Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Aktivnosti i obaveštenja

Odgovor na pitanja „TV Nova“ vezan za Pantićevu ulicu

REPUBLIKA  SRBIJA
GRAD ČAČAK 
GRADSKA UPRAVA ZA 
INSPEKCIJSKI NADZOR 
Broj: Službeno/22-IV-6
25. maj 2022. godine
Čačak
 
TV NOVA
Nebojša Jovanović, novinar
                                                                         
            Dostavljamo vam odgovor na vaše pitanje u vezi sa ujedom zmije u Pantićevoj ulici u Čačku, koja je procedura u ovakvim situacijama, kome se građani obraćaju, šta su čije nadležnosti/grad. inspekcije, kakvi su zakonski mehanizmi da se nesavesne komšije nateraju da održavaju svoja dvorišta.
            Održavanje javnih zelenih površina je u nadležnosti JKP „Gradsko zelenilo“. Vlasnici odnosno korisnici privatnih parcela dužni su da svoje parcele održavaju u urednom stanju, tako da na tim površinama bude orezano zelenilo, pokošena trava, korov i šiblje, pokupljen otpad i dr. Ukoliko vlasnici ne održavaju svoje parcele u urednom stanju građani mogu podneti prijavu Komunalnoj inspekciji koja će naložiti vlasniku parcele da izvrši uređenje svoje parcele, a ukoliko ne postupi po nalogu biće izdat prekršajni nalog i  kažnjen novčanom kaznom, a  izvršenje će se sprovesti prinudnim putem preko drugog lica, a o trošku vlasnika odnosno korisnika parcele. 
            U Pantićevoj ulici Komunalna inspekcija je postupala po predstavci građana kako prethodnih godina, tako i prošle godine kada je JKP „Gradsko zelenilo“, postupajući po rešenju komunalnog inspektora doneto u skladu sa Odlukom o održavanju javnih zelenih površina izvršilo uređenje zelene površine na k.p.br. 957 KO Čačak, duž leve strane ulice Pantićeve u Čačku (https://www.cacak.org.rs/Uredjenje_zelenih_povrsina_u_ulici_Panticeva-279-1-4931). Uređenje je izvršeno košenjem trave i uklanjanjem rastinja sa predmetne zelene površine. 
            Problem u Pantićevoj ulici je što na jednoj parceli ima petnast vlanika čije adrese nisu poznate, a neki od njih su i preminuli, što u najvećoj meri usporava inspekciju da sprovede inspekcijski nadzor  i izvrši nalaganje uređenja parcele. 
 U nadležnosti komunalne inspekcije nisu gmizavci – zmije, već kontrola uslova za držanje  i zaštitu domaćih životinja (kopitari, papkari, pernata živina, psi i mačke, ukrasne i egzotične ptice, kunići i golubovi). 
 
 
NAČELNIK UPRAVE
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ. 
 

PRIZNANjE ZA ČAČANSKU KOMUNALNU INSPEKCIJU I KOMUNALNU MILICIJU

Nač. Igor Krivokapić i dr Goran Stamenković
 
 
Komunalna inspekcija i Komunalna milicija Grada Čačka dobitnici su Zahvalnice za izuzetan doprinos u doslednoj primeni ovlašćenja, odnosno u kontroli sprovođenja mera protiv Kovida 19. Ovo priznanje Igoru Krivokapiću, načelniku Gradske uprave za inspekcijski nadzor, uručio je 18. marta 2022. godine, u Domu narodne Skupštine, dr Goran Stamenković, rukovidilac Radne grupe, u ime Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.Tim, sastavljen od republičkih i inspektora jedinice lokalne samouprave sa komunalnom milicijom, je za prethodnih godinu i po sproveo 33.481 nadzor i izrekao 1.054 prekršajnih naloga. I prema ovim brojkama, posebno kada je reč o izricanju novčanih kazni, ove službe Moravičkog okruga su, u odnosu na broj stanovnika, među vodećim u Srbiji. Nagradu je, pored Čačka, dobilo još pet gradova – Beograd, Novi Sad, Niš, Šabac i Leskovac. Službe su u ovom periodu, ujedno, jedine pored beogradskih, imale više od 1.000 prekršajnih naloga.
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR

POSTIGNUTI REZULTATI koordinisanih nadzora nad primenom protivepidemijskih mera na suzbijanju širenja virusa kovid19 u Republici Srbiji

 
             23.10.2020. godine - Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor formirala je Radnu grupu za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja virusa Kovid 19
             Zadatak Radne grupe:
- Usklađivanje, koordinacija i unapređenja inspekcijskog nadzora republičkih i lokalnih inspekcija
- Pružanje pravne pomoći sanitarnoj inspekciji 
 
INSPEKCIJE UKLjUČENE U RAD RADNE GRUPE
 
            Republičke inspekcije                                                          
- Sanitarna inspekcija, Turistička inspekcija, 
- Tržišna inspekcija, Veterinarska inspekcija, 
- Poreska uprava/inspekcija, Inspekcija rada, 
- Inspekcija drumskog saobraćaja, Inspekcija bezbednosti plovidbe,
- Poljoprivredna inspekcija, Sportska inspekcija. 
            Komunalna inspekcija i komunalna milicija Grada Beograda i jedinica lokalnih samouprava.
 
