Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna milicija

 
Odlukom o gradskim upravama ("Sl.list grada Čačka" br. 20/2019) kao o unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Gradske uprave za inspekcijski nadzor (građevinarstva, prosvete, komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine, turizma, trgovine i sporta) obrazovan je i Odsek komunalne milicije (u daljem tekstu: Komunalna milicija). 
 
Radom Gradske uprave za inspekcijski nadzor rukovodi Načelnik Gradske uprave za inspekcijski nadzor Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.
 
Komunalna milicija na teritoriji grada Čačka obrazovana je za zakonom određene poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
Komunalna milicija izdaje upozorenja i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za postupanja suprotno zakonu kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja.
Komunalna milicija obavlja i druge poslove komunalne milicije kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih zakonom.
 
Radom komunalne milicije rukovodi Načelnik komunalne milicije Milena Jovanović.
 
Poslove komunalne milicije obavljaju uniformisani komunalni milicionari.
Izuzetno od stava 2. člana 3. Zakona o komunalnoj miliciji, poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije.
Načelnik komunalne milicije i komunalni milicionari, u obavljanju poslova iz delokruga komunalne milicije, imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.
Službene prostorije Komunalne milicije se nalaze u ulici Župana Stracimira 35/III sprat.
Kontakt telefon  je 032/342-022, a e-mail adresa je komunalnamilicija@cacak.org.rs.

Godišnji plan komunalne milicije grada Čačka za 2024. godinu

 
Skupština grada Čačka na sednici održanoj 12. marta 2024. godine donela je Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne milicije grada Čačka za 2024. godinu, koji je Gradsko veće grada Čačka usvojilo na sednici održanoj 8. februara 2024.godine.
 
Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan komunalne milicije grada Čačka za 2024. godinu
Preuzmite
Godišnji plan komunalne milicije grada Čačka za 2024. godinu Preuzmite
 

Strateški plan komunalne policije grada Čačka za period 2023-2028. godine

 
Skupština grada Čačka na sednici održanoj 5. decembra 2023. godine donela je Odluku o davanju saglasnosti na Strateški plan komunalne milicije grada Čačka za period 2023-2028. godine, koji je Gradsko veće grada Čačka donelo na sednici održanoj 24. novembra 2023.godine.
 
Odluka o davanju saglasnosti na Strateški plan komunalne milicije grada Čačka za period 2023-2028. godine Preuzmite
Strateški plan komunalne milicije grada Čačka za period 2023-2028. godine Preuzmite