažnog objekta – Dom kulture
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2016. godinu na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o ustanovljavanju prava stvarne trajne službenosti na nepokretnosti u KO Atenica
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava za održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2016. godini (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 9. septembra 2016. godine).

Zapisnik sa sednice

Šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 6. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. avgusta 2016. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o izmenama Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o formiranju, organizaciji i opremanju jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča i Predlog Zaključka o pripremi nacrta predloga odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča
- Izveštaj o radu Privrednog društva Naučno tehnološki park Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine
- Rešenje o ustanovljavanju prava stvarne trajne službenosti na nepokretnosti u KO Rakova
- Rešenja o obrazovanju radnih tela:
- Saveta za bezbednost saobraćaja
- Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Komisije za sport
- Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama
- Komisije za poslovni prostor
- Komisije za poslovni prostor koji koriste mesne zajednice
- Pregovaračkog tima za učešće u pregovaranju za zaklјučivanje kolektivnih ugovora za javna preduzeća i javne službe
- Rešenje po žalbi Pavlović Snežane iz Trnave na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 3-55330-3-330/2016 od 08. jula 2016. godine
- Rešenje po žalbi Pavlović LJuba iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 3-55330-3-1659/2016 od 19. jula 2016. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 3-55330-3-1638/2016 od 19. jula 2016. godine
- Zaključak o izuzeću:
- gradonačelnika grada Čačka - predsednika Gradskog veća grada Čačka
- načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka
- Pravilnik o izmeni Pravilnika o subvencionisanju troškova komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili sa detetom sa smetnjama u razvoju
- Rešenje o izmenama Rešenja o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili sa detetom sa smetnjama u razvoju
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 5. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 29. jula 2016. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine
- Izveštaj o pričinjenim štetama na poljoprivrednim kulturama od poplave i bujica na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj Službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji sa nalazima i merama u periodu od 01.01.2016 - 30.06.2016. godine
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravu na naknadu dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
- Rešenje o visini mesečnog iznosa naknade troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2016/2017. godinu
- Odluka o neprihvatanju ponude o prodaji katastarske parcele broj 186 KO Miokovci
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2016. godini
- Rešenje po žalbi "Norebo" doo Novi Sad na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 434/424-1/2015 od 8. aprila 2016. godine
- Rešenje po žalbi "Dan plus internacional" doo Novi Sad na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka broj 434/489-1/2015 od 8. aprila 2016. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Predlog rešenja o pristupanju otuđenju neposrednom pogodbom, bez naknade, kp.br. 2279/1 i kp.br 2279/3 obe KO Preljina, iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije
- Rešenje o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u KO Čačak
- Rešenje o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u KO Miokovci
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991 -1999. godine u 2016. godini

Zapisnik sa sednice

Četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 4. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. jula 2016. godine, doneto je:

- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 3. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. jula 2016. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Zaključak u vezi zaključka Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća i Javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemlјište i puteve "Gradac" Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod" Čačak br. 4/10 od 10. juna 2016. godine
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća

Zapisnik sa sednice

Druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 2. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 1. jula 2016. godine, doneto je, utvrđeno, razmotreno i usvojeno:

- Rešenja o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2016. godini
- Rešenje o dopuni Rešenja o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
- Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja
- Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva „Auto Čačak promet“ doo Čačak, koje osniva „Auto Čačak“ d.o.o. Čačak, sadrži naziv grada Čačka
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2015. godinu
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2016. godini
- Rešenje o otuđenju dela parcele neposrednom pogodbom
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za društvene delatnosti
- Rešenje po žalbi Lilić Vesne iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 355-271/16-IV-6-05 od 18. aprila 2016. godine
- Rešenje po žalbi Pejić Gordane iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 3-55330-3-1231/2016 od 31. maja 2016. godine
- Rešenje po žalbi Krdžić Milanke iz Čačka na rešenje načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka broj 112-185/2016-IV-5 od 21. maja 2016. godine
- Rešenje po prigovoru Toroman Snežane iz Čačka u vezi davanja u zakup stanova izgrađenih na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje
- Rešenje po prigovoru Proković Vesne iz Čačka u vezi davanja u zakup stanova izgrađenih na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje

Zapisnik sa sednice

Prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 1. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. juna 2016. godine, doneto je, utvrđeno, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu sredstava
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2016. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci broj 8 od 18. maja 2016. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanјu saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 2025/4 od 27. aprila 2016. godine
- Predlog Odluke o prihvatanju odluke Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 2656/1 od 3. juna 2016. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak broj 1720/16 od 28. aprila 2016. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 64/4 od 10. maja 2016. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o ostvarenju Plana i Programa rada i finansijskog poslovanјa Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije za delove naseljenog mesta Mršinci i Slatina – Sekundarni centar
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Parmenac – Beljina – zona sanitarne zaštite“
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Lugovi“
. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Loznica“
- Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja poslovnog prostora Centru za socijalni rad grada Čačka
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene Programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cenu odlaganja otpada na deponiju „Duboko“ Užice

Zapisnik sa sednice

Sto šezdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 166. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 1. juna 2016. godine, doneto je:

- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za urbanizam, broj 110-22/2016-IV-2 od 26. maja 2016. godine
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine dela k.p. br. 230/1 KO Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta na stambenim objektima nastalih kao posledica majskih poplava na teritoriji grada Čačka u 2014. godini
- Rešenje po žalbi Marenović Ranka iz Mršinaca na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 347-69/2016-IV-6-02 od 28. marta 2016. godine

Sto šezdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 165. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. maja 2016. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2015. godinu
- Rešenje o poveravanju obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Zaključak o usvajanju izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2015. godini

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2016. godini (objavljen u broju lista "Čačanski glas" od 27. maja 2016. godine)

Zapisnik sa sednice

Sto šezdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


- Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Кomisije za sprovođenje javnog konkursa za poveravanje obavljanja javnog linijskog prevoza putnika

Zapisnik sa sednice

Sto šezdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 163. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. maja 2016. godine, doneto je:

- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi za inspekcijski nadzor
- Odluka o zaklјučivanju Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak
- Odluka o zaklјučivanju Kolektivnog ugovora Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka"
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Sto šezdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 162. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. maja 2016. godine, doneto je i razmotreno:

- Rešenje o otuđenju iz javne svojine grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za urbanizam
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za društvene delatnosti
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za finansije
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava grada Čačka
- Zaklјučak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja za realizaciju programa za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2015. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Informacija o izvršavanju odluke o dodatnoj finansijskoj pomoći porodici sa decom u delu subvencionisanja dela troškova komunalnih usluga porodici sa troje i više dece
- Realizacija Zaključka Gradskog veća broj 06-57/2016-IIIod 22. marta 2016. godine u vezi Kluba za dnevni boravak za odrasla i stara lica

Zapisnik sa sednice

Sto šezdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 161. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. aprila 2016. godine, doneto je:

- Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za poveravanje obavljanja javnog linijskog prevoza putnika
- Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)

Raspisan je Javni konkurs za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka (objavljen u broju lista "Čačanski glas" od 28. aprila 2016. godine)

Zapisnik sa sednice

Sto šezdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 160. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. aprila 2016. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća "Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko" Užice za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2015. godinu
- Izveštaj Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-28/2016-III od 8. februara 2016. godine
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj za 2015. godinu
- Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu "Ovčar" u Ulcinju za 2016. godinu
- Praivlnik o uslovima i načinu letovanja dece u odmaralištu "Ovčar" u Ulcinju
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti MZ Parmenac za izdavanje u zakup nepokretnosti
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti MZ Goričani za izdavanje u zakup nepokretnosti
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za finansije
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačenika i Gradskog veća
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (1 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2015. godini

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 159. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. marta 2016. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2015. godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (6 rešenja)
- Rešenje po žalbi Novaković Laza iz Bresnice na rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka
- Rešenje po žalbi Jovanović Milomira iz Parmenca na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada čačka
- Rešenje po žalbi Vlajnić Saše iz Preljine na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 158. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. marta 2016. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje broj 314/2016
- Izveštaj o poslovanju JKP "Vodovod" Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Doma kulture Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak za 2015. godinu
- Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2015. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2015. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2016. godini
- Rešenje o pristupanju otuđenju iz javne svojine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Rešenje o prestanku rada Komisije za građevinsko zemljište
- Zaključak o preporuci javnim komunalnim preduzećima za oslobađanje ili umanjenje plaćanja računa za komunalne usluge korisnicima sa poplaljenih područja
- Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete na građevinskim objektima nastale nakon elementarne i druge nepogode

Raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2016. godini (objavljen u broju lista "Čačanski glas" od 25. marta 2016. godine).

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 157. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. marta 2016. godine, doneto je:

- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete subjekata privredne delatnosti nastale nakon elementarne i druge nepogode
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete na građevinskim objektima nastale nakon elementarne i druge nepogode
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 156. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. marta 2016. godine, doneto je:

- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete u poljoprivredi nastale nakon elementarne i druge nepogode
- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na građevinskim objektima nastale nakon elementarne i druge nepogode
- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na lokalnim i nekategorisanim putevima nastale nakon elementarne i druge nepogode

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 155. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. februara 2016. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilje za 2016. godinu
- Pravilnik o finansijskoj podršci porodici za novorođenu decu u 2016. godini
- Rešenje o iznosu mesečne naknade dela cene boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
- Rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnjama u razvoju u 2016. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenje o odobravanјu programa i dodeli sredstava za realizovanјe programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini (po 2. konkursu)

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 154. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. februara 2016. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2016. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2016. godinu
- Predlog Odluke o građevinskom zemljištu
- Predlog Odluke o izmeni i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Odluke o postavlјanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera
- Predlog Odluke o pribavlјanju u javnu svojinu nepokretnosti radi formiranja Spomen kompleksa
- Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za pribavlјanje nepokretnosti za formiranje Spomen kompleksa
- Predlog Odluke o pribavlјanju u javnu svojinu putem razmene
- Predlog Odluke o otuđenju iz javne svojine nepokretnosti
- Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti
- Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2016. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Čačka

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 153. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. februara 2016. godine, utvrđeno je i doneto je:

- Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2016. godini
- Predlog Programa razvoja sporta u gradu Čačku za period 2016-2018. godine
- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog Plana detaljne regulacije „Košutnjak 3“
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavlјanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2015. godinu
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2015. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezeve (2 rešenja)
- Zaključak u vezi molbe Toroman Snežane iz Čačka za subvencionisanje zakupnine

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset druga sednica Gradskog veće grada Čačka


Na 152. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. februara 2016. godine, doneto je:

- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini, odobrenih bez javnog konkursa
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada čačka u 2015. godini odobrenih na osnovu odluke o finansiranju aktivnosti sportskih organizacija od posebnog značaja za grad
- Rešenje o odobravanju programa i dodeli sredstava za realizovanje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 12. februara 2016. godine). Pravo na dodelu sredstava nemaju sportske organizacije kojima su sredstva za realizovanje programa od javnog interesa u 2016. godini već dodelјena.

Zapisnik sa sednice

Sto pedeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 151. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. februara 2016. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Predlog Plana detaljne regulacije „Košutnjak 1- Mladost“
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije ,,Centar“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne“ u Čačku
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2016. godini
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2016. godinu
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga za 2016. godinu
- Odluka o određivanju cene časa usluge za korisnike usluge pomoć u kući za 2016. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilište za 2016. godinu
- Rešenje o dodeli u zakup lokacija za postavljanje autobuskih stajališta
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Miroslavu Bojiću iz Čačka
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Izveštaj o radu Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava grada Čačka za 2015. godinu
- Izveštaj Službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji sa nalazima i merama u periodu od 1.7.2014-31.12.2015. godine
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Sto pedeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 150. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. januara 2016. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2016. godini
- Odluka o raskidu ugovora o ustupanju poslovnog prostora na korišćenje, bez naknade, zaključenog između grada Čačka i Moravičkog upravnog okruga
- Odluka o stavljanju van snage Odluke Gradskog veća grada Čačka br. 06-263/2014-II od 9.12.2014. godine i Odluke Gradskog veća grada Čačka br. 06-105/2015-II od 15.06.2015. godine
- Odluka o stavljanju van snage Odluke Izvršnog odbora Skupštine opštine Čačak br. 361-70/2004-04 od 4. avgusta 2004. godine
- Zaključak u vezi predloga Komisije za poslovni prostor u vezi cene zakupa poslovnog prostora za 2016. godinu
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini, odobrenih na osnovu Javnog konkursa
- Odluka o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Rešenje po žalbi Bojić Dušana iz Preljine na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-74/15-IV-6-05 od 4. novembra 2015. godine
- Rešenje po žalbi Pavlović Anđe iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-1049/15-IV-6-05 od 17. novembra 2015. godine
- Rešenje po prigovoru Janković Ninoslava iz Beograda na rešenje gradonačelnika grada Čačka br. 401-678/15-IIod 11. decembr 2015. godine
- Rešenje po prigovoru Todorović Dušana iz Čačka na rešenje gradonačelnika grada Čačka br. 401-678/15-IIod 11. decembra 2015. godine

Zapisnik sa sednice

Sto četredeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 149. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 30. decembra 2015. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti da poslovno ime Društva sa ograničenom odgovornošću "Čal-Čačak" može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje o odobrenju Programa i dodeli sredstava sportskoj organizaciji čija je aktivnost od posebnog značaja za Grad

Raspisani su Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2016. godini i Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2016. godini (objavljeni u broju lista "Čačanski glas" od 8. januara 2016. godine).

Sto četrdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 148. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 30. decembra 2015. godine, doneto je:

- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini pri Hramu vaznesenja gospodnjeg u Čačku
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Petrović Mirku iz Beograda
- Odluka o raspisivanju Javnog oglasa radi prikupljanja ponuda za dodelu u zakup lokacija za postavljanje autobuskih stajališta na teritoriji grada Čačka za 2015. godinu
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2006 od 21. decembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2007 od 21. decembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2008 od 21. decembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2009 od 21. decembra 2011. godine

Sto četrdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 147. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. decembra 2015. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti osnivačima Sportskog saveza Čačka da naziv Saveza može da sadrži naziv grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće buddžetske rezerve

Sto četrdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 146. sednici Gradskog veća grada Čačka (zatvorenoj za javnost) održanoj 28. decembra 2015. godine, utvrđeno je:

- Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju organa grada Čačka, preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili većinski vlasnik grad Čačak za vreme ratnog i vanrednog stanja

Sto četrdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 145. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. decembra 2015. godine razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog Odluke o maksimalnoj spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti radi izvođenja hidrogeoloških, hidrogeotermalnih i balneoloških istraživanja za potrebe formiranja banjskog, wellness i spa kompleksa
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Odluka o potpisivanju Kolektivnog ugovora za JKP „Komunalac“ Čačak
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o finansiranju aktivnosti sportskih organizacija od posebnog značaja za Grad

Sto četrdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 144. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. decembra 2015. godine, doneto je, utvrđeno razmotreno i usvojeno:

- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2016. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Duboko“ Užice
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Duboko“ Užice za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Rzav“ Arilje za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JP „Rzav“ Arilje za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čačak“ čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JKP „Parking servis“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program program korišćenja budžetske pomoći JKP „Parking servis“ Čačak za 2016. godinu
- Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav petković Dis“ za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji milanovac i Lučani za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada čačka za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada D.O.O. Naučno tehnološki park Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2016. godinu
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2014/2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2015/2016. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak za 2016. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)

Sto četrdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 143. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. decembra 2015. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno, dato i doneto:

- Izveštaj Centra za socijalni rad grada Čačka po zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-199/2015-IIIod 23. novembra 2015. godine
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove
- Usaglašen Predlog Odluke o matičnim područjima grada Čačka sa Mišljenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj 20-00-92/2015-10 od 23.11.2015. godine
- Mišlјenje na Predlog Odluke o promeni naziva ulica na teritoriji grada Čačka
- Program o izmenama Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2015. godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenja po prigovorima u vezi davanja u zakup stanova izgrađenih na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje (8 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske pomoći
- Rešenje o dodeli jednokratne bespovratne novčane pomoći za saniranje štete od požara

Raspisan je Javni poziv za dodelu novčane nagrade za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta godini (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 4. decembra 2015. godine)

Zapisnik sa sednice

Sto četrdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 142. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. novembra 2015. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča za delove naselja Gornja Trepča i Donja Trepča
- Predlog Odluke o radnom vremenu Zdravstvene ustanove „Apoteka Čačak“
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenјu samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prijevor
- Program postavljanja autobuskih stajališta na teritoriji grada Čačka za 2015. godinu
- Rešenje o ukidanju Rešenja Gradskog veća grada Čačka o odobrenju programa i dodeli sredstava za realizovanje programa sportskoj organizaciji od posebnog značaja za Grad broj 06-191/2015-IIIod 5. novembra 2015. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Zaključak u vezi podnošenja izveštaja o uspostavljenosti i funkcionisanju prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Čačka

Zapisnik sa sednice

Sto četrdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 141. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. novembra 2015. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj o realizaciji programa letovanja dece u Dečjem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2015. godinu
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za urbanizam
- Rešenje o odobrenju programa i dodeli sredstava sportskim organizacijama čije su aktivnosti od posebnog značaja za Grad
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Radičević Branka iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-2803/up od 24. avgusta 2015. godine
- Rešenje po žalbi Mihajilović Nade iz Čačka - Zablaće, na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-2778/up od 17. avgusta 2015. godine
- Rešenje po žalbi Mitrović Miladina iz Čačka - Belјina, na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-769/15-IV-6-05 od 2. septembra 2015. godine
- Rešenje po žalbi Dabović Danke iz Čačka na Zaklјučak komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-1592/14-IV-6-05 od 29. jula 2015. godine

Zapisnik sa sednice

Sto trideset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 139. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. oktobra 2015. godine utvrđeno je i doneto:

- Predlog Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Slatina
- Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za postavljenje načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka
- Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za postavljenje načelnika Gradske uprave za urbanizam grada Čačka po objavljenom javnom oglasu
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Doma kulture Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Narodnog muzeja Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Gradske biblioteke „Vladislav Petković - Dis“ Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve


Zapisnik sa sednice

Sto trideset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 138. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. oktobra 2015. godine usvojeno je, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2014/2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2015/2016. godinu
- Predlog Odluke o finansiranju aktivnosti sportskih organizacija od posebnog značaja za grad Čačak
- Predlog Odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2015. godini
- Rešenje o otuđenju odnosno pribavljanju zemljišta u javnoj svojini
- Rešenja o ovlašćenju za zaključivanje ugovora
- Predlog Rešenja o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca
- Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka položaja zameniku Gradskog javnog pravobranioca

Zapisnik sa sednice

Sto trideset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 137. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. oktobra 2015. godine doneto je, usvojeno i utvrđeno:

- Rеšеnje о rаspоdеli srеdstаvа zа sufinаnsirаnjе Prојеkаtа zа оstvаrivаnjе јаvnоg intеrеsа u оblаsti јаvnоg infоrmisаnjа nа tеritоriјi grаdа Čаčkа u 2015. gоdini
- Izvеštај о rаdu Prеdškоlskе ustаnоvе „Rаdоsт“ Čаčаk zа 2014/2015. gоdinu
- Prеdlоg Odlukе о dаvаnju sаglаsnоsti nа Gоdišnji plаn rаdа Prеdškоlskе ustаnоvе „Rаdоsт“ Čаčаk zа rаdnu 2015/2016. gоdinu
- Rеšеnje о оtuđеnju grаđеvinskоg zеmljištа u јаvnој svојini Đоkоvić Rаdisаvu iz Čаčkа

Zapisnik sa sednice

Sto trideset šesta sednica Gradskog veće grada Čačka


Na 136. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. septembra 2015. godine razmotreno je, doneto i dato:

- Amandmani na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2015. godinu
- Amandman na Predlog Plana generalne regulacije „Parmenac-Jezdina-Loznica“ u Čačku
- Pozitivno mišljenje na Predlog Odluke o vrednosti koeficijenta za tarifnu grupu „Poslovni prostor“
- Zaključak u vezi produženja roka za primenu Programa postavljanja kioska
- Izmena Programa postavljanja kioska

Zapisnik sa sednice

Sto trideset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 135. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. septembra 2015. godine doneto je i utvrđeno:

