Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Javne nabavke

Radovi na parternom uređenju parka u MZ Sveti Sava

Datum objave 04.12.2020.
Rok za podnošenje ponude 05.01.2021.


Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 04.12.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 04.12.2020. Preuzmite
Plan javnih nabavki za 2020.godinu po novom zakonu (poslednja izmena 02.12.2020.) Preuzmite
Plan javnih nabavki za 2020. godinu sa izmenama (poslednja izmena 15.06.2020.) Preuzmite
Plan javnih nabavki za 2019. godinu sa izmenama Preuzmite

Nabavka usluge mobilne telefonije za potrebe gradskih uprava grada Čačka

Datum objave 23.11.2020.
Rok za podnošenje ponude 01.12.2020.


Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 23.11.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 23.11.2020. Preuzmite

Nabavka računarske opreme i softvera za potrebe Gradske uprave grada Čačka, oblikovane po partijama

Datum objave 16.11.2020.
Rok za podnošenje ponude 16.12.2020.


Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 16.11.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 16.11.2020. Preuzmite

Nabavka solarne elektrane za potrebe opremanja NTP u Čačku (sa izradom projektne dokumentacije)

Datum objave 11.11.2020.
Rok za podnošenje ponude 11.12.2020.


Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 11.11.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 11.11.2020. Preuzmite
- Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - pitanje broj 1; 03.12.2020. Preuzmite
- Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - pitanje broj 2; 03.12.2020. Preuzmite
- Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - pitanje broj 3; 03.12.2020. Preuzmite

Nabavka 2 putnička vozila u okviru Projekta mera populacione politike

Datum objave 10.11.2020.
Rok za podnošenje ponude 10.12.2020.


Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 10.11.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 10.11.2020. Preuzmite

Nabavka građevinskog materijala za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica, sa uslugom prevoza

Datum objave 03.11.2020.
Rok za podnošenje ponude 13.11.2020.
 
 
Predmet javne nabavke je oblikovan u više posebnih celina ( partija ) i to:
 
Partija 1 - Porodica - Željko Dedeić, selo Viljuša bb, Čačak
 
Predmet javne nabavke je oblikovan u više posebnih istovrsnih celina ( partija ) i to:
Partija 1 - Porodica - Željko Dedeić, selo Viljuša bb, Čačak
Za Partije 2, 3, 4 i 5 postupak će se pokrenuti u trenutku sticanja uslova za pokretanje, tj. određivanju korisnika po javnom pozivu i sprovedenom postupku donošenja odluke o dodeli pomoći.
 
Broj javne nabavke 404-2/66-2020-II


Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 03.11.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 03.11.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 17.11.2020. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.11.2020. Preuzmite

Radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodosistema sa izvorišta Kukići i Guševac

Datum objave 02.11.2020.
Rok za podnošenje ponude 10.11.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 02.11.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 02.11.2020. Preuzmite

Nabavka građevinskog materijala za popravku i adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom, sa uslugom prevoza - stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica

Datum objave 02.11.2020.
Rok za podnošenje ponude 12.11.2020.
 
 
Predmet javne nabavke je oblikovan u više posebnih celina ( partija ) i to:
 
Partija 1 - Porodica - Dušan Bogićević, ul. Kulinovačko polje potes 4, br. 24, Čačak
Partija 2 - Porodica - Živan Savić, selo Ostra bb, Čačak
Partija 3 - Porodica - Ljubomir Marković, selo Gornja Trepča bb, Čačak
 
Broj javne nabavke 404-2/81-2020-II


Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 02.11.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 02.11.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 20.11.2020. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci 25.11.2020. Preuzmite

Nabavka vozila za potrebe saobraćajne inspekcije i uprava Grada Čačka

Datum objave 02.11.2020.
Rok za podnošenje ponude 02.12.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 02.11.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 02.11.2020. Preuzmite

Nabavka usluge "Lični pratilac deteta"

Datum objave 16.10.2020.
Rok za podnošenje ponude 26.10.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 16.10.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 16.10.2020. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 22.10.2020. Preuzmite
Odluka o obustavi postupka 10.11.2020. Preuzmite
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 16.11.2020. Preuzmite

Otvoreni postupak javne nabavke - nabavka dobara – nabavka računarske opreme i softvera po Projektu Elektronska uprava grada Čačka

Datum objave 21.09.2020.
Rok za podnošenje ponude 21.10.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 21.09.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 21.09.2020. Preuzmite
Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije 16.10.2020. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 16.10.2020. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 16.10.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 02.11.2020. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.11.2020. Preuzmite

Usluga izrade Urbanističkog projekta za urbanističku celinu 2.2. i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta u funkciji sporta u urbanističkoj celini 2.2.

