Nalazite se: Početna - E-Uprava - Obaveštenja

Gradskoj upravi za urbanizam grada Čačka podnet je zahtev investitora DOO PROHROM ČAČAK, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje neopasnog otpada.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu investitora doo Zzuc export-import Donja Trepča.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Gradska uprava za urbanizam oglašava rani javni uvid povodom izrade PDR za groblje u Donjoj Trepči

 

Tekst oglasa Preuzmite
Tekst plana Preuzmite
Plan namene površina Preuzmite

 

Gradska uprava za urbanizam oglašava javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju Etno kompleksa Sokolići na kp. br. 457/1 i 457/3 Sokolići

Tekst Javnog poziva Preuzmite
Tekst urbanističkog projekta Preuzmite
Situacioni prikaz Preuzmite
Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja
 
Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca 

Odluka - Solarni paneli

V O D I Č za praćenje primene na lokalnom nivou Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine

 

Odluka o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka i Odluka o promeni naziva tri ulice na teritoriji grada Čačka br. 06-16-2020-I od 14. februara 2020. godine.

Odluka o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka br. 06-110-2021-I od 29. i 30. juna 2021. godine.

GRAD ČAČAK DEO PROJEKTA "UNAPREĐENjE POSLOVNE KLIME U SRBIJI" - NACIONALNI REGISTAR INVESTICIONIH MAPA

 
Održane online radionice u okviru projekta
"Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji"
 
Dana 24.maja 2021. godine, u trajanju od 3 sata, održana je radionica predstavnicima jedinica lokalnih samouprava na kojoj je prisustvovao i grad Čačak. Radionicu su vodili eksperti iz opštine Jevle. Tema radionice je bila GIS/Geo podaci. Prvi deo radionice se odnosio na razmenu podataka između opštine Jevle i Lantmaterieta, a drugi deo na otvorene podatke. Radionicu su vodili Anela Huk, koordinator za premer i mapiranje u opštini Jevle i Mari Nilson, šef Jedinice za digitalizaciju u opštini Jevle. One su na praktičnom primeru pokazale kako se geoprostorni podaci dodaju, razmenjuju i ažuriraju između korinsnika, putem digitalne platforme iz GIS sistema.
 
 
U okviru projekta "Unapređenje poslovne klime u Srbiji" dana 01.06.2021. godine održana je radionica švedskih eksperata stambenog preduzeća Jevle na kojoj su prisistvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava u Srbiji. Grad Čačak je jedan od predstavnika jedinica lokalnih samouprava iz Srbije. Ideja radionice je da se nauči i prihvati nov način formiranja takvih preduzeća u Srbiji.
 
Tema radionice: Predstavljanje Jevlejederne, stambenog preduzeća opštine Jevle.
Moderator radionice je izvršni direktor stambenog preduzeća Katerin Holgerson. Radionicu je vodila Iris Karamehmedović, poreklom sa našeg regiona, zaposlena u Stambenom preduzeću opštine Jevle. Ona je na detaljan način opisala koje sve usluge obavlja ovo preduzeće, na koji način grade nove stanove kao i način godišnjeg održavanja istih. Samo preduzeće funkcioniše zajedno u dogovoru sa stanarima tih zgrada, reaguju na njihove primedbe za bolje stanovanje i pokušavaju da na efikasan način reše iste u što kraćem roku.
 
 
Švedska opština Jevle dana 09.06.2021. godine održala je drugi deo radionice vezan za GIS platformu. Radionicu su vodili:
Markus Merie, GIS programer, opština Jevle;
Eva-Lena Linden, GIS programer, opština Jevle.
Predstavnici pilot jedinica loklanih samouprava su diskutovali na tu temu, sagledavali prednosti platforme i mogućnosti uvođenja istih u svoje sisteme. Radionici su prisustvovali i predstavnici grada Čačka i aktivno učestvovali u razmeni stručnog mišljenja.
 

GRAD ČAČAK DEO PROJEKTA “UNAPREĐENjE POSLOVNE KLIME U REPUBLICI SRBIJI“ - NACIONALNI REGISTR INVESTICIONIH MAPA

Održana online radionica u okviru projekta
 
"Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji" 
 
Marija Brander (Maria Brander), ekspert iz oblasti Strateških komunikacija je otvorila online radionicu pod nazivom „Produkcija videa” u okviru komponenete Vidljivost i promocija projekta „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji”. Ona je ispred  švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmäteriet iznela svoje iskustvo u produkciji filmova.
Sadržaj radionice se odnosio na koji način treba započeti produkciju videa, koje metode koristiti i na koji način urediti i objaviti video.
Radionica se održala 08.04.2021. godine, na kojoj su učestvovali predstavnici pilot jedinica lokalne samouprave i zaposleni RGZ-a.
Predstavnici grada Čačka, koji su prisustvovali na održanoj radionici su: 
- Vladan Milić, Zamenik gradonačelnika grada Čačka, 
- Marija Gavrilović, Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka,
- Marija Jovanović, koordinator na porjektu „Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji“

Obaveštenje Zavoda za intelektualnu svojinu

 
Zavod za intelektualnu svojinu obaveštava da su 6. decembra 2019. godine umanjene takse za elektronske prijave prava industrijske svojine.
 