- Rešenje o izmeni Rešenja Gradskog veća grada Čačka broj 06-142/2015-IIIod 25. avgusta 2015. godine o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemlјište i puteve „Gradac“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2015. godinu
- Predlog izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemlјišta za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2015. godinu
- Rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i detetom sa smetnjama u razvoju

Zapisnik sa sednice

Sto trideset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 134. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 16. septembra 2015. godine utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o dopunama Statuta grada Čačka
- Predlog Odluke o matičnim područjima grada Čačka
- Odluka o zaklјučivanju Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemlјište i puteve „Gradac“ Čačak
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Rešenje po žalbi Radišić Momira iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-547/15-IV-6-05 od 18. juna 2015. godine
- Rešenje po žalbi JKP „Komunalac“ Čačak na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-604/15-IV-6-05 od 17. juna 2015. godine
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću za grejanje ,,Čačak“ Čačak za zaduživanje

Zapisnik sa sednice

Sto trideset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 133. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. avgusta 2015. godine razmotreno je, doneto i utvrđeno:

- Informacija JP „Gradac“ Čačak i Gradske uprave za urbanizam grada Čačka po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-126/2015- III od 28. jula 2015. godine u vezi izgradnje objekta na lokaciji „Kaluđerice“
- Zaključak u vezi Informacije JP „Gradac“ Čačak o preduzetim aktivnostima na realizaciji hipoteke „Toming consulting“ d.o.o. Beograd
- Predlog Plana generalne regulacije „Parmenac-Jezdina-Loznica“ u Čačku
- Predlog Programa o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2015. godini
- Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prijevor, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prijevor i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Prijevor
- Odluka o umanjenju zakupnine za stanove iz okvira programa SIRP i stanove u ulici Ilije Garašanina
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Odluka o zaključivanju Kolektivnog ugovora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Rešenje o iznosu mesečne naknade dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
- Rešenje o prestanku funkcije načelnika Gradske uprave za urbanizam
- Rešenje o vršenju dužnosti načelnika Gradske uprave za urbanizam
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskom pravobranilaštvu
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Petaković Jele iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-1591/up od 13. maja 2015. godine
- Rešenje po žalbi Krivokuća Duška iz Mršinaca na Rešenje inspektora za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 347-361/14-IV-6-02 od 12. maja 2015. godine
- Rešenje po žalbi Marić Petra iz Kačulica na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada čačka broj 355-379/15-IV-6-05 od 11. maja 2015. godine
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na Zaključak komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada čačka broj 355-799/14-IV-6-05 od 27. marta 2015. godine
- Rešenje o odobravanju službenog puta članu Gradskog veća


Zapisnik sa sednice

Sto trideset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 132. sednici Gradskog veća grada Čačka održanoj 28. jula 2015. godine usvojeno je, utvrđeno, doneto, dato i određeno:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2015. godine do 30.06.2015. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Duboko“ Užice broj 89/7 od 30. juna 2015. godine
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Preljina-Konjevići"
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Atenica"
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Ljubić 2"
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemlјišta u građevinskom području u svojini grada Čačka označenog kao k.p. br. 2487/3 KO Čačak Mladenović Ranki iz Beograda i pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka zemlјišta u građevinskom području u privatnoj svojini od Mladenović Ranke iz Beograda označenog kao k.p. br. 2487/7 KO Čačak
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta označenog kao k.p. br. 5177/5 KO Čačak iz javne svojine Ješić Veselinu iz Čačka
- Odluka o raspisivanju oglasa i raspisan oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini (tri lokacije u ul. Slavka Krupeža u Čačku)
- Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Gostilјac Biserke iz Lipnice na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor
- Pozitivno mišlјenje načelniku Gradske uprave za finansije za obavljanje druge javne funkcije
- Predstavnici grada Čačka u Komisiju za praćenje primene i davanje mišljenja o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Čačak

Zapisnik sa sednice

Sto trideset prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 131. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. jula 2015. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Zaključak u vezi predloga Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2014. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanјe programa u 2015. godini
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranјe štete nastale kao posledica požara (2 rešenja)
- Rešenje o davanјu saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi Gostiljac Miloša iz Lipnice na Rešenјe komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 352-9/15-IV-6-05 od 23. marta 2015. godine
- Rešenje po žalbi Mićović Ane iz Čačka na Zaključak Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-706/up od 7. aprila 2015. godine
- Informacija po zaključku Gradskog veća grada Čačka br. 06-89/2015-IIIod 18. maja 2015. godine
- Pokretanje inicijative za doorganizovanje grada Čačka i JKP „Čačak“ Čačak u realizaciji Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih Programu „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza IV

Zapisnik sa sednice

Sto trideseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 130. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 30. juna 2015. godine, razmotreno je i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom Vizitor centra na kp. br. 2330/3 KO Vrnčani
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu putem razmene
- Predlog Odluke o otuđenju pokretnih stvari - opreme iz javne svojine
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga u oblasti socijalne zaštite


Zapisnik sa sednice

Sto dvadeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 129. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. juna 2015. godine, dato је mišljenje i utvrđeno:

- Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Parking servis" Čačak za 2015. godinu

Zapisnik sa sednice

Sto dvadeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 128. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. juna 2015. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju
- Predlog Odluke o izmeni odluke o prenosu građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu republike Srbije
- Rešenje o postavljenju Gradskog pravobranioca
- Rešenje o utvrđivanju prestanka položaja Gradskom javnom pravobraniocu
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematijaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor
- Rešenje o dodeli sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2015. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (6 rešenja)

Zapisnik sa sednice

Sto dvadeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 127. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 15. juna 2015. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prijevor i Predlog Zaključka o pripremi nacrta predloga odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Prijevor
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak
- Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Čačka Moravičkom upravnom okrugu sa sedištem u Čačku
- Odluka o izmeni Odluke Gradskog veća grada Čačka broj 06-263/2014-IIIod 9. decembra 2014. godine o izdavanju u zakup poslovnog prostora doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak
- Odluka o prihvatanju predloga JP „Gradac“ Čačak za subveniranje troškova ili dela troškova naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, po zaključku skupštine grada Čačka broj 06-84/15-i od 18. i 19. maja 2015. godine za investitore:„Weltex”d.o.o. Čačak i „Stax tehnologies”d.o.o. Konjevići
- Rešenje o ovlašćenju za zaključivanje ugovora
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-338/15-IV-6-05 od 2. aprila 2015. godine
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-335/15-IV-6-05 od 2. aprila 2015. godine
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-336/15-IV-6-05 od 2. aprila 2015. godine
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-339/15-IV-6-05 od 2. aprila 2015. godine
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-340/15-IV-6-05 od 2. aprila 2015. godine
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada čačka broj 355-341/15-IV-6-05 od 2. aprila 2015. godine
- Rešenje po žalbi JP „Gradac“ Čačak na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-342/15-IV-6-05 od 2. aprila 2015. godine

Raspisivan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2015. godini (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 19. juna 2015. godine)


Zapisnik sa sednice

Sto dvadeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 126. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. juna 2015. godine, utvrđeno je, doneto i zaključeno:

- Predlog Odluke o proglašenju zaštite spomenika prirode „Stabla Čačka“
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora doo „Planikatrim“ Čačak
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelјa u oružanim akcijama 1991.-1999. godine u 2015. godini
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2015. godini
- Sporazum o otklanjanju nedostataka u Posebnom kolektivnom ugovoru za javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)


Zapisnik sa Sednice

Sto dvadeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 125. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. маја 2015. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2014. godinu
- Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2014. godinu
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini doo „Milos trans“ Čačak
- Rešenje o davanju u zakup javne površine za postavljanje kioska doo „Silver“ Čačak
- Rešenje o davanju u zakup javne površine za postavljanje kioska ad „Futura plus“ Novi Sad
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta na poljoprivredi nastalih kao posledica aprilskih poplava i grada na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor
- Rešenje po žalbi Petković Jezdimira iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-4335/up od 12. januara 2015. godine
- Rešenje po žalbi Karaklajić Bogosava iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-20/2015-IV-6-05 od 26. februara 2015. godine
- Rešenje po žalbi Vučićević Milanke iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada čačka broj 352-228/2015-IV-6-05 od 18. marta 2015. godine
- Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini grada Čačka

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2015. godini (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 29. maja 2015. godine)

Zapisnik sa Sednice

Sto dvadeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 124. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. маја 2015. godine, razmotreno je i doneto:

- Amandmani na Predlog Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Zaključak u vezi predloga Komisije za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u vezi izveštaja o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja u 2014. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi Jovanović Branke iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-1009/up od 2. aprila 2015. godine
- Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o ovlašćenju za zaključivanje ugovora
- Rešenje o ovlašćenju za zaključivanje ugovora

Zapisnik sa Sednice

Sto dvadeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 123. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. маја 2015. godine, doneto je, razmotreno, usvojeno i utvrđeno:

- Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Izveštaj o poslovanju JKP „Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko“ Užice za 2014. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2014. godinu
- Izveštaj o ostvarenju Plana i programa rada i finansijskog poslovanja Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim upravama
- Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Muzičkoj školi „Dr Vojislav Vučković“ Čačak
- Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Sportskom centru „Mladost“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju u zakup stanova izgrađenih na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje
- Pravilnik o uslovima i načinu letovanja dece u Odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju 2015. godine
- Pravilnik o regresiranju troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač grad Čačak
- Pravilnik o pravu na naknadu dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
- Pravilnik o subvencionisanju troškova komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i detetom sa smetnjama u razvoju
- Rešenje o izmeni Rešenja o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta na poljoprivredi nastalih kao posledica aprilskih poplava i grada na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta u poljoprivredi nastalih kao posledica majskih poplava na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Odluka o odobravanju Programa i dodeli sredstava za realizovanje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini, bez javnog konkursa
- Rešenje o odobravanju Programa i dodeli sredstava za realizovanje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Zaključak po žalbi Šundek Veselina iz Čačka na rešenje Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka br. 114-27/14-IV-3 od 20. februara 2015. godine

- Rešenje po žalbi Skupštine stanara zgrade u ul. Bogićevićeva br. 4 i Skupštine stanara zgrade u ul. Hajduk Veljkova br. 5 i 7 na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-1617/14-IV-6-05 od 25. decembra 2014. godine
- Rešenje po žalbi Marenović Ranka iz Mršinaca na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 352-25/14-IV-6-05 od 16. decembra 2014. godine
- Rešenje po žalbi Vidojević Olivere iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 352-111/15-IV-6-05 od 25. februara 2015. godine
- Rešenje po žalbi Stanušić Miroslava iz Donje Gorevnice na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-101/15-IV-6-05 od 3. marta 2015. godine
- Rešenje o ovlašćenju za zaključivanje ugovora
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o povlašćenom prevozu u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka

Raspisivan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2015. godini (objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 15. maja 2015. godine)

Zapisnik sa Sednice

Sto dvadeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 122. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. aprila 2015. godine, utvrđeno je:

- Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2015. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2015. godini

Zapisnik sa Sednice

Sto dvadeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka



Na 121. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. aprila 2015. godine, doneto je:

- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenja o odobravanju programa i dodeli sredstava za realizovanje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini (po 2. konkursu)

Zapisnik sa Sednice

Sto dvadeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 120. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. aprila 2015. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj o radu Gradskog veća grada Čačka za period od 1. januara 2013. do 31. decembra 2014. godine
- Izveštaj o poslovanju JP "Gradac" Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak broj 800/15 od 27. marta 2015. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP "Moravac" Mrčajevci za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci broj 5 od 6. aprila 2015. godine
- Izveštaj o radu Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka" za 2014. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Mladost" Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu DOO "Naučno tehnološki park Čačak" Čačak za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2014. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
- Odluka o raspisivanju javnog konkursa radi prikuplјanja ponuda za dodelu u zakup lokacija za postavlјanje kioska na teritoriji grada Čačka
- Zaklјučak o ispravci greške u rešenjima o odobravanju programa i dodeli sredstava za realizovanje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini
- Rešenje o odobravanju predujma sportskoj organizaciji na ime finansiranja programskih aktivnosti za tekuću godinu
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje o upućivanju na službeni put

Zapisnik sa Sednice

Sto devetnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 119. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 1. aprila 2015. godine, doneto je:

- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini, odobrenih bez javnog konkursa
- Odluka o odobravanju programa i dodeli sredstava za realizovanje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini
- Rešenje o odobravanju predujma sportskoj organizaciji na ime finansiranja programskih aktivnosti za tekuću godinu

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini (objavljen u broju lista "Čačanski glas" od 3. aprila 2015. godine). Pravo na dodelu sredstava nemaju sportske organizacije kojima su sredstva za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini već dodeljena.

Zapisnik sa Sednice

Sto osamnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 118. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 1. aprila 2015. godine, doneto je, utvrđeno, razmotreno i usvojeno:

- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti Mesnoj zajednici Rakova za izdavanje u zakup nepokretnosti
- Rešenje o otuđenju odnosno pribavlјanju građevinskog zemlјišta u javnoj svojini
- Zaklјučak o ispravci greške u Rešenju broj 06-280/87-01 od 30. decembra 1987. godine
- Zaklјučak o ispravci greške u Rešenju broj 06-85/89/1 od 14. alrila 1989. godine
- Rešenje o stavlјanju van snage Rešenja Skupštine opštine Čačak broj 06-75/86-01 od 15. aprila 1986. godine
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2014. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2015. godini
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za urbanizam br. 110-5/2015-IV-2 od 24. marta 2015. godine
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)

Zapisnik sa Sednice

Sto sedamnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 117. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. marta 2015. godine, doneto je, utvrđeno, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 39/2 od 16. marta 2015. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 1368/4 od 9. marta 2015. godine
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o formiranju, organizaciji i opremanju jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o otuđenju pokretnih stvari - opreme iz javne svojine
- Predlog teksta Oglasa o prikupljanju pismenih ponuda za otuđenјe iz svojine grada Čačka pokretnih stvari-opreme
- Predlog Rešenja o obrazovanјu Komisije za otuđenјe iz javne svojine pokretnih stvari-opreme
- Predlog Odluke o pribavljanju i otuđenјu u javnu svojinu putem razmene
- Odluka o potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Čačka za 2014. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Zapisnik sa Sednice

Sto šesnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 116. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. marta 2015. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje broj 245/2015 od 26. februara 2015. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP "Vodovod" Čačak za 2014. godinu
- Oluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod" Čačak broj 4/5 od 4. marta 2015. godine
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2014. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2015. godinu
- Pravilnik o finansijskoj podršci za novorođenu decu u 2015. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje o obrazovanju komisije za procenu štete na opremi i obrtnoj imovini privrednih subjekata na teritoriji grada Čačka nastale usled poplava
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sport
- Rešenje o prestanku dužnosti menadžera projekta odnosno imenovanju menadžera projekta u Jedinici za sprovođenje projekta "Izgradnja transfer stanice u Čačku"

Zapisnik sa sednice

Sto petnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 115. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. februara 2015. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:
- Amandman na Predlog Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2015. godini
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2014. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2015. godini

Raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2015. godini (biće objаvljen 20. februаrа 2015. godine u listu "Čаčаnski glаs" i nа sаjtu grаdа Čаčkа).

Sto četrnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 114. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. februara 2015. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:
- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2015. godinu
- Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predloga teksta Oglasa o prikupljanju pismenih ponuda za otuđenje iz svojine grada Čačka pokretnih stvari - opreme
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta na poljoprivredi nastalih kao posledica aprilskih poplava i grada na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o imenovanju predstavnika grada Čačka u organe za sprovođenje projekta „Izgradnja transfer stanice u Čačku“
- Zaključak o usvajanju Izveštaja Službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji sa nalozima i merama u periodu od 1.7.2014-31.12.2014. godine
- Rešenje po prigovoru Jerinić Nataše iz Čačka na Zaključak gradonačelnika grada Čačka br. 401-741/14-II od 17. decembra 2014. godine
- Rešenje po prigovoru Stefanović Vele iz Čačka na Rešenje gradonačelnika grada Čačka br. 401-741/14-II od 17. decembra 2014. godine
- Rešenje po Prigovoru Bralović Nemanje iz Čačka na Rešenje gradonačelnika grada Čačka br. 401-741/14-II od 17. decembra 2014. godine
- Rešenje po prigovoru Vujičić Cvijete iz Čačka na Rešenje gradonačelnika grada Čačka br. 401-741/14-II od 17. decembra 2014. godine
- Rešenje po žalbi Milojević Mile, Ocokoljić Slađane i Rosić Dragane iz Čačka na Rešenje Komunalnog inspektora Gradske uprave za insekcijski nadzor br. 352-6/14-IV6-05 od 3. septembra 2014. godine

Sto trinaesta sednica Gradskog veće grada Čačka


Na 113. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. februara 2015. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o izgradnji i održavanju spomenika i skulpturalnih dela 
- Predlog Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o gradskom pravobranilaštvu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada doo „Naučno tehnološki  park  Čačak“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Programa rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2015. godinu
- Predlog Odluke o otuđenju pokretni  stvari - opreme iz javne svojine
- Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za otuđenje iz javne svojine pokretnih stvari-opreme
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti koja je nastala adaptacijom i dogradnjom dela objekta osnovnog obrazovanja OŠ Preljina
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga za 2015. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u prihvatilište za 2015. godinu
- Odluka o određivanju cene časa usluge za korisnike usluge Pomoć u kući  za 2015. godinu
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Ćosović Momiru iz Čačka
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Prodanović Predragu i Grbović Biljani iz Čačka
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2015. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske  rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 

Sto dvanaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 112. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. februara 2015. godine, doneto je:
 
- Rešenje o odobravanju predujma sportskim organizacijama na ime finansiranja programskih aktivnosti za tekuću godinu  
Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2015. godini (biće objavljen 6. februara 2015. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu grada Čačka)
 

Sto jedanaesta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 111. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. januara 2015. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:
 
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2015. godini
- Program o izmenama programa postavljanja kioska na teritoriji grada Čačka
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta
- Odluka o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta 
- Izveštaj o radu službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava grada Čačka za 2014. godinu
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

          Zapisnik sa sednice
 

Sto deseta sednica Gradskog veća grada Čačka

  
Na 110. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. januara 2015. godine, razmotreno je i doneto:
 
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2015. godini
- Zakljucki u vezi cene zakupa poslovnog prostora za 2015. godinu 
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Danice Jovanović PR, ApotekaM Pharma land, Čačak  na zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka br. 359-164/14-IV-2-01 od 5. novembra 2014. godine
- Rešenje po žalbi Aleksandra Jovanovića  iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-4389/up od 12. novembra 2014.  godine 
 
Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2015. godini (objavljen 23. januara 2015. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu grada Čačka).