Datum objave 18.09.2020.
Rok za podnošenje ponude 28.09.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 18.09.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 18.09.2020. Preuzmite
Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije 25.09.2020. Preuzmite

Usluge stručnog nadzora na radovima na izgradnji sistema vodosnabdevanja i kanalizacije

Datum objave 03.08.2020.
Rok za podnošenje ponude 11.08.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 03.08.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 03.08.2020. Preuzmite

Konsultantske usluge u okviru projekta GIS

Datum objave 31.07.2020.
Rok za podnošenje ponude 14.08.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 31.07.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 31.07.2020. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 07.08.2020. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 07.08.2020. Preuzmite
Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije 10.08.2020. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 11.08.2020. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 11.08.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 10.09.2020. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci 21.10.2020. Preuzmite

Izvođenje radova na izgradnji javnog osvetljenja u ulici broj 7 u Čačku

Datum objave 15.07.2020.
Rok za podnošenje ponude 14.08.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 15.07.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 15.07.2020. Preuzmite
Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - odgovor 1 23.07.2020. Preuzmite
Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - odgovor 2 23.07.2020. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 28.07.2020. Preuzmite
Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - odgovor 3 10.08.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 08.10.2020. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.10.2020. Preuzmite

Nabavka mernih uređaja u telekomunikacijama za potrebe opremanja NTP u Čačku

Datum objave 07.07.2020.
Rok za podnošenje ponude 06.08.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 07.07.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 07.07.2020. Preuzmite

Radovi na održavanju vodotoka drugog i nižeg reda

Broj:
 
404-1/35-2020-II
Vrsta postupka: otvoreni postupak javne nabavke
Rok za podnošenje ponude: 06.08.2020. godine do 10 časova
Javno otvaranje ponuda: 06.08.2020. godine u 11 časovaDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 07.07.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 07.07.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 13.08.2020. Preuzmite

Radovi na tekućem održavanju javnih površina u okviru kompleksa SC Mladost

Datum objave 30.06.2020.
Rok za podnošenje ponude 08.07.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 30.06.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 30.06.2020. Preuzmite

Usluga izrade urbanističkih planova na teritoriji grada Čačka

Datum objave 26.06.2020.
Rok za podnošenje ponude 27.07.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 26.06.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 26.06.2020. Preuzmite

Radovi na uređenju autobuskih stajališta

Datum objave 19.06.2020.
Rok za podnošenje ponude 30.06.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 19.06.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 19.06.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 08.07.2020. Preuzmite

 

Radovi na čišćenju kolektora atmosferske kanalizacije

Datum objave 18.06.2020.
Rok za podnošenje ponude 30.06.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 18.06.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 18.06.2020. Preuzmite
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 22.06.2020. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje 22.06.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 08.07.2020. Preuzmite

Nabavka i montaža mobilijara za potrebe uređenja javnih površina

Datum objave 15.06.2020.
Rok za podnošenje ponude 23.06.2020.


Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 15.06.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 15.06.2020. Preuzmite

Nabavka opreme kabineta za automatizaciju i digitalizaciju za potrebe opremanja NTP u Čačku

Datum objave 12.06.2020.
Rok za podnošenje ponude 13.07.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 12.06.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 12.06.2020. Preuzmite

Radovi na izgradnji sistema vodosnabdevanja u MZ Beljina, Pridvorica, Pakovraće, Parmenac, Riđage i Međuvršje

 

Datum objave 06.06.2020.
Rok za podnošenje ponude 06.07.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 06.06.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 06.06.2020. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 26.06.2020. Preuzmite

Nabavka robota i opreme za robotiku za potrebe opremanja NTP u Čačku

 

