Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Активности и обавештења

Одговор на питања „ТВ Нова“ везан за Пантићеву улицу

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
Број: Службено/22- IV -6
25. мај 2022. године
Чачак
 
ТВ НОВА
Небојша Јовановић, новинар
                                                                         
            Достављамо вам одговор на ваше питање у вези са уједом змије у Пантићевој улици у Чачку, која је процедура у оваквим ситуацијама, коме се грађани обраћају, шта су чије надлежности/град. инспекције, какви су законски механизми да се несавесне комшије натерају да одржавају своја дворишта.
            Одржавање јавних зелених површина је у надлежности ЈКП „Градско зеленило“. Власници односно корисници приватних парцела дужни су да своје парцеле одржавају у уредном стању, тако да на тим површинама буде орезано зеленило, покошена трава, коров и шибље, покупљен отпад и др. Уколико власници не одржавају своје парцеле у уредном стању грађани могу поднети пријаву Комуналној инспекцији која ће наложити власнику парцеле да изврши уређење своје парцеле, а уколико не поступи по налогу биће издат прекршајни налог и  кажњен новчаном казном, а  извршење ће се спровести принудним путем преко другог лица, а о трошку власника односно корисника парцеле. 
            У Пантићевој улици Комунална инспекција је поступала по представци грађана како претходних година, тако и прошле године када је ЈКП „Градско зеленило“, поступајући по решењу комуналног инспектора донето у складу са Одлуком о одржавању јавних зелених површина извршило уређење зелене површине на к.п.бр. 957 КО Чачак, дуж леве стране улице Пантићеве у Чачку ( https://www.cacak.org.rs/Uredjenje_zelenih_povrsina_u_ulici_Panticeva-279-1-4931 ). Уређење је извршено кошењем траве и уклањањем растиња са предметне зелене површине. 
            Проблем у Пантићевој улици је што на једној парцели има петнаст вланика чије адресе нису познате, а неки од њих су и преминули, што у највећој мери успорава инспекцију да спроведе инспекцијски надзор  и изврши налагање уређења парцеле. 
 У надлежности комуналне инспекције нису гмизавци - змије, већ контрола услова за држање  и заштиту домаћих животиња (копитари, папкари, перната живина, пси и мачке, украсне и егзотичне птице, кунићи и голубови). 
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ. 
 

ПРИЗНАЊЕ ЗА ЧАЧАНСКУ КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

Нач. Игор Кривокапић и др Горан Стаменковић
 
 
Комунална инспекција и Комунална милиција Града Чачка добитници су Захвалнице за изузетан допринос у доследној примени овлашћења, односно у контроли спровођења мера против Ковида 19. Ово признање Игору Кривокапићу, начелнику Градске управе за инспекцијски надзор, уручио је 18. марта 2022. године, у Дому народне Скупштине, др Горан Стаменковић, руковидилац Радне групе, у име Координационе комисије за инспекцијски надзор.Тим, састављен од републичких и инспектора јединице локалне самоуправе са комуналном милицијом, је за претходних годину и по спровео 33.481 надзор и изрекао 1.054 прекршајних налога. И према овим бројкама, посебно када је реч о изрицању новчаних казни, ове службе Моравичког округа су, у односу на број становника, међу водећим у Србији. Награду је, поред Чачка, добило још пет градова - Београд, Нови Сад, Ниш, Шабац и Лесковац. Службе су у овом периоду, уједно, једине поред београдских, имале више од 1.000 прекршајних налога.
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ координисаних надзора над применом противепидемијских мера на сузбијању ширења вируса ковид19 у Републици Србији

 
             23.10.2020. године - Координациона комисија за инспекцијски надзор формирала је Радну групу за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид 19
             Задатак Радне групе:
- Усклађивање, координација и унапређења инспекцијског надзора републичких и локалних инспекција
- Пружање правне помоћи санитарној инспекцији 
 
ИНСПЕКЦИЈЕ УКЉУЧЕНЕ У РАД РАДНЕ ГРУПЕ
 
            Републичке инспекције                                                          
- Санитарна инспекција, Туристичка инспекција, 
- Тржишна инспекција, Ветеринарска инспекција, 
- Пореска управа/инспекција, Инспекција рада, 
- Инспекција друмског саобраћаја, Инспекција безбедности пловидбе,
- Пољопривредна инспекција, Спортска инспекција. 
             Комунална инспекција и комунална милиција Града Београда и јединица локалних самоуправа .
 
             Усвојена је методологија за координацију рада републичких инспекција са радом инспекција јединица локалних самоуправа и другим државним органима на нивоу управних округа и града Београда. 
             У складу са методологијом, свакодневно су прикупљани извештаји о извршеним надзорима, које је Радна група достављала Министарству државне управе и локалне самоуправе и Генералном секретаријату Владе Републике Србије.
 