             Usvojena je metodologija za koordinaciju rada republičkih inspekcija sa radom inspekcija jedinica lokalnih samouprava i drugim državnim organima na nivou upravnih okruga i grada Beograda. 
             U skladu sa metodologijom, svakodnevno su prikupljani izveštaji o izvršenim nadzorima, koje je Radna grupa dostavljala Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije.
 

STRUČNA I SAVETODAVNA PODRŠKA I U SOKOLIĆIMA

 
Turistička inspekcija Grada Čačka posebnu pažnju u svom radu posvećuje preventivnom delovanju. Trudimo se da naša inspekcija bude  bude proaktivna i težište rada  premeštamo na prevenciju, informisanje  i pružanje stručne pomoći, sa ciljem  sprečavanja  nastanka prekršaja i štete.
 
Jedan od oblika navedene podrške sproveli smo u subotu 25.12.2021. godine u Sokolićima. 
 
U organizaciji udruženja Lokalna akciona grupa održana je  radionica na temu podizanja kvaliteta usluga u seoskom turizmu, a mi smo ugostiteljima koji se bave, ili će se uskoro baviti  davanjem usluge smeštaja u ruralnom seoskom ambijentu u kojem žive, govorili o obavezama ugostitelja u toj oblasti, sa ciljem da se preduprede i spreče  propusti, nedostataci  ili nepravilnosti u njihovom poslovanju, te da se na taj način izbegne plaćanje kazni koje bi bile neminovne u slučaju utvrđenih nepravilnosti u redovnom inspekcijskom nadzoru, i omogući da se ta sredstva usmere  u unapređenje poslovanja čačanskih ugostitelja. 
 
Na taj način dajemo podsticaj poslovanju i privrednom razvoju našeg grada.

UKLANjANjE PRIVREMENOG OBJEKTA – KIOSKA KOD ULAZA U GRADSKU BOLNICU

Po rešenju komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačak, donetom u skladu sa odredbama Odluke o privremenim objektima („Sl. gasnik RS“, broj 6/2019), JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak je, dana 19.11.2021. godine, izvršilo uklanjanje privremenog objekta - kioska postavljnog u ulici Dr Dragiše Mišović u Čačku, kod ulaza u Gradsku bolnicu.
 
Predmetni kiosk je bio van funkcije, odnosno nije krišćen prema utvrđenoj nameni. 
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA
 
 
 
 

Uklanjanje plovnih vozila sa priobalja jezera Međuvršje

(SAOPŠTENjE ZA JAVNOST)
 
U  toku je izvođenje radova od strane JU "Turističke organizacije Čačka" na uklanjanju vodene vegetacije iz jezera Međuvršje i uređenje priobalja pored restorana "Lanterna" u Ovčarsko -Kablarskoj klisuri, na osnovu rešenja o uslovima Zavoda za zaštitu prirode. Tim povodom komunalna inspekcija preduzima mere uklanjanja svih plovnih vozila na pomenutoj teritoriji koja ometaju vršenje obavljanja navedene  delatnosti.
 
  Izvođenje radova će biti nastavljeno i u narednom periodu, pa se pozivaju vlasnici plovnih vozila da sami uklone svoja vozila sa navedenih lokacija, kako bi se uspešno obavilo čišćenje jezera i uređenje priobalja i izbeglo prinudno uklanjanje vozila po rešenju komunalnih inspektora, kao i plaćanje troškova prinudnog uklanjanja.
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

 

Izveštaj o postupanju na brani u Parmencu

Inspektori za zaštitu životne sredine Gradske uprave za inspekcijski nadzor  grada Čačka, po dobijanju saznanja da se ispuštaju otpadne vode u akumulaciju brane Parmenac, dana 15.07.2021.godine izašli su na lice mesta na branu reke Zapadna Morava u Parmencu, i tom prilikom konstatovali sledeće:
- Zatečeno je direktno ispuštanje tečnosti nepoznatog porekla u reku Zapadna Morava iz objekta motela „Kneginja“, ulici Milisava Petrovića, broj 68. Čačak.  
- Nizvodno od  objekta iz koga se ispušta tečnost nepoznatog porekla nalazi se brana na reci Zapadna Morava na čijim ustavama se skuplja sadržaj nepoznatog porekla. 
- Zapisnik i fotografije  elektronskim putem prosleđeni su Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine, kao nadležnoj za postupanje.