Datum objave 15.05.2020.
Rok za podnošenje ponude 15.06.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 15.05.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 15.05.2020. Preuzmite

 

Nabavka laboratorije za elektroniku za opremanje NTP u Čačku

 

Datum objave 13.05.2020.
Rok za podnošenje ponude 12.06.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 13.05.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 13.05.2020. Preuzmite

 

Radovi na sanaciji, zatvaranju i rekultivaciji nesanitarne deponije smetlišta “Prelići“ – Zona II - faza A

 

Datum objave 05.05.2020.
Rok za podnošenje ponude 03.06.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 05.05.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 05.05.2020. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 27.05.2020. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 27.05.2020. Preuzmite

 

Usluge servisiranja i održavanja vozila gradske uprave grada Čačka van garantnog roka

 

Datum objave 28.04.2020.
Rok za podnošenje ponude 08.05.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 28.04.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 28.04.2020. Preuzmite

 

Nabavka benzina, dizel goriva i tečnosti za vetrobranska stakla, putem korporativnih kartica, za potrebe za potrebe voznog parka grada Čačka i nabavka goriva za strelce protivgradne zaštite

 

Datum objave 27.04.2020.
Rok za podnošenje ponude 08.05.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 27.04.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 27.04.2020. Preuzmite

 

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Dragiša Mišović

 

Datum objave 24.04.2020.
Rok za podnošenje ponude 11.05.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 24.04.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 24.04.2020. Preuzmite
Odgovor zainteresovanom licu - J.N.M.V. 404-2-41-2020-II - 1 pitanje OŠ Dragiša Mišović 28.04.2020. Preuzmite
Odgovor zainteresovanom licu - J.N.M.V. 404-2-41-2020-II - 2 pitanje OŠ Dragiša Mišović 28.04.2020. Preuzmite
Odgovor zainteresovanom licu - J.N.M.V. 404-2-41-2020-II - 3 pitanje OŠ Dragiša Mišović 28.04.2020. Preuzmite
Izmena 1 konkursne dokumentacije 30.04.2020. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 30.04.2020. Preuzmite
Odgovor zainteresovanom licu - J.N.M.V. 404-2-41-2020-II - 4 pitanje OŠ Dragiša Mišović 07.05.2020. Preuzmite

 

Radovo na zameni javnog osvetljenja na Gradskom bedemu u Čačku

 

Datum objave 15.04.2020.
Rok za podnošenje ponude 18.05.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 15.04.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 15.04.2020. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke 06.05.2020. Preuzmite
Odgovor za zahtev za dodatnim informacijama i pojasnjenjima konkursne dokumentacije 06.05.2020. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 11.05.2020. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 11.05.2020. Preuzmite
Odgovor zainteresovanom licu 1 11.05.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci 25.05.2020. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci 25.05.2020. Preuzmite

 

Radovi na rekonstrukciji staze bedema – od hale KK Borac do restorana Belvi - druga faza

 

Datum objave 15.04.2020.
Rok za podnošenje ponude 15.05.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 15.04.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 15.04.2020. Preuzmite

 

Radovi na uređenju kompleksa Gradskog fudbalskog stadiona i ostale sportske infrastrukture

 

Datum objave 16.04.2020.
Rok za podnošenje ponude 27.04.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 16.04.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 16.04.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 06.05.2020. Preuzmite

 

Radovi na parternom uređenju gradske plaže u Čačku

 

Datum objave 29.02.2020.
Rok za podnošenje ponude 30.03.2020.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 29.02.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 29.02.2020. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 07.04.2020. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.04.2020. Preuzmite

 

Izvođenje radova za zaštitu od poplava vodotokova drugog reda na deonici reke Botunja i reke Karače

 

Datum objave 13.03.2020.
Rok za podnošenje ponude 23.03.2020. 11h
Otvaranje ponuda 23.03.2020. 12hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 13.03.2020. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 13.03.2020. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji sistema kanalizacije u MZ Trbušani-crpna stanica i cevovod do crpne stanice

 

Datum objave 17.09.2019.
Rok za podnošenje ponuda 17.10.2019.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 17.09.2019. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 17.09.2019. Preuzmite

 

Usluga iznajmljivanja (rentiranja) štampača sa održavanjem za potrebe Gradske uprave grada Čačka - ponovljeni postupak