          Zapisnik sa sednice
 

Sto deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 109. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 29. decembra 2014. godine, razmotreno:
 
- Amandmani na Predlog Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom

          Zapisnik sa sednice
 

Sto osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 108. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. decembra 2014. godine, razmotreno je i doneto:
 
- Amandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2015. godinu
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske (3 rešenja)

          Zapisnik sa sednice
 

Sto sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 107. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. decembra 2014. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
- Odluka o odobravanju programa i dodeli sredstava  za realizovanje  programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini bez javnog konkursa 
- Zaključak u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Zaključak u vezi Izveštaja za realizaciju programa za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2013. godini 
- Zaključak u vezi Izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2013. godini
- Zaključak u vezi Izveštaja o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja u 2013. godini 
- Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za preispitivanje nacrta odluka o davanju u zakup seoskih domova kulture i drugog prostora u svojini grada a koje koriste mesne zajednice
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske  rezerve

          Zapisnik sa sednice
 

Sto šesta sednica Gradskog veća grada Čačka


 Na 106. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. decembra 2014. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Duboko“ Užice za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“  Čačak za 2015. godinu
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta u poljoprivredi nastalih kao posledica majskih poplava na teritoriji grada Čačka (danom donošenja ovog rešenja prestaje da važi rešenje  od 4. decembra 2014. godine)

          Zapisnik sa sednice
 

Sto peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 105. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. decembra 2014. godine, utvrđeno je:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2015. godinu 
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Parking servis“ Čačak  za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada  ,,Gradske stambene agencije“  Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2015. godinu

          Zapisnik sa sednice
 

Sto četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 104. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. decembra 2014. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2015. godinu
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o naknadi za vršenje odborničke i druge dužnosti u organima i javnim službama grada
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture od nacionalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program  budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci  za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuoštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2015. godinu 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2015. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada ustanove za kod „Kosta Novaković“ Čačak za 2015. godinu

          Zapisnik sa sednice
 

Sto treća sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 103. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 15. decembra 2014. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:
 
- Amandman na Predlog Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2014. godinu
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti Mesnoj zajednici Parmenac za izdavanje u zakup nepokretnosti
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti Mesnoj zajednici Trnava za izdavanje u zakup nepokretnosti
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti Mesnoj zajednici Katrga za izdavanje u zakup nepokretnosti

          Zapisnik sa sednice
 

Sto druga sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 102. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. decembra 2014. godine, utvrđeno je i doneto:
 
- Predlog Odluke o gradskom pravobranilaštvu 
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

          Zapisnik sa sednice
 

Sto prva sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 101. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 4. decembra 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Predlog odluke o usvajanju strateškog master plana održivog razvoja planine Rudnik od 2014. do 2024. godine
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2013/2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2014/2015. godinu
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Košutnjak 1- Mladost“
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Košutnjak 3“
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije lokacije „Prelići“
- Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije „Sportski centar“
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Brašnjević Nikoli iz Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje o dodeli novčane pomoći za saniranje šteta na poljoprivredi nastalih kao posledica majskih poplava na teritoriji grada Čačka

          Zapisnik sa sednice
 

Stota sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 100. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. novembra 2014. godine razmotreno je, usvojeno i doneto:
 
- Amandmani na Predlog Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Čačka
- Amandmani na Predlog Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone  na teritoriji grada Čačka
- Amandmani na Predlog Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji grada Čačka
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Izveštaj o do sada podeljenoj humanitarnoj pomoći i kriterijumima za dodelu pomoći po Zaključku Skupštine grada Čačka broj 06-218/14-Iod 29. i 30. oktobra 2014. godine 
- Zaključak o povlačenju Predloga odluke o gradskom pravobranilaštvu sa dnevnog reda sednice Skupštine grada Čačka sazvane za 27. novembar 2014. godine

          Zapisnik sa sednice

Devedeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 99. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. novembra 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno je, usvojeno i doneto:
 
- Predlog Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Zaključak u vezi Informacije JP „Gradac“ Čačak po Zaključku Skupštine grada Čačka broj  06-218/14-Iod 29. i 30. oktobra 2014. godine 
- Predlog Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o stopi amortizacije u gradu Čačku za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige
- Predlog Odluke o Gradskom pravobranilaštvu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak  za 2014. godinu
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja  JKP „Moravac“ Mrčajevci  za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa korišćenja  budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2014. godinu
- Odluka o odobravanju programa i dodeli sredstava za realizovanje  programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini bez javnog konkursa 
- Odluka o dodeli novčane nagrade sportskoj organizaciji
- Izveštaj Javne ustanove „Tturistička organizacija Čačka“ po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj  06-214/2014-IIIod 20. oktobra 2014. godine 
- Izveštaj Gradske uprave za inspekcijski nadzor po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-209/2014IIIod 15. oktobra 2014. godine 
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi Peruševa Veronike  na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-2834/up od 12. septembra 2014. godine 
- Rešenje po žalbi Perišić Julije  na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-2880/up od 23. septembra 2014. godine 
- Rešenje po žalbi DOO „Ideal 032“ Čačak na Rešenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka br. 359-206/14-IV-2-01 od 9. oktobra 2014. godine 
 
Raspisan je javni poziv za dodelu novčane nagrade za postignute rezultate i doprinos razvoju sporta godini (objavljen 21. novembra 2014. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu grada Čačka)
 
          Zapisnik sa sednice

Devedeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 98. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. oktobra 2014. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:
 
- Amandmani na Predlog Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku
- Predlog Programa o izmenama i dopunama Programa  mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada čačka za 2014. godinu
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2014. godini 
- Program o izmenama i dopuni Programa postavljanja kioska na teritoriji grada Čačka

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 97. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. oktobra 2014. godine, utvrđeno je, doneto, razmotreno i usvojeno:
 
- Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu
- Predlog Odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2014. godini
- Program o izmenama i dopuni programa postavljanja kioska na teritoriji grada Čačka 
- Izveštaj o akrivnostima koje je gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj preduzela u procesu pokretanja javnih nabavki protivgradnih raketa i proceni šteta izazvanih elementarnim nepogodama (olujnim vetrom i gradom)

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
 Na 96. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. oktobra 2014. godine, razmotreno je i usvojeno:
 
- Izveštaj o realizaciji programa letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2014. godinu 

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka


 Na 95. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. oktobra 2014. godine, razmotreno je, usvojeno, utvrđeno i doneto:
 
- Predlog Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku
- Predlog Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Mrčajevci
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1.01.2014. godine do 30.09. 2014. godine
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja poslovnog prostora JKP „Komunalac“ Čačak
- Dopunjeni izveštaj Odseka za imovinsko- pravne poslove Gradske uprave za urbanizam o stanovima u svojini grada Čačka 
 - Odluka o pribavljanju u javnu svojinu poljoprivrednog zemljišta  u KO Baluga Ljubićska radi izvođenja hidrogeoloških, hidrogeotermalnih i balneoloških istraživanja za potrebe formiranja banjskog,wellnesispakompleksa
- Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnost - poljoprivrednog zemljišta radi izvođenja hidrogeoloških, hidrogeotermalnih i balneoloških istraživanja za potrebe formiranja banjskogwellnesispakompleksa

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

  
Na 94. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 15. oktobra 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
-  Predlog Plana generalne regulacije „Trbušani- Ljubić“ u Čačku
- Predlog izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2014. godinu
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2013/2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2014/2015. godinu
- Izveštaj o radu  Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2013/2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2014/2015. godinu
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture-produžetak izgradnje dela ulice Njegoševe
- Program o izmenama Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2014. godinu
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Ćosović Momiru iz Čačka
- Odluka o odobravanju programa i dodeli sredstava  za realizovanje  programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini bez javnog konkursa i dodeli  novčane nagrade sportskoj organizaciji 
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Vidaković Nikolić Zlate iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-1031/14-IV-6-05 od 27. avgusta 2014. godine 

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 93. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. septembra 2014. godine, razmotren je:

- Amandman na Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu (odbornika Draga Miloševića)

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 92. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. septembra 2014. godine, razmotreno je i doneto:
 
- Amandmani na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu
- Amandman na Predlog Plana generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne“ 
- Rešenje po žalbi Brajković Vukomana iz Gornje Trepče na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-2289/up od 15. jula 2014. godine
- Rešenje po žalbi Vidaković Darinke iz Mršinaca na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-2505/up od 1. avgusta 2014. godine

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 91. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. septembra 2014. godine, usvojeno je, utvrđeno, doneto i razmotreno:
 
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama  odluke  o budžetu grada čačka za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene  i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje građevinsko zemljište  i puteve „Gradac“  Čačak  za 2014. godinu
. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2014. godinu
- Predlog izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Plana generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne“
- Predlog Plana generalne regulacije „Atenica-Kulinovci“ 
- Odluka o raskidu ugovora o zakupu poslovnih prostorija, zaključenog između grada Čačka i Ministarstva finansija – Poreske upravave – Centrala regionalnog centra Kragujevac
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji gradske uprave za opšte i zajedničke poslove broj 110-8/2014-IV-7 od 18. avgusta 2014. godine
- Rešenje po žalbi Lazović Petra iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-742/14-IV-6-05 od 16. juna  2014. godine 
- Rešenje po žalbi Krunić Gorana iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-950/14-IV-6-05 od 18. jula  2014. godine 
- Rešenje po žalbi Nešović Milana i Nešović Nikole iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-793/14-IV-6-05 od 12. juna  2014. godine 
- Rešenje po žalbi Simović Duška iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-849/14-IV-6-05 od 02. jula  2014. godine 
- Rešenje po žalbi Nedeljković Radoša iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-857/14-IV-6-05 od 19. juna 2014. godine 
- Zaključak o dostavljanju izveštaja po zaključku gradskog veća grada Čačka broj 06-168/2014-IIIod 29 jula 2014. godine, u vezi stanova koji su u svojini grada
- Informacija  о dopisu privrednika Poslovnog udruženja „Gradac 97“

          Zapisnik sa sednice

Devedeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 90. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. avgusta 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:
 
- Odluka o prenosu  na upravljanje objekta  brane „Parmenac“ i kanala za navodnjavanje na JVP „Srbijavode“
- Izveštaj Službe za budžetsku inspekciju po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-168/2014-IIIod 29. jula 2014. godine
- Izveštaj po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-168/2014-IIIod 29. jula 2014. godine  (spisak  dužnika) i to: 
- JKP „Vodovod“ Čačak 
- JKP „Komunalac“ Čačak
- JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak
- JKP „Moravac“ Mrčajevci
- JP „Gradac“ Čačak
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća

          Zapisnik sa sednice
 

Osamdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 89. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 29. jula 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1. januara do 30 juna 2014. godine do 30.06.2014.godine
- Izveštaj Službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji sa nalazima i merama u periodu od 1. januara do 30 juna 2014. godine
- Izveštaj o pričinjenim štetama na poljoprivrednim kulturama od grada na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini preduzeću  „Zorpeks kargo“ Čačak
- Rešenje o dodeli u zakup lokacije za postavljanje reklamnih panoa  d.o.o.„Alma quattroBeograd
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Milojević Mile iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 352-6/14IV-6-05 od 14. maja 2014. godine
- Rešenje po žalbi  ,,Futura plus“ d.o.o Beograd  na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-788/14-IC-6-05 od 4. juna 2014. godine i na Zaključak o dozvoli izvršenja  broj 355-788/14-IV-6-05 od 12. juna 2014. godine
- Zahtev Doma kulture Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora broj 587 od 1. jula 2014. godine
- Zaključak u vezi dostavljanja izveštaja o dugovanjima za izvršene usluge i drugih javnih preduzeća

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

 Na 88. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. jula 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu pretvaranjem tavanskog prostora u potkrovnu etažu poslovne namene vrtića „Sunce“ u Čačku
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom gasne kotlarnice na k.p. br. 288/1 KO Čačak
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti izgradnjom- adaptacijom i dogradnjom objekta Centra za socijalni rad i otuđenja iz javne svojine rušenjem - objekta br. 2 sagrađenog na k.p. br. 821/1 ko Čačak
- Predlog Odluke o ustanovljenju književne manifestacije „Mrčajevački pesnički susreti“
- Zahtev JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za davanje saglasnosti na odluku Nadzornog odbora broj 1430/14 od 27. juna 2014. godine
- Izveštaj Komisije za poslovni prostor  po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-133/2014-IIIod 2. juna 2014. godine u vezi poslovnog prostora koji je u svojini grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje o izmenama Rešenja o dodeli jednokratne bespovratne novčane pomoći ugroženim domaćinstvima broj 06-145/14-IIIod 17. juna 2014. godine
- Rešenje o dodeli jednokratne bespovratne novčane pomoći ugroženim domaćinstvima
- Rešenje o dodeli novčane pomoći ugroženim domaćinstvima za saniranje najnužnijih oštećenja radi stvaranja minimalnih uslova za povratak u objekte oštećene poplavom
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve 

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 87. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 1. jula 2014. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o formiranju, organizaciji i opremanju jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o određivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje
- Predlog Odluke o utvrđivanju ekonomski najniže cene auto taksi prevoza na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke  o pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture-produžetak izgradnje dela ulice Njegoševe
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku  o izmeni Statuta JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Odluka o dodeli novčane nagrade sportskoj organizaciji
- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na građevinskim objektima nastale usled grada
- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na poljoprivrednim kulturama nastale usled grada
- Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na lokalnim i nekategorisanim  putevima nastale  usled grada
- Izveštaj  JKP «Čačak» Čačak po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-57/2014-IIIod 20. marta 2014. godine i broj 06-133/2014-IIIod 2. juna 2014.  godine (spisak najvećih dužnika)
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (3 rešenja)

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 86. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. juna 2014. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj nosilaca aktivnosti Gradskog štaba za vanredne situacije o poplavi koja se dogodila 15. maja 2014 godine i komisija za  utvrđivanje  i procenu štete
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje Oglasa za otuđenje građevinskog  zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini  Kušić Draženu iz Čačka
- Rešenje o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište
- Rešenje o dodeli jednokratne bespovratne novčane pomoći ugroženim domaćinstvima
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (3 rešenja)
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta
- Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje predloga za dodelu novčane pomoći za saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 85. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. juna 2014. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Plana generalne regulacije „Ljubić-Konjevići“ u Čačku
- Predlog Odluke o proglašenju odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica
- Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom
- Odluka o odobravanju programa i dodeli sredstava za realizovanje Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini, bez javnog konkursa

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 84. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. juna 2014. godine, doneto je:

- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

         Zapisnik sa sednice

Osamdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 83. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. juna 2014. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak  za 2014. godinu
- Program postavljanja kioska na teritoriji grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini, odobrenih bez javnog konkursa
- Odluka o odobravanju Programa i dodeli sredstava  za realizovanje  programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini
- Izveštaj Komisije u vezi poslovnog prostora «Pavlovića kuća» u Čačku
- Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (5 rešenja)
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske (2 rešenja)
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje centra za socijalni rad grada čačka br. 04 -553-1191/up od 4. aprila  2014. godine
- Rešenje po žalbi Dmitrić Dimitrija iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-1379/up od 24. aprila 2014. godine
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Pregovaračkog tima za učešće u pregovaranju za zaključivanje kolektivnih ugovora za javna preduzeća i javne službe
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za preispitivanje nacrta odluka o davanju u zakup seoskih domova kulture i drugog prostora u svojini grada a koje koriste mesne zajednice

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 82. sednici Gradskog veća, na sednici održanoj 22. maja 2014. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2013. godinu
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja objekta javnog sanitarnog čvora
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa radi prikupljanja ponuda za dodelu u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa i drugih reklamnih oznaka na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o dodeli lokacije broj 3 za postavljanje bilborda broj 1 SZTR „Medigraf“ Medić Dejan, pr. Čačak
- Zaključak o ispravci greške u rešenju Gradskog veća grada Čačka broj 06-50/2014-IIIod 11. marta  2014. godine
- Rešenje o razmeni građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Čačka za građevinsko zemljište u privatnoj svojini
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj Ćosović Momiru iz Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 81. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. maja 2014. godine, razmotrena je:

- Informacija u vezi preduzetih aktivnosti na odbrani od poplava i aktivnosti  na sanaciji posledica

          Zapisnik sa sednice

Osamdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 80. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. maja 2014. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Izveštaj Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak i Komisije za poslovni prostor u vezi „Pavlovića kuće“ u Čačku
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve  (4 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve  

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 79. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 29. aprila 2014. godine, razmotreno  je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji grada Čačka
- Amandman na Predlog Odluke o uslovima i načinu letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju
- Amandman na Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka objekta BS „Ovčar Banja“ izgrađenog  na kp.br.2330/3 KO Vrnčani
- Rešenje o dopuni rešenja o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za poslovni prostor
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 78. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. aprila 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, i doneto:

- Izveštaj o poslovanju JKP „Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko“ Užice za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke “Vladislav Petković Dis“ za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2013. godinu
- Godišnji izveštaj o radu  Gradske stambene agencije Čačak za 2013. godinu
- Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2014. godinu
- Predlog Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o uslovima i načinu letovanja dece u Dečijem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju 2014. godine
- Predlog Odluke o dodatnoj podršci detetu i učeniku sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Zaključak u vezi predloga Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u vezi izveštaja crkava i verskih zajednica o realizovanju programa u 2013. godini
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2014. godini
- Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Izveštaj javnih preduzeća i ustanova po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-270/2013-IIIod 17. decembra 2013. godine o broju zaposlenih sa koeficijentima za isplatu  zarada i iznosima zarada
- Informacija u vezi prodaje preduzeća „Žitopromet“ Čačak

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini 

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 77. sednici Gradskog veća grada Čačka doneto je:

- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 76. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. aprila 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, i doneto:

- Predlog Lokalnog  akcionog plana za mlade 2014-2019
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove kulture od nacionalnog značaja Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove kulture od nacinalnog značaja Narodni muzej Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2013. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2013. godinu
- Mišljenje na Predlog Odluke o promeni naziva ulica na teritoriji grada Čačka
- Zaključak u vezi Predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini, odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Zaključak u vezi Predloga Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini,  odobrenih bez javnog konkursa
- Odluka o odobravanju programa i dodeli sredstava  za realizovanje  programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini
- Izveštaj javnih preduzeća i ustanova po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-133/2013-IIIod 22. jula 2013. godine i broj 06-17/2014-IIIod 28. januara 2014. godine u vezi pitanja voznog parka službenih motornih vozila
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Đaletić Zorana iz Čačka na Zaključak komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-1396/13-IV-6-05 od 15. januara 2014. godine
- Rešenje po žalbi doo „Auto san“ iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-19/14-IV-6-05 od 16. januara 2014. godine
- Rešenje po žalbi Bošković Milana iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-971/13-IV-6-05 od 16. decembra 2013. godine
- Rešenje po žalbi Ružičić Aleksandra iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-21/14-IV-6-05 od 22. januara 2014. godine
- Rešenje po žalbi Vujičić Georgine iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br.355-41/14-IV-6-05 od 12. februara  2014. godine
- Rešenje po žalbi Ćurčić Dragojle iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04 -553-150/up od 24. januara 2014. godine

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 75. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. marta 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2014. godini
- Amandmani na Predlog Odluke o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa licu koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kultu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti da poslovno imeGoran Mirkovic preduzetnik, Samostalna zanatsko trgovinska radnja ČAL Čačakmože da sadrži naziv grada Čačka
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u ul. Kuželjevoj br. 9„Pertini toys“d.o.o.
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u ul. Železničkoj br. 3„Dan plus international“ d.o.o. Novi Sad, neposrednom pogodbom
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 74. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. marta 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku  Nadzornog odbora JKP „Čačak“ Čačak broj 966/2-1 od 25. februara 2014. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 16/3 od 25. februara 2014. godine
-Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2014. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2014. godini
- Program postavljanja reklamnih panoa i drugih reklamnih oznaka na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj Službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji sa nalozima i merama u periodu od 1.06.2013. do 31.12.2013. godine
- Izveštaj Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava grada Čačka za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2013. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o izmeni Rešenja o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sport

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 73. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. marta 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Vodovod“ Čačak br. 4/4 od 27. februara 2014. godine
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2013. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2013. godinu
- Mišljenje na predlog Odluke o promeni naziva ulica na  teritoriji grada Čačka
- Rešenja o dodeli lokacija za postavljanje bilborda na teritoriji grada Čačka
- Zaključak u vezi predloga Komisije za dodelu sredstava iz oblasti javnog informisanja u vezi izveštaja o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja
- Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2014. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 
- Predlog Odluke o prenosu iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije građevinskog zemljišta označenog kao k.p. br. 1486/22 KO Mrčajevci

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 72. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. februara 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o radu d.o.o. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada d.o.o. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2014. godinu
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Lipnica
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999. godine u 2014. godini
- Pravilnik o besplatnom i povlašćenom prevozu u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka
- Izveštaj  Umetničke  galerije «Nadežda Petrović» Čačak po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-7/2014-IIIod 20. januara 2014. godine
- Zaključak u vezi Predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2013. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje po žalbi Bojović Bratislava iz Čačka na Rešenje inspektora za lokalni prevoz Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 347-408/13-IV-6-05 od 29. novembra 2013. godine
- Rešenje po žalbi Rakić Nadežde iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04 -553-4838/up od 4. decembra 2013. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04 - 553-5030/up od 6. decembra 2013. godine
- Odluka o dopunama Odluke Gradskog veća grada Čačka broj 06-62/2011-IIIod 31.08.2013. godine, broj 06-73/2011-IIIod 13.10.2011. godine i broj 06-106/2012-IIIod 26.10.2012. godine

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2014. godini (biće objavljen 7. marta 2014. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu grada Čačka).