СТРУЧНА И САВЕТОДАВНА ПОДРШКА И У СОКОЛИЋИМА

 
Туристичка инспекција Града Чачка посебну пажњу у свом раду посвећује превентивном деловању. Трудимо се да наша инспекција буде  буде проактивна и тежиште рада  премештамо на превенцију, информисање  и пружање стручне помоћи, са циљем  спречавања  настанка прекршаја и штете.
 
Један од облика наведене подршке спровели смо у суботу 25.12.2021. године у Соколићима. 
 
У организацији удружења Локална акциона група одржана је  радионица на тему подизања квалитета услуга у сеоском туризму, а ми смо угоститељима који се баве, или ће се ускоро бавити  давањем услуге смештаја у руралном сеоском амбијенту у којем живе, говорили о обавезама угоститеља у тој области, са циљем да се предупреде и спрече  пропусти, недостатаци  или неправилности у њиховом пословању, те да се на тај начин избегне плаћање казни које би биле неминовне у случају утврђених неправилности у редовном инспекцијском надзору, и омогући да се та средства усмере  у унапређење пословања чачанских угоститеља. 
 
На тај начин дајемо подстицај пословању и привредном развоју нашег града.

УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА – КИОСКА КОД УЛАЗА У ГРАДСКУ БОЛНИЦУ

По решењу комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачак, донетом у складу са одредбама Одлуке о привременим објектима („Сл. гасник РС“, број 6/2019), ЈКП „Градско зеленило“ Чачак је, дана 19.11.2021. године, извршило уклањање привременог објекта - киоска постављног у улици Др Драгише Мишовић у Чачку, код улаза у Градску болницу.
 
Предметни киоск је био ван функције, односно није кришћен према утврђеној намени. 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
 
 
 
 

Уклањање пловних возила са приобаља језера Међувршје

(САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ)
 
У  току је извођење радова од стране ЈУ "Туристичке организације Чачка" на уклањању водене вегетације из језера Међувршје и уређење приобаља поред ресторана "Лантерна" у Овчарско -Кабларској клисури, на основу решења о условима Завода за заштиту природе. Тим поводом комунална инспекција предузима мере уклањања свих пловних возила на поменутој територији која ометају вршење обављања наведене  делатности.
 
  Извођење радова ће бити настављено и у наредном периоду, па се позивају власници пловних возила да сами уклоне своја возила са наведених локација, како би се успешно обавило чишћење језера и уређење приобаља и избегло принудно уклањање возила по решењу комуналних инспектора, као и плаћање трошкова принудног уклањања.
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

 

Извештај о поступању на брани у Парменцу

Инспектори за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијски надзор  града Чачка, по добијању сазнања да се испуштају отпадне воде у акумулацију бране Парменац, дана 15.07.2021.године изашли су на лице места на брану реке Западна Морава у Парменцу, и том приликом констатовали следеће:
- Затечено је директно испуштање течности непознатог порекла у реку Западна Морава из објекта мотела „Кнегиња“, улици Милисава Петровића, број 68. Чачак.  
- Низводно од  објекта из кога се испушта течност непознатог порекла налази се брана на реци Западна Морава на чијим уставама се скупља садржај непознатог порекла. 
- Записник и фотографије  електронским путем прослеђени су Републичкој инспекцији за заштиту животне средине, као надлежној за поступање.

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА ЧАЧКА УЧЕСТВОВАЛА У ЕДУКАЦИЈИ УГОСТИТЕЉА У ОБЛАСТИ СЕОСКОГ ТУРИЗМА


У складу са највишим стандардима деловања савремених инспекција како у европским државама тако и код нас, чачанска туристичка инспекција у свом раду приоритет даје превентивном деловању и то кроз најразличитије облике обавештавања надзираних субјеката о њиховим законским обавезама, давањем стручне и саветодавне подршке, као и вршењем службених саветодавних посета и превентивних инспекцијских надзора.
26.04.2021. године смо у организацији Туристичке организације Чачак учествовали  на едукацији наших суграђана који се баве, или намеравају да се баве сеоским туризмом. Предавачи су били Павле Ђукић из ТОС-а, проф. др. Бранко Красојевић - консултант у туризму, Владимир Ивановић председник удружења „Сеоски туризам Србије“, Мирјана Кнежевић - ТА "Лазена", Снежана Шапоњић Ашанин - етнолог и  Драгоман Пауновић, шеф туристичке инспекције Чачка.
Сигурни смо  да ће данашњи догађај допринети развоју сеоског туризма у нашем крају, те да смо учешћем инспекције у овој едукацији подржали и  подстакли законитост  у пословању наших надзираних субјеката.

ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Комунална полиција града Чачка основана је 2010 године као одсек Градске управе за инспекцијски надзор а 22 будућа комунална полицајца после потребних провера кренуло је на стручно оспособљавање дана 13.09.2010. год у Сремску Каменицу.
Убрзо по изласку на терен у непосредном контакту са грађанима врло брзо смо се упознали са бројном проблематиком која нарушава изглед нашег Града и утичу на свакодневни живот наших суграђана. Неке од проблема смо решили у потпуности а на некима се и даље ради.
Прва ситуација кршења комуналног реда са којом смо се сусрели у раду била је ванпијачна продаја на простору око зелене пијаце али и у другим деловима града. Сменским радом одржавали смо континуитет контроле ванпијачне продаје чиме смо допринели одржању реда унутар зелене пијаце као и ревитализацију кванташке пијаце у Љубићу. Као крајња мера примењивано је овлашћење привремено одузимање робе као што је: резани дуван, пиротехничка средства, пољопривредни производи али и друга роба која је предата надлежном органу.
Свакодневно је вршена контрола у циљу заштите јавних површина: заузећа истих, испуштање и просипање отпадних вода, бацање смећа, депоновање грађевинског материјала, остављање хаварисаних возила, раскопавање јавних површина, као и заштиту спомен комплекса и споменика културе као и објеката инфраструктуре од лепљења плаката, исписивања графита, оштећења мобилијара, али и друге радње које утичу на чистоћу и изглед града. 
Заузеће јавних површина постављањем привремених објеката као један део контроле јавних површина вршили смо  према угоститељским објектима који делатност обављају у баштама, према предузетничким радњама које користе јавну површину за смештај, излагање и продају робе, као и према лицима која су повремено постављала тезге на јавним површинама по одобрењу надлежног органа.
Како би зелене површине нашег града биле уређене свакодневно вршимо контролу паркирања, заустављања и кретања возила на зеленим површинама, неовлашћену сечу и оштећење дрвореда и засада и уништавање парковских површина, па је захваљујући доброј сарадњи са грађанима и Јавним предузећима овај проблем у великој мери решен.
Као чест проблем наших грађана је несавесно чување и услови за држање домаћих животиња. Најчешћи проблеми су у вези: паса које власници шетају без надзора, без корпе и поводца, не очисте загађене површине, непрописно бацање угинулих животиња или напуштање, што за последицу има повећан број паса луталица на нашим улицама који представљају опасност по грађане. Нама је олакшан рад у великој мери оснивањем РЈ Зоохигијена -ЈКП Комуналац са којима имамо добру сарадњу.
У складу са својим овлашћењима, могућностима и техничким средствима којима располажемо дајемо допринос очувању животне средине лоцирањем, контролом и сузбијањем дивљих депонија, непрописним одлагањем отпада, паљењем гума, смећа и другог отпада ради прикупљања секундарних сировина. Напредак у решавању овог проблема је коришћење уређаја фото-клопке које постављамо последње 3 год на локацијама по приоритету у сарадњи са месним заједницама и комуналним предузећем.
У сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације и Стручно-оперативним тимом превентивно постављамо обавештења о противпожарној заштити на видним местима како на сеоском тако и на градском подручју.  Честе су појаве паљења ливада или  њива у летњим месецима у индивидуалним домаћинствима и на јавним површинама која су и прерастала у већу опасност по грађане и имовину.
Контролисали смо непрописно паркирање супротно хоризонталној и вертикалној сигнализацији, паркирање у пешачкој зони, као и на местима предвиђеним за паркирање инвалидних лица у оквиру јавних паркиралишта. 
Приликом контроле спровођења Одлуке о ауто-такси превозу вршили смо контролу такси возила, поседовања одговарајуће документације као и паркирање цивилних возила на предвиђеним стајалиштима за такси превознике.
За ово кратко време од нашег оснивања наш град је задесило неколико ванредних ситуација и ванредних стања у којима смо учествовали. Евакуација угрожених грађана, 24 часовно дежурство у угроженим подручјима, обезбеђивање виталних објекта, допремање хране, хуманитарне помоћи и друге помоћи угроженом становништву, превоз пацијената на хемодијализу због обилних снежних падавина, обезбеђивање места која су угрожавала пролазнике од леденица и учествовали у гашењу пожара.
У обављању послова из своје надлежности унапређивали смо сарадњу са грађанима и другим службама као што су:  Суд, Тужилаштво, Правобранилаштво, Полиција, Ватрогасци,  Цивилна заштита, локалне и републичке инспекцијске службе, Јавна предузећа и установе чији је оснивач Град Чачак као и са представницима Месних заједница.  
Поступање комуналне милиције је допринело да поједине службе ефикасније изврше своје обавезе и услуге према грађанима и да се реализују планиране манифестације које се сваке године одржавају на територији нашег Града:
дочек „Нове Године“  и „Српске Нове Године“  у организацији Града Чачка, 
традиционални вашари,
првомајски празник- уранак,
„Гулашијада“ у Пријевору,
„Ноћ музеја“ уметничке галерије Надежда Петровић,
„Дани урбане културе“,
„Прича“,
„Ивањдански котлић“ у Доњој Трепчи,
„Дани Српске кајсије“ у Миоковцима,
Сабор фрулаша „ОЈ Мораво“ у Прислоници,
„Плодови западног поморавља“ Заблаће,
„Купусијада“ Мрчајевци,
и друга спортска, музичка и културна дешавања.
Као резултат свега напред реченог а приликом свакодневног патролирања и поступања по пријавама грађана примењуемо превентивне а у крајњем случају репресивне мере дефинисане Законом о комуналној милицији.
Наш одсек тренутно броји 14 комуналних милиционара који покривају целу територију Града Чачка који броји преко 100.000 хиљада становника што је за обим послова које обављамо и проблеми са којима се сусрећемо мало да би смо испунили сва очекивања грађана, како радним данима тако и током викенда. Упркос том броју повремено смо били ангажовани у другим службама као помоћ у извршавању поверених послова, пружали асистенције, били ангажовани у ванредним стањима и ситуацијама на различитим задацима на добробит грађана због којих смо и формирани.
 