 

Datum objave 22.07.2019.
Rok za podnošenje ponude 22.08.2019.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 22.07.2019. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 22.07.2019. Preuzmite

 

Radovi na sanaciji objekta OŠ Ratko Mitrović

 

Datum objave 23.05.2019.
Rok za podnošenje ponude 24.06.2019.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 23.05.2019. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 23.05.2019. Preuzmite

 

Radovi na uređenju platoa iznad gradske rupe

 

Datum objave 10.05.2019.
Rok za podnošenje ponude 10.06.2019.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 10.05.2019. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 10.05.2019. Preuzmite

 

Radovi na rekonstrukciji atletske staze

 

Datum objave 03.05.2019.
Rok za podnošenje ponude 03.06.2019.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 03.05.2019. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 03.05.2019. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 20.05.2019. Preuzmite
Odgovor 1 20.05.2019. Preuzmite
Odgovor 2 22.05.2019. Preuzmite

 

Radovi na izradi kanala kišne kanalizacije u ulici Aleksandra Savić - druga faza

 

Datum objave 05.12.2017.
Rok za podnošenje ponude 15.12.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 05.12.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 05.12.2017. Preuzmite

 

Nabavka vozila opremljenog za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda i prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama

 

Datum objave 30.11.2017.
Rok za podnošenje ponude 08.12.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 30.11.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 30.11.2017. Preuzmite

 

Nabavka usluge "Lični pratilac deteta"

 

Datum objave 28.11.2017.
Rok za podnošenje ponude 06.12.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 28.11.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 28.11.2017. Preuzmite

 

Radovi na uređenju pešačke zone (krak Pivarske ulice)

 

Datum objave 07.11.2017.
Rok za podnošenje ponude 04.12.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 07.11.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 07.11.2017. Preuzmite

 

Radovi na uređenju platoa ispred Gradske biblioteke

 

Datum objave 07.11.2017.
Rok za podnošenje ponude 15.11.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 07.11.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 07.11.2017. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji Gradskog fudbalskog stadiona u Čačku – nastavak izgradnje

 

Datum objave 03.11.2017.
Rok za podnošenje ponude 04.12.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 03.11.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 03.11.2017. Preuzmite

 

Izvođenje radova na uređenju partera „Rimskog trga“

 

Datum objave 03.11.2017.
Rok za podnošenje ponude 02.12.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 03.11.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 03.11.2017. Preuzmite

 

Usluga izrade projekta za izgradnju sistema vodosnabdevanja u MZ Ovčar Banja - inovacija (prilagođavanje)

 

Datum objave 31.10.2017.
Rok za podnošenje ponude 06.11.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 31.10.2017. Preuzmite
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 31.10.2017. Preuzmite

Usluga izrade projekta sistema kanalizacije u MZ Ovčar Banja - inovacija (prilagođavanje) projektne dokumentacije

 

Datum objave 31.10.2017.
Rok za podnošenje ponude 06.11.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 31.10.2017. Preuzmite
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 31.10.2017. Preuzmite

Priključenje distributivne mreže Kićanovića vrelo na sistem vodosnabdevanja Kukića

 

Datum objave 31.10.2017.
Rok za podnošenje ponude 06.11.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 31.10.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 31.10.2017. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji sistema kanalizacije u MZ Preljina

 

Datum objave 31.10.2017.
Rok za podnošenje ponude 07.11.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 31.10.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 31.10.2017. Preuzmite

Usluga izrade projekta poslovnog prostora Centra za socijalni rad Čačak

 

Datum objave 26.10.2017.
Rok za podnošenje ponude 06.11.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 26.10.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 26.10.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 28.11.2017. Preuzmite

 

Usluga izrade projekta izgradnje zaštitnog bedema kod hale Borac

 

Datum objave 06.10.2017.
Rok za podnošenje ponude 16.10.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 06.10.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 06.10.2017. Preuzmite

 

Projektovanja sistema kanalizacije u MZ Gornja Trepča, Donja Trepča, Stančići i Mojsinje - inovacija (prilagođavanje) projektne dokumentacije

 

Datum objave 05.10.2017.
Rok za podnošenje ponude 13.10.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 05.10.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 05.10.2017. Preuzmite

