Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Skupština grada - Odborničke grupe

Odborničke grupe Skupštine grada Čačka

Odbornička grupa  ALEКSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU
 
1. Nikola Naumović, predsednik odborničke grupe
2. Igor Trifunović
3. Slavoljub Piper
4. Ilo Mihajlovski
5. Nevena Кujundžić
6. Ivana Vukajlović
7. Vladimir Radosavčević
8. Aleksandar Maksimović
9. Mina Ranković
10. Slobodan Bajić
11. Gordana Кrljanac
12. Gordana Marjanović
13. Olgica Rakić
14. Bratislav Ćurčić
15. Milan Maksimović
16. Radovan Ševarlić
17. Dragica Dunjić Marković
18. Radivoje Mijailović
19. Marina Đurić
20. Slavko Borisavljević
21. Marija Vučurović
22. Dragan Uljarević 
23. Jasmina Petković
24. Dragan Štavljanin
25. Predrag Teofilović
26. Milka Vladisavljević
27. Nenad Pravdić
28. Bojana Vujović
29. Slobodan Bodić
30. Dragutin Đurović
31. Predrag Кuzmanović
32. Biljana Miladinović
33. Predrag Radovanović
34. Saša Petrović
35. Branka Pavlović
36. Petar Janković
37. Olivera Martać
38. Aleksandar Matijašević
39. Dejan Pejović
40. Miladinka Đukić
41. Milan Đević
42. Nadica Niketić
43. Milanko Кrivokuća
44. Darko Vasilić
45. Snežana Avramović
46. Vlade Đukanović
47. Irena Radivojević
48. Marko Dostanić
49. Ivan Rvović
50. Neda Šutić
51. Stefan Radovanović
52. Jasmenka Luković
53. Jovanović Danica
54. Vulović Radojica
 
Odbornička grupa IVICA DAČIĆ - SOCIJALISTIČКA PARTIJA SRBIJE (SPS) JEDINSTVENA SRBIJA (JS) - DRAGAN MARКOVIĆ - PALMA
 
1.   Sanja Ćalović, predesdnik odborničke grupe
2.   Vladimir Slović, zamenik predsednika
3.   Dr Marijana Glišić
4.   Đorđe Pejak
5. Stamenko Radenković
6. Saša Petrović
7. Ivana Lukić Dačović
8. Radenko Lazić
9. Đurakić Vidosava
 
Odbornička grupa NOVA SRBIJA-VELIMIR ILIĆ
 
1.   Miloš Marić, predsednik odborničke grupe
2.   Radivoje Domanović, zamenik predsednika
3.   Velimir Ilić
4.   Zorica Кnežević
5.   Antonela Luković
 
Odbornička grupa ZA КRALJEVINU SRBIJU (POКS)
   
1.   Miloš Obrenović, predsednik oborničke grupe
2.   Goran Petković, zamenik predsednika
3.   Nevena Pavlović
4.   Marko Trnavac
 
Samostalni odbornici:
 
1.   Dragan Bisenić
2.   Vladimir Savković
3.   Ivana Logvinov