Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Skupština grada - Stalna radna tela - Savet za mlade

Savet za mlade


Savet za mlade je Radno telo Skupštine grada Čačka koje broji 9 članova. Pet članova Saveta su odbornici Skupštine grada Čačka, kako pozicionih, tako i opozicionih odborničkih grpa, a četiri člana su iz reda građana grada Čačka. Uloga Saveta za mlade je savetodavnog karaktera, to jest Savet daje predloge Skupštini grada Čačka na usvajanje iz oblasti koja se tiče mladih ljudi u našem gradu. Savet za mlade podnosi inicijative i donosi zaključke sa predlogom mera i aktivnosti u oblasti politike mladih. Shodno Nacionalnoj strategiji za mlade oblasti su sledeće:

1. Aktivno učešće mladih u društvu
2. Informisanost mladih
3. Podsticanje i vrednovanje izuzetnih postignuća mladih u različitim oblastima
4. Kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih
5. Sistem formalnog i neformalnog obrazovanja
6. Zapošljavanje, samozapošljavanje i preduzetništvo mladih
7. Bezbednost mladih
8. Zdravlje mladih
9. Osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti koje su skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine.

 

   
 E-mail:  savetzamlade@cacak.org.rs

 

Naziv organizacije

kontakt

Aktivnosti organizacije

"DEVA"

zaboljigrad@yahoo.com

Razvoj civilnog društva, uključivanje građana u aktivnosti mladih

"SEMPRE"

semprecacak@gmail.com

Unapređenje života mladih u Čačku

"LIFT"

office@kclift.org

Kulturne aktivnosti, promocija nauke i kulture

"SUADEO"

office@suadeo.org

Podizanje kapaciteta privrede Moravičkog okruga i uključivanje omladine u poslovni svet

"URBOBOROS"

urboboros@gmail.com

Kultura i omladina na regionalnom nivou

"TAURUS"

nvotaurus@hotmail.rs

Organizacija sportsko-edukativnih sadržaja mladima