 

Nabavka uniformi i opreme za potrebe Gradske uprave grada Čačka

 

Datum objave 03.10.2017.
Rok za podnošenje ponude 11.10.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 03.10.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 03.10.2017. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji sistema vodosnabdevanja u MZ Beljina, Pridvorica, Pakovraće, Parmenac, Riđage i Međuvršje

 

Datum objave 22.09.2017.
Rok za podnošenje ponude 24.10.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 22.09.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 22.09.2017. Preuzmite

 

Nabavka opreme za hitne intervencije pri saobraćajnim udesima

 

Datum objave 21.09.2017.
Rok za podnošenje ponude 02.10.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 21.09.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 21.09.2017. Preuzmite

 

Usluga izrade urbanističkog plana PDR "Ljubić 2"

 

Datum objave 20.09.2017.
Rok za podnošenje ponude 23.10.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 20.09.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 20.09.2017. Preuzmite

 

Radovi na sanaciji sistema kanalizacije u MZ Mrčajevci

 

Datum objave 18.09.2017.
Rok za podnošenje ponude 23.10.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 18.09.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 18.09.2017. Preuzmite

 

Nabavka računarske opreme za potrebe Gradske uprave grada Čačka i Skupštine grada

 

Datum objave 29.08.2017.
Rok za podnošenje ponude 28.09.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 29.08.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 29.08.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 02.10.2017. Preuzmite

 

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - usluga održavanja Informacionog sistema lokalne poreske administracije

 

Datum objave 28.08.2017.
Rok za podnošenje ponude 05.09.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 28.08.2017. Preuzmite
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 28.08.2017. Preuzmite

 

Radovi na infrastrukturnom opremanju lokacije poslovnih zona - prva faza

 

Datum objave 21.07.2017.
Rok za podnošenje ponude 21.08.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 21.07.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 21.07.2017. Preuzmite
Odgovor 1 02.08.2017. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji magistralnog voda kanalizacije sa priključcima u MZ Ježevica

 

Datum objave 21.07.2017.
Rok za podnošenje ponude 18.08.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 21.07.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 21.07.2017. Preuzmite
Odgovor 1 02.08.2017. Preuzmite

 

Nabavka goriva za potrebe Gradske uprave

 

Datum objave 05.07.2017.
Rok za podnošenje ponude 12.07.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 05.07.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 05.07.2017. Preuzmite

 

Usluga izrade urbanističkog plana PDR za deo naseljenog mesta Trnava

 

Datum objave 19.05.2017.
Rok za podnošenje ponude 19.06.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 19.05.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 19.05.2017. Preuzmite
Odgovor 1 26.05.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 22.06.2017. Preuzmite

 

Vršenje usluga suzbijanja komaraca na teritoriji grada Čačka

 

Datum objave 03.05.2017.
Rok za podnošenje ponude 11.05.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 03.05.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 03.05.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 18.05.2017. Preuzmite

 

Nabavka i montaža opreme za podsistem vodosnabdevanja Mojsinje - Donja Trepča

 

Datum objave 08.05.2017.
Rok za podnošenje ponude 05.06.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 08.05.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 08.05.2017. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 26.05.2017. Preuzmite
Detalji 1 26.05.2017. Preuzmite
Detalji 2 26.05.2017. Preuzmite
Detalji 3 26.05.2017. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 08.06.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 06.07.2017. Preuzmite

 

Nabavka protivgradnih raketa

 

Datum objave 08.05.2017.
Rok za podnošenje ponude 15.05.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 08.05.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 08.05.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 19.05.2017. Preuzmite

Nabavka usluge "Pomoć u kući"

 

Datum objave 26.04.2017.
Rok za podnošenje ponude 04.05.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 26.04.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 26.04.2017. Preuzmite
Odluka o obustavi postupka 19.05.2017. Preuzmite

Usluge stručnog nadzora na radovima na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg objekta Doma vojske za potrebe Gradske biblioteke

 

Datum objave 13.04.2017.
Rok za podnošenje ponude 19.04.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 13.04.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 13.04.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.05.2017. Preuzmite

