Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Gradsko veće - Dodela sredstava za javno informisanje

Dodela sredstava za javno informisanje od lokalnog značaja

2023. godina
 
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
Predlog Кomisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
Rešenje o imenovanju Кomisije za ocenu projekata u oblastijavnog informisanja
 
2022. godina
 
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
Predlog Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblastijavnog informisanja
2021. godina
 
ZAКLJUČAК o usvajanju narativnog i finansijskog izveštaja o realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini
 
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostavrivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2021. godini
Predlog Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
 
 
Obrazac 2 – narativni i finansijski izveštaj 
Obrazac 2 – finansijski deo izveštaja
 
Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja.
 
2020. godina
 
ZAKLJUČAK o usvajanju narativnog i finansijskog izveštaja o realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini
 
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2020. godini
Predlog Komisije za ocenu projekata u oblsti javnog informisanja
 
Obrazac 2 – narativni i finansijski izveštaj
Obrazac 2 – finansijski deo izveštaja
 
Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u obalsti javnog informisanja.
 
2019. godina
 
 
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2019. godini
Predlog Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja.
 
 
Obrazac 2 – narativni i finansijski izveštaj
Obrazac 2 - finansijski deo izveštaja
 


2018. godina


Rešenje o raspodeli sredstava sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2018. godini
Rešenje o ispravci greške
Informacija
Predlog Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja

Obrazac 2 – narativni i finansijski izveštaj
Obrazac 2 - finansijski deo izveštaja

 

2017. godina


Rešenje o raspodeli sredstava sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
Informacija
Predlog Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
Rešenje o imenovanju Komsije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja (II konkurs)

Rešenje o raspodeli sredstava sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2017. godini
Informacija
Predlog Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja (I konkurs)
 
Obrazac 2 – narativni i finansijski izveštaj
Obrazac 2 - finansijski deo izveštaja
 
 
2016. godina
 
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2016. godini
Rešenje o imenovanju Komsije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja
 
2015. godina
 
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka (poIkonkursu)
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka (poIIkonkursu)
 
2014. godina
 
Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja
 
2013. godina
 
Rešenje o raspodeli sredstava za javno informisanje od javnog značaja (poIkonkursu)
Rešenje o raspodeli sredstava za javno informisanje od javnog značaja (poIIkonkursu)