Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove - Registar stambenih zajednica

Poziv sa uputstvom za registraciju stambenih zajednicaU cilju unapređenja stanja u oblasti stanovanja, na predlog Ministarstva građevinastva, saobraćaja i infrastrukture, krajem 2016. godine usvojen je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“ br.104/16). Stupanjem na snagu Zakona, 31. decembra 2016. godine, stvorili su se preduslovi da se poboljša sistem upravljanja i održavanja u stambenim zgradama. Upravo zbog uvođenja efikasnog sistema upravljanja, stambenoj zajednici kao organizaciji vlasnika posebnih delova, data je mogućnost da bude nosilac svih prava i obaveza u svojstvu pravnog lica i to ne samo u poslovima koji se tiču održavanja i korišćenja zgrade, što je bilo po prethodnom zakonskom rešenju već u punom pravnom prometu. U tom smislu, bilo je potrebno da se drugačije uredi i registracija stambenih zajednica, kao i da podaci o stambenoj zajednici i upravniku budu javno dostupni. Zakonom je po prvi put uspostavljen jedinstven sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji, čime se zamenjuje dosadašnja različita praksa vođenja evidencije o stambenim zgradama (a mnoge opštine ovakvu evidenciju nisu ni imale). Registracija stambenih zajednica je predviđena kao „jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a Rešenja o registraiji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

Podnosilac prijave za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika, odnosno registraciju i evidenciju promene ili brisanje drugih podataka o stambenoj zajednici i zgradi, može biti:

1. lice ovlašćeno odlukom stambene zajednice za podnošenje prijave u Registar, ukoliko prijavu ne podnosi izabrani upravnik stambene zajednice;
2. upravnik stambene zajednice, izabran odlukom stambene zajednice;
3. profesionalni upravnik, angažovan ugovorom između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja;
4. profesionalni upravnik, imenovan rešenjem nadležne jedinice lokalne samouprave za poslove upravljanja u slučaju prinudne uprave.

Upravnik (ili drugo ovlašćeno lice) dužan je da u roku od 15 dana od dana održavanja prve sednice Skupštine stambene zajednice podnese prijavu za upis stambene zajednice i upravnika ili da registruje pravila vlasnika u Registru stambenih zajednica. Ukoliko dođe do promene podataka koji su predmet registracije, upravnik je takođe dužan da u roku od 15 dana od dana nastanka promene podnese novu prijavu za promenu podataka.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Registru u lokalnoj samoupravi grada Čačka, od strane upravnika ili lica ovlašćenog odlukom stambene zajednice, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti.

Prijava u papirnoj formi podnosi se Registru neposredno, na šalterima Gradske uprave grada Čačka broj:7. i 8, ulica Župana Stracimira broj:2. ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Registru.

Uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, kao i dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Napomena: Obrazac registracione prijave i potrebna dokumenta za registraciju stambene zajednice nalaze se u prilogu ovog Poziva.
 

U Čačku, 14. jula 2017. godine Registrator stambenih zajednica
Za grad Čačak
Brankica Jelić, s.r.


- Baza jedinstvene evidencije RGZ-a