Nabavka usluge organizacije edukativne posete poljoprivrednih proizvođača sajmu poljoprivrede u Milanu

 

Datum objave 13.04.2017.
Rok za podnošenje ponude 20.04.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 13.04.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 13.04.2017. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 13.04.2017. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 13.04.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.04.2017. Preuzmite

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji postojećeg objekta Doma vojske za potrebe Gradske biblioteke, po sistemu „ključ u ruke“, pregovarački postupak sa objavljivanjem

 

Odluka o dodeli ugovora Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite

 

Radovi na rekonstrukciji kanalizacije u ulici Starčevića put 2

 

Datum objave 23.03.2017.
Rok za podnošenje ponude 03.04.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 23.03.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 23.03.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.04.2017. Preuzmite

 

Radovi na adaptaciji objekata mesnih kancelarija

 

Datum objave 21.03.2017.
Rok za podnošenje ponude 28.03.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Poziv za podnošenje ponuda 21.03.2017. Preuzmite
Konkursna dokumentacija 21.03.2017. Preuzmite
Izmena 1 konkursne dokumentacije 21.03.2017. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 21.03.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 19.04.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.04.2017. Preuzmite

 

Nabavka usluge obezbeđenja zgrade Gradske uprave grada Čačka

 

Datum objave 10.03.2017.
Rok za podnošenje ponude 20.03.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 10.03.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 10.03.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 23.03.2017. Preuzmite

 

Nabavka usluge oglašavanja u lokalnom nedeljnom listu i jednom dnevnom listu

 

Datum objave 02.03.2017.
Rok za podnošenje ponude 13.03.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 02.03.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 02.03.2017. Preuzmite

 

Radovi na rekonstrukciji kanalizacije u ulici 555 u MZ Ljubić

 

Datum objave 02.03.2017.
Rok za podnošenje ponude 13.03.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 02.03.2017. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 02.03.2017. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 17.03.2017. Preuzmite

 

Nabavka usluge čišćenja

 

Datum objave 30.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 09.01.2017. 12hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 30.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 30.12.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 12.01.2017. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji sistema kanalizacije u MZ Preljina (krak R-stara pruga)

 

Datum objave 30.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 30.01.2017. 12hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 30.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 30.12.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 01.02.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.02.2017. Preuzmite
Odluka o izmeni ugovora 27.03.2017. Preuzmite

 

Nabavka materijala za zamenu azbestnih cevi za Zlatiborsku ulicu

 

Datum objave 30.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 10.01.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 30.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 30.12.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 17.01.2017. Preuzmite
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 1 26.01.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 26.01.2017. Preuzmite
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3 26.01.2017. Preuzmite

 

Nabavka video nadzora za gradske saobraćajnice, za proširenje postojećeg video nadzora

 

Datum objave 22.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 05.01.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 22.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 22.12.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 30.12.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 12.01.2017. Preuzmite

 

Izvođenje radova na kišnoj kanalizaciji u Ulici Aleksandra Savića u MZ Lugovi

 

Datum objave 14.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 24.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 14.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 14.12.2016. Preuzmite
Model atmosverske kanalizacije - poprečni profili 14.12.2016. Preuzmite
Model atmosverske kanalizacije - uzdužni profil 14.12.2016. Preuzmite
Model situacije 14.12.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 16.12.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 24.12.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.01.2017. Preuzmite

 

Nabavka IT opreme za potrebe Gradske uprave grada Čačka, oblikovane po partijama

 

Datum objave 09.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 20.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 09.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 09.12.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 23.12.2016. Preuzmite
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 1 16.01.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 16.01.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 16.01.2017. Preuzmite

 

Nabavka usluge mobilne telefonije

 

Datum objave 09.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 21.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 09.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 09.12.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 1 14.12.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 1 14.12.2016. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 15.12.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 2 15.12.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 2 15.12.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 30.12.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2017. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji magistralnog voda kanalizacije sa priključcima u MZ Ježevica (Grujanska kosa)

 

Datum objave 08.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 09.01.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 08.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 08.12.2016. Preuzmite
Odluka o obustavi postupka 25.01.2017. Preuzmite
Obaveštenje o obustavi postupka 08.02.2017. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji sistema vodosnabdevanja u MZ Vidova

 