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

-еТУРИСТА- обавештење

 

1. УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
             Од 1. октобра 2020. године почиње примена правилника којим се уређује област централног информационог система (ЦИС) - еТуриста.
             Од тог датума угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко ЦИС-а. Угоститељи су дужни да преко ЦИС-а, на прописан и истинит начин уносе податке о кориснику услуге смештаја.
 
2.     УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ
 
             Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, да ради евидентирања  поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.
                                                                          
За непоштовање горе наведене обавезе Закон о угоститељству прописао је новчане казне и то:
 
Правна лица 
Одговорно лице у правном лицу
Предузетник 
Физичко лице
200.000 - 800.000
15.000  -  40.000
60.000  - 200.000
150.000 -  350.000
 
Све информације можете добити на сајту Градске управе града Чачка - туристичка инспекција и/или у канцеларији бр.115 Градске управе за инспекцијски надзор (ул. Жупана Страцимира бр.2), односно на телефон 064/825-5720 (Драгоман Пауновић, шеф туристичке инспекције).
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.

 

Небојша Јовановић – за ТВ Нова С

             Достављамо вам одговор на ваша питања постављена дана 07. септембра 2020. године Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка а у вези поступања инспекцијских органа због проблема у ул. Ломина 57 и непријатног мириса из кишног колектора код „плаве хале“ у Атеници. 

            Грађевински инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачкас вршио је 2018. године инспекцијски надзор објекта на к.п. број 944 КО Чачак, ул. Ломина број 57.  У поступку је утврђено да је предметни објекат у заједничкој својини града Чачка и још два физичка лица, као и да је објекат грађен пре доношења прописа о изградњи објекта а да у објекту живи петочлана породица. Како је у питању објекат грађен пре доношења прописа о изградњи, грађевински инспектор није могао донети решење о уклањању објекта, већ је, у складу са својим овлашћењима, а због стања у коме се објекат налази, донео решење о забрани коришћења објекта. 
            Такође, комунални инспектор је у јулу 2020. године донео решење којим је наложено ЈКП „Комуналац“ Чачак да уклони депонију разног комуналног отпада у улици Ломина број 57.  Извршење предметног решења је спроведено 11.09.2020. године тако што је комунални отпад уклоњен и простор на коме се налазила депонија очишћен.
            Што се тиче проблема због ширења непријатног мириса из кишног колектора код „плаве хале“ у Атеници., комунални инспектор је у периоду од 01.08.2020. године до 05.09.2020. године, у више наврата, излазио на лице места ради утврђивања узрока ширења непријатног мириса. Најпре су комунални инспектор 01.08.2020. године са радницима ЈКП „Водовод“ Чачак и специјалним возилом „Вома“ отварали све шахте површинске канализације од почетка улице Светозара Бабовића према Атеничкој реци али ни у једној шахти није уочен прилив воде фекалног садржаја, осим што је у шахти која се налази преко пута броја 17, поред рециклажног центар ЈКП „Комуналац“ уочен прилив чисте воде без фекалног садржаја. Контрола је вршена и 06.08  и 13.08.2020. године, као и 05.09.2020. године у присуству председника МЗ Атеница, на локацији код „плаве хале“ када је констатовано да нема испуштања отпадних вода у Атеничку реку кроз цев површинске канализације.
            На иницијативу групе грађана, комунални инспектори су дана 01.09.2020. године, у присуству једног од потписника пријаве поднете комуналној инспекцији, на локацији поред „плаве хале“ поново извршили преглед и констатовали да се у Атеничку реку из цеви којом су површинске воде спроведене у исту, улива чиста површинаска вода те да нема трагова уливања отпадних вода фекалног садржаја а не осећа се ни непријатни мирис.
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.
Новинска агенција МНА
- Милош Лукић, гл. и одг. уредник -
 