Taksa za elektronsku prijavu za priznanje patenta i malog patenta umanjena je za 50%, dok je taksa za elektronsku prijavu za priznanje industrijskog dizajna, žiga, kolektivnog žiga i žiga garancije umanjena za 25%.
 
Poštovani sugrađani, iskoristite ovu pogodnost, podnesite elektronsku prijavu i uštedite novac.
Dodatne informacije o podnošenju elektronskih prijava Zavodu za intelektualnu svojinu mižete da vidite na zvaničnom sajtu Zavoda za intelektualnu svojinuwww.zis.gov.rs

OBAVEŠTENjE O TERMINU POLAGANjA ISPITA O POZNAVANjU GRADA ČAČKA I PROPISA KOJI REGULIŠU DELATNOST TAKSI PREVOZA PUTNIKA

 
Komisija za polaganje ispita za vozače taksi prevoza o poznavanju grada Čačka i propisa koji regulišu delatnost taksi  prevoza putnika
 
 
Obaveštavaju se kandidati koji ispunjavaju uslove za taksi vozača na teritoriji grada Čačka da će se polaganje ispita za vozača obaviti dana 05.06.2020.godine sa početkom u 12,00 časova.
 
Polaganje ispita obaviće se u kancelariji 107. (prvi sprat) gradske uprave Čačak.
 
Ispit obuhvata poznavanje sledećih propisa:
1. Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
2. Program taksi stajališta na teritoriji grada Čačka
 
Prijava za polaganje ispita podnosi se Komisiji (na pisarnici grdske uprave) najkasnije 3 dana pre termina određenog za polaganje ispita odnosno do 02.06.2020.godine.
 
Visina Naknade za polaganje ispita iznosi 5.000,00 dinara.
 
NA ISPIT OBAVEZNO PONETI LIČNU KARTU.
 
U Čačku, dana 18.05.2020.godine
 
PREDSEDNIK KOMISIJE
Biljana Đurović
 
Rešenje o privremenom zauzeću zemljišta Preuzmite
   
Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika 4 Preuzmite
Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika 3 Preuzmite
Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika 2 Preuzmite
Rešenje o postavljenju privremenog zastupnika 1 Preuzmite

Obaveštenje poreskim obveznicima o mogućnostima preuzimanja naloga za uplatu

Preuzmite Obaveštenje.

13. Sednica izborne komisije


Na 13. sednici Izborne komisije grada Čačka, 12. decembra 2019. godine predloženo je šest kandidata za instruktore koji će se, prema planu i programu Republičke izborne komisije, obučiti za rad biračkih odbora u stalnom sastavu na sprovođenju izbora u 2020. godini i to:  Kasija Vukajlović, predsednik i Marija Radović, zamenik predsednika Izborne komisije grada Čačka, Ljubiša Milosavljević, sekretar i Snežana Nastić Pečenković, zamenik sekretara Izborne komisije grada Čačka, Nebojša Bežanić, načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čačka i Gordan Đorđević, šef službe za informatiku i analitiku u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka.

Preuzmite dokument.

Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja

 

U toku je projekat „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja“ koju realizuje Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine RS. Ovaj projekat obuhvata implementaciju Uredbe o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija („Sl. Glasnik RS“ br.100/11) kroz izradu Registra VOC operatera koji imaju obaveze u pogledu smanjenja i kontrole emisija VOC kao i redovnog monitoringa i izveštavanja Agenciji. Da bi Registar VOC operatera bio uspešno i validno urađen, sa podacima koji će dati pravu sliku o upotrebi organskih rastvarača, neophodna je saradnja svih nas.

Ministarstvo zaštite životne sredine je Inspekciji za zaštitu životne sredine Grada Čačak poverilo obavezu dostave upitnika pravnim licima, kao i njihovo dalje prosleđivanje.

Spisak operatera sa teritorije Grada Čačka, kao i originalni upitnici, nalazi se u nastavku dokumenta.

 
Spisak operatera sa teritorije Grada Čačka Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 8) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 7 i 9) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 11) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 16) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 17) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 17 i 20) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 19) Preuzmite

 

Informacija o sednicama Izborne komisije grada Čačka, ažurirana sa 10. sednicom održanom 11.12.2018. godine


Preuzmite dokument

Informacija o zakazanim zborovima građana


Preuzmite informaciju.