Nalazite se: Početna - E-Uprava - Preuzmite obrasce - Poslovi urbanizma, građevinarstva i komunalnog uređenja

Obrasci

Zahtev za izdavanje saglasnosti na predložena rešenja za preparcelaciju, odnosno parcelaciju Preuzmite
Zahtev za postavljanje pulta tezge ili rashladnog uređaja ispred prodavnice Preuzmite
Zahtev za postavljanje bilborda ili reklamnog panoa Preuzmite
Zahtev za  postavljanje sportskog ili rekreacionog objekta Preuzmite
Zahtev za postavljanje aparata za zabavu Preuzmite
Zahtev za postavljanje kioska Preuzmite
Zahtev za postavljanje letnje bašte Preuzmite
Zahtev za postavljanje objekata za zabavu cirkusa zabavni park Preuzmite
Zahtev za postavljanje promo pulta za javne manifestacije Preuzmite
Zahtev za postavljanje pulta tezge za prodaju robe Preuzmite
Zahtev za postavljanje rashladnih uređaja Preuzmite
Zahtev za postavljanje reklamnih oznaka Preuzmite
Zahtev za postavljanje zimske bašte Preuzmite
Zahtev za reklamni A pano ispred poslovnog objekta Preuzmite
Zahtev za postavljanje nadstrešnice Preuzmite
Zahtev za postavljanje skele ili ograde oko gradilišta Preuzmite
Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji
Preuzmite
Zahtev za izdavanje uverenja o upotrebnoj dozvoli Preuzmite
Zahtev za izdavanje uverenja o građevinskoj dozvoli Preuzmite
Zahtev za izdavanje potvrde na urbanistički projekat Preuzmite
Zahtev za izdavanje uverenja o vremenu gradnje objekta Preuzmite
Zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje površina javne namene Preuzmite
Zahtev za izdavanje potvrde na projekat preparcelacije Preuzmite

Preuzmite obrasce

Dokument Postavljeno