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 71. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. februara 2014. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu građevinskog zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture - produžetak izgradnje dela ulice Njegoševe
- Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za pribavljanje u javnu svojinu građevinskog zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture-produžetak izgradnje dela ulice Njegoševe
- Predlog Odluke o otuđenju iz javne svojine rušenjem objekta sagrađenog na k.p. br. 2588/1 KO Čačak radi privođenja nameni - proširenja i rekonstrukcije ulice Ljubićkog boja, bivše Dragoslava Bojića Jareta
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2013. godinu
- Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini grada Čačka
- Odluka o davanju saglasnosti a.d. „Čačanski glas“ Čačak za korišćenje zajedničke prostorije ispod stepenišnog prostora u zgradi izgrađenoj na kp.br. 897/1 KO Čačak u ulici Župana Stracimira br. 35/2
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa radi prikupljanja ponuda za dodelu lokacija za postavljanje bilborda na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini  preduzeću „Raleks trans“ Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2014. godini (biće objavljen 14. februara 2014. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu grada Čačka).

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 70. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 7. februara 2014. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2014. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada centra za socijalni rad grada Čačka za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Centra za socijalni rad grada Čačka
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga za 2014. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u prihvatilište za 2014. godinu
- Odluka o određivanju cene časa usluge za korisnike usluge Pomoć u kući za 2014. godinu
- Rešenje o upotebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Odluka o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta

          Zapisnik sa sednice

Šezdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 69. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. januara 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, dato i doneto:

- Predlog Plana detaljne regulacije za opštinski put L - 325, deonica most na reci Zapadna Morava
- Predlog Odluke o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa licu koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslicama Predškolske ustanove «Radost» Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslicama Predškolske ustanove «Moje detinjstvo» Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost «Kosta Novaković» Čačak  za 2014. godinu
- Predlog Odluke o prihvatanju Inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica i Predlog Zaključka o pripremi nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Lipnica
- Mišljenje na Predlog Odluke za promenu naziva ulica sa istim imenom na teritoriji grada Čačka
- Pravilnik o kriterijumima  za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2014. godini
- Dopis Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji broj 66/2013 od 31. oktobra 2013. godine
- Izveštaj po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-133/2013-IIIod 22. jula 2013. godine u vezi stanja voznog parka službenih putničkih automobila
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća

         Zapisnik sa sednice

Šezdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 68. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. januara 2014. godine, utvrđeno je, razmotreno, usvojeno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak  za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada  Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za  2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ čačak za  2014. godinu
- Izveštaj o radu Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji program rada ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju „Zračak“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada Gradske stambene agencije Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala javnog komunalnog preduzeća za grejanje  i održavanje zgrada «Čačak»  Čačak
- Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Užice“ u 2013. godini
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu zaštitu životne sredine grada Čačka u 2014. godini
- Program postavljanja bilborda na teritoriji grada Čačka
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2014. godinu
- Pravilnik o finansijskoj podršci porodici za novorođenu decu u 2014. godini
- Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za javno informisanje od lokalnog značaja
- Odluka o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Odluka o davanju prethodne saglasnosti Mesnoj zajednici Prijevor za izdavanje u zakup nepokretnosti
- Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi Kostić Vesne iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-1144/13-IV-6-05 od 6. novembra 2013. godine
- Rešenje po žalbi Azanjac Ratomira iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-1283/13-IV-6-05 od 13. novembra 2013. godine i Rešenje broj 355-1283/13-IV-6-05 od 29. novembra 2013. godine
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta

          Zapisnik sa sednice

Šezdeset sedma sednica Skupštine grada Čačka

Na 67. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. decembra 2013. godine, razmotreno je, doneto i raspisano:

- Predlog Komisije za poslovni prostor u vezi cene zakupa poslovnog prostora za 2014. godinu
- Predlog Gradske uprave za urbanizam za obrazovanje Komisije za preispitivanje nacrta odluka o davanju u zakup seoskih domova kulture i drugog prostora u svojini grada a koje koriste mesne zajednice
- Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2014. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Izveštaj o stepenu završenosti radova na objektima  koji se finansiraju iz budžeta grada Čačka

          Zapisnik sa sednice

Šezdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 66. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. decembra 2013. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu
- Amandmani na Predlog Odluke o o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Amandman na Predlog Odluke o naknadi za rad u nadzornom odboru javnog preduzeća
- Zaključak o obustavljanju postupka po prigovoru na Rešenje Gradskog veća grada Čačka broj 06-266/13-III od 12. decembra 2013. godine
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Duboko“ Užice za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni odlaganja otpada na deponiju „Duboko“ Užice
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2014. godinu
 - Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za priključnu snagu i isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o ceni vode
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća u Mrčajevcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini od „Marin“ iz Čačka
- Odluka o dopuni Odluke Gradskog veća grada Čačka broj 06-33/11-IIIod 25.05.2011. godine i broj 06-137/13-IIIod 2.08.2013. godine
- Odluka o raskidu ugovora o zakupu poslovnih prostorija zaključenog između grada Čačka i STR „Dani“ Parmenac
- Zaključak u vezi predloga Komisije za poslovni prostor u vezi cene zakupa poslovnog prostora za 2014. godinu
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (JKP „Komunalac“ Čačak)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (6 rešenja)

          Zapisnik sa sednice

Šestdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 65. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. decembra 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2014. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program budžetske pomoći JKP „Vodovod“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2012. godini
- Rešenja o prenosu sredstava Predškolskoj ustanovi „Radost“ Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP «Komunalac» Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje privremenih montažnih objekata, kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP «Parking servis» Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „Parking servis“ Čačak za 2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za grejanje «Čačak» Čačak
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Čačka katastarske parcele broj 1317/2 KO Preljina za proširenje seoskog groblja u Preljini
- Odluka o dodeli novčanih nagrada sportskim organizacijama, mladim talentima i istaknutim sportistima za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta
- Odluka o dodeli sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2013. godini
- Zaključak u vezi predloga Komisije za sport u vezi izveštaja za realizaciju programa za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2012. godini

          Zapisnik sa sednice

Šezdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 64. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. decembra 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu
- Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2013. godinu
- Predlog Odluke o naknadi za rad u nadzornom odboru javnog preduzeća
- Rešenje o izmeni Rešenja o o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama broj: 06-194/2013-IIIod 23. oktobra 2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Šezdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 63. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. decembra 2013. godine, doneto je:

- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za finansije
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za urbanizam
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove
- Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

          Zapisnik sa sednice

Šezdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 62. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. decembra 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2013. godinu
- Odluka Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Čačak br. 8/2 od 27. novembra 2013. godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja  JKP „Komunalac“ Čačak za 2013. godinu
 - Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja  JKP „Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2012/2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2013/2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o saradnji između grada Čačka i Privrednog društva za razvoj infrastrukturnih i industrijskih projekataG.I.D.C.doo Beograd
- Izveštaj Predškolske ustanove „Radost“ Čačak o finansiranju odmora i rekreacije dece u Dečjem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Parezanović Slavici iz Kulinovaca
- Zahtev  „Autoprevoz“ a.d. Čačak za otvaranje novih linija
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
 - Zaključak o izmeni Zaključka Gradskog veća grada Čačka broj 06-208/201IIIod 6. novembra 2013. godine i zahteva za odlaganje plaćanja duga JKP „Komunalac“ Čačak za porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje

          Zapisnik sa sednice

Šezdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 61. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. decembra 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Generalnog urbanističkog plana grada Čačka 2015. godine
- Zaključak o usvajanju Izveštaja podnosilaca Programa o realizovanju  programa za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2012. godini
-Izveštaji Gradskog javnog pravobranilaštva i JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-208/2013-IIIod 6. novembra 2013. godine a u vezi Zaključka Gradskog veća grada Čačka  broj  06-59/2013-IIIod 10. aprila 2013. godine i to:
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Odluka o izmeni Odluke Gradskog veća grada Čačka broj 06-245/2013-IIIod 9. marta 2010. godine
- Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Ministarstvu pravde i državne uprave Republike Srbije - Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

          Zapisnik sa sednice

Šezdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 60. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. novembra 2013. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Čačka
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2013. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezervre (8 rešenja)
- Rešenje o izmeni Rešenja Gradskog veća grada Čačka o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 06-133/13-IIIod 22. jula 2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Pedeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 59. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. novembra 2013. godine, utvrđeno je, doneto i raspisano:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JP„Rzav“ Arilje za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2013. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Čačka
- Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o  izmenama Odluke o građevinskom zemljištu
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta
- Predlog Odluke o pribavljanju zemljišta za proširenje seoskog groblja u Preljini
- Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti-zemljišta za proširenje seoskog groblja u Preljini
- Predlog Rešenja o imenovanju direktora javnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak i to:
- Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „gradac“ čačak
- Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
-  Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak- Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoća i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Predlog Rešenja o  davanju saglasnosti Preferans klubu Čačak u osnivanju da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Predlog Rešenja o  davanju saglasnosti Auto moto sportskom klubu iz Čačka da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za postavljenje načelnika Gradskih uprava grada Čačka
- Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za postavljenje načelnika Gradskih uprava grada Čačka po objavljenom Javnom oglasu
- Odluka u vezi realizovanja Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini
- Javni konkurs za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2013. godini
- Rešenje po žalbi doo„Blumen shop“Čačak na Zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka br. 359-91/13-IV-2-01 od 9. jula 2013. godine
- Rešenje po žalbi Topalović Ivana iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka broj 355-1101/13-IV-6-05 od 8. oktobra 2013. godine
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama  

          Zapisnik sa sednice

Pedeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 58. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. novembra 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o dopuni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Tekst amandmana na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu

          Zapisnik sa sednice

Pedeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 57. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. novembra 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Zahtev JKP „Komunalac“ Čačak za odlaganje plaćanja duga za porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje o dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za poslovni prostor
- Rešenje o preusmeravanju sredstava stalne budžetske rezerve

          Zapisnik sa sednice

Pedeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 56. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. oktobra 2013. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1. januara 2013. godine do 30. septembra 2013. godine
- Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora u javnoj svojini doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak
- Zaključak po žalbi Mesne zajednice Atenica na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-981/13-IV-6-05 od 12. avgusta 2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Pedeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 55. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. oktobra 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Predlog Odluke o savetniku za zaštitu prava pacijenata
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“  Čačak za radnu 2013/2014. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada doo „Naučno tehnološki park  Čačak“ Čačak
- Predlog programa o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

          Zapisnik sa sednice

Pedeset četvrta sednica Gradskog veća

Na 54. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. oktobra 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2013/2014. godinu
- Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Gornja Gorevnica
- Rešenje po žalbi Novaković Gvozdenije iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-816/13-IV-6-05 od 30. jula 2013. godine
- Rešenje po žalbi doo „Blumen shop" Čačak na Zaključak komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-620/13-IV-6-05 od 30. jula 2013. godine
- Rešenje po žalbi Soldatović Andrije iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad  grada  Čačka br. 04-553-2554/up od 28. avgusta 2013. godine
- Rešenje po žalbi doo „Solaris“ Čačak na Zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka br. 359-111/13-IV-2-01 od 5. septembra 2013. godine
- Izmena Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2013. godinu
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve

          Zapisnik sa sednice

Pedeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 53. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. oktobra 2013. godine, razmotreno je, usvojeno i doneto:

- Izveštaj o radu Predškolske  ustanove „Radost“ Čačak za 2012/2013. godinu
- Program postavljanja autobuskih stajališta  na teritoriji grada Čačka za 2013. godinu
- Zahtev „Autoprevoz“ a.d. Čačak broj 5/850 od 30. septembra 2013. godine za izmenu reda vožnje
- Zahtev „Autoprevoz“ a.d. Čačak broj 5/851 od 30. septembra 2013. godine  za otvaranje novih linija
- Izveštaj JKP „Vodovod“ Čačak po Zaključku Gradskog veća grada Čačka br.06-138/2013-IIIod 5. avgusta 2013. godine
- Odluka o dodeli dodatnih sredstava za sufinansiranje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za finansije 

          Zapisnik sa sednice

Pedeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 52. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. oktobra 2013. godine, doneto je i razmotreno:

- Amandmani na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
- Amandmani na Predlog Odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Amandmani na Predlog Odluke o nagradama i priznanjima grada Čačka
- Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode
- Zahtev JKP «Čačak» Čačak br. 4138 od 23. septembra 2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Pedeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 51. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. septembra 2013. godine, razmotreno je, utvrđeno, doneto i usvojeno:

- Zaključak Komisije za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Zaključak Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Zaključak Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Zaključak Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Zaključak Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Zaključak Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Predlog Zaključka da se sprovede novi javni konkurs za imenovanje direktora javnih preduzeća i to: Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak, Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak, Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci, Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak, Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak, Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačaki Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Rang lista kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca  „Komunalac“ Čačak 
- Predlog Zaključka da se sprovede novi javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Predlog teksta javnih konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenja o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ( JKP „Vodovod“ Čačak)
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2013. godinu
- Predlog izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu
- Predlog izmena Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2013. godinu
- Predlog Odluke o osnivanju Doma zdravlja „Čačak“ Čačak
- Predlog Odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Predlog Odluke o dopuni odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2013. godini
- Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje između grada Čačka i opštine Obilić
- Predlog Odluke o nagradama i priznanjima grada Čačka
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa
- Izveštaj  o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Užice“ za period od 15. aprila do 15. jula 2013. godine
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Zoćević Zvezdani iz Čačka
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini preduzeću „Zorpeks kargo“ iz Čačka
- Zaključak o usvajanju Izveštaja podnosilaca programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Rešenje o prenosu sredstava Predškolskoj ustanovi „Radost“ Čačak

          Zapisnik sa sednice

Pedeseta sednica Gradskog veća grada Čačka


 Na 50. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. avgusta 2013. godine, doneto je:
 
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (JKP "Vodovod" Čačak i JKP "Moravac" Mrčajevci)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o prenosu sredstava Predškolskoj ustanovi „Radost“ Čačak
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća (2 rešenja)
- Zaključak u vezi organizovanja prevoza, čuvanja i podele drva korisnicima socijalne pomoći

          Zapisnik sa sednice
 

Četrdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 49. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. avgusta 2013. godine, doneto je:

- Odluka o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode

          Zapisnik sa sednice

Četrdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 48. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. avgusta 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo naseljenog mesta Trnava
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Slatina
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica i Predlog Zaključka o pripremi Nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Gornja Gorevnica
- Odluka o izmeni Odluke Gradskog veća grada Čačka broj  06-33/11-IIIod 25. maja 2011. godine
- Rešenje o prenosu sredstava Predškolskoj ustanovi «Radost» Čačak (2 rešenja)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (4 rešenja)
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka  br. 04-553-2332/up. od 28. juna 2013. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-2450/up. od 15. jula 2013. godine
- Rešenje po žalbi Petrović Zorana iz Čačka na Zaključak Gradske uprave za urbanizam br. 358-425/10-IV-2-01 od 22. decembra 2010. godine.

          Zapisnik sa sednice

Četrdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 47. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. jula 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine
- Izveštaj o radu doo «Naučno tehnološki park Čačak» Čačak za period 01.03.2013. godine -30.06.2013. godine
- Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću za grejanje ,,Čačak“ Čačak za zaduživanje
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje o prenosu sredstava Predškolskoj ustanovi ,,Radost“ Čačak 
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)

          Zapisnik sa sednice

Četrdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 46. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 15. jula 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje po žalbi doo«Blumen shop“Čačak  na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za  inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-620/13-IV-6-05 od 30. maja 2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Četrdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 45. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. jula 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izmeni odluke o pribavljanju zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Predlog Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada čačka katastarske parcele broj 2512/2  ko Milićevci
- Predlog Odluke o pristupanju pribavljanja u javnu svojinu izgradnjom objekta prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Rešenje o poništavanju pravosnažnog rešenja Predsednika opštine Čačak br. 463-21/2008-3-04 od 11. marta 2008. godine
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za društvene delatnosti
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Zaključak po žalbi Mijačić Zlatane iz Čačka na rešenje Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-161/12-IV-6-03 od 26. novembra 2012. godine

          Zapisnik sa sednice

Četrdeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 44. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 1. jula 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za  održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje “Čačak“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja  „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Predlog teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
- Predlog Odluke o korišćenju vodovodnih mreža i određivanju vršioca delatnosti snabdevanja vodom za piće
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o pribavljanju zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Predlog Odluke o poništaju oglasa o prikupljanju pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti - zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Predlog teksta Oglasa o prikupljanju pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti - zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Zaključak u vezi sprovedenog oglasa o prikupljanju pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti - zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj napuštenih životinja
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta službe za budžetsku inspekciju

        Zapisnik sa sednice

Četrdeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 43. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. juna 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regualcije za naseljeno mesto Mrčajevci
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za opštinski put L-325, deonica od mosta na reci Zapadna Morava do priključka na L-314
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za opštinski put L-325, deonica most na reci Zapadna Morava
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja duga po kreditnom zaduženju za projekat izgradnje Gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija «Nadežda Petrović» Čačak
- Odluka u vezi realizovanja programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje po žalbi Božović Milice iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 07-1075/1  od 5. aprila 2013. godine
- Rešenje po žalbi Stojanović Radomira iz Beograda na Rešenje inspektora za puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 347-105/13-IV-6-02 od 10. aprila  2013. godine
- Rešenje po žalbi Ješić Veselina PR Samostalne ugostiteljske radnje iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za urbanizam  br. 359-70/13-IV-2-01 od 21. maja 2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Četrdeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 42. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. juna 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca «Moravac» Mrčajevci
- Izmena predloga Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti javnoj ustanovi «Turistička organizacija Čačka»
- Rešenje o izboru i raspoređivanju načelnika Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskom javnom pravobranilaštvu
- Rešenje po žalbi Marinković Grozdane iz Trbušana na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-732/Up  od 25. marta  2013. godine
- Zaključak po žalbi Perišić Vasilija iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-582/Up  od 13. marta  2013. godine
- Rešenje po žalbi Tešić Stevana iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 359-34/2013-IV-2-01  od 11. aprila  2013. godine
- Rešenje o upućivanju na službeni put članova Gradskog veća

          Zapisnik sa sednice

Četrdeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 41. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. juna 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje «Rzav» Arilje
- Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti javnoj ustanovi «Turistička organizacija Čačka»
- Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Sportskom centru «Mladost» Čačak
- Predlog Odluke o davanju na korišćenje vodovodne i kanalizacione mreže za odvođenje otpadnih voda i dodeli isključivog prava izgradnje
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju «Vodovod» Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca «Komunalac» Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut javnog komunalnog preduzeća za grejanje  «Čačak» Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve «Gradac» Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja «Gradsko zelenilo» Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut javnog komunalnog preduzeća «Parking servis» Čačak
- Nacrt odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Vapa
- Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za društvene delatnosti
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (3 rešenja)
- Rešenje po žalbi Radojlović Stanice iz Beograda na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-275/13-IV-6-05 od 25. marta 2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Četrdeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 40. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. juna 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključke Koordinacionog tela Javnog preduzeća za vodosnabdevanje «Rzav» Arilje broj 12/2013 od 25. aprila 2013. godine i broj 13/2013 od 25. aprila 2013. godine
- Odluka o povećanju osnovice za isplatu zarada u Predškolskoj ustanovi «Radost» Čačak
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa za otuđenje građevinskog  zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini doo „Dankom“ Ljubićska Baluga
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za finansije broj 110-10 /13-IV-1 od 31. maja 2013. godine
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj  broj 110-13/13-IV-5 od 4. juna 2013. godine
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji  radnih mesta Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća broj 110-12/13-IV-8 od 4. juna 2013. godine
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 110-11/13-IV-4 od 1. juna 2013. godine
- Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999. godine u 2013. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (5 rešenja)
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2006  od 21. decembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2007  od 21. decembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2008  od 21. decembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2009  od 21. decembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Milivojević Miloša iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/1271/2011  od 21. decembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Marinović Branke iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 433-5874/10  od 30. avgusta  2012. godine

          Zapisnik sa sednice

Trideset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka


Na 39. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj u utorak  28. maja 2013. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:


- Amandmani na Predlog plana Generalne regulacije za Ovčar Banju na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka"
- Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2013. godini
- Rešenje o raspodeli sredstava za javno informisanje građana od lokalnog značaja
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (2 rešenja)
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća
- Zaključak o prihvatanju Informacije o poseti delegacije grada Čačka, Rusiji, Belorusiji i Rumuniji

          Zapisnik sa sednice

Trideset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 38. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 21. maja 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2012. godinu
- Predlog Odluke o finansiranju odmora i rekreacije dece u odmaralištu «Ovčar» u Ulcinju u 2013. godini
- Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2013. godinu
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa i Predlog Zaključka o pripremi nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vapa
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 151/1)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 166 – gimnazija čačak)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 166 – medicinska, ekonomska i tehnička škola)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 149)

Raspisani su Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini i Javni poziv za dodelu novčane nagrade za postignute rezultate i doprinos razvoju sporta. Кonkursi objavljeni u broju lista „Čačanski glas“ od 24. maja 2013. godine.