Datum objave 06.12.2016.
Rok za podnošenje ponude 14.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 06.12.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 06.12.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 19.12.2016. Preuzmite

 

Usluge izrade projekta izgradnje gasne kotlarnice za OŠ Vuk Karadžić, Tehničku školu, Muzičku školu

 

Datum objave 29.11.2016.
Rok za podnošenje ponude 09.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 29.11.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 29.11.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 13.01.2017. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.02.2017. Preuzmite

 

Nabavka radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji postojećeg objekta Doma vojske za potrebe Gradske biblioteke, po sistemu ključ u ruke

 

Datum objave 24.11.2016.
Rok za podnošenje ponude 04.01.2017.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 24.11.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 24.11.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 1 08.12.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 2 09.12.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 3 10.12.2016. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 09.12.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 4 15.12.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 5 19.12.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 15.11.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 6 26.12.2016. Preuzmite
Odluka o obustavi postupka 13.02.2017. Preuzmite
Prilog

Predmer radova
Glavni projekat (mašinski)
Glavni projekat (hidro)
Glavni projekat (arhitektura)

Nabavka i instalacija grejnog sistema za ekološko edukativni kamp u Rošcima po sistemu ključ u ruke

 

Datum objave 24.11.2016.
Rok za podnošenje ponude 02.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 24.11.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 24.11.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 22.12.2016. Preuzmite

 

Usluga izrade urbanističkog plana PDR Preljina Konjevići i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja PDR Preljina Konjevići na životnu sredinu

 

Datum objave 14.11.2016.
Rok za podnošenje ponude 14.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 14.11.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 14.11.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 20.12.2016. Preuzmite

 

Usluga izrade urbanističkog plana PDR za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe banje Gornja Trepča i delove naselja Gornja i Donja Trepča

 

Datum objave 07.11.2016.
Rok za podnošenje ponude 07.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 07.11.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 07.11.2016. Preuzmite

Radovi na rekonstrukciji Doma kulture u Mrčajevcima(druga faza)

 

Datum objave 22.11.2016.
Rok za podnošenje ponude 30.11.2016. 10:00hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 22.11.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 22.11.2016. Preuzmite
Odluka o obustavi postupka 29.12.2016. Preuzmite

 

Usluga interneta za potrebe gradskih uprava grada Čačka

 

Datum objave 16.11.2016.
Rok za podnošenje ponude 25.11.2016. 10:00hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 16.11.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 16.11.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 28.11.2016. Preuzmite

 

Usluga izrade urbanističkog plana PDR

 

Datum objave 14.11.2016.
Rok za podnošenje ponude 14.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 14.11.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 14.11.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 20.12.2016. Preuzmite

 

Nabavka opreme za prihvatilište za nezbrinute životinje, oblikovana po partijama

 

Datum objave 25.10.2016.
Rok za podnošenje ponude 24.11.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 25.10.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 25.10.2016. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji sistema kanalizacije - priključci u MZ Vapa

 

Datum objave 18.10.2016.
Rok za podnošenje ponude 17.11.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 18.10.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 18.10.2016. Preuzmite

 

Radovi na rekonstrukciji Doma kulture u MZ Sokolići (druga faza)

 

Datum objave 17.10.2016.
Rok za podnošenje ponude 27.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 17.10.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 17.10.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 21.11.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.11.2016. Preuzmite

 

Radovi na izradi hodroizolacije i farbanja severne tribine objekta Gradskog fudbalskog stadiona u Čačku

 

Datum objave 04.10.2016.
Rok za podnošenje ponude 14.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 04.10.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 04.10.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 18.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.11.2016. Preuzmite

 

Nabavka i montaža stolica za gradski fudbalski stadion

 

Datum objave 30.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 11.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 30.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 30.09.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 05.10.2016. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 05.10.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 05.10.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 14.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.11.2016. Preuzmite

 

Nabavka građevinskog materijala za završetak započete gradnje ili adaptacije neuslovnih stambenih objekata izbeglica, sa uslugom prevoza

 

Datum objave 30.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 12.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 30.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 30.09.2016. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 11.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 11.10.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 24.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 07.11.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 07.11.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 03.11.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 03.11.2016. Preuzmite

