Nalazite se: Početna - Uprava - Sistematizacija

Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

 

Objedinjeni Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u kabinetu Gradonačelnika, gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu (usvojen 5. juna 2017. godine). Preuzmite
Tabela-zaposleni Preuzmite
Pravilnik o izmenama Pravilnika (usvojen 24. avgusta 2017. godine). Preuzmite
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika (usvojen 24. novembra 2017. godine). Preuzmite
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika (usvojen 31. maja 2018. godine). Preuzmite
Pravilnik o izmenama Pravilnika (usvojen 27. jula 2018. godine). Preuzmite
Pravilnik o izmenama Pravilnika (usvojen 31. avgusta 2018. godine) Preuzmite
Pravilnik o izmenama Pravilnika (usvojen 20. decembra 2018. godine) Preuzmite
Pravilnik o izmenama Pravilnika (usvojen 18. februara 2019. godine) Preuzmite
Pravilnik o izmenama Pravilnika (usvojen 9. aprila 2019. godine) Preuzmite
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika (usvojen 17. jula 2019. godine) Preuzmite
Pravilnik o izmenama Pravilnika (usvojen 18. oktobra 2019. godine) Preuzmite