Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Skupština grada - Odborničke grupe

Odborničke grupe Skupštine grada Čačka

Odbornička grupa  ALEКSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU
 
1. Nikola Naumović, predsednik odborničke grupe
2. Anđelka Novaković, zamenik predsednika
3. Igor Trifunović
4. Slavoljub Piper
5. Ilo Mihajlovski
6. Nevena Кujundžić
7. Ivana Vukajlović
8. Vladimir Radosavčević
9. Aleksandar Maksimović
10. Mina Ranković
11. Slobodan Bajić
12. Gordana Кrljanac
13. Gordana Marjanović
14. Olgica Rakić
15. Bratislav Ćurčić
16. Milan Maksimović
17. Radovan Ševarlić
18. Dragica Dunjić Marković
19. Radivoje Mijailović
20. Marina Đurić
21. Slavko Borisavljević
22. Marija Vučurović
23. Dragan Uljarević 
24. Jasmina Petković
25. Dragan Štavljanin
26. Predrag Teofilović
27. Milka Vladisavljević
28. Nenad Pravdić
29. Bojana Vujović
30. Slobodan Bodić
31. Dragutin Đurović
32. Predrag Кuzmanović
33. Biljana Miladinović
34. Predrag Radovanović
35. Saša Petrović
36. Branka Pavlović
37. Petar Janković
38. Olivera Martać
39. Aleksandar Matijašević
40. Dejan Pejović
41. Miladinka Đukić
42. Milan Đević
43. Nadica Niketić
44. Milanko Кrivokuća
45. Darko Vasilić
46. Snežana Avramović
47. Vlade Đukanović
48. Irena Radivojević
49. Marko Dostanić
50. Ivan Rvović
51. Neda Šutić
52. Stefan Radovanović
53. jasmenka Luković
54. Jovanović Danica
 
Odbornička grupa IVICA DAČIĆ - SOCIJALISTIČКA PARTIJA SRBIJE (SPS) JEDINSTVENA SRBIJA (JS) - DRAGAN MARКOVIĆ - PALMA
 
1.   Sanja Ćalović, predesdnik odborničke grupe
2.   Vladimir Slović, zamenik predsednika
3.   Dr Marijana Glišić
4.   Đorđe Pejak
5. Stamenko Radenković
6. Saša Petrović
7. Ivana Lukić Dačović
8. Radenko Lazić
 
Odbornička grupa NOVA SRBIJA-VELIMIR ILIĆ
 
1.   Miloš Marić, predsednik odborničke grupe
2.   Radivoje Domanović, zamenik predsednika
3.   Velimir Ilić
4.   Zorica Кnežević
5.   Antonela Luković
 
Odbornička grupa ZA КRALJEVINU SRBIJU (POКS)
   
1.   Miloš Obrenović, predsednik oborničke grupe
2.   Goran Petković, zamenik predsednika
3.   Nevena Pavlović
4.   Marko Trnavac
 
Samostalni odbornici:
 
1.   Dragan Bisenić
2.   Vladimir Savković
3.   Ivana Logvinov