 

Radovi na asfaltiranju platoa ispred službenog ulaza u Gradski fudbalski stadion u Čačku

 

Datum objave 29.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 10.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 29.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 29.09.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 26.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.11.2016. Preuzmite

 

Radovi na izgradnji ograde oko sportskog kompleksa Gradskog fudbalskog stadiona u Čačku

 

Datum objave 27.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 10.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 27.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 27.09.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 14.10.2016. Preuzmite

 

Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnabdevanja –dogradnja (sanacija) sistema vodosnabdevanja Kukići

 

Datum objave 28.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 11.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 28.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 28.09.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 14.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.10.2016. Preuzmite

 

Nabavka i montaža opreme za podsistem vodosnabdevanja Mojsinje-Donja Trepča

 

Datum objave 26.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 06.12.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 26.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 26.09.2016. Preuzmite
Odgovor 1 na postavljeno pitanje 03.10.2016. Preuzmite
Odgovor 2 na postavljeno pitanje 10.10.2016. Preuzmite
Prilog konkursne dokumentacije 10.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 20.10.2016. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 08.11.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 08.11.2016. Preuzmite
Odluka o izmeni odluke o pokretanju postupka javne nabavke 29.11.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 2 29.11.2016. Preuzmite
Odluka o obustavi postupka 07.02.2017. Preuzmite

 

Radovi na uređenju dela fasade zgrade Gradske uprave

 

Datum objave 26.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 04.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 26.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 26.09.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 06.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenju ugovora 22.11.2016. Preuzmite

 

Usluga izrade urbanističkog plana PDR za deo naseljenog mesta Trnava

 

Datum objave 21.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 21.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 21.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 21.09.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 31.10.2016. Preuzmite

 

Nabavka opreme za jedinice civilne zaštite

 

Datum objave 21.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 03.10.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 21.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 21.09.2016. Preuzmite
Obaveštenje o produženju roka 30.09.2016. Preuzmite
Izmena konkursne dokumentacije 30.09.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 20.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 28.10.2016. Preuzmite

 

Usluge organizacije edukativne posete poljoprivrednih proizvođača Nemačkoj, Holandiji i Sloveniji

 

Datum objave 06.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 14.09.2016.Dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 06.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 06.09.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 15.09.2016. Preuzmite

 

Izrada tehničke dokumentacije i nabavka i montaža gasne kontejnerske kotlarnice, po sistemu ključ u ruke

 

Datum objave 05.09.2016.
Rok za podnošenje ponude 05.10.2016. 12:00hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 05.09.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 05.09.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 07.11.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.11.2016. Preuzmite

 

Nabavka opreme za Gradski fudbalski stadion (druga faza)

 

Datum objave 31.08.2016.
Rok za podnošenje ponude 08.09.2016. 12:00hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 31.08.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 31.08.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 15.09.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.10.2016. Preuzmite

Nabavka protivgradnih raketa

 

Datum objave 25.08.2016.
Rok za podnošenje ponude 05.09.2016. 12:00hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 25.08.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 25.08.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 13.09.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 03.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 03.10.2016. Preuzmite

 

Nabavka opreme za Pretovarnu transfer stanicu – nabavka mini hidrauličnog bagera

 

Datum objave 22.08.2016.
Rok za podnošenje ponude 22.09.2016. 12:00hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 22.08.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 22.08.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 26.10.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.11.2016. Preuzmite

 

Nabavka radova na Adaptaciji objekta za potrebe civilne zaštite u prostoru JKP

 

Datum objave 18.08.2016.
Rok za podnošenje ponude 29.08.2016. 12:00hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 18.08.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 18.08.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 13.09.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.09.2016. Preuzmite

 

Radovi na rekonstrukciji Doma kulture u Mrčajevcima

 

Datum objave 15.08.2016.
Rok za podnošenje ponude 25.08.2016. 12:00hDokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Poslednja aktivnost  
Konkursna dokumentacija 15.08.2016. Preuzmite
Poziv za podnošenje ponuda 15.08.2016. Preuzmite
Odgovor na postavljeno pitanje 17.08.2016. Preuzmite
Odluka o dodeli ugovora 06.09.2016. Preuzmite
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.09.2016. Preuzmite