Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna milicija - Prijavljivanje komunalnih prekršaja

Prijavljivanje komunalnih prekršaja


Komunalna policija, po članu 6 Zakona o komunalnoj policiji, obaveštenja, predloge,peticije i pritužbe od građana prima pismenim putem preko pisarnice Gradske uprave u ulici Župana Stracimira br. 2, elektronskom poštom na adresu komunalnamilicija@cacak.org.rs, a u hitnim slučajevima neposrednim usmenim obraćanjem i telefonom. Neposrednim usmenim obraćanjem građani daju obaveštenja u prostorijama komunalne polcije u ulici Župana Stracimira broj 35/III. Telefon na koji komunalna policija prima obaveštenja je broj 032/342-022, u periodu od 07 do 22 časova, a vikendom se organizuju i dežurstva a po potrebi službe, odvija se noćni rad.