Nalazite se: Početna - Privreda - Savet za privredu

Savet za privredu Grada Čačka


Republika Srbija
GRAD ČAČAK
Gradonačelnik
Broj:020-74/16-II
7. novembar 2016. godine
Č A Č A K    Na osnovu člana 120. Statuta grada Čačka  ("Sl.list grada Čačka" br. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),

    Gradonačelnik grada Čačka, dana  7. novembra 2016. godine, doneo jeREŠENjE
O OBRAZOVANjU SAVETA ZA PRIVREDU GRADA ČAČKA
I

    OBRAZUJE SE Savet za privredu grada Čačka u sastavu:

1)Milisav Novičić, „Unipromet“ doo Čačak, resor industrija, predsednik;
2)Zoran Stefanović, Kompanija „Sloboda“ ad Čačak, resor industrija, član;
3)Predrag Pantović „PS Fashion“, Čačak, resor industrija, član;
4)Tomislav Bajević, „Chipsi Way“ doo Čačak, resor industrija, član;
5)Prof. dr Milisav Mitrović, resor poljoprivreda, član;
6)Ivan Glišić, Agronomski fakultet Čačak, resor poljoprivreda, član;
7)Aleksandar Petronijević, „Autoprevoz“ ad Čačak, resor saobraćaj i građevinarstvo, član;
8)Zorica Sretenović, „Urbanprojekt“ ad Čačak, resor saobraćaj i građevinarstvo, član;
9)Duško Ćirović, „Ratko Mitrović construction“ doo Čačak, resor saobraćaj i građevinarstvo, član;
10)Srećko Škipić, „Simgrad“ doo Čačak, resor saobraćaj i građevinarstvo, član;
11)Sretko Popadić, ,,Naučno tehnološki park“ doo Čačak, resor informatika, nauka i tehnologija, član;
12)Branimir Plazinić, „Plazmateh“ Čačak, resor informatika, nauka i tehnologija, član;
13)Tihomir Jevtović, „Kalisi“ doo Čačak, resor informatika, nauka i tehnologija, član;
14)Vlade Ćurčić, NLB banka, resor finansije, član;
15)Adam Zimonjić, „Maestral Plus“ doo Čačak, resor finansije, član;
16)Zoran Bojović „Unipromet“ doo Čačak, resor energetika,član;
17)Rade Milekić, „Elektrovat“ doo Čačak, resor energetika, član;
18)Mara Topalović, ,,Studio Maruška“ doo Preljina, resor preduzetništvo, turizam i trgovina, član;
19)Aleksandar Milojević, „Etiteks“ doo Čačak, resor preduzetništvo, turizam i trgovina, član;
20)Srboljub Đurić, „Vodoinženjering“ Čačak, resor preduzetništvo, turizam i trgovina, član;
21)Dragomir Savić, Turistička organizacija Čačka, resor preduzetništvo, turizam i trgovina, član;
22)Bojan Babić, Specijalna bolnica za rehabilitaciju ,,Gornja Trepča“ Gornja Trepča, resor preduzetništvo, turizam i trgovina, član;
23)Dragan Gojković „TGK“ Čačak, resor preduzetništvo, turizam i trgovina, član;
24)Miloš Tanasković, RTS, resor brendiranje i informisanje, član;
25)Slobodan Marković, „Telemark Systems“ doo Čačak, resor brendiranje i informisanje, član;
26)Vladimir Kostić, ,,Elektrodistribucija Čačak“, resor javna preduzeća i uprava, član;
27)Dragan Jović, ,,Alfaco inženjering“ doo Čačak, resor javna preduzeća i uprava, član;
28)Gorana Tanasković, Regionalna privredna komora Kraljevo - Organizaciona jedinica Čačak, resor brendiranje i informisanje, sekretar


II

    Savet za privredu grada Čačka  je savetodavno telo Gradonačelnika u oblasti privrede.

    Svoje predloge, inicijative i mišljenja Savet za privredu dostavlja Gradonačelniku.


III

    Savet za privredu grada Čačka:

- vrši povezivanje i koordinaciju između privrednih subjekata i lokalne samouprave;
- inicira razmatranje pitanja i donošenje zaključaka iz oblasti privrede od značaja za grad Čačak;
- predlaže načine efikasnije realizacije prioritetnih zadataka određenih strateškim dokumentom iz oblasti privrede;
- inicira izmenu zakonskih rešenja u pojedinim oblastima, čije je izvršenje u nadležnosti lokalne samouprave, u cilju bržeg i efikasnijeg zadovoljenja potreba pravnih i fizičkih lica u oblasti poslovne inicijative.


IV

 Savet za privredu radi i odlučuje u skladu sa Poslovnikom Saveta za privredu.


V

Stručne i administrativne poslove  za potrebe   Saveta za privredu obavljaće Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka.


VI

Ovo Rešenje objaviti u "Službenom listu grada Čačka".


GRADONAČELNIK
Milun Todorović

Poslovnik o radu Saveta za privredu grada Čačka Preuzmite
Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za privredu grada Čačka Preuzmite
Zapisnik sa 1. sednice Saveta za privredu grada Čačka Preuzmite
Zapisnik sa 2. sednice Saveta za privredu grada Čačka Preuzmite