TURISTIČKA INSPEKCIJA ČAČKA UČESTVOVALA U EDUKACIJI UGOSTITELjA U OBLASTI SEOSKOG TURIZMA


U skladu sa najvišim standardima delovanja savremenih inspekcija kako u evropskim državama tako i kod nas, čačanska turistička inspekcija u svom radu prioritet daje preventivnom delovanju i to kroz najrazličitije oblike obaveštavanja nadziranih subjekata o njihovim zakonskim obavezama, davanjem stručne i savetodavne podrške, kao i vršenjem službenih savetodavnih poseta i preventivnih inspekcijskih nadzora.
26.04.2021. godine smo u organizaciji Turističke organizacije Čačak učestvovali  na edukaciji naših sugrađana koji se bave, ili nameravaju da se bave seoskim turizmom. Predavači su bili Pavle Đukić iz TOS-a, prof. dr. Branko Krasojević - konsultant u turizmu, Vladimir Ivanović predsednik udruženja „Seoski turizam Srbije“, Mirjana Knežević – TA "Lazena", Snežana Šaponjić Ašanin – etnolog i  Dragoman Paunović, šef turističke inspekcije Čačka.
Sigurni smo  da će današnji događaj doprineti razvoju seoskog turizma u našem kraju, te da smo učešćem inspekcije u ovoj edukaciji podržali i  podstakli zakonitost  u poslovanju naših nadziranih subjekata.