Достављамо вам одговор на ваша питања постављена дана 24. августа 2020. године Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка а у вези контроле примене прописаних мера за време трајања ванредне ситуације на територији града Чачка. 
 Инспекцијски органи ове Управе су почев од 03.07. до 07.08.2020. године свакоднево вршили контролу примене мера прописаних Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID -19, па до и од укидања ванредне ситуације у граду Чачку, викедом и одређеним данима у току недеље. Због непоштовања прописаних мера, поднете су две кривичне пријаве због кривичног дела непоступања по здравственим прописима за време епидемије из члана 248. Кривичног законика и то против власника затвореног базена који није поштовао меру забране коришћења затворених базена, као и против власника угоститељског објекта у Прислоници који није поштовао меру ограничења радног времена угоститељских објеката.
 Такође, на позив инспектора ове Управе којима група гостију у једном угоститељском објекту у ул. Миленка Никшића није дозволила вршење контроле, интервенисала је патрола полиције, која је затечена лица (три лица) привела у полицијску станицу и предузела даље мере из своје надлежнсти.
 У већини случајева власници угоститељских објеката, као и других објеката којима је био забрањен, односно ограничен рад, су поштовали прописане мере или су у случају евентуалног прекорачења дозвољеног радног времена, на интервенцију инспекцијских органа прекидали рад.
 Напомињемо да, поред инспекцијских органа ове Управе, контролу примене мера прописаних Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID -19, врше службена лица ПУ Чачак, као и санитарна инспекција у складу са овлашћењима прописаним Законом о заштити становништва од заразних болести.
 
 
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

КОНТРОЛА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

- КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА

Обавештавамо власнике станова, апартмана, кућа и викендица, на подручју Овчар Бање и Горње Трепче, који наведене објекте издају, односно баве се угоститељством  пружањем услуге смештаја домаћим и страним корисницима услуга, да су сходно одредбама Закона о угоститељству дужни да те објекте категоризују, коју врши Градска управа за локални економски развој града Чачка.
Физичка лица која категоришу своје објекте обавезни су да плаћају боравишну таксу у износу од 1000,00 динара годишње по индивидуалном лежају. 
Предузетници и други привредни субјекти који се баве угоститељством - пружањем услуга смештаја, боравишну таксу наплаћују од госта и то у износу од 95,00 динара и средства од наплаћене таксе уплаћују Градској управи Града Чачка до 5. у месецу за следећи месец.
Туристичка инспекција ће у предстојећем периоду вршити на подручју Овчар Бање и Горње Трепче, контролу испуњености услова за обављање делатности, пре свега да ли су објекти категорисани.
Све информације можете добити на сајту Градске управе града Чачка - туристичка инспекција и/или у канцеларији бр.115 Градске управе за инспекцијски надзор (ул. Жупана Страцимира бр.2), односно на телефон 064/825-5720 (Драгоман Пауновић, шеф туристичке инспекције).
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.

Службена саветодавна посета

 
Трајно опредељење туристичке инспекције града Чачка јесте опредељење за превентивни и саветодавни рад , који јесте захтевнији, сложенији и стручнији у односу на корективни рад, али доводи, у складу са највишим стандардима савременог инспекцијског надзора, до успостављања поверења, сарадње и дијалога између инспектора и надзираних субјеката, чиме се  даје могућност да се грађани и привредни субјекти који послују у области угоститељства прилагоде прописима благовремено и добровољно, уз што је могуће мање трошкова.
 
Оваквом праксом туристичке инспекције, стварају се услови да уместо губитка и одвајања капитала за новчане казне, због забране рада или услед других санкција, угоститељи могу ова средства да усмере у развој пословања, док истовремено, на  добитку је и држава која кроз већи промет и нове инвестиције у области угоститељства, повећава износ јавних прихода које убира.
 
Били смо у службеној саветодавној посети  сеоском туристичком домаћинству „АТЕНИЧКИ ЖУБОР“
 
ФОТО ПРИЧА
 
 
У прелепом подјеличком амбијенту, у непосредној близини Атеничког врела, почео је са радом први угоститељски објекат типа сеоско туристичко домаћинство у Чачку, под именом „Атенички жубор“. 
 
Службеном саветодавном посетом и дописом са препорукама, подржали смо законитост и безбедност пословања угоститеља Милана Ковачевића  и чланова његове породице.
 
Верујемо да ће „Атенички жубор“ израсти у прави бисер туристичке и угоститељске понуде у Чачку.