          Zapisnik sa sednice

Trideset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 37. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. maja 2013. godine, utvrđeno je, doneto, usvojeno, razmotreno i zaključeno:

- Predlog Plana generalne regulacije za Ovčar banju na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Vodovod“ Čačak
- Predlog Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac“ Čačak
- Predlog Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci
- Predlog Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Čačak
- Predlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak
- Predlog Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo“ Čačak
- Predlog Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Čačak
- Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za rešavanje pritužbi na rad komunalne policije grada Čačka
- Izveštaj o poslovanju JKP „Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko“ Užice za 2012. godinu
- Izveštaj o poslovanju  JKP „Komunalac“ Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2012. godinu
- Kolektivni ugovor Predškolske ustanove «Radost» Čačak
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Privrednom društvu za trgovinu na veliko i malo„Effe esse“doo Beograd
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora Ugostiteljskoj radnji „Es-moravski alasi“ iz Čačka
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Petrović M. Mirku iz Beograda
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Jovanović Jovanu iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Kovačević Milanu iz Graba
- Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Rešenje o obrazovanju Komisije za sagledavanje stanja i praćenje aktivnosti na revitalizaciji kanala na navodnjavanje Prijevor - Katrga
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ( JKP „Čačak“)
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama( JKP “Vodovod“)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 179)
- Predlog Komisije za sport u vezi izveštaja podnosilaca Programa o realizovanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini odobrenih na osnovu javnog konkursa
- Odluka u vezi realizovanja programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta  na teritoriji grada čačka u 2013. godini
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća
- Izveštaj JKP „Komunalac“ Čačak o daljem korišćenju opreme koja je preneta na upravljanje i korišćenje JKP „Komunalac“ Čačak
- Rešenje po žalbi Ćurčić Olivere iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 436/14883/2012 od 2. oktobra  2012. godine
- Rešenje po žalbi Popović Milića iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju broj 436-07/9234-2/2007 od 29. novembra  2012. godine

          Zapisnik sa sednice

Trideset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 36. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. aprila 2013. godine, utvrđeno je, doneto, usvojeno i razmotreno:

- Odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove  «Radost» Čačak
- Odluka o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o radu  Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju za 2012. godinu
- Iveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Zahtev a.d. «Autoprevoz» Čačak za odobrenje skraćenja linije prijevor (Todorovići) - Nova bolnica
- Zaključak Komisije za sport
- Odluka o dodeli sredstava za realizovanje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini

          Zapisnik sa sednice

Trideset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 35. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. aprila 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko“ Užice za 2013. godinu
- Odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje  „Rzav“ Arilje za 2013. godinu
- Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Predškolskoj ustanovi „Radost“ Čačak
- Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti Predškolskoj ustanovi „Moje detinjstvo“ Čačak
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Javne ustanove turistička organizacija čačka za 2012. godinu
- Izveštaj o poslovanju ustanove za fizičku kulturu Sportski centar «Mladost» Čačak za 2012. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2012. godinu
- Strateški plan Komunalne policije grada Čačka za period 2013-2018. godina
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini koji se nalazi u ul. Dr Dragiše Mišovića br. 82, Udruženju multiple skleroze Čačak
- Izmena Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2013. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji  radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 293)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 149)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 149)
- Rešenje po žalbi Grujović Milana iz Parmenca na rešenje Inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-214/10-IV-6-03 od 2. avgusta 2012. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra  iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad  grada Čačka br. 04-553-179/Upod 8. februara  2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Trideset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 34. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. aprila 2013. godine, razmotreno je i doneto:

- Amandmani na predlog odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2013. godini
- Amandmani na predlog odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u  privredi u 2013. godini
- Rešenje o raspodeli sredstava za javno informisanje građana od lokalnog značaja
- Zaključak Komisije za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja broj 06-58/2012-IIIod 11. aprila 2013. godine

           Zapisnik sa sednice

Trideset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 33. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. aprila 2013. godine, utvrđeno je:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih usluga za postavljanje privremenih montažnih objekata, kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Predlog Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2013. godinu

          Zapisnik sa sednice

Trideset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 32. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. aprila 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o pribavljanju zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj pasa i mačaka nepoznatog vlasnika
- Predlog Odluke o objavljivanju oglasa o prikupljanju pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti - zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj pasa i mačaka nepoznatog vlasnika
- Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti - zemljišta za izgradnju prihvatilišta za smeštaj pasa i mačaka nepoznatog vlasnika
- Izveštaj o poslovanju JKP «Moravac» Mrčajevci za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije «Nadežda Petrović» Čačak za 2012. godinu
- Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama
- Izveštaj Komisije o stanju opreme koja je JKP «Komunalac» Čačak preneta na upravljanje i korišćenje
- Izveštaj JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-47/2013-III od 22. marta 2013. godine
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 149)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 342/1 i 342/2)

Raspisan je Јavni konkurs  za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2013. godini. Кonkurs objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 12. aprila 2013. godine.

          Zapisnik sa sednice

Trideset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 31. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. aprila 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP «Moravac» Mrčajevci o ceni vode
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP «Moravac» Mrčajevci o ceni usluge iznošenja i deponovanja smeća u Mrčajevcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JKP «Moravac» Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Predlog Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2013. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2013. godini
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u privredi u 2013. godini
- Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje između grada Čačka, Republika Srbija i Ruzske opštine, Ruska federacija
- Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje između grada Čačka, Republika Srbija i grada Baranaviči Republika Belorusija
- Izveštaj o poslovanju JKP «Čačak» Čačak za 2012. godinu
- izveštaj o poslovanju JKP «Parking servis» Čačak za 2012. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2012. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2012. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve

          Zapisnik sa sednice

Trideseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 30. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. marta 2013. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Amandmani na Predlog odluke o pravnoj pomoći građanima
- Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka
- Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama
- Rešenje o dopuni rešenja o obrazovanju Komisije za sport
- Predlog Komisije za poslovni prostor u vezi cene zakupa poslovnog prostora
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini. Konkurs objavljen u broju lista „Čačanski glas“ od 29. marta 2013. godine (pravo na dodelu sredstava nemaju sportske organizacije kojima su sredstva za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini već dodeljena).

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 29. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. marta 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP «Gradsko zelenilo» Čačak za 2013. godinu
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2012. godinu
- Rešenje o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 126/1)
- Rešenje o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 242)

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 28. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. marta 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove «Moje detinjstvo» Čačak
- Predlog odluke o pravnoj pomoći građanima
- Predlog odluke o izmeni odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 242/1)

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 27. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 15. marta 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje «Rzav» Arilje za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje br. 149/2013 od 28. februara  2013. godine
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja zgrade Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju «Zračak» Čačak
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići
- Predlog Rešenja o  davanju saglasnosti Svetskom udruženju Čačana i prijatelja za upotrebu grba grada Čačka na memorandumu udruženja
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga za 2013. godinu
- Odluka o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u prihvatilište za 2013. godinu
- Odluka o određivanju cene časa usluge za korisnike usluge pomoć u kući za 2013. godinu
- Pravilnik o izmeni  i dopuni  Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 149)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 47)
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (aproprijacija 136/1)
- Rešenje o stavljanju van snage rešenja Gradskog veća grada Čačka br. o6-38/2013-IIIod 6. marta 2013. godine
- Izveštaj AD „Autoprevoz“ Čačak o realizaciji ugovora  o poveravanju obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka, za mesec novembar i decembar 2012. godine i januar 2013. godine

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 26. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. marta 2013. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju «Zračak» Čačak
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Čačak
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2013. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2012. godinu
- Pravilnik o ostvarivanju prava i pružanju usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Zaključak o usvajanju izveštaja udruženja o realizovanju Programa od javnog interesa u 2012. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje Programa od javnog interesa u 2013. godini
- Zaključak o usvajanju izveštaja podnosilaca programa o realizovanju  Programa  za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2012. godini
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa za otuđenje građevinskog  zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini doo „ Sam Sam“ Čačak
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Ćosović Momiru iz Čačka
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Mišović Radoslavu i Mišović Zlati iz Čačka
- Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju saveta za bezbednost saobraćaja
- Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju zamenika predsednika Komisije za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja
- Izveštaj o stanju objekta dečijeg odmarališta „Ovčar“ u Ulcinju
- Izveštaj o kontroli namenskog i zakonitog trošenja sredstava u Predškolskoj ustanovi „Radost“ Čačak
- Izveštaj o stanju opreme koju je grad Čačak poverio na upravljanje JKP „Komunalac“ Čačak na lokaciji „Tehnos“ Čačak
- Rešenje o upotrebi sredstava  tekuće budžetske rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava  stalne budžetske  rezerve
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje po žalbi Spasojević Miluna iz Vranića na Zaključak inspektora za puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor  grada Čačka br. 347-103/2012-IV-6-02 od 16. oktobra 2012. godine
- Rešenje po žalbi Jekić Savka iz Trnave na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-929/2012-IV-6-05 od  8. oktobra 2012. godine
- Zaključak po žalbi Mijačić Zlatane iz Čačka  na Rešenje Inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor  grada Čačka br. 501-161/12-IV-6-03 od 26. novembra 2012. godine
- Zaključak o usvajanju Izveštaja podnosilaca programa o realizovanju Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini odobrenih na osnovu Javnog konkursa
- Zaključak o usvajanju Izveštaja podnosilaca programa o realizovanju Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini odobrenih bez Javnog konkursa
- Odluka o dodeli sredstava sportskim organizacijama radi realizovanja Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 25. sednici gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. februara 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program poslovanja JP„Rzav “ Arilje za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci  za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o ceni za priključnu snagu i isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni statuta regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Predlog Odlukeo izmeni Odluke  o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Predlog Odluke o ukidanju opštinskog vatrogasnog fonda
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće
- Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za mesnu zajednicu Zablaće
- Predlog Odluke o obrazovanju komisije za sprovođenje referenduma u mesnoj zajednici Zablaće
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za mesnu zajednicu Trbušani
rešenja o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava za javno informisanje od lokalnog značaja
- Zaključak u vezi službenog puta članova Gradskog veća

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 24. sednici gradskog veća grada Čačka, održanoj 8. februara 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Regionalnog plana upravljanja otpadom
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2013. godini
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada gradske Stambene agencije Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2013. godinu
- Pravilnik o ostvarivanju prava na besplatan gradski i prigradski prevoz
- Rešenje po žalbi Petrović Milene iz Mrčajevaca  na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-888/2012-IV-6-05 od 21. oktobra 2012. godine
- Rešenje po žalbi Ristović Rajka iz Čačka na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-137/2012-IV-6-03 od 23. novembra 2012. godine
- Rešenje po žalbi Jelesijević Milojka iz Gornje Gorevnice na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-121/2009-IV-6-03 od 7. juna  2010. godine
- Rešenje po prigovoru Vujošević Stefana iz Čačka  na Obaveštenje Gradske uprave za urbanizam - Odseka za imovinsko pravne poslove br. 463-23/2011-IV-2-07 od 28. aprila 2011. godine
- Rešenje po žalbi d.o.o. „Dunav auto“ Beograd na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 434/11691/2012  od 28. juna 2012. godine
- Rešenje po žalbi d.o.o. „Bilton“ Čačak na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 434/8000/2012  od 28. juna 2012. godine
- Rešenje po žalbi d.o.o. „Bilton“ Čačak na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 436/191/2012  od 12. juna 2012. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-322/Up od 6. decembra 2012. godine

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 23. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. januara 2013. godine, doneto je:

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 22. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. januara 2013. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Izveštaj o radu d.o.o „Naučno tehnološki park Čačak“  Čačak za 2012.godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada d.o.o. „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o prestanku važenja Odluke o poveravanju prava korišćenja i visini naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora u naseljenom mestu Gornja Trepča
- Izveštaj o funkcionisanju sistema protivgradne zaštite na teritoriji Radarskog centra „Užice“ za period od 15. aprila do 15. oktobra 2012. godine
- Zaključak o organizovanju javne rasprave o Odluci o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u  2013. godini
- Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava za javno informisanje od lokalnog značaja
- Pravilnik o finansijskoj podršci porodici za novorođenu decu u 2013. godini
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća

Raspisan je Javni konkurs za za dodelu sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2013. godini. Konkurs objavljen 29. januara 2013. godine u listu „Čačanske novine“ i na sajtu Grada Čačka.

          Zapisnik sa sednice

Dvadeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 21. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. januara 2013. godine, utvrđeno je:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani

          Zapisnik sa sednice

Dvadeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 20. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. januara 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program  rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2013. godinu
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2013. godinu
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća
- Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta 

          Zapisnik sa sednice
 

Devetnaesta sednica gradskog veća grada Čačka

Na 19. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. januara 2013. godine, utvrđeno je i doneto:

-  Predlog Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2013. godinu
- Predlog Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2013. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu
- Predlog Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2013. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2013. godinu
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2013. godini
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o organizovanju ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Umetničke galerije ,,Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak  za 2013. godinu
- Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2013. godinu
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće  i Predlog Zaključka o pripremi nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Zablaće
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini ,,sam sam“ doo čačak
- Rešenje o raspodeli i korišćenju sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
- Rešenje  o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
- Odluka o preuzimanju duga na ime troškova prevoza i toplog obroka radnika koji rade na obezbeđenju imovine AD Fabrika hartije „Božo Tomić“, u reorganizaciji

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2013. godini. Konkurs će biti objavljen 15. januara 2013. godine u listu „Čačanske novine“ i na sajtu Grada Čačka.

         Zapisnik sa sednice
 

Osamnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 18. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 25. decembra 2012. godine, razmotreno je, utvrđeno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. Godinu
- Amandman na Predlog Odluke o izmenama odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Badminton klubu Čačak u osnivanju da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka
- Dopis Ministarstva odbrane broj 2484-7 od 14. decembra 2012. godine i donošenje potrebnih odluka
- Rešenje o upućivanju na službeni put tri člana Gradskog veća

          Zapisnik sa sednice

Sedamnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 Na 17. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. decembra 2012. godine, utvrđeno je:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu
- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. Godinu
- Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama
- Predlog Odluke o osnivanju ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju
- Predlog Odluke o utvrđivanju mreže osnovnih škola u gradu Čačku
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama boravka dece u vrtićima  i jaslama
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Čačak“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2012. Godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje  „Rzav“ Arilje za 2012. godinu
-  Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Doma kulture Čačak
- Predlog Zaključka o ispravci greške u Rešenju Skupštine opštine Čačak broj 06-166/88-01 od 28. juna 1988. godine

          Zapisnik sa sednice 

Šesnaesta sednica gradskog veća grada Čačka

Na 16. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. decembra 2012. godine, utvrđeno je:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o izradi i učešću u finansiranju strateškog master plana održivog razvoja planine Rudnik za područja gradova Kragujevac i Čačak i opština Gornji Milanovac, Topola i Knić

          Zapisnik sa sednice
 

Petnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 15. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 6. decembra 2012. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o dopuni Odluke o usklađivanju Generalnog plana naselja Čačak 2015.
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama vode
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća u Mrčajevcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2011/2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2012/2013. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke  „Vladislav Petković Dis“
- Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići
- Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Gradske stambene agencije
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Gradske stambene agencije
- Zaključak  kojim se predlažu članovi Regionalnog razvojnog saveta za region Šumadije i Zapadne Srbije
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

          Zapisnik sa sednice
 

Četrnaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 14. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 29. novembra 2012. godine, doneto je i razmotreno:

- Zahtev JKP „Čačak“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora broj 6330 od 26. novembra 2012. godine
- Zaključak o povlačenju Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Rešenje o upućivanju na službeni put dva člana Gradskog veća

          Zapisnik sa sednice

Trinaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 13. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. novembra 2012. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o uslovima za zaštitu i držanje domaćih životinja na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti  na Odluku o izmenama statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće  i pijaca „Komunalac“ čačak
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup stanova za socijalno stanovanje izgrađenih u 2010. godini na k.p. br. 5789/1 ko čačak
- Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu
- Rešenje po žalbi Bogdanović Ljubiše iz Čačka na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-105/12-IV-6-03 od 7. avgusta 2012. godine
- Rešenje po žalbi Grujović Milana iz Parmenca na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-214/12-IV-6-03 od 2. avgusta 2012. godine
- Rešenje po žalbi Turović Mladomira iz Beljine na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-82/12-IV-6-03 od 8. avgusta 2012. godine
- Rešenje po žalbi A.D. „Šumadija transport i održavanje“ Čačak na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 434-102/12-IV-04 od 6. jula 2012. godine
- Rešenje po žalbi D.O.O „Interauto“ Čačak na Zaključak komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada  Čačka br. 355-955/12-IV-6-05 od 5. oktobra 2012. godine
- Rešenje po žalbi Erić Tomislava iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka br. 433-82/12-IV-4 od 17. oktobra 2012. godine
- Rešenje o upućivanju na službeni put člana Gradskog veća
- Odluka o dodeli sredstava sportskim organizacijama za realizovanje Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini

Razmotrena je Informacija Radne grupa za sagledavanje stanja poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak u vezi sa izradom izveštaja o postojećem stanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Čačak, predlogu programa sanacije poslovanja  preduzeća i uzrocima nastanka sadašnjeg stanja poslovanja preduzeća.

          Zapisnik sa sednice
 

Dvanaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

 
Na 12. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. novembra 2012. godine, razmotreni su:

- Amandmani na Predlog Odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima

          Zapisnik sa sednice

Jedanaesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 11. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. novembra 2012. godine, doneto je i utvrđeno:

- Odluka kojom se predlaže Skupštini grada da donese Odluku o pristupanju promeni Statuta grada Čačka
- Predlog Odluke o pristupanju promeni Statuta grada Čačka
- Predlog Zaključka kojim se zadužuje Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove grada Čačka da izradi nacrt Odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Čačka
- Predlog Odluke o mesnoj samoupravi na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih lica i naknadama za rad u organima grada
- Predlog Odluke o finansijskoj podršci učenicima i studentima
- Predlog Odluke o prestanku važenja Odluke o kancelariji za mlade
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Čačka
- Odluka o dodeli sredstava sportskim organizacijama za realizovanje Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Sekulić Gordani iz Čačka

          Zapisnik sa sednice

Deseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 10. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. oktobra 2012. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

 - Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period 1. januar 2012. godine - 30. septembar 2012.godine
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Predlog Odluke o dopunama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Čačak
- Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode
- Odluka o dodeli sredstava sportskim organizacijama za realizovanje Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka  u 2012. godin
- Izveštaj o postupanju u realizaciji pomoći i izgradnji kuća domaćinstvima čije su kuće oštećene usled elementarne nepogode – zemljotresa od 3. novembra 2010. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke br. 06-62/2011-IIIod 31. avgusta 2011. godine i br. 06-73/2011-IIIod 13. oktobra 2011. godine
- Zahtev JKP „Komunalac“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora broj 211/3 od 5. oktobra 2012. godine
- Rešenje o Prigovoru „Aristokrat del“ doo Čačak na Obaveštenje Gradske uprave za urbanizam grada Čačka br. 952-38/12-IV-2-01 od 17. avgusta 2012. godine

          Zapisnik sa sednice

Deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 9. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. oktobra 2012. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Rešenje o zaduženjima članova Gradskog veća za pojedine oblasti
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju
- Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu
- Predlog Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2011. godini
- Zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijske uprave u Čačku za oslobađanje plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekta automehaničarske radionice sa nadstrešnicom, investitora Republike Srbije  (nije prihvaćeno)

          Zapisnik sa sednice

Osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 8. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. oktobra 2012. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

-   Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići
- Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Konjevići
- Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Konjevići
-   Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
-  Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Trbušani
-  Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta
-  Zahtev JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora broj 1913/12 od 14. septembra 2012. godine

          Zapisnik sa sednice 

Sedma sednica Gradskog veća grada Čačka


7. sednica Gradskog veća grada Čačka održana je u petak, 21. septembra  2012. godine, u sali Gradskog veća sa početkom u 9,00 časova

Na sednici je odlučeno sledeće:


-utvrđen Predlog odluke o o davanju saglasnosti na Odluku o baznoj ceni za priključnu snagu i isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima;
-usvojen i upućen Skupštini Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2011/2012. godinu;
-utvrđen Predlog odluke o davanju saglasnosti na godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2012/2013. godinu;
-utvrđen Predlog odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za planove;
-utvrđen Predlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi;
-doneta Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisan Oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini;
-doneto Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Rakićević Mihailu iz Čačka;
-prihvaćena Informacija Gradske uprave za finansije o neizmirenom dugu po osnovu naplate naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

         Zapisnik sa sednice

Šesta sednica Gradskog veća


6. sednica Gradskog veća grada Čačka održana je u sredu, 12. septembra  2012. godine, u sali Gradskog veća sa početkom u 14,00 časova, na kojoj su razmatrani amandmani na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu.