DESET GODINA RADA KOMUNALNE MILICIJE

Komunalna policija grada Čačka osnovana je 2010 godine kao odsek Gradske uprave za inspekcijski nadzor a 22 buduća komunalna policajca posle potrebnih provera krenulo je na stručno osposobljavanje dana 13.09.2010. god u Sremsku Kamenicu.
Ubrzo po izlasku na teren u neposrednom kontaktu sa građanima vrlo brzo smo se upoznali sa brojnom problematikom koja narušava izgled našeg Grada i utiču na svakodnevni život naših sugrađana. Neke od problema smo rešili u potpunosti a na nekima se i dalje radi.
Prva situacija kršenja komunalnog reda sa kojom smo se susreli u radu bila je vanpijačna prodaja na prostoru oko zelene pijace ali i u drugim delovima grada. Smenskim radom održavali smo kontinuitet kontrole vanpijačne prodaje čime smo doprineli održanju reda unutar zelene pijace kao i revitalizaciju kvantaške pijace u Ljubiću. Kao krajnja mera primenjivano je ovlašćenje privremeno oduzimanje robe kao što je: rezani duvan, pirotehnička sredstva, poljoprivredni proizvodi ali i druga roba koja je predata nadležnom organu.
Svakodnevno je vršena kontrola u cilju zaštite javnih površina: zauzeća istih, ispuštanje i prosipanje otpadnih voda, bacanje smeća, deponovanje građevinskog materijala, ostavljanje havarisanih vozila, raskopavanje javnih površina, kao i zaštitu spomen kompleksa i spomenika kulture kao i objekata infrastrukture od lepljenja plakata, ispisivanja grafita, oštećenja mobilijara, ali i druge radnje koje utiču na čistoću i izgled grada. 
Zauzeće javnih površina postavljanjem privremenih objekata kao jedan deo kontrole javnih površina vršili smo  prema ugostiteljskim objektima koji delatnost obavljaju u baštama, prema preduzetničkim radnjama koje koriste javnu površinu za smeštaj, izlaganje i prodaju robe, kao i prema licima koja su povremeno postavljala tezge na javnim površinama po odobrenju nadležnog organa.
Kako bi zelene površine našeg grada bile uređene svakodnevno vršimo kontrolu parkiranja, zaustavljanja i kretanja vozila na zelenim površinama, neovlašćenu seču i oštećenje drvoreda i zasada i uništavanje parkovskih površina, pa je zahvaljujući dobroj saradnji sa građanima i Javnim preduzećima ovaj problem u velikoj meri rešen.
Kao čest problem naših građana je nesavesno čuvanje i uslovi za držanje domaćih životinja. Najčešći problemi su u vezi: pasa koje vlasnici šetaju bez nadzora, bez korpe i povodca, ne očiste zagađene površine, nepropisno bacanje uginulih životinja ili napuštanje, što za posledicu ima povećan broj pasa lutalica na našim ulicama koji predstavljaju opasnost po građane. Nama je olakšan rad u velikoj meri osnivanjem RJ Zoohigijena –JKP Komunalac sa kojima imamo dobru saradnju.
U skladu sa svojim ovlašćenjima, mogućnostima i tehničkim sredstvima kojima raspolažemo dajemo doprinos očuvanju životne sredine lociranjem, kontrolom i suzbijanjem divljih deponija, nepropisnim odlaganjem otpada, paljenjem guma, smeća i drugog otpada radi prikupljanja sekundarnih sirovina. Napredak u rešavanju ovog problema je korišćenje uređaja foto-klopke koje postavljamo poslednje 3 god na lokacijama po prioritetu u saradnji sa mesnim zajednicama i komunalnim preduzećem.
U saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije i Stručno-operativnim timom preventivno postavljamo obaveštenja o protivpožarnoj zaštiti na vidnim mestima kako na seoskom tako i na gradskom području.  Česte su pojave paljenja livada ili  njiva u letnjim mesecima u individualnim domaćinstvima i na javnim površinama koja su i prerastala u veću opasnost po građane i imovinu.
Kontrolisali smo nepropisno parkiranje suprotno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, parkiranje u pešačkoj zoni, kao i na mestima predviđenim za parkiranje invalidnih lica u okviru javnih parkirališta. 
Prilikom kontrole sprovođenja Odluke o auto-taksi prevozu vršili smo kontrolu taksi vozila, posedovanja odgovarajuće dokumentacije kao i parkiranje civilnih vozila na predviđenim stajalištima za taksi prevoznike.
Za ovo kratko vreme od našeg osnivanja naš grad je zadesilo nekoliko vanrednih situacija i vanrednih stanja u kojima smo učestvovali. Evakuacija ugroženih građana, 24 časovno dežurstvo u ugroženim područjima, obezbeđivanje vitalnih objekta, dopremanje hrane, humanitarne pomoći i druge pomoći ugroženom stanovništvu, prevoz pacijenata na hemodijalizu zbog obilnih snežnih padavina, obezbeđivanje mesta koja su ugrožavala prolaznike od ledenica i učestvovali u gašenju požara.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti unapređivali smo saradnju sa građanima i drugim službama kao što su:  Sud, Tužilaštvo, Pravobranilaštvo, Policija, Vatrogasci,  Civilna zaštita, lokalne i republičke inspekcijske službe, Javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad Čačak kao i sa predstavnicima Mesnih zajednica.  
Postupanje komunalne milicije je doprinelo da pojedine službe efikasnije izvrše svoje obaveze i usluge prema građanima i da se realizuju planirane manifestacije koje se svake godine održavaju na teritoriji našeg Grada:
doček „Nove Godine“  i „Srpske Nove Godine“  u organizaciji Grada Čačka, 
tradicionalni vašari,
prvomajski praznik- uranak,
„Gulašijada“ u Prijevoru,
„Noć muzeja“ umetničke galerije Nadežda Petrović,
„Dani urbane kulture“,
„Priča“,
„Ivanjdanski kotlić“ u Donjoj Trepči,
„Dani Srpske kajsije“ u Miokovcima,
Sabor frulaša „OJ Moravo“ u Prislonici,
„Plodovi zapadnog pomoravlja“ Zablaće,
„Kupusijada“ Mrčajevci,
i druga sportska, muzička i kulturna dešavanja.
Kao rezultat svega napred rečenog a prilikom svakodnevnog patroliranja i postupanja po prijavama građana primenjuemo preventivne a u krajnjem slučaju represivne mere definisane Zakonom o komunalnoj miliciji.
Naš odsek trenutno broji 14 komunalnih milicionara koji pokrivaju celu teritoriju Grada Čačka koji broji preko 100.000 hiljada stanovnika što je za obim poslova koje obavljamo i problemi sa kojima se susrećemo malo da bi smo ispunili sva očekivanja građana, kako radnim danima tako i tokom vikenda. Uprkos tom broju povremeno smo bili angažovani u drugim službama kao pomoć u izvršavanju poverenih poslova, pružali asistencije, bili angažovani u vanrednim stanjima i situacijama na različitim zadacima na dobrobit građana zbog kojih smo i formirani.
 
 
 
 
GRADSKA UPRAVA 
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

-eTURISTA- obaveštenje

 

1. UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA
             Od 1. oktobra 2020. godine počinje primena pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (CIS) - eTurista.
             Od tog datuma ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-a. Ugostitelji su dužni da preko CIS-a, na propisan i istinit način unose podatke o korisniku usluge smeštaja.
 
2.     UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU
 
             Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom  kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, da radi evidentiranja  podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.
                                                                          
Za nepoštovanje gore navedene obaveze Zakon o ugostiteljstvu propisao je novčane kazne i to:
 
Pravna lica 
Odgovorno lice u pravnom licu
Preduzetnik 
Fizičko lice
200.000 - 800.000
15.000  -  40.000
60.000  - 200.000
150.000 -  350.000
 
Sve informacije možete dobiti na sajtu Gradske uprave grada Čačka - turistička inspekcija i/ili u kancelariji br.115 Gradske uprave za inspekcijski nadzor (ul. Župana Stracimira br.2), odnosno na telefon 064/825-5720 (Dragoman Paunović, šef turističke inspekcije).
 