Забрана окупљања грађана на јавним просторима

 

- САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ -
 
 
Инспекцијске службе и комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка свакодневно врше контролу примене мера одређених закључком Владе Републике Србије 05 Број 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године, којим се ограничава окупљање грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима тако да дистанца између лица мора бити најмање 2 м, као и да на површини од 4 m 2 не може бити више од једног лица, а испред објекта назначити укупан број лица која могу истовремено боравити унутар простора.
 
Против лица за које се у току контроле утврди да се не придржавају  одређених мера, биће поднета кривична пријава за кривично дело прописано Кривичним закоником.
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Уклањање монтажних објеката

 

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка - комунална инспекција у поступку контроле статуса привремених монтажних објеката је приступила уклањању монтажног објекта (киоска) на локацији - кафана „БЕЛВИ“, и то:

ПРЕ ПОСЛЕ
   
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА

 

„Чачанске новине“

Небојша Јовановић, новинар

 
                                                                         
            У вези вашег захтева за информацију о контроли непрописног паркирања возила, достављамо вам следеће информације:
 
            Комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка је у току 2019. године, у складу са својим овлашћењима прописаним Законом о комуналној милицији, извршила 274 контроле непрописног паркирања возила, односно остављања хаварисаних и нерегистрованих возила на површинама јавне намене и то:
- 15 контрола паркирање возила у пешачкој зони,
- 151 контрола паркирања возила супротно хоризонталној и вертикалној сигнализацији,
- 95 контрола паркирања возила на зеленој површини,
- 13 контрола остављених возила на површинама јавне намене.
            Власницима непрописно паркираних, односно остављених возила издати су прекршајни налози.
 
            Такође, у току 2019. године комунална инспекција је донела 63 решења којима се налаже уклањање паркираних возила којима се омета обављање комуналне делатности (орезивање дрвећа, отклањање квара на инсталацијама водовода и канализације и сл.). 
 
            Комунална инспекција и комунална милиција врше контролу заустављања и паркирања возила на зеленим површинама унутар и између отворених стамбених блокова, у смислу одредба Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Чачка“, број 3/2018), као и контролу остављања нерегистрованих, неисправних или хаварисаних возила на изграђеним и уређеним саобраћајним и зеленим површинама унутар и између отворених стамбених блокова и између зграда и сл., у смислу одредаба Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града Чачка“, број 24/2018).
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
 

Заштита ваздуха од аерозагађења

   
Градска управа за инспекцијски надзор - инспекција за заштиту животне средине покренула је поступак инспекцијског надзора  над применом мера заштите ваздуха од аерозагађења код надзираног субјекта  БАВАРИА ТЕАМ  ДОО Чачак у ул. Моравска бр.11, Чачак. Надзираном субјекту је наређено да, преко овлашћеног правног лица, изврши  мерење емисије загађујућих материја на емитеру котла на угаљ и дрва у Моравска бр.11, у Чачку и Извештај о резултатима мерења емисије достави инспекцији за заштиту животне средине. 
 
У зависности од резултата мерења емисије, инспекција за заштиту животне средине ће наставити даљи поступак.
   
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

 

Уклањање жардињера са површине јавне намене – аутобуског стајалишта у Горњој Трепчи

 

На основу решења комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, дана 04.12.2019. године извршено је принудно уклањање 10 бетонских жардињера постављених на површини јавне намене - аутобуском стајалишту, обележеном на коловозу у центру Горње Трепче, преко пута продавнице „МД ПРОДУКТ“.
Уклањањем жардињера омогућено је несметано заустављање возила јавног превоза путника, као и коришћење стајалишта од стране грађана, корисника јавног превоза.
 
 
Градска управа за инспекцијски надзор
Града Чачка
 

Контрола доношења и спровођења Програма одржавања зграда

 

Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016) уређено је управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних делова зграде, као и  права и обавезе власника посебних и самосталних делова зграде.
 
Чланом 42. Закона прописана је надлежност скупштине стамбене заједнице да, између осталог, доноси програм одржавања заједничких делова зграде, доноси одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно поверавању послова одржавања заједничких делова зграде, о предузимању радова на заједничким деловим зграде др.
 
Чланом 50. прописана су права и обавезе управника стамбене заједнице да, између осталог, извршава одлуке стамбене заједнице, предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања и стара се о његовој реализацији, организује радове хитних интервенција, организује извођење радова на заједничким деловима зграде и земљишту за редовну употребу зграде у складу са усвојеним програмом одржавања и контролише да ли се ови радови изводе и др.
 
Правилником о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, број 54/2017) прописана је врста, обим и динамика активности текућег и инвестиционог одржавања зграда, као и начин сачињавања програма одржавања.
 
Сходно наведеном, скупштина стамбене заједнице је дужна да, пре свега, на предлог управника, донесе програм одржавања заједничких делова зграде, у складу са чланом 42. став 1. тачка 6. Закона а на начин прописан поменутим правилником.
 
