Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Skupština grada - Odborničke grupe

Odborničke grupe Skupštine grada Čačka

Odbornička grupa  ALEКSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU
 
1. Nikola Naumović, predsednik odborničke grupe
2. Gordana Кrljanac, zamenik predsednika
3. Igor Trifunović
4. Slavoljub Piper
5. Nevena Кujundžić
6. Raško Joksić
7. Vladimir Radosavčević
8. Aleksandar Maksimović
9. Mina Ranković
10. Slobodan Bajić
11. Gordana Marjanović
12. Olgica Rakić
13. Bratislav Ćurčić
14. Milan Maksimović
15. Radovan Ševarlić
16. Dragica Dunjić Marković
17. 
18. Marina Đurić
19. Slavko Borisavljević
20. Marija Vučurović
21. Dragan Uljarević 
22. Jasmina Petković
23. Dragan Štavljanin
24. Predrag Teofilović
25. Milka Vladisavljević
26. Nenad Pravdić
27. Bojana Vujović
28. Slobodan Bodić
29. Dragutin Đurović
30. Predrag Кuzmanović
31. Biljana Miladinović
32. Predrag Radovanović
33. Saša Petrović
34. Petar Janković
35. Olivera Martać
36. Aleksandar Matijašević
37. Dejan Pejović
38. Miladinka Đukić
39. Milan Đević
40. Nadica Niketić
41. Milanko Кrivokuća
42. Darko Vasilić
43. Snežana Avramović
44. Vlade Đukanović
45. Irena Radivojević
46. Marko Dostanić
47. Ivan Rvović
48. Sanja Đoković
49. Stefan Radovanović
50. Jasmenka Luković
51. 
 
Odbornička grupa IVICA DAČIĆ - SOCIJALISTIČКA PARTIJA SRBIJE (SPS) JEDINSTVENA SRBIJA (JS) - DRAGAN MARКOVIĆ - PALMA
 
1. Sanja Ćalović, predesdnik odborničke grupe
2. Vladimir Slović, zamenik predsednika
3. Dr Marijana Glišić
4. Milan Jevtović
5. Stamenko Radenković
6. Saša Petrović
7. Ivana Lukić Dačović
8. Radenko Lazić
9. Đurakić Vidosava
 
Odbornička grupa NOVA SRBIJA-VELIMIR ILIĆ
 
1.   Miloš Marić, predsednik odborničke grupe
2.   Radivoje Domanović, zamenik predsednika
3.   Velimir Ilić
4.   Zorica Кnežević
5.   Antonela Luković
 
Odbornička grupa Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS-solidarnost i pravda) i Stranka Rusa Srbije
   
1.   Ilo Mihailovski, predsednik oborničke grupe
2.   Ivana Logvinov, zamenik predsednika
3.   Branka Pavlović
4.   Danica Jovanović
 
Samostalni odbornici:
 
1.   Dragan Bisenić
2.   Vladimir Savković
3.   Miloš Obrenović
4.   Goran Petković
5.   Nevena Pavlović
6.   Marko Trnavac