 
NAČELNIK UPRAVE,
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.

 

Nebojša Jovanović – za TV Nova S

             Dostavljamo vam odgovor na vaša pitanja postavljena dana 07. septembra 2020. godine Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor grada Čačka a u vezi postupanja inspekcijskih organa zbog problema u ul. Lomina 57 i neprijatnog mirisa iz kišnog kolektora kod „plave hale“ u Atenici. 

            Građevinski inspektor Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačkas vršio je 2018. godine inspekcijski nadzor objekta na k.p. broj 944 KO Čačak, ul. Lomina broj 57.  U postupku je utvrđeno da je predmetni objekat u zajedničkoj svojini grada Čačka i još dva fizička lica, kao i da je objekat građen pre donošenja propisa o izgradnji objekta a da u objektu živi petočlana porodica. Kako je u pitanju objekat građen pre donošenja propisa o izgradnji, građevinski inspektor nije mogao doneti rešenje o uklanjanju objekta, već je, u skladu sa svojim ovlašćenjima, a zbog stanja u kome se objekat nalazi, doneo rešenje o zabrani korišćenja objekta. 
            Takođe, komunalni inspektor je u julu 2020. godine doneo rešenje kojim je naloženo JKP „Komunalac“ Čačak da ukloni deponiju raznog komunalnog otpada u ulici Lomina broj 57.  Izvršenje predmetnog rešenja je sprovedeno 11.09.2020. godine tako što je komunalni otpad uklonjen i prostor na kome se nalazila deponija očišćen.
            Što se tiče problema zbog širenja neprijatnog mirisa iz kišnog kolektora kod „plave hale“ u Atenici., komunalni inspektor je u periodu od 01.08.2020. godine do 05.09.2020. godine, u više navrata, izlazio na lice mesta radi utvrđivanja uzroka širenja neprijatnog mirisa. Najpre su komunalni inspektor 01.08.2020. godine sa radnicima JKP „Vodovod“ Čačak i specijalnim vozilom „Voma“ otvarali sve šahte površinske kanalizacije od početka ulice Svetozara Babovića prema Ateničkoj reci ali ni u jednoj šahti nije uočen priliv vode fekalnog sadržaja, osim što je u šahti koja se nalazi preko puta broja 17, pored reciklažnog centar JKP „Komunalac“ uočen priliv čiste vode bez fekalnog sadržaja. Kontrola je vršena i 06.08  i 13.08.2020. godine, kao i 05.09.2020. godine u prisustvu predsednika MZ Atenica, na lokaciji kod „plave hale“ kada je konstatovano da nema ispuštanja otpadnih voda u Ateničku reku kroz cev površinske kanalizacije.
            Na inicijativu grupe građana, komunalni inspektori su dana 01.09.2020. godine, u prisustvu jednog od potpisnika prijave podnete komunalnoj inspekciji, na lokaciji pored „plave hale“ ponovo izvršili pregled i konstatovali da se u Ateničku reku iz cevi kojom su površinske vode sprovedene u istu, uliva čista površinaska voda te da nema tragova ulivanja otpadnih voda fekalnog sadržaja a ne oseća se ni neprijatni miris.
 
 
NAČELNIK UPRAVE,
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.
Novinska agencija MNA
- Miloš Lukić, gl. i odg. urednik –
 
Dostavljamo vam odgovor na vaša pitanja postavljena dana 24. avgusta 2020. godine Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor grada Čačka a u vezi kontrole primene propisanih mera za vreme trajanja vanredne situacije na teritoriji grada Čačka. 
 Inspekcijski organi ove Uprave su počev od 03.07. do 07.08.2020. godine svakodnevo vršili kontrolu primene mera propisanih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, pa do i od ukidanja vanredne situacije u gradu Čačku, vikedom i određenim danima u toku nedelje. Zbog nepoštovanja propisanih mera, podnete su dve krivične prijave zbog krivičnog dela nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz člana 248. Krivičnog zakonika i to protiv vlasnika zatvorenog bazena koji nije poštovao meru zabrane korišćenja zatvorenih bazena, kao i protiv vlasnika ugostiteljskog objekta u Prislonici koji nije poštovao meru ograničenja radnog vremena ugostiteljskih objekata.
 Takođe, na poziv inspektora ove Uprave kojima grupa gostiju u jednom ugostiteljskom objektu u ul. Milenka Nikšića nije dozvolila vršenje kontrole, intervenisala je patrola policije, koja je zatečena lica (tri lica) privela u policijsku stanicu i preduzela dalje mere iz svoje nadležnsti.
 U većini slučajeva vlasnici ugostiteljskih objekata, kao i drugih objekata kojima je bio zabranjen, odnosno ograničen rad, su poštovali propisane mere ili su u slučaju eventualnog prekoračenja dozvoljenog radnog vremena, na intervenciju inspekcijskih organa prekidali rad.
 Napominjemo da, pored inspekcijskih organa ove Uprave, kontrolu primene mera propisanih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, vrše službena lica PU Čačak, kao i sanitarna inspekcija u skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
 
