Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna milicija - Prijavljivanje komunalnih prekršaja

Prijavljivanje komunalnih prekršaja

 
Komunalna milicija, po članu 6. Zakona o komunalnoj miliciji, obaveštenja, prijave, peticije, predloge i pritužbe od građana prima pisanim putem preko pisarnice za Gradsku upravu za inspekcijski nadzor – komunalna milicija, u ulici Župana Stracimira br. 2., i elektronskom poštom na adresu komunalnamilicija@cacak.org.rs, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem. 
Neposrednim usmenim obraćanjem građani daju obaveštenja u prostorijama komunalne milicije u ulici Župana Stracimira broj 35/III sprat. Telefon na koji komunalna milicija prima obaveštenja je broj 032/342-022, radnim danima u periodu od 07 do 22 časova, a vikendom se organizuju dežurstva po potrebi službe.