Градска управа за инспекцијски надзор позива управнике стамбених заједница да у року од 30 дана доставе програме одржавања заједничких делова зграда грађевинској инспекцији на емаил gradjevinska.inspekcija@cacak.org.rs или у канцеларију грађевинске инспекције број 113, ул. Жупана Страцимира бр.2., контакт тел. 032/309-063 или 032/309-083.
 
По истеку наведеног рока, грађевинска инспекција ће започети контролу извршавања законом прописаних обавеза органа управљања зградом, односно власника посебних делова зграде, пре свега доношење програма одржавања заједничких делова зграде и, у складу са својим овлашћењима, предузети мере прописане Законом.
 
 

 
  НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ.

 

КОНТРОЛА ЗАУЗЕЋА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 
(летњих/зимских башти)
 
 
Чланом 34. Одлуке о привременим објектима („Службени лист града Чачка“ бр. 6/2019), забрањено је:
- постављати привремени објекат без одобрења надлежног органа или противно одобрењу надлежног органа и одобреној документацији;
- вршити замену одобреног и изграђеног привременог објекта другим објектом без одобрења надлежног органа;
- вршити промену намене привременог објекта без одобрења надлежног органа.
 
Чланом 37. став 1. исте одлуке прописане су новчане казне у фиксном износу од 150.000 динара за правно лице ако:
- поступи противно одредби члана 10. ове Одлуке;
- поступи противно одредби члана 34. ове Одлуке;
- привремени објекат не уклони у случајевима предвиђеним у члану 35. ове Одлуке;
- не уклони привремени објекат по налогу комуналног инспектора (члан 36. став 2. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара.
За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 
 
Позивају се власници  привремених објеката - летњих/зимских башти да у року од 7 дана ускладе своје пословање са Одлуком о привременим објектима, односно прибаве одобрење надлежног органа за постављање истих на површинама јавне намене или исте уклоне.
 
По истеку поменутог рока, комунална инспекција и комунална милиција ће вршити интензивну контролу заузећа јавних површина постављањем летњих/зимских башти и предузимати мере у складу са својим овлашћењима.                                                          
                                                                                 
 
                                                                     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

По захтеву за информацију ко контролише уличне продавце,

 
РАДИО  „ЏЕНАРИКА“
 
                                                                                     
                У вези вашег захтева за информацију ко контролише уличне продавце који, представљајући се као чланови хуманитарних удружења, прикупљају новац или продају разгледнице, честитке и слично, те на који начин грађани могу бити уверени да новац иде у хуманитарне сврхе или је реч о превари, достављамо вам следеће инфорације:
                Прикупљање добровиљних прилога регулисано је Законом о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, број 6/2016 и 24/2018). Чланом 5. Закона прописано је да се добровољни прилози грађана прикупљају посредством хуманитарних и других удружења, уз обавештавање надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова, по месту прикупљања добровољних прилога, те да се добровољни прилози не могу прикупљати ако о томе није обавештен надлежни орган. Чланом 6. истог закона прописано је да обавештење из члана 5. став 1. овог закона садржи: назив подносиоца обавештења; место и време почетка прикупљања добровољних прилога, сврху и начин прикупљања, име, презиме и број личне карте лица која ће прикупљати прилоге.
                Истим Законом прописане су казнене одредбе за прикупљање добровољних прилога без обавештавања надлежног органа.
                Сходно наведеном, грађани се могу обратити Министарству унутрашњих послова - ПУ Чачак, ради добијања информације да ли је поднето обавештење за прикупљање добровољних прилога у складу са законом, као и у случају сумње да ли се новац прикупља у хуманитарне сврхе или је реч о превари, као органу надлежном за откривање кривичних дела и починиоца.
 
                
 
                                                                                                                            ГРАДСКА УПРАВА ЗА
                                                                                                                       ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
                                                                                                                               ГРАДА ЧАЧКА
 

КОНТРОЛА КОМУНАЛНОГ РЕДА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

На основу издатог налога начелника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка дана 16.08.2019. године у 10:30 часова комунална полиција је извршила контролу и утврдила да је уклоњена заштитна ограда и очишћен простор на градској плажи.

 

   

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 15.08.2019. године

 

На основу решења инспектора за локлани превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, ЈП „Градац“ Чачак је дана 13.08.2019. године извршило обележавање хоризонталном сигнализацијом аутобуског стајалишшта на некатегорисаном путу у Горњој Трепчи - улица Благоја Пауновића, код ресторана Атомска бања.

Обележавање аутобуског стајалишта је извршено у присуству инспектора за локални превоз и путеве, уз сарадњу Комуналне милиције и службених лица Полицијске управе Чачак.
 