 
GRADSKA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

KONTROLA ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI

- KATEGORIZACIJA OBJEKATA

Obaveštavamo vlasnike stanova, apartmana, kuća i vikendica, na području Ovčar Banje i Gornje Trepče, koji navedene objekte izdaju, odnosno bave se ugostiteljstvom  pružanjem usluge smeštaja domaćim i stranim korisnicima usluga, da su shodno odredbama Zakona o ugostiteljstvu dužni da te objekte kategorizuju, koju vrši Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka.
Fizička lica koja kategorišu svoje objekte obavezni su da plaćaju boravišnu taksu u iznosu od 1000,00 dinara godišnje po individualnom ležaju. 
Preduzetnici i drugi privredni subjekti koji se bave ugostiteljstvom – pružanjem usluga smeštaja, boravišnu taksu naplaćuju od gosta i to u iznosu od 95,00 dinara i sredstva od naplaćene takse uplaćuju Gradskoj upravi Grada Čačka do 5. u mesecu za sledeći mesec.
Turistička inspekcija će u predstojećem periodu vršiti na području Ovčar Banje i Gornje Trepče, kontrolu ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti, pre svega da li su objekti kategorisani.
Sve informacije možete dobiti na sajtu Gradske uprave grada Čačka - turistička inspekcija i/ili u kancelariji br.115 Gradske uprave za inspekcijski nadzor (ul. Župana Stracimira br.2), odnosno na telefon 064/825-5720 (Dragoman Paunović, šef turističke inspekcije).
 
NAČELNIK UPRAVE
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.

Službena savetodavna poseta

 
Trajno opredeljenje turističke inspekcije grada Čačka jeste opredeljenje za preventivni i savetodavni rad, koji jeste zahtevniji, složeniji i stručniji u odnosu na korektivni rad, ali dovodi, u skladu sa najvišim standardima savremenog inspekcijskog nadzora, do uspostavljanja poverenja, saradnje i dijaloga između inspektora i nadziranih subjekata, čime se  daje mogućnost da se građani i privredni subjekti koji posluju u oblasti ugostiteljstva prilagode propisima blagovremeno i dobrovoljno, uz što je moguće manje troškova.
 
Ovakvom praksom turističke inspekcije, stvaraju se uslovi da umesto gubitka i odvajanja kapitala za novčane kazne, zbog zabrane rada ili usled drugih sankcija, ugostitelji mogu ova sredstva da usmere u razvoj poslovanja, dok istovremeno, na  dobitku je i država koja kroz veći promet i nove investicije u oblasti ugostiteljstva, povećava iznos javnih prihoda koje ubira.
 
Bili smo u službenoj savetodavnoj poseti  seoskom turističkom domaćinstvu „ATENIČKI ŽUBOR“
 
FOTO PRIČA
 
 
U prelepom podjeličkom ambijentu, u neposrednoj blizini Ateničkog vrela, počeo je sa radom prvi ugostiteljski objekat tipa seosko turističko domaćinstvo u Čačku, pod imenom „Atenički žubor“. 
 
Službenom savetodavnom posetom i dopisom sa preporukama, podržali smo zakonitost i bezbednost poslovanja ugostitelja Milana Kovačevića  i članova njegove porodice.
 
Verujemo da će „Atenički žubor“ izrasti u pravi biser turističke i ugostiteljske ponude u Čačku.

Zabrana okupljanja građana na javnim prostorima

 

- SAOPŠTENjE ZA JAVNOST -
 
 
Inspekcijske službe i komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka svakodnevno vrše kontrolu primene mera određenih zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj 53-2581/2020 od 17. marta 2020. godine, kojim se ograničava okupljanje građana na javnim, otvorenim i zatvorenim prostorima tako da distanca između lica mora biti najmanje 2 m, kao i da na površini od 4 m2 ne može biti više od jednog lica, a ispred objekta naznačiti ukupan broj lica koja mogu istovremeno boraviti unutar prostora.
 
Protiv lica za koje se u toku kontrole utvrdi da se ne pridržavaju  određenih mera, biće podneta krivična prijava za krivično delo propisano Krivičnim zakonikom.
 
