Налазите се: Почетна - Е-Управа - Преузмите обрасце - Послови Управе за друштвене делатности

Документ Постављено

Обавештење за стицање статуса енергетски угроженог купца
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања 
Захтев за статус енергетски угроженог купца
Сагласност странке за прибављање података

Захтеви службе за послове друштвене бриге о деци

 
Захтев за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета мајке
- образац НС мајка - стан 1
Преузмите образац
Потребна документација
Захтев за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета мајке
- образац НС отац  - стан 2
Преузмите образац
Потребна документација
 
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства Преузмите
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета Преузмите
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета Преузмите
Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета Преузмите
Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета Преузмите
Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета Преузмите
Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке Преузмите
Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин Преузмите
Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца Преузмите
Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца који је страни држављанин Преузмите
Захтев за остваривање права на дечији додатак Преузмите
Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања Преузмите
Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом Преузмите
Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи Преузмите
Извештај о боравку деце без родитељског старања у предшколским установама Преузмите
Извештај о боравку деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом у предшколским установама Преузмите
Извештај о боравку деце корисника новчане социјалне помоћи у предшколским установама Преузмите
Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада или рад са половином пуног радног времена Преузмите
Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета Преузмите

 

Захтеви Службе за борачко-инвалидску заштиту

Захтев за утврђивање статуса борца Преузмите
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца 1 Преузмите
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца 2 Преузмите
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца 3 Преузмите
Захтев за признавање права на додатак за негу Преузмите
Захтев за признавање права на месечно новчано примање Преузмите
Захтев за утврђивање новог процента инвалидитета Преузмите
Захтев за признавање права на борачки додатак Преузмите
Захтев за признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида Преузмите
Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала Преузмите
Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по основу палог борца Преузмите
Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по основу смрти војног инвлалида Преузмите
Захтев за признавање права на породични додатак Преузмите
Захтев за признавање својства ратног војног инвалида /РВИ/ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак за негу и помоћ Преузмите
Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида /МВИ/ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак за негу и помоћ Преузмите
Захтев за издавање уверења о приходима по члану домаћинства ради остваривања права на студентски дом Преузмите
Захтев за издавање уверења о приходима по члану домаћинства ради остваривања права на ученички дом Преузмите
Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за период јануар - јун / текуће године за студентски дом Преузмите
Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за период јануар - јун / текуће године за ученички дом Преузмите

Захтеви службе за друштвене делатности које се финансирају на нивоу локалне самоуправе

Захтев / иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене Преузмите
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Преузмите