Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Gradsko veće - Dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama

Dodela sredstava crkvama i verskim zajednicamaOdluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2013. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2014. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2015. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2016. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2017. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2018. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2019. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2020. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2021. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2022. godini

Odluka o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2023. godini

Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama

Obrazac Izveštaja o realizovanju programa u 2024. godini