 
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Uklanjanje montažnih objekata

 

Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka – komunalna inspekcija u postupku kontrole statusa privremenih montažnih objekata je pristupila uklanjanju montažnog objekta (kioska) na lokaciji – kafana „BELVI“, i to:

PRE POSLE
   
 
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

KONTROLA NEPROPISNOG PARKIRANjA VOZILA

 

„Čačanske novine“

Nebojša Jovanović, novinar

 
                                                                         
            U vezi vašeg zahteva za informaciju o kontroli nepropisnog parkiranja vozila, dostavljamo vam sledeće informacije:
 
            Komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka je u toku 2019. godine, u skladu sa svojim ovlašćenjima propisanim Zakonom o komunalnoj miliciji, izvršila 274 kontrole nepropisnog parkiranja vozila, odnosno ostavljanja havarisanih i neregistrovanih vozila na površinama javne namene i to:
- 15 kontrola parkiranje vozila u pešačkoj zoni,
- 151 kontrola parkiranja vozila suprotno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji,
- 95 kontrola parkiranja vozila na zelenoj površini,
- 13 kontrola ostavljenih vozila na površinama javne namene.
            Vlasnicima nepropisno parkiranih, odnosno ostavljenih vozila izdati su prekršajni nalozi.
 
            Takođe, u toku 2019. godine komunalna inspekcija je donela 63 rešenja kojima se nalaže uklanjanje parkiranih vozila kojima se ometa obavljanje komunalne delatnosti (orezivanje drveća, otklanjanje kvara na instalacijama vodovoda i kanalizacije i sl.). 
 
            Komunalna inspekcija i komunalna milicija vrše kontrolu zaustavljanja i parkiranja vozila na zelenim površinama unutar i između otvorenih stambenih blokova, u smislu odredba Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list grada Čačka“, broj 3/2018), kao i kontrolu ostavljanja neregistrovanih, neispravnih ili havarisanih vozila na izgrađenim i uređenim saobraćajnim i zelenim površinama unutar i između otvorenih stambenih blokova i između zgrada i sl., u smislu odredaba Odluke o održavanju čistoće i komunalnom redu („Sl. list grada Čačka“, broj 24/2018).
 
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA
 

Zaštita vazduha od aerozagađenja

   
Gradska uprava za inspekcijski nadzor - inspekcija za zaštitu životne sredine pokrenula je postupak inspekcijskog nadzora  nad primenom mera zaštite vazduha od aerozagađenja kod nadziranog subjekta  BAVARIA TEAM  DOO Čačak u ul. Moravska br.11, Čačak. Nadziranom subjektu je naređeno da, preko ovlašćenog pravnog lica, izvrši  merenje emisije zagađujućih materija na emiteru kotla na ugalj i drva u Moravska br.11, u Čačku i Izveštaj o rezultatima merenja emisije dostavi inspekciji za zaštitu životne sredine. 
 
U zavisnosti od rezultata merenja emisije, inspekcija za zaštitu životne sredine će nastaviti dalji postupak.
   
 
GRADSKA UPRAVA ZA 
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

 

Uklanjanje žardinjera sa površine javne namene – autobuskog stajališta u Gornjoj Trepči

 

Na osnovu rešenja komunalnog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, dana 04.12.2019. godine izvršeno je prinudno uklanjanje 10 betonskih žardinjera postavljenih na površini javne namene – autobuskom stajalištu, obeleženom na kolovozu u centru Gornje Trepče, preko puta prodavnice „MD PRODUKT“.
Uklanjanjem žardinjera omogućeno je nesmetano zaustavljanje vozila javnog prevoza putnika, kao i korišćenje stajališta od strane građana, korisnika javnog prevoza.
 
 
Gradska uprava za inspekcijski nadzor
Grada Čačka
 

Kontrola donošenja i sprovođenja Programa održavanja zgrada

 

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, broj 104/2016) uređeno je upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, kao i  prava i obaveze vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade.
 
Članom 42. Zakona propisana je nadležnost skupštine stambene zajednice da, između ostalog, donosi program održavanja zajedničkih delova zgrade, donosi odluku o organizovanju poslova održavanja zgrade, odnosno poveravanju poslova održavanja zajedničkih delova zgrade, o preduzimanju radova na zajedničkim delovim zgrade dr.
 
Članom 50. propisana su prava i obaveze upravnika stambene zajednice da, između ostalog, izvršava odluke stambene zajednice, predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji, organizuje radove hitnih intervencija, organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode i dr.
 
Pravilnikom o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Sl. glasnik RS“, broj 54/2017) propisana je vrsta, obim i dinamika aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada, kao i način sačinjavanja programa održavanja.
 
Shodno navedenom, skupština stambene zajednice je dužna da, pre svega, na predlog upravnika, donese program održavanja zajedničkih delova zgrade, u skladu sa članom 42. stav 1. tačka 6. Zakona a na način propisan pomenutim pravilnikom.
 