Решење о обележавању аутобуског стајалишта на предметној локацији, донето је на основу Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз („Службени лист града Чачка“, број 8/2017 и 6/2018) и Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз („Службени лист града Чачка“, број 8/2017).
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Обавештавамо грађане да ће Инспекција за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор, уз асистенцију Саобраћајне полиције, дана 10.08.2019. године, на регионалном путу Чачак - Гуча, вршити контролу јавног превоза путника у друмском саобраћају.

У случају утврђених неправилности, инспектори ће предузети мере прописане Законом о превозу путника у друмском саобраћају „Сл. гласник РС", број 68/2015, 41/18, 44/2018-др. закон и 83/2018) и Одлуком о такси превозу („Сл. лист града Чачка", број 8/2019): искључење возила из саобраћаја, издавање прекршајног налога, подношење пријаве за привредни преступ као и захтева за покретање прекршајног поступка и др.

 

ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Контрола раскопавања јавних површина и постављања градилишних ограда

 

Саобраћајна, комунална и грађевинска инснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле раскопавања јавних површина и постављања градилишне ограде на територији града, наложиле су да се раскопана јавна површина - тротоар у улици Кнеза Милоша бр.25А и 34 и ограде градилишта поставе према одобрењу надлежног органа.
 

 

 

 

 

 

Уклањање нерегистрованих возила на територији града

 

Комунална иснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку уклањања нерегистрованих возила на територији града, је извршила уклањање возила у улици Мила Ивковића, у Чачку.
 

 

 

 

Уклањање летњих башти на територији града

 

Комунална иснпекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку уклањања летњих башти на територији града, је извршила уклањање исте на локацији улица Бате Јанковића бр. 57, Чачак.
 

 

 

 

Саопштење за јавност

 

Одлуком о радном времену угоститељских објеката („Сл. лист града Чачка“, 17/2013) прописано радно време угоститељских објеката на територији града Чачка у времену од 06,00 до 24,00 часа, с тим што, изузетно, петком и суботом, уочи и на дан државног празника одређеног законом, угоститељски објекти могу да раде до 01,00 час наредног дана.

Такође, истом одлуком је прописано да угоститељски објекти који се налазе у стамбеним зградама колективног становања, осим у улицама Жупана Страцимира, Градско шеталиште и Кужељева, могу да раде од 06,00 од 23,00 часа а петком и суботом од 06,00 до 24,00 часа.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у угоститељском објекту и објектима за приређивање забавних игара, дужни су да се придржавају радног времена утврђеног овом одлуком.

Одредбе ове одлуке примењују се и на удружења, политичке странке и спортске организације које пружају угоститељске услуге, односно издају своје просторије за одржавање прослава, свечаности и сл., као и на физичка лица која издају просторије за одржавање свечаности.

За поступање противно цитираним одредбама прописана је новчана казна:
- за правно лице у износу од 50.000 до 500.000 динара,
- за одговорно лице у правном лицу од 2.500 до 25.000 динара,
- за предузетника од 5.000 до 250.000 динара,
- за физичко лице од 2.500 до 25.000 динара.

Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС број 36/2009 и 88/10“) прописано је да правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке дужано је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке, као и да и сносе трошкове мерења буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средини, те да се, након мерања, мора придржавати услова коришћења извора буке датим у извештају о мерењу буке, тако да ниво буке не прелази прописане граничне вредности. Инспекцијски надзор над применом Закона о заштити од буке у животној средини, врши инспекција за заштиту животне средине.

У случају не поступања у складу са Законом о заштити од буке, предвиђене су следеће новчане казне:
- 500.000 до 1.000.000 динара за привредно друштво, предузеће или друго правно лице;
- 25.000 до 50.000 динара за одговорно лице у правном лицу;
-250.000 до 500.000 динара за предузетника;
- 5.000 до 50.000 динара за физичко лице.

Обавештавамо власнике угоститељских објекта да ће комунална инспекција, комунална полиција и инспекција за заштиту животне средине, у наредном периоду, започети редовне контроле придржавања прописаног радног времена, као и примену мера заштите од буке и у случају утврђених неправилности, предузимати прописане мере.
 
  ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Обавештење о извршеном уклањању монтажних објеката

 

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле статуса привремених монтажних објеката је приступила уклањању монтажних објеката (киоска) на следећим локацијама:

- Улица Бате Јанковића код КК „Борац“ -1 монтажни објекат (киоск)
 

 

 

 

 
- Косовски венац код рампе паркинга - 2 монтажна објекта
 

 

 

 

 

 

Упутство за оснивање предшколске установе


Просветна инспекција Градске управа за инспекцијски надзор града Чачка на основу Закона о основама система образовања и васпитања "Службени гласник Републике Србије" бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019" сачинила је Упутство за оснивање предшколске установе.