Nalazite se: Početna - E-Uprava - Geografski informacioni sistem - GIS - Interaktivna mapa

Interaktivna mapa grada Čačka


Pogledajte interaktivnu mapu
.

Sadržaj mape čine osnovni lejer (ortofoto snimak, hipsometrija, reke, šume, administratvne celine), lejer saobraćajnica (putevi, železnice), lejer privrednih subjekata, lejer adresnog sistema, lejer katastarskih podloga i lejer parcela.

Vaša pitanja, savete i sugestije možete uputiti Odseku za informatiku i analitiku na telefone:
 +381 (0) 32/30-90-27 
 +381 (0) 32/30-90-28 

Korisničko ime i lozinku dobićete slanjem Vaših podataka:

-matični broj
-ime i prezime odgovornog lica
-kontakt telefon
-e-mail adresa

na sledeće e-mail adrese:

gordan.djordjevic@cacak.org.rs
vladimir.nikolic@cacak.org.rs