Zapisnik sa sednice.

Peta sednica Gradskog veća grada Čačka


5.  sednica Gradskog veća grada Čačka održana je u četvrtak, 6. septembra  2012. godine, u sali Gradskog veća sa početkom u 9,00 časova

Na sednici je odlučeno sledeće:


-utvrđen Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu
-utvrđen Predlog odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2012. godinu
-utvrđen Predlog izmena Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2012. godinu
-utvrđen Predlog izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta  za 2012. godinu
-utvrđen Predlog izmena i dopuna  Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica  za 2012. godinu
-utvrđen Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
-utvrđen Predlog odluke o prihvatanju Inicijative za uvođenje samodoprinosa za MZ Konjevići i utvrđen Predlog zaključka o pripremi Nacrta odluke o uvođenju  samodoprinosa za MZ Konjevići
-utvrđen Predlog odluke o prihvatanju Inicijative za uvođenje samodoprinosa za MZ Trbušani i utvrđen Predlog zaključka o pripremi Nacrta odluke o uvođenju  samodoprinosa za MZ Trbušani
-usvojen Izveštaj o funkcionisanju sistema protivgradne zaštite na teritoriji Radarskog centra „Užice“ za period od 15.05. do 15.07.2012. godine,
-doneo Rešenje o izmeni rešenja gradonačelnika grada Čačka br.464-17/2008-3-04 od 23. jula 2008. godine i
-prihvaćena  Informacija o preduzetim aktivnostima u vezi sa otklanjanjem posledice suše na teritoriji grada Čačka

Zapisnik sa sednice.

Četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka


4. sednica Gradskog veća grada Čačka održana je u petak, 24. avgusta 2012. godine, u sali Gradskog veća sa početkom u 9,00 časova

Na sednici je odlučeno sledeće:

-    utvrđen Predlog zaključka o utvrđivanju ukupne vrednosti nepokretnosti vojnog kompleksa „Klub vojske“ Čačak
-    utvrđen Predlog zaključka u vezi ponude Ministarstva odbrane za prenos prava korišćenja na kp.br.4458/301 KO Čačak
-    utvrđen Predlog Strategije regionalnog razvoja Raškog i Moravičkog okruga
-    utvrđen Predlog odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada DOO „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak
-    utvrđen Predlog rešenja o davanju saglanosti udruženju fudbalskih trenera „Ča“ iz Čačka da naziv udruženja može da sadrži naziv grada Čačka
-    doneto Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta za bezbednost saobraćaja
-    doneto Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja
-    utvrđen Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Čačak
-    usvojeni Izveštaji o radu Gradskih uprava za 2011. godinu i to: Gradske uprave za finansije, Gradske uprave za urbanizam, Gradske uprave za društvene delatnosti, Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju, Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, Gradske uprave za inspekcijski nadzor, Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća, kao i Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2011. godinu;

Sa dnevnog reda sednice skinuta je tačka: Donošenje rešenja o izmeni Rešenja gradonačelnika grada Čačka br.464-17/2008-3-04 od 23. jula 2008. godine.

Zapisnik sa sednice.

Treća sednica Gradskog veća grada Čačka


3.  sednica Gradskog veća grada Čačka održana je u utorak, 21. avgusta 2012. godine, u sali Gradskog veća sa početkom u 9,00 časova

Na sednici je odlučeno sledeće:

- doneta Odluka o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode
 
Zapisnik sa sednice.

Druga sednica Gradskog veća grada Čačka


2. sednica Gradskog veća grada Čačka održana je  u petak, 3. avgusta 2012. godine, u sali Gradskog veća, sa početkom  u  9,00 časova. 

Na sednici je odlučeno sledeće:

-    utvrđen Predlog  programa zaštite, uređenja i korišćenja  poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Grada Čačka za 2012. godinu
-    utvrđen  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
-    utvrđen  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
-    utvrđen  Predlog  odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
-    utvrđen Prelog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje privremenih montažnih objekata, kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
-    usvojen Izveštaj o radu javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2011. godinu
-    usvojen Izveštaj o poslovanju ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2011. godinu
-    usvojen  Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2011. godinu
-    usvojen Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2011. godinu
-    usvojen Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2011. godinu
-    usvojen Izveštaj o radu Gradske biblioteke  „Vladislav Petković Dis“  za 2011. godinu
-    usvojen Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2011. godinu
-    usvojen Godišnji izveštaj o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2011. godinu
-    usvojen Izveštaj  o radu Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga za 2011. godinu
-    usvojen Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Užice“ za period 15.04. - 15.10.2011. godine
(usvojeni izveštaji dostavljeni su skupštini na razmatranje i usvajanje)
-    doneto  Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- doneto 19 rešenja po žalbama na Rešenja Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju, Gradske uprave za insepkcijski nadzor, Gradske uprave za urbanizam i Centra za socijalni rad.
- Sa dnevnog reda 2. sednice Gradskog veća skinuta je tačka dnevnog reda: „ Utvrđivanje Predloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća, a odložena je dopunjena tačka: „ Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja Gradonačelnika grada Čačka br. 464-17/2008-3-04 od 23.07.2008. godine

Zapisnik sa sednice

Prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 1. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. jula 2012. godine, doneto je, razmotreno i usvojeno:

- Rešenje o obrazovanju stalnih radnih tela Gradskog veća grada Čačka:
- Komisije za građevinsko zemljište,
- Komisije za poslovni prostor,
- Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava   udruženjima,
- Komisije za sport,
- Pregovarački tim za učešće u pregovaranju za zaključivanje kolektivnih ugovora za javna preduzeća i javne službe
- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period 1. januar - 30.06.2012.godine
- Predlog Odluke o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2011. godinu
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj  zaposlenih u obrazovanju
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2012. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Čačka za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad grada Čačka za 2012. godinu
- Informacija o pripremljenosti sistema protivgradne zaštite na teritoriji Radarskog centra „Užice“ za 2012. godinu
- Odluka o dodeli sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka u 2012. godini
- Zahtev „Autoprevoz“ a.d. Čačak za produženje linije Sloboda- Trnavska raskrsnica u liniju Sloboda –Zablaće
- Zahtev „Autoprevoz“ a.d. Čačak za otvaranje nove gradske linije Gornji Trbušani (OŠ „Božo Tomić“) - Nova bolnica

Zapisnik sa sednice.
 

Sto osma sednica Gradskog veća grada Čačka



Na 108. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. jula 2012. godine, doneto je:

- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2012. godini
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini koji se nalazi u ul. Radničkoj br. 24, udruženju paraplegičara Čačak
- Zaključak po prigovoru Lazić Suzane iz Čačka na Odluku o raspodeli stanova u zakup na određeno vreme na period od tri godine, broj 34/12 od 12. aprila 2012. godine
- Odluka po prigovoru Matović Gordane iz Čačka na Odluku o raspodeli stanova u zakup na određeno vreme na period od tri godine, broj 34/12 od 12. aprila 2012. godine

          Zapisnik sa sednice

Sto sedma sednica sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 107. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 30. maja 2012. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o završnom računu  budžeta grada Čačka za 2011. godinu
- Predlog Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2011. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2012. godini
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Tanasković Ivani iz Čačka
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Marković Gordanu iz Čačka
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Savićević Milošu iz Čačka
- Zahtev Studentskog centra Čačak za oslobađanje od plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za dogradnju postojećeg Studentskog doma na kp.br. 573 ko Čačak, investitora Republike Srbije
- Zahtev Doma učenika srednjih škola Čačak, za oslobađanje od plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju novog objekta Doma učenika na kp.br.1/1 ko Čačak, investitora Republike Srbije
- Zahtev Crkvene opštine Čačak za oslobađanje od plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgrađeni prizemni poslovni objekat sa galerijom na kp.br. 6253/8 ko Čačak – Hram uspenja presvete bogorodice u Čačku
- Zahtev JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora br. 677 od 4. aprila 2012. godine
- Zahtev JKP „Komunalac“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora br. 210/1 od 14. maja 2012. godine
- Zahtev JKP „Čačak“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora br. 1510/2 od 27. aprila 2012. godine
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor broj 110-7/2012-iv-6 od 18. aprila 2012. godine

          Zapisnik sa sednice

Sto šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 106. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. aprila 2012. godine,  utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izmeni Odluke o  kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Odluka o dodeli sredstava za realizaciju Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini

          Zapisnik sa sednice
 

Sto peta sednica Gradskog veća grada Čačka

 Na 105. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 11. aprila 2012. godine,  utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o prihvatanju odluka o učešću JKP „Čačak“ Čačak u programu „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – fazaIV“  i korišćenju sredstavaKFWnamenjenih programu
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje  br. 110/2012 od 22. februara 2012. godine.
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JP „Gradac“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak  za 2011. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2011. godinu
- Rešenje o određivanju cene časa usluge za korisnike prava „Pomoć u kući“ za 2012. godinu
- Zaključak po žalbi Ružičić Dragana iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434-2283/10-IV od 29. decembra 2010. godine
- Rešenje po žalbi Marković Gorana iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/17333/2010 od 14. oktobra  2010. godine
- Rešenje  po žalbi Vukajlović Alekse iz Lučana, guča na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/6989/2010 od 3. decembra 2010. godine
- Rešenje  po žalbi Vukajlović Alekse iz Lučana, Guča na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/5052/2011 od 16. maja 2011. godine
- Rešenje  po žalbi ADO „Uniqa“  životno osiguranje Beograd na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/5402/2011 od 16. maja  2011. godine
- Rešenje  po žalbi KD „Agroseme“ Mrčajevci  na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/3277/2011 od 16. maja  2011. godine
- Rešenje  po žalbi DOO „Bilton“ Čačak na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/2312/2011 od 16. maja  2011. godine
- Rešenje  po žalbi Lukić Mileve iz Čačka na rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/2006-1/2009 od 14. juna  2010. godine
- Rešenje  po žalbi Spasović Vladimira iz Čačka  na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/13245-1/2009 od 17. juna  2010. godine
- Rešenje po žalbi KD „Demi“ iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju br. 434/3062/2011 od 16. maja   2011. godine
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini udruženju „Majstor basketa“ Čačak

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2012. godini (pravo na dodelu ovih sredstava nemaju udruženja kojima su već dodeljena sredstva za  2012. godinu).
Konkurs će biti objavljen 13. aprila 2012. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu Grada Čačka.

          Zapisnik sa sednice

Sto četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 104. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. marta 2012. godine,  utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2012. godinu
- Predlog Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2010. godini
- Predlog Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2011. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2012. godini
- Odluka o dodeli sredstava za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka  u 2012. godini
- Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća grada Čačka broj 06-83/2011-III od 28. novembra  2011. godine
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa za otuđenje građevinskog  zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini doo „Sponit“ Čačak (k.p. br. 5573/5)
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini doo „Sponit“ Čačak (k.p. br. 5572/4 i 5569/3)
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Matović Dejanu iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Majstorović Zoranu iz Čačka
- Zaključak o ispravci greške u rešenju Gradskog veća grada Čačka broj 06-95/2011-III od 26.12.2011. godine
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi za inspekcijski nadzor
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u šalterskom delu zgrade Skupštine grada Čačka Čačanskoj banci a.d. Čačak
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u šalterskom delu zgrade Skupštine grada Čačka JP PTT saobraćaja „Srbija“ RJ poštanskog saobraćaja „Čačak“

Raspisivan je Javni konkurs za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada Čačka.

Raspisan je i Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini, a pravo na dodelu ovih sredstava  nemaju sportske organizacije kojima su već dodeljena sredstva za  2012. godinu).

Konkursi će biti objavljeni 30. marta 2012. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu Grada Čačka.

          Zapisnik sa sednice

Sto treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 103. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. februara 2012. godine,  utvrđeno je:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o obezbeđenju preduslova za realizaciju projekta „Obezbeđenje stambenih rešenja za stanovništvo sa niskim i srednjim primanjima finansiranjem izgradnje stanova za socijalno stanovanje i podrška razvoju glavnih instrumenata sistema socijalnog stanovanja u Srbiji“

          Zapisnik sa sednice
 

Sto druga sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 102. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 2. februara 2012. godine,  utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja  Jp „Rzav“ Arilje za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Vodovod“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Komunalac“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Čačak“  Čačak za 2012. godinu
predloga odluke o davanju saglasnosti na program poslovanja  jkp „parking servis“  čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  Program  rada sa finansijskim planom Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak  za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji  program i plan rada ,,Gradske stambene agencije“ Čačak  za 2012. godinu
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije ,,Ovčar Banja“ na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o potvrđivanju članstva grada Čačka u stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivedi
- Rešenje o obrazovanju Komisije za sport
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini, koji se nalazi u ul. Bate Jankovića bb u Čačku, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi – centrali, Regionalnom centru Kragujevac, za potrebe odseka Poreske policije Čačak
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini,  koji se nalazi u ul. Kuželjevoj broj 9 u Čačku, doo „Utip“ Novi Pazar
- zahtev JKP „Čačak“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku o raspolaganju broj 2770/3 od 1. septembra 2011. godine

Raspisivan je Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju Programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Čačka u 2012. godini (biće objavljen 3. februara 2012. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu Grada Čačka).

          Zapisnik sa sednice

Sto prva sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 101. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. januara 2012. godine,  utvrđeno je i doneto:

- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program  rada Narodnog muzeja Čačak za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2012. godinu
- Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta
- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti osnivačima ORK ,,Mladost Čačak“ da naziv kluba može da sadrži naziv grada Čačka

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje Programa od javnog interesa u 2012. godini (objavljen je 20. januara 2012. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu Grada Čačka).

          Zapisnik sa sednice

Stota sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 100. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 30. decembra 2011. godine,  utvrđeno je i razmotreno:

- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2012. godini
- Zahtev JKP „Komunalac“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora broj 205/5 od 14. decembra 2011. godine

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 99. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. decembra 2011. godine,  doneto je:

- Оdlukа o izdavanju u zakup poslovnog prostora  u javnoj svojini koji se nalazi u ul. Nemanjinoj bb Društvu za pružanje usluga na zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda S.P.D.A. „Ecologic“ doo Čačak
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini koji se nalazi u ul. Kuželjevoj br. 9 u Čačku i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Rešenje o otuđenju  građevinskog zemljišta u javnoj svojini Fejza Majku iz Čačka
- Rešenje o otuđenju  građevinskog zemljišta u javnoj svojini Starčević Bogiću iz Ljubića
- Rešenje o otuđenju  građevinskog zemljišta u javnoj svojini Pavlović Biljani iz Čačka
- Rešenje o otuđenju  građevinskog zemljišta u javnoj svojini Kovačević Marini iz Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor
- Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Razmotreni su Amandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu (ukupno 17 amandmana).

          Zapisnik sa sednice 

Devedeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 98. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 16. decembra 2011. godine, utvrđeno je i razmotreno:

- Predlog Strategije održivog razvoja grada Čačka
- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2012. godinu
- Predlog Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2012. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu
- Predlog Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2012. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2012. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2010/2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente Čačak za školsku 2011/2012. godinu

          Zapisnik sa sednice
 

Devedeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 97. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. decembra 2011. godine, dato je:

- Mišljenje na Predlog Odluke o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka 

          Zapisnik sa sednice
       

Devedeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 96. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. novembra 2011. godine, utvrđeno je,  doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak  za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak  za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci  za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluge grejanja
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad grada Čačka
- Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Čačka
- Izveštaj Komisije o sprovedenom referendumu radi donošenja  Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Čačka u javnu svojinu Republike Srbije za potrebe Ministarstva prosvete i nauke, radi izgradnje Doma učenika srednjih škola u Čačku
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Društvu za proizvodnju i promet „Dipem“ doo Čačak i Društvu za građevinsku proizvodnju i usluge, Agencija „Aki“ doo Čačak
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Janković Veljku iz Čačka
- Rešenje o odbijanju zahteva  „Mizoni papir“ doo Čačak, pravnog sledbenika doo „Mireks“ Čačak za produženje roka za izgradnju objekta na zemljištu datom u zakup
- Rešenje o poništavanju pravosnažnog rešenja predsednika opštine Čačak broj 463-21/2008-3-04 od 11. marta 2008. godine
- Informacija Gradske uprave za urbanizam po zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-79/2011-III od 31. oktobra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Ivković Tomislava iz Čačka na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 501-93/2011-IV-6-03 od 4. avgusta 2011. godine
- Rešenje po žalbi Kojović Aleksandre iz Čačka na rešenje nspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 501-104/2011-IV-6-03 od 13. septembra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Stanojević Smilje iz Čačka na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 501-128/11-IV-6-03 od 25. oktobra 2011. godine
- Rešenje po žalbi Skupštine zgrade u ulici Jaše Prodanović broj 10 i 12 u Čačku na zaključak komunalnog inspektora broj 355-435/11-IV-6-05 od 4. avgusta 2011. godine 

          Zapisnik sa sednice 

Devedeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 95. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. oktobra 2011. godine, razmotreno je i usvojeno:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 1. januara 2011. godine do 30. septembra 2011. godine
- Zahtev JKP „Komunalac“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora broj 815 od 26. oktobra 2011. godine 

          Zapisnik sa sednice

Devedeset četvrta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 94. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. oktobra 2011. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o dopunama Odluke o kandidovanju projekta finansiranja izgradnje Gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o obezbeđenju sredstava u budžetu grada za 2011. godinu
- Predlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja duga po kreditnom zaduženju za projekat izgradnje Gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku
-  Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku  o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini

Razmotreni su amandmani na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2011. godinu (ukupno 14 amandmana)

          Zapisnik sa sednice

Devedeset treća sednica Gradskog veća grada Čačka

Na  93. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 13. oktobra 2011. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja JP “Gradac“ Čačak za 2011. godinu
- Predlog izmena Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2011. godinu
- Predlog izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu
- Predlog izmena programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2011. godinu
- Predlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti davanja u zakup parcele 5751/15 ko Čačak, JKP Reginalna sanitarna deponija Duboko, neposrednom pogodbom, bez naknade, koji je sačinila Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj
- Predlog Odluke o organizovanju Ustanove „Turistička organizacija Čačka“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Apoteke Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama vode
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama usluga iznošenja i deponovanja kućnog smeća u Mrčajevcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
-  Predlog Odluke o izboru najpovoljnijeg strateškog partnera za finansiranje, projektovanje i izvođenje radova na gasifikaciji naseljenih mesta grada Čačka
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2010/2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti  na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2011/2012. godinu
- Izveštaj o radu Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga za 2010. godinu
- Izveštaj o radu  Gradskog veća grada Čačka za period od 3. juna 2009. godine do 30. juna 2011. godine
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke broj 06-62/2011-III od 31. avgusta 2011. godine i ispravka grešaka u Izveštaju o procenjenoj šteti na stambenim objektima nastaloj usled elementarne nepogode – zemljotresa koji se dogodio na teritoriji grada Čačka 3. novembra 2010. godine
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj
- Izveštaj Gradske uprave za inspekcijski nadzor po Zaključku Gradskog veća grada Čačka broj 06-59/2011-III od 27. jula 2011. godine

          Zapisnik sa sednice 

Devedeset druga sednica Gradskog veća

Na  92. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. septembra 2011. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izmeni Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Čačak
- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Udruženju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca grada Čačka  za upotrebu grba grada Čačka
- Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća grada Čačka broj 06-10/2011-III od 9. februara 2011. godine
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u ul. Nemanjinoj bb u Čačku i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u ul. Kuželjevoj br. 9 u Čačku i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Rešenje po žalbi Vidić Milana iz Čačka,  na Rešenje komunalnog inspektora gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-537/2008--4-09 od  24.  jula  2009. godine
- Rešenje po žalbi Jeftović Mihaila iz Donje Gorevnice,  na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-522/2011-IV-6-05 od  22.  jula  2011. godine
- Rešenje po žalbi Dragić Sava iz Čačka  na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-636/2011-IV-6-05 od  26.  jula  2009. godine
- Rešenje po žalbi Vukadinović Gorana i Vukadinović Zlatka iz Bresnice na Rešenje inspektora za puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 347-194/11-IV-6-02 od  9.  juna  2011. godine
- Rešenje po žalbi Stanisavljević Milana iz Ljubića,  na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 501-82/2011-IV-6-03 od  22.  jula  2011. godine
- Rešenje po žalbi Vučković Stamenke iz Mrčajevaca,  na Rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka broj  br. 04-553-1392/Up  od  21. juna 2011. godine

          Zapisnik sa sednice

Devedeset prva sednica Gradskog veća grada Čačka



Na  91. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 31. avgusta 2011. godine, usvojeno je i doneto:
 
- Izveštaj o procenjenoj šteti na stambenim objektima nastaloj usled elementarne nepogode – zemljotresa koji se dogodio na teritoriji grada Čačka 3.11.2010. godine, koji je sačinila Komisija za utvrđivanje i procenu štete na građevinskim objektima
- Odluka o raspodeli sredstava namenjenih za pružanje pomoći licima čiji su stambeni objekti oštećeni usled elementarne nepogode – zemljotresa
- Zaključak u vezi Izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2010. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa

          Zapisnik sa sednice

Devedeseta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na  90. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. jula 2011. godine, usvojeno je i doneto:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.januara 2011 godine do 30. juna 2011. godine
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini „Milos trans“ doo Čačak

          Zapisnik sa sednice 

Osamdeset deveta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 89. sednici Gradskog veća, održanoj 14. jula 2011. godine, razmotreno je i doneto:

- Amandmani na Predlog odluke o javnim parkiralištima
- Amandmani na Predlog tarifnog sistema za obračun priključne snage i isporučene toplotne energije grada Čačka
- Odluka o pokretanju postupka za izbor strateškog partnera gasifikacije grada Čačka
- Rešenje o imenovanju Komisije za izbor strateškog partnera gasifikacije grada Čačka

Raspisivan je Јavni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2011. godini (konkurs objavljen u listu „Čačanski glas“, broj od 15. jula 2011. godine).

