Nalazite se: Početna - E-Uprava - Planovi generalne regulacije

Plan generalne regulacije za Ovčar Banju, na teritoriji grada Čačka

 „Službeni list grada Čačka“, broj 14/2013.

 
Plan namene površina Preuzmite
Plan saobraćaja, nivelacije i regulacije Preuzmite
Tekst plana Preuzmite

Plan generalne regulacije „Ljubić - Konjevići“ u Čačku

 „Službeni list grada Čačka“, broj 13/2014.

Karta planirane namene površina Preuzmite
Karta urbanističke regulacije i površina javne namene Preuzmite
Tekst plana Preuzmite

Plan generalne regulacije „Centar“ u Čačku

„Službeni list grada Čačka“, broj 15/2014.

Karta podele na zone, celine i podceline Preuzmite
Karta urbanisticke regulacije i površina javne namene Preuzmite
Tekst plana Preuzmite

Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Centar“ u Čačku

„Službeni list grada Čačka“, broj 15/2014 i 27/2018.

Karta planirane namene Preuzmite
Karta urbanističke regulacije Preuzmite
Tekst plana Preuzmite

Plan generalne regulacije „Trbušani - Ljubić“ u Čačku

 „Službeni list grada Čačka“, broj 15/2014

 
Karta planirane namene površina Preuzmite
Karta urbanističke regulacije i površina javne namene Preuzmite
Tekst plana Preuzmite

Plan generalne regulacije za delove naseljenih mesta Mršinci i Slatina - sekundarni centar

„Službeni list grada Čačka“, broj 6/2019

Karta planirane namene površina
Karta urbanisticke regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Izmene i dopune Plana generalne regulacije “Atenica – Kulinovci” u Čačku

„Službeni list grada Čačka“, broj 14/2014 i 20/2018

Karta planirane namene površina
Plan urbanističke regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Industrijska zona, kompleksi bolnice i kasarne“ u Čačku

„Službeni list grada Čačka“, broj 14/2014 i 25/2017

Karta planirane namene površina
Karta urbanističke regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina

„Službeni list grada Čačka“, broj 8/2015 i 5/2017

Plan namene površina
Plan saobraćaja, nivelacije regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Slatina

„Službeni list grada Čačka“, broj 1/2016

Karta planirane namene
Plan saobraćaja nivelacije regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Plan generalne regulacije „Parmenac – Jezdina – Loznica“ u Čačku

„Službeni list grada Čačka“, broj 16/2015

Karta planirane namene
Karta urbanističke regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Preljina

„Službeni list grada Čačka“, broj 8/2015

Karta namene površina
Plan saobraćaja, nivelacije, regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Mrčajevci

 „Službeni list grada Čačka“, broj 15/2014

Karta namene površina sa podelom na urbanističke zone, celine i podceline
Karta urbanističke regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Plan generalne regulacije „Industrijska zona – kompleksi bolnice i kasarne “ u Čačku

 „Službeni list grada Čačka“, broj 14/2014

Karta namene površina sa podelom na urbanističke zone, celine i podceline
Karta urbanističke regulacije i površina javne namene
Tekst plana

Plan generalne regulacije „Atenica - Kulinovci“ u Čačku

 „Službeni list grada Čačka“, broj 14/2014

Karta namene površina sa podelom na urbanističke zone, celine i podceline
Karta urbanističke regulacije i površina javne namene
Tekst plana