Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna milicija - Gradske odluke na osnovu kojih postupa komunalna milicija

Gradske odluke i propisi na osnovu kojih postupa komunalna milicija

 
Komunalna milicija grada Čačka sprovodi svoje aktivnosti na osnovu Zakona o komunalnoj miliciji, Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakona o ličnim kartama, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini i po gradskim odlukama koje donosi Skupština grada Čačka, i to:
 
-Odluka o održavanju čistoće i komunalnom redu ("Službeni list grada Čačka" broj 24/18)
 
-Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom ("Službeni list grada Čačka" broj 14/18)
 
-Odluka o održavanju javnih zelenih površina ("Službeni list grada Čačka" broj 3/18)
 
-Odluka o pijacama ("Službeni list grada Čačka" broj 3/18)
 
-Odluka o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja ("Službeni list  grada Čačka" broj 11/18)
 
-Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata ("Službeni list grada Čačka" broj 25/20)
 
-Odluka o javnom vodovodu i kanalizaciji ("Službeni list grada Čačka" broj 13/08 i 9/11-Odluka o izmenama i dopunama odluka iz oblasti komunalnih delatnosti)
 
-Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika ("Službeni list grada Čačka" br.17/17)
 
-Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom grada Čačka ("Službeni list grada Čačka" broj 13/19)
 
-Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima ("Službeni list grada Čačka" broj 23/21)
 
-Odluka o privremenim objektima ("Službeni list grada Čačka" broj 6/19)
 
-Odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji grada Čačka ("Službeni list grada Čačka" broj 23/12)
 
-Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene ("Službeni list grada Čačka" broj 17/17)
 
-Odluka o izgradnji i održavanju spomenika i skulpturalnih dela ("Službeni list grada Čačka" broj 19/17)
 
-Odluka o uređivanju i održavanju groblja ("Službeni list opštine Čačak" br.4/07 i "Službeni list grada Čačka" br.15/09 i 9/11-Odluka o izmenama i dopunama odluka iz oblasti komunalnih delatnosti).