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset osma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 88. sednici Gradskog veća, održanoj 8. jula 2011. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o javnim parkiralištima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Predlog tarifnog sistema za obračun priključne snage i isporučene toplotne energije grada Čačka
- Predlog Odluke o usvajanju sporazuma o saradnji
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić i Predloga Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Ljubić
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Javnom komunalnom preduzeću za grejanje i održavanje zgrada „Čačak“ Čačak
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini „NIS“ a.d. Novi Sad
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za društvene delatnosti
- Zahtev DOO „Nesi“ Čačak za donošenje Odluke o izradi plana detaljne regulacije „ Grujine livade“
- Zahtev JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora broj 1171/11 od 16. juna 2011. godine
- Rešenje po žalbi Krivokuća Ljubinka iz Preljine na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 355-217/11-IV-6-05 od 14. aprila  2011. godine
- Rešenje po žalbi Azanjac Vasilija iz Preljine na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 355-218/11-IV-6-05 od 15. aprila  2011. godine
- Rešenje po žalbi Radovanović Dragana iz Preljine na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 355-294/2011-IV-6-05 od 11. maja 2011. godine
- Rešenje po žalbi Glišović Radivoja iz Ljubića na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 501-48/2011-iv-6-03 od 18. aprila  2011. godine
- Rešenje po žalbi Grujović Milana iz Parmenca na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 501-214/2010-IV-6-03 od 5. aprila  2011. godine
- Rešenje po žalbi Popović Boška iz Čačka na Rešenje Gradske uprave za urbanizam broj 359-70/11-IV-2-01 od 20. aprila  2011. godine
- Rešenje po Prigovoru Vujošević Stefana iz Čačka na Obaveštenje Gradske uprave za urbanizam – Odseka za imovinsko-pravne poslove broj 463-23/2011-IV-2-07 od 28. aprila 2011. godine
- Rešenje po žalbi stambene zgrade u ulici Dragačevskoj u Čačku  na Rešenje Gradske uprave za urbanizam broj 360-3/11-IV-2-01 od 17. maja 2011. godine
- Rešenje po žalbi Laban Dragice iz Čačka na Zaključak Centra za socijalni rad grada Čačka broj 04-553-567/up od 19. aprila 2011. godine

Odlučeno je da se zastane sa postupkom rešavanja po žalbama izjavljenim na rešenja Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju, do zauzimanja zvaničnog stava u vezi nadležnosti drugostepenog organa.


          Zapisnik sa sednice

Osamdeset sedma sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 87. sednici Gradskog veća, održanoj 20. juna 2010. godine, razmotreni su:

- Amandmani na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluka iz oblasti komunalnih delatnosti
- Amandmani na Predlog Odluke o visini stope poreza na imovinu za 2011. godinu

Donet je Zaključak o ispravci greške u Odluci Gradskog veća grada Čačka broj  06-45/2011-III od 13. juna 2011. godine.


          Zapisnik sa sednice 

Osamdeset šesta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 86. sednici Gradskog veća, održanoj 13. juna 2011. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta- Predlog Odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Predlog Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak
- Predlog Odluke o pristupanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno tehnološki park Čačak" Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o poveravanju  poslova projektovanja, izgradnje, održavanja gasovodne mreže u opštini Čačak i obezbeđenja isporuke prirodnog gasa
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići
- Izveštaj Komisije o sprovedenom referendumu radi donošenja  Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kulinovci
- Izveštaj o realizaciji lokalnih akcionih planova za Rome
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2011. godinu
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje o davanju u zakup  građevinskog zemljišta u javnoj svojini szr „Dil“ čačak, vlasnika Rešetar Zorana iz čačka
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora  u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi  u ul. Kuželjevoj br. 15, Preduzeću za proizvodnju, trgovinu, turizam i usluge NIPS group  doo Beograd- Novi beograd
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika Mesne zajednice Goričani, koji se nalazi u okviru Doma kulture Goričani, samostalnoj radnji „Jelena - JB“ vlasnika Jelene Bežanić iz Goričana
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište
- Zahtev JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora broj 969  od 23. maja 2011. godine
- Zahtev Gradskog javnog pravobranilaštva za izjašnjenje po predlogu Šuković Simeuna iz Čačka o načinu izmirenja duga po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Opštinskog suda u Čačku p.br.1238/93 od 22.11.2001. godine

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset peta sednica Gradskog veća grada Čačka

Na 85. sednici Gradskog veća, održanoj  25. maja 2011. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2010. godinu
- Predlog Odluke o završnom računu konsolidovanog računa trezora grada Čačka za 2010. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Čačka za 2011. godinu
- Predlog Odluke o visini stope poreza na imovinu za 2011. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluka iz oblasti komunalnih delatnosti 
- Predlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti dodeljivanja parcele 1/1  KO Čačak Republici Srbiji – Ministarstvu prosvete i nauke (za potrebe Doma učenika Čačak), neposrednom pogodbom, bez naknade
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o organizovanju javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Predlog Odluke o prihvatanju Inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić i Predlog Zaključka o pripremi nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Ljubić
- Predloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2010. godinu
- Izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća  „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje «Rzav» Arilje br. 61/2011 od 24. februara  2011. godine
- Rešenje o poveravanju obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka
- Rešenje o utvrđivanju cene banjskog lista
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje o davanju u zakup  građevinskog zemljišta u javnoj svojini Ćirić Dušanu iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Drobnjak Brankici iz Ježevice
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Stanković Aleksi iz Gornje Trepče
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u  javnoj svojini „ Ralex trans“ DOO Čačak
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini DOO za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge „Auto Neno“ Čačak, Preljina
- Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Jorović Katarini i Rogović Milovanu iz Čačka
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika Mesne zajednice Goričani, koji se nalazi u Goričanima i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Odluka o načinu korišćenja poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u ulici Braće Glišića broj 6
- Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika Mesne zajednice Rošci, Mesnoj zajednici Vrnčani
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u ul. Kuželjevoj br. 9, i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Rešenje po žalbi Bukumirović Mirka iz Bresnice na Zaključak komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-784/10-IV-6-05 od  4. marta  2011. godine
- Rešenje po žalbi Dunjić Marka iz Miokovaca na Zaključak komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-738/10-IV-6-05 od  25. marta  2011. godine
- Zaključak po žalbi Gojković Gorana  iz Čačka na rešenje Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove br. 553-164/11-IV-7 od  30. marta  2011. godine.

Dato je Mišljenje na Predlog Odluke o utvrđivanju postojećih naziva ulica na teritoriji grada Čačka.

          Zapisnik sa sednice (prečišćen tekst)

Osamdeset četvrta sednica Gradskog veća

Na 84. sednici Gradskog veća, održanoj  19. aprila  2011. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

-  Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za  postavljanje privremenih montažnih objekata kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslama
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak
- Izveštaja o radu umetničke galerije „nadežda petrović“ čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Parking servis“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak za 2010. godinu
- Godišnji Izveštaja o radu Gradske stambene agencije Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj  za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2010. godinu
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove
- Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za poveravanje obavljanja javnog linijskog prevoza putnika

Raspisivan je Javni konkurs za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka (objavljen u listu „Čačanski glas“, broj od 22. aprila 2011. godine).

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset treća sednica Gradskog veća

Na 83. sednici Gradskog veća, održanoj  6. aprila  2011. godine, utvrđeno je i razmotreno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja  JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma kulture Čačak
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2010. godinu
- Pedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Čačak
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o pristupanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno tehnološki park čČčak“ doo Čačak
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Donja Trepča
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Vranići
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kulinovci, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kulinovci i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Kulinovci

Data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JKP „Komunalac“ Čačak broj 198/6 od 25. marta 2011. godine.

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset druga sednica Gradskog veća

Na 82. sednici Gradskog veća, održanoj  4. marta  2011. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju u zakup stanova za socijalno stanovanje izgrađenih u 2010. godini na kp.br. 5789/1 KO Čačak
- Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi
- Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmeni Statuta Centra za socijalni rad grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj  zaposlenih u obrazovanju za 2011. godinu
- Godišnji izveštaj o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2010. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2010. godinu 
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Čačak za 2010. godinu
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga
- Rešenje o određivanju cene časa usluge za korisnike prava „Pomoć u kući“
- Predloga Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u vezi izveštaja udruženja o realizovanju programa od javnog interesa u 2010. godini
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora  u državnoj svojini koji se nalazi u ul. Kneza Miloša  br. 66 preduzeću za proizvodnju trgovinu i usluge „Nid“ doo Tavnik
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini korisnika Mesne zajednice Goričani koji se nalazi u okviru Doma kulture Goričani i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za urbanizam
- Rešenje po žalbi Grujović Milana iz Parmenca na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-214/10-IV-6-03 od 14. decembra 2010. godine
- Rešenje po žalbi Petrović Zorana  iz Čačka na Zaključak Gradske uprave za urbanizam grada Čačka broj 358-425/10-IV-2-01 od 22. decembra 2010. godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad Čačak br. 04553-239/Up od 4. februara 2011. godine.

          Zapisnik sa sednice

Osamdeset prva sednica Gradskog veća


Na 81. sednici Gradskog veća, održanoj  4. marta  2011. godine, utvrđeno je:
 
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “ Čačak“ Čačak za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad u Čačku za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti  na Statut Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ Čačak.

          Zapisnik sa sednice

 

Osamdeseta sednica Gradskog veća

Na 80. sednici Gradskog veća, održanoj 28. februara 2011. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP “Rzav“ Arilje za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak  za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Komunalac“ Čačak  za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Parking servis“ Čačak  za 2011. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove „Međuopštinski istorijski arhiv“ za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići i Predlog Zaključka o pripremi nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Vranići
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora  u državnoj svojini koji se nalazi u ul. Kuželjevoj br. 9 samostalnoj radnji GSM & PC shop Požarevac, vlasnika Vasić Slađana iz Požarevca
- Rešenje o davanju u zakup gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Auto servisu „M.  Marić“ vlasnika Miroslava Marića iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Nikolić Miodragu iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Stanojević Perici iz Čačka
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Rešenje po žalbi Dunjić Marka iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-738/10-IV-6-05 od 18. novembra 2010. godine
- Rešenje po žalbi Stojanović Miodraga iz Mrčajevaca na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-197/10-IV-6-03 od 23. novembra  2010. godine.

Data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JKP "Vodovod" Čačak broj 4/2 od 4.02.2011. godine.

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset deveta sednica Gradskog veća

Na 79. sednici Gradskog veća, održanoj 9. februara 2011. godine, utvrđeno, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2010. Godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan ustanove za fizičku kulturu  Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2011. Godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program i plan rada „Gradske stambene agencije“ Čačak za 2011.godinu
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini korisnika grada Čačka koji se nalazi u ul. Kneza Miloša broj 66 u Čačku i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Izveštaj i predlog Komisije za građevinsko zemljište povodom raspisanog oglasa za otuđenje zemljišta u javnoj svojini, objavljenog u listovima „Čačanski glas“ i „Politika“ od 17.12.2010. godine
- Prigovor Jevremović Radenka iz Čačka, na obaveštenje Gradske uprave za urbanizam broj 952-17/2010-IV-2-01 od 23. novembra 2010. godine.

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset osma sednica Gradskog veća

Na 78. sednici Gradskog veća, održanoj 4. februara 2011. godine, utvrđeno, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP “Gradac“ Čačak za 2011. godinu
- Predlog Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2011. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu
- Predlog Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2011. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za korišćenje  građevinskog zemljišta za 2011. godinu
- Predlog Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka

- Predlog Odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja objekta Dečijeg vrtića na uglu ulica Nemanjine i Balkanske u Čačku
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kulinovci
- Predlog Zaključka o pripremi nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Kuli
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča
- Predlog Zaključka o pripremi nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Donja Trepča
- Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu  godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Informacija o nabavci uniformi i opreme za komunalnu policiju.

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje Programa od javnog interesa u 2011. godini (objavljen 11. februara 2011. godine u listu „Čačanski glas“ i na sajtu Grada Čačka).

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset sedma sednica Gradskog veća

Na 77. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. januara 2011. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture Čačak za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak  za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak , Gornji Milanovac i Lučani za 2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak  za 2011. godinu
- Predlog Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Čačka
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2011. godini
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Užice“ za period 15. aprila do 15. oktobra 2010. godine
- Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa
- Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Cerović Gvozdenu  iz Kulinovaca
- Rešenje o davanju u zakup gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini DOO„ Alpha rising“Čačak
- Rešenje o davanju u zakup gradskog građevinskog  zemljišta u javnoj svojini Tomić Dejanu iz Ljubića
- Rešenje o davanju u zakup gradskog  građevinskog zemljišta u javnoj svojini Kuzmanović Milunu iz Čačka
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u ul. Kuželjevoj br. 9 i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u ul. Dr. Dragiše Mišovića br. 49 i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Odluka o izdavanju u zakup posebnog dela poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u poslovnom objektu izgrađenom na kp. br. 1502/1 ko Čačak, u ul. Nemanjinoj b.b. i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Informacija o Predlogu izmena Zakona o planiranju i izgradnji.
          
          Zapisnik sa sednice
 

Sedamdeset šesta sednica Gradskog veća

Na 76. sednici Gradskog veća, održanoj 24. decembra 2010. godine, razmotreni su:

- Amandmani na Predlog Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih lokalnih javnih prihoda

          Zapisnik sa sednice 

Sedamdeset peta sednica Gradskog veća

Na 75. sednici Gradskog veća, održanoj 23. decembra 2010. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Amandmani na Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2011. godinu
- Predlog Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih lokalnih javnih prihoda
- Zaključak u vezi izvođenja radova na vodovodnoj mreži u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku
- Predlog Zaključka o podršci Nacionalnom programu „Srbija protiv raka“.

          Zapisnik sa sednice
 

Sedamdeset četvrta sednica Gradskog veća

Na 74. sednici Gradskog veća, održanoj 14. decembra 2010. godine, utvrđeno, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2011. godinu
- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2011. godinu
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente u Čačku za školsku 2009/2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Regionalnog centra za talente u Čačku za školsku 2010/2011. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2010. godinu
- Predlog Rešenja o davanju saglasnosti DOO „Matriks D“ Čačak  da u naziv radija unese  ime grada Čačka 
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine građevinskog zemljišta Pavlović Mirjani  iz Čačka
- Rešenje o prihvatanju zahteva Plazinić Slobodana iz Čačka za produžetak roka izgradnje objekta
- Rešenje o izmeni Rešenja gradonačelnika grada Čačka br. 464-17/2008-3-04 od 23.07.2008. godine
- Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju komisije za građevinsko zemljište
- Izveštaj  AD „Autoprevoz“ Čačak o realizaciji ugovora o poveravanju obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka za mesec jul, avgust i septembar 2010. godine
- Zaključak po žalbi Aliju Ruže iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad Čačak br. 04-553-1604/upod 7. oktobra 2010. godine.

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset treća sednica Gradskog veća

Na 73. sednici Gradskog veća, održanoj 23. novembra 2010. godine, razmotreno je:

-  Amandmani na Predlog Prostornog plana grada Čačka.
 - Informacija u vezi izvođenja radova na izgradnji ulice Đorđa Tomaševića u Čačku.

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset druga sednica Gradskog veća


Na 72. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 15. novembra 2010. godine, utvrđen je Predlog Prostornog plana grada Čačka.

          Zapisnik sa sednice

Sedamdeset prva sednica Gradskog veća

Na 71. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 10. novembra 2010. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o izradi elaborata o ispunjenosti uslova u pogledu uređenosti i opremljenosti područja naselja „Ovčar Banje“
- Predlog Odluke o određivanju lokacija za odlaganje građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmenama  i dopunama Odluke o utvrđivanju mreže dečijih vrtića i osnovnih škola u opštini Čačak
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci
- Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Čačka za 2010. Godinu
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u ul. Kneza Мiloša br. 66 i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora.
 - Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Parmencu u okviru Doma kulture Parmenac, STR „Dani“ Parmenac, vlasnika Grujović Grujice iz Parmenca.      

Sedamdeseta sednica Gradskog veća

Na 70. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. oktobra 2010. godine, utvrđeno je, razmotreno i usvojeno:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od  01.01.2010. godine do 30.09.2010. godine
- Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2009/2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti  na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2010/2011. godinu
- Predlog Odluke o korišćenju preostalih sredstava samodoprinosa Mesne zajednice „Sajmište“ Čačak.
 

Šestdeset deveta sednica Gradskog veća

Na 69. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 14. oktobra 2010. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2010. godine
- Predlog Odluke o prestanku važenja Odluke o robnim rezervama
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika Grada Čačka, koji se nalazi u ul. Dr Dragiše Mišović br. 49 i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika Grada Čačka, koji se nalazi na i spratu poslovno stambenog objekta „RM-2“ u ul. Gradsko šetalište bb  u Čačku  označen kao lokal br. 16  i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika Mesne zajednice Parmenac, koji se nalazi u okviru Doma kulture Parmenac i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj
- Zahtev Društva za cerebralnu paralizu Moravičkog okruga za nabavku putničkog vozila
- Rešenje po žalbi Kuprešanin Petra iz Gornje Atenice na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-294/10-IV-6-05  od 10. maja  2010. godine
- Rešenje po žalbi Kojović Branimira iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor Grada Čačka br. 355-414/10-IV-6-05  od 16. juna  2010.  godine
- Rešenje po žalbi Janković Alekse iz Mršinaca na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-256/09-IV-6-03  od 11. marta  2010.  godine
- Rešenje po žalbi Milunović Bogislava iz  Mršinaca na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-314/09-IV-6-03  od 30. marta  2010.  godine
- Rešenje po žalbi Jelesijević Milojka iz Gornje Gorevnice na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 501-121/09-IV-6-03  od 7. juna  2010.  godine.
 

Šestdeset osma sednica Gradskog veća

Na 68. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. septembra 2010. godine utvrđeno je:

- Predlog Odluke o kandidovanju projekta finansiranja izgradnje gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku
- Predlog Odluke o obezbeđenju sredstava u budžetu grada za 2011. godinu
- Predlog Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja duga po kreditnom zaduženju za projekat izgradnje Gradskog fudbalskog stadiona sa poslovnim prostorom i reflektorskim osvetljenjem u Čačku.

