Nalazite se: Početna - E-Uprava - Urbanistički projekti

Urbanistički projekat za izgradnju Etno kompleksa Sokolići

 Katastarske parcele 457/1 i 457/3 KO Sokolići
 
Tekst urbanističkog projekta Preuzmite
Situacioni prikaz sa osnovom prizemlja Preuzmite
 

Urbanistički projekat za potrebe izgradnje poslovnog objekta "BIG ČAČAK" Čačak

 
Na k.p. br. 6981, 5689/2, 5690/2, 5686/2, 5685/2, 5684/2, 5600/2, 5599/2 i 5599/1, sve KO Čačak.
Urbanistički projekat potvrđen 31.10.2023. godine.
 
Tekst urbanističkog projekta Preuzmite
Situacioni prikaz urbanističkog rešenja sa osnovom krova Preuzmite
 

Urbanistički projekat za katastarske parcele

 
Broj: 438/1, 438/2, 725/1, 725/2 sve KO Čačak – podcelina 2.3.1. u okviru PGR-a "Centar" u Čačku. (2021.godina)
 
Tekst urbanističkog projekta Preuzmite
Situacioni prikaz Preuzmite
 

Urbanistički projekat za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju etno naselja „Raj“ Bečanj

 
Na kp. br. 1461/3 i 1461/1 KO Bečanj. (2021. godina)
 
Tekst urbanističkog projekta Preuzmite
Grafički prikaz Preuzmite

Urbanistički projekat za katastarske parcele

 
broj: 418/2, 436/1, 453 i delove katastarskih parcela broj: 419/1, 420, 435/2 i 454 sve K.O. Čačak. (2021.godina)
 
Tekst urbanističkog projekta Preuzmite
Planirano situaciono rešenje Preuzmite
 

Urbanistički projekat za izgradnju terminala /parkinga/ za teretna vozila sa pratećim objektima

 
Na k.p. br. 6221/2,3,4; 6213/1,3; 6212/1,3,5,6; 6206/2,3; 6207/1,4,5,7; 6222; 6223/1,2,3; 6224/1,2; 6225/1,2; 6227; 6228/1 i 6226, sve KO Čačak. (2018.godina)
 
Tekst urbanističkog projekta Preuzmite
 

Urbanistički projekat za MHE Kosmaj


Situacioni plan
Tekst urbanističkog projekta