Nalazite se: Početna - E-Uprava - Obaveštenja

Obaveštenje o terminu polaganja ispita o poznavanju grada Čačka i propisa koji regulišu delatnost taksi prevoza putnika


Preuzmite obaveštenje

Sednice izborne komisije


Preuzmite dokument

Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja


U toku je projekat „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja“ koju realizuje Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine RS. Ovaj projekat obuhvata implementaciju Uredbe o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija („Sl. Glasnik RS“ br.100/11) kroz izradu Registra VOC operatera koji imaju obaveze u pogledu smanjenja i kontrole emisija VOC kao i redovnog monitoringa i izveštavanja Agenciji. Da bi Registar VOC operatera bio uspešno i validno urađen, sa podacima koji će dati pravu sliku o upotrebi organskih rastvarača, neophodna je saradnja svih nas.

Ministarstvo zaštite životne sredine je Inspekciji za zaštitu životne sredine Grada Čačak poverilo obavezu dostave upitnika pravnim licima, kao i njihovo dalje prosleđivanje.

Spisak operatera sa teritorije Grada Čačka, kao i originalni upitnici, nalazi se u nastavku dokumenta.


Spisak operatera sa teritorije Grada Čačka Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 8) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 7 i 9) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 11) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 16) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 17) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 17 i 20) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 19) Preuzmite

Informacija o sednicama Izborne komisije grada Čačka, ažurirana sa 10. sednicom održanom 11.12.2018. godine


Preuzmite dokument

Portal Žalbene komisije grada Čačka


Pogledajte portal

Portal sa podacima o sprovođenju referenduma za donošenje odluke o uvođenju samodoprinosa za MZ Trbušani


Pogledajte podatke

Informacija o zakazanim zborovima građana


Preuzmite informaciju.