Šestdeset sedma sednica Gradskog veća


Na 67. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 23. septembra 2010. godine, razmotreni su:

- Amandmani na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu.

Šestdeset šesta sednica Gradskog veća

Na 66. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. septembra 2010. godine, utvrđeno je, razmotreno i doneto:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu
- Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja  JP “Gradac“  Čačak za 2010. godinu
- Predlog izmena i dopuna Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2010. godinu
- Predloga izmena i dopuna programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2010. godinu
- Predlog izmena i dopuna Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama vode
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama usluga iznošenja i deponovanja kućnog smeća u Mrčajevcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Nacrt Odluke o uvođenju samodoprinosa za mesnu zajednicu Rošci, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma  radi donošenja odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u mesnoj zajednici Rošci
- Izveštaj o radu „Turističke organizacije Čačka“ Čačak za 2009. godinu
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine građevinskog zemljišta  Zarić Slobodanu iz Čačka
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine građevinskog zemljišta  Markićević Mirjani iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini Auto servisu „M  Marić“ vlasnika Miroslava Marića iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini Davidović Milisavu iz Kulinovaca
- Zahtev JKP „Komunalac“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izdavanju u zakup poslovnog prostora
- Rešenje po žalbi Paunović Žarka iz Trbušana na Zaključak komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka br. 355-439/10-IV-6-05  od 15. jula 2010.  godine
- Rešenje po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na Rešenje Centra za socijalni rad Čačak br. 04-553-1195/UP od 6.  avgusta  2010.  godine.
 

Šestdeset peta sednica Gradskog veća

Na 65. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. jula 2010. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada čačka za period od 01.o1.2010 godine do 30.06.2010. godine
- Godišnji  izveštaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na  Godišnji plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2010. godinu
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa
- Rešenje o utvrđivanju cene banjskog lista
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u ul. Železničkoj broj 3 u Čačku, Privrednom društvu za unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i ugostiteljstvo „Norebo“ doo Novi Sad
- Odluka o izdavanju u zakup Poslovnog prostora koji se nalazi u ul. Kuželjevoj broj 15 u Čačku SZUR „Bule i Maja“ Čačak      
- Odluka o izdavanju u zakup na neodređeno vreme poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi u Čačku u ul. Gradsko šetalište bb., označen kao „Lokal br. 16“ i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovne prostorije

- Izveštaj Komisije za građevinsko zemljište u vezi raspisanog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje o davanju u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini Masal Nikoli iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini Cerović Gvozdenu iz Kulinovaca
- Rešenje o davanju u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini Stanojević Perici iz čačka
- Rešenje o davanju u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini Rešetar Zoranu iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini „ Alpha rising“ doo Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Gradske uprave za društvene delatnosti
- Rešenje po žalbi Pavlović Bogdana iz Prislonice na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-262/10-IV-6-05 od  22. aprila 2010. godine
- Rešenje po žalbi JKP „Čačak“ Čačak  na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 352-4/10-IV-6-05 od 13. aprila 2010. godine
- Rešenje po žalbi Santrač Ravijojle iz Kačulica  na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-755/Up od 17. maja 2010.  godine
- Zaključak po žalbi Jovanović Aleksandra iz Čačka na rešenje Centra za socijalni rad grada Čačka br. 04-553-814/Up od 19. maja 2010.  godine

 

Šestdeset četvrta sednica Gradskog veća

Na 64. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 5. jula 2010. godine, razmotreni su:

- Amandman na Predlog Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Čačka
- Amandmani na Predlog Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine.
 

Šestdeset treća sednica Gradskog veća

Na 63. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. juna 2010. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o pristupanju osnivanja udruženja „Mreža nulte emisije“
- Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja i plana razvoja Raškog i Moravičkog okruga
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „22. Decembar" Donja Trepča o promeni naziva škole
- Predlog Odluke o proglašenju Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uvođenje samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci i Predlog Zaključka o pripremi nacrta Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Rošci
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u ul. Gradsko šetalište bb u Čačku Udruženju ženskog preduzetništva „Nadežda Petrović“ Preljina
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor
- Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima
- Rešenje po žalbi Kaluđerović Aleksija  iz  Čačka na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine  Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 501-175/2009-IV-6-03 od  21. aprila  2010. godine
- Rešenje po žalbi Karapetrović Pera iz Čačka na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 355-117/10-IV-6-05 od 23. aprila 2010. godine
- Rešenje po žalbi Rađenović Veljka iz Čačka na rešenje inspektora za puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 347-87/10-IV-6-02 od 5. aprila 2010. godine i rešenje broj 347-87/10-IV-6-02 od 12. aprila 2010. godine.

Raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje Programa od javnog interesa u 2010. godini.

Šestdeset druga sednica Gradskog veća

Na 62. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. maja 2010. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Čačka za 2009. godinu
- Predlog Odluke o završnom računu konsolidovanog računa trezora grada Čačka za 2009. godinu
- Predlog Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Čačka
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluge grejanja
- Predlog Odluke o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti  na teritoriji grada Čačka za 2010. godinu
- Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2010. godini
- Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2009. godinu
- Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini i raspisivanje oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Rešenje po prigovoru Živanić Jelisavete iz Čačka na obaveštenje Gradske uprave za urbanizam br. 952-12/2010-IV-2-01  od 1. marta  2010. godine.

Šestdeset prva sednica Gradskog veća

Na 61. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. aprila 2010. godine, utvrđeno je i razmotreno:

- Predlog Plana detaljne regulacije koridora dalekovoda 110/kv broj 115/2 TS „Čačak 3“ – TS „Čačak /1“ i broj 115/3 TS „Čačak 3“ – ugaoni stub „6U“ u Čačku
- Predlog Akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2010. godinu
- Predlog Odluke o sakupljanju, dopremanju i odlaganju čvrstog komunalnog otpada
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga  iznošenja i deponovanja smeća
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa pijačnog poslovnog prostora i pijačnih površina za postavljanje privremenih montažnih objekata, kao i usluge čišćenja stambenih zgrada i vanrednih komunalnih usluga
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve  „Gradac“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP "Parking servis" Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Narodnog muzeja Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za urbanizam za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za društvene delatnosti za 2009. god
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2009. godinu
 

Šestdeseta sednica Gradskog veća

Na 60. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 19. aprila 2010. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja javnog preduzeća za vodosnabdevanje “Rzav“ Arilje za 2010. godinu

-  Predlog Odluke o korišćenju neiskorišćenih sredstava samodoprinosa  Mesne zajednice „Palilula“ Čačak

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja
- Izveštaj o poslovanju  JKP “Gradsko zelenilo“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP “Moravac“ Mrčajevci za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ Čačak za 2009. godinu
- Predlog Rešenja o određivanju lica za overu obrazaca u skladu sa uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima
- Odluka o davanju u zakup na period od tri godine poslovnog prostora u državnoj svojini koji se nalazi u Čačku u ul. Dr Dragiše Mišovića br. 82, Pokretu veterana sa sedištem u Beogradu
- Odluka o izdavanju u zakup na neodređeno vreme poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika Mesne zajednice Parmenac  i to magacinskog i prodajnog prostora koji se nalazi u okviru Doma kulture Parmenac i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovne prostorije
- Odluka o izdavanju u zakup na neodređeno vreme poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika Grada Čačka, koji se nalazi na prvom spratu poslovno stambenog objekta „RM-2“, u ul. Gradsko šetalište b.b. označen kao lokal br. 12 i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovne prostorije
-  Zahtev JKP „Komunalac“ Čačak za davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora za zaduženje kod poslovne banke
- Zahtev Gradskog javnog pravobranilaštva za izjašnjenje po Predlogu za zaključenje poravnanja istaknutog od strane Živorada Novakovića iz Čačka.

Pedeset deveta sednica Gradskog veća

Na 59. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. aprila 2010. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja grada Čačka
- Predlog Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Predlog Programa  korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2010. godini
- Izveštaj o poslovanju JKP „Čačak“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju JKP „Komunalac“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu - Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Doma kulture Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani za 2009. godinu
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Jolović Nemanji i Jolović Andrijani iz Čačka
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini „Šumadija-transport i održavanje“ a.d. Čačak
- Rešenje o otuđenju iz javne svojine gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Tomović Petku iz Čačka
- Izveštaj o poslovanju gradskih robnih rezervi za 2009. godinu
- Rešenje o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište.

Pedeset osma sednica Gradskog veća

Na 58. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 22. marta 2010. godine, razmotreni su:

- Amandmani na Predlog odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Amandmani na Predlog Odluke o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima.

Pedeset sedma sednica Gradskog veća

Na 57. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. marta 2010. godine, utvrđeno je:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Regionalna sanitarna deponija Duboko“ Užice za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode iz sistema „Rzav“
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama vode i upotrebe kanalizacije
- Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani, Predlog Odluke o raspisivanju referenduma radi donošenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani i Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje referenduma u Mesnoj zajednici Trbušani.

Pedeset šesta sednica Gradskog veća

Na 56. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. marta 2010. godine, utvrđeno je, doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Čačak“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP „Moravac“ Mrčajevci
- Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje broj 8/2010 od 25.02.2010. godine
- Izveštaj o poslovanju JKP „Vodovod“ Čačak za 2009. godinu
- Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Čačak za 2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program Centra za socijalni rad u Čačku za 2010. godinu
- Izveštaj o radu Gradske stambene agencije za 2009. godinu
- Predlog Odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Čačka za 2009. godinu
- Predlog Odluke o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima u 2010. godini
- Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka za  2010. godinu
- Odluka o dodeli sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa
- Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora u državnoj svojini, korisnika grada Čačka, koji se nalazi na I spratu poslovno stambenog objekta „RM-2“ u ul. Gradsko šetalište bb. u Čačku  označen kao lokal br. 12  i raspisivanje oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora
- Odluka o izdavanju u zakup na neodređeno vreme, bez naknade, poslovnog prostora koji se nalazi u Čačku, u ul. Vladike Nikolaja Velimirovića br. 5, Ministarstvu unutrašnjih poslova - Policijskoj upravi u Čačku
- Zaključak o stavljanju  van snage Predloga Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Zahtev za preispitivanje zakonitosti odluke Upravnog odbora Doma kulture br. 62 od 5.02.2010. godine
- Rešenje po žalbi Alempijević Miluna iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-875/09-IV-6-05 od 30. novembra 2009. godine
- Rešenje po žalbi Karović Zorana iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-928/09-IV-6-05 od 2. decembra 2009. godine i Zaključak o dozvoli izvršenja br. 355-928/09-IV-6-05 od 15 . decembra 2009. godine
- Rešenje po žalbi Mraković Milana iz Čačka na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine  Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 501-319/09-IV-6-03 od 25. decembra 2009. godine
- Rešenje po žalbi Milunović Bogislava  iz  Mršinaca  na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine  Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 501-320/2009-IV-6-03 od 22. januara 2010. godine
- Rešenje po žalbi Rađenović Veljka  iz Čačka na Rešenje inspektora za puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 347-236/09-IV-6-02 od 25. novembra 2009. godine
- Rešenje po žalbi Marković Slavoljuba  iz Milićevaca  na Zaključak inspektora za puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 347-250/09-IV-6-02 od 30. decembra  2009. godine
- Rešenje po žalbi Jelesijević Milojka iz Gornje Gorevnice na Rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 501-121/2009-IV-6-03 od 19. juna 2009
 

Pedeset peta sednica Gradskog veća

Na 55. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 18. februara 2010. godine, razmotreni su:

- Аmandman na Predlog odluke o televizijskom prenosu sednica Skupštine
- Amandmani na Predlog odluke o građevinskom zemljištu
- Amandmani na Predlog odluke o gradskim administrativim taksama i naknadama
- Amandmani na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
- Amandman na Predlog odluke o javnom zaduživanju grada Čačka
- Amandmani na Predlog odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Amandmani na Predlog odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Amandmani na Predlog odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i o opremi komunalne policije.

Doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima i raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2010. godini.

Pedeset četvrta sednica Gradskog veća

Na 54. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 9. februara 2010. godine, utvrđeno je,  doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama
- Predlog Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje  životne sredine
- Predlog Odluke o javnom  zaduživanju grada Čačka
- Predlog Odluke o građevinskom zemljištu
- Predlog Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
- Predlog Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2010. godinu
- Predlog Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2010. godinu
- Predlog Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2010. godinu
- Predlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP “ Vodovod“ Čačak za 2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan poslovanja Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Ustanove za fizičku kulturu - Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji Program i plan rada Gradske stambene agencije za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
- Predlog Odluke o televizijskom prenosu sednica Skupštine
- Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za izmenu i dopunu Odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Predlog Zaključka o pripremi nacrta Odluke o izmeni i dopuni odluke o uvođenju samodoprinosa za Mesnu zajednicu Trbušani
- Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa
- Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Užice“ za period 15.04.-15.10.2009. godine
- Izveštaj Komisije za prodaju robe iz gradskih robnih rezervi
- Predlog Odluke o matičnim područjima grada Čačka (usaglašavanje sa Mišljenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu)

Pedeset treća sednica Gradskog veća

Na 53. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. januara 2010. godine, utvrđeno je,  doneto i razmotreno:

- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama boravka dece u vrtićima i jaslama
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti  na Program rada Doma kulture Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program  rada Umetničke galerije „Nadežda  Petrović“ Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja Čačak za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani
- Izveštaj o radu Regionalnog centra za talente u Čačku za školsku 2008/2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada regionalnog centra za talente u Čačku za školsku 2009/2010. godinu
- Pravilnik o izmenama Pravilnika o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite na području grada Čačka
- Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga
- Rešenje o određivanju cene časa usluge za korisnike prava „Pomoć u kući“
- Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijski nazor
- Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak o zaduživanju kod poslovne banke
- Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP "Komunalac" Čačak o izdavanju u zakup poslovnog prostora
- Zaključak po žalbi Turističke organizacije Čačka na Rešenje Gradske uprave za finansije br. 401-386/09- IV-1-02 od 27. novembra 2009. godine
- Rešenje po prigovoru  Vujović Nikole  iz Čačka na Obaveštenje Gradske uprave za urbanizam br.  952-55/2009-IV-2-01 od 30. novembra 2009. godine
- Rešenje po žalbi  Ralenac Milunke iz Čačka na Zaključak inspektora za puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 347-222/09-IV-6-02 od 3. decembra 2009. godine
- Rešenje po žalbi  Milošević Milanke iz Mojsinja  na Rešenje Centra za socijalni rad Čačak br. 04-553-1898/up od 4. decembra 2009. godine

Pedeset druga sednica Gradskog veća


Na 52. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 28. decembra 2009. godine razmotrena je novonastala situacija u obavljanju javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka

Pedeset prva sednica Gradskog veća


Na 51. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 24. decembra 2009. godine, razmotreni su:

- Amandmani na Predlog odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu
- Amandmani na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o  gradskim upravama
- Amandman na Predlog odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi
- Amandman na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Čačak
- Amandmani na Predlog odluke o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine grada Čačka.

Pedeseta sednica Gradskog veća

Na 50. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 17. decembra 2009. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Moravac“ Mrčajevci za 2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac“ Čačak za 2009. godinu
- Predlog izmena Programa obavljanja i razvoja komunalne delatnosti za 2009. godinu
- Predlog izmena Programa uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta za 2009. godinu
- Predlog izmena Programa izgradnje i održavanja javnih puteva i ulica za 2009. godinu
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama
- Predlog Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi
- Predlog Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i o opremi komunalne policije
- Predlog Odluke o uniformi i oznakama komunalnih policajaca
- Predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o  auto taksi prevozu na teritoriji opštine Čačak
- Rešenje o davanju saglasnosti na pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj
- Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za izradu godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Rešenje o izdavanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini „Telekom Srbija“ ad  Beograd
- Predlog Оdluke o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine grada Čačka
- Rešenje po žalbi Jokić Milovana iz Čačka na Zaključak o dozvoli izvršenja komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-599/2009-IV-6-05 od 8. oktobra 2009. godine
- Rešenje po žalbi Motika Zorana iz Čačka na Zaključak o dozvoli izvršenja komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br 355-454/09-IV-6-05 od 28. septembra 2009. godine
- Rešenje po žalbi Kaluđerović Slavice iz Čačka na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor br 501-175/2009-IV-6-03 od 7. oktobra 2009. godine
- Rešenje po žalbi  Stojić Drinke iz Čačka na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor br 501-191/09-IV-6-03 od 21. oktobra 2009. godine
- Zaključak po žalbi  Pajović Marije iz Čačka na rešenje inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 501-156/09-IV-6-03 od 7. oktobra 2009. godine
- Rešenje po žalbi  Milunović Stojana iz Mrčajevaca na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-841/09-IV-6-05 od 21. oktobra 2009. godine
- Rešenje po žalbi  Milunović Predraga iz Mrčajevaca na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-842/2009-IV-6-05 od 21. oktobra 2009. godine
- Rešenje po žalbi  Mirković Ljiljane iz Mrčajevaca na rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-863/2009-IV-6-05 od 24. oktobra 2009. godine
 

Četrdeset deveta sednica Gradskog veća

Na 49. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 3. decembra 2009. godine, utvrđeni su:

- Predlog Odluke o usklađivanju Prostornog plana grada Čačka
- Predlog Odluke o usklađivanju Generalnog plana naselja Čačak 2015.
- Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije koridora dalekovoda 110 KV broj 115/2 TS „Čačak 3“ – TS „Čačak 1“ i broj 115/3 TS „Čačak 3“ – ugaoni stub „6U“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije „Atenica – Kulinovci“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije „Trbušani-Ljubić“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije „Ljubić-Konjevići“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije „Parmenac-Jezdina-Loznica“ u Čačku
- Predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije „Industrijska zona-kompleksi bolnice i kasarne“ u Čačku
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga JKP „Parking servis“ Čačak.
 

Četrdeset osma sednica Gradskog veća



Na 48. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 27. novembra 2009. godine, razmotreni su amandmani na Predlog Odluke o dopunskom budžetu grada Čačka za 2009. godinu.


 

Četrdeset sedma sednica Gradskog veća

Na 47. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 20. novembra 2009. godine, utvrđeni su:

- Predlog Prostornog plana grada Čačka
- Predlog izmene Programa samozapošljavanja u gradu Čačku u 2009. godini.

Četrdeset šesta sednica Gradskog veća

Na 46. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 12. novembra 2009. godine, utvrđeno je i doneto:

- Predlog Odluke o dopunskom budžetu grada Čačka za 2009. godinu
- Predlog Odluke o radnom vremenu Zdravstvene ustanove „Apoteka Čačak“
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Čačak
- Predlog Odluke o određivanju komunalne delatnosti održavanja javnog WC-a
- Rešenje po žalbi Marinović Zorana iz Čačka na Rešenje inspektora za lokalni prevoz Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 347-218/09-IV-6-02 od 29.09.2009. godine
- Rešenje po žalbi Lončar Predraga iz Čačka na rešenje Inspektora za lokalni prevoz Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 347-195/09-IV-6-02 od 3.09.2009. godine.
 

Četrdeset peta sednica Gradskog veća

Na 45. sednici Gradskog veća grada Čačka, održanoj 26. oktobra 2009. godine, utvrđeno je, doneto i usvojeno:

- Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2009. godine do 30.09.2009. godine
- Predlog Plana detaljne regulacije „Košutnjak II“ u Čačku
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o održavanju i uređivanju grobalja i sahranjivanju
- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Moravac“ Mrčajevci
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP “Gradsko zelenilo“ čačak za 2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama vode
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Moravac“ Mrčajevci o cenama usluga iznošenja i deponovanja kućnog smeća u Mrčajevcima
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku upravnog odbora JKP “Moravac“ Mrčajevci o cenama pijačnih usluga
- Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2008/2009. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2009/2010. godinu
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti  na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Ustanove za KOD „Kosta Novaković“ u Čačku
- Predlog izmene Programa samozapošljavanja u gradu Čačku u 2009. godini
- Predlog izmene Programa novog zapošljavanja samohranih majki u gradu čačku u 2009. godini
- Rešenje o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Petrović Vidosavu iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Fimić Saši iz Čačka
- Rešenje o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Crkvenoj opštini iz Bresnice
- Rešenje po žalbi Bogićević Ane iz Čačka na Rešenje komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor br. 355-525/09-IV-6-05 od 22.07.2009. godine
- Re