Gradska uprava za inspekcijski nadzor poziva upravnike stambenih zajednica da u roku od 30 dana dostave programe održavanja zajedničkih delova zgrada građevinskoj inspekciji na email gradjevinska.inspekcija@cacak.org.rs ili u kancelariju građevinske inspekcije broj 113, ul. Župana Stracimira br.2., kontakt tel. 032/309-063 ili 032/309-083.
 
Po isteku navedenog roka, građevinska inspekcija će započeti kontrolu izvršavanja zakonom propisanih obaveza organa upravljanja zgradom, odnosno vlasnika posebnih delova zgrade, pre svega donošenje programa održavanja zajedničkih delova zgrade i, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzeti mere propisane Zakonom.
 
 

 
  NAČELNIK UPRAVE
Igor Krivokapić, dipl.inž.građ.

 

KONTROLA ZAUZEĆA POVRŠINE JAVNE NAMENE

 
(letnjih/zimskih bašti)
 
 
Članom 34. Odluke o privremenim objektima („Službeni list grada Čačka“ br. 6/2019), zabranjeno je:
- postavljati privremeni objekat bez odobrenja nadležnog organa ili protivno odobrenju nadležnog organa i odobrenoj dokumentaciji;
- vršiti zamenu odobrenog i izgrađenog privremenog objekta drugim objektom bez odobrenja nadležnog organa;
- vršiti promenu namene privremenog objekta bez odobrenja nadležnog organa.
 
Članom 37. stav 1. iste odluke propisane su novčane kazne u fiksnom iznosu od 150.000 dinara za pravno lice ako:
- postupi protivno odredbi člana 10. ove Odluke;
- postupi protivno odredbi člana 34. ove Odluke;
- privremeni objekat ne ukloni u slučajevima predviđenim u članu 35. ove Odluke;
- ne ukloni privremeni objekat po nalogu komunalnog inspektora (član 36. stav 2. ove odluke).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 75.000 dinara.
Za prekršaje iz ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac, izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom. 
 
Pozivaju se vlasnici  privremenih objekata – letnjih/zimskih bašti da u roku od 7 dana usklade svoje poslovanje sa Odlukom o privremenim objektima, odnosno pribave odobrenje nadležnog organa za postavljanje istih na površinama javne namene ili iste uklone.
 
Po isteku pomenutog roka, komunalna inspekcija i komunalna milicija će vršiti intenzivnu kontrolu zauzeća javnih površina postavljanjem letnjih/zimskih bašti i preduzimati mere u skladu sa svojim ovlašćenjima.                                                          
                                                                                 
 
                                                                     GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 
 

Po zahtevu za informaciju ko kontroliše ulične prodavce,

 
RADIO  „DžENARIKA“
 
                                                                                     
                U vezi vašeg zahteva za informaciju ko kontroliše ulične prodavce koji, predstavljajući se kao članovi humanitarnih udruženja, prikupljaju novac ili prodaju razglednice, čestitke i slično, te na koji način građani mogu biti uvereni da novac ide u humanitarne svrhe ili je reč o prevari, dostavljamo vam sledeće inforacije:
                Prikupljanje dobroviljnih priloga regulisano je Zakonom o javnom redu i miru („Sl. glasnik RS“, broj 6/2016 i 24/2018). Članom 5. Zakona propisano je da se dobrovoljni prilozi građana prikupljaju posredstvom humanitarnih i drugih udruženja, uz obaveštavanje nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, po mestu prikupljanja dobrovoljnih priloga, te da se dobrovoljni prilozi ne mogu prikupljati ako o tome nije obavešten nadležni organ. Članom 6. istog zakona propisano je da obaveštenje iz člana 5. stav 1. ovog zakona sadrži: naziv podnosioca obaveštenja; mesto i vreme početka prikupljanja dobrovoljnih priloga, svrhu i način prikupljanja, ime, prezime i broj lične karte lica koja će prikupljati priloge.
                Istim Zakonom propisane su kaznene odredbe za prikupljanje dobrovoljnih priloga bez obaveštavanja nadležnog organa.
                Shodno navedenom, građani se mogu obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova – PU Čačak, radi dobijanja informacije da li je podneto obaveštenje za prikupljanje dobrovoljnih priloga u skladu sa zakonom, kao i u slučaju sumnje da li se novac prikuplja u humanitarne svrhe ili je reč o prevari, kao organu nadležnom za otkrivanje krivičnih dela i počinioca.
 
                
 
                                                                                                                            GRADSKA UPRAVA ZA
                                                                                                                       INSPEKCIJSKI NADZOR
                                                                                                                               GRADA ČAČKA
 

KONTROLA KOMUNALNOG REDA NA GRADSKOJ PLAŽI

Na osnovu izdatog naloga načelnika Gradske uprave za inspekcijski nadzor Grada Čačka dana 16.08.2019. godine u 10:30 časova komunalna policija je izvršila kontrolu i utvrdila da je uklonjena zaštitna ograda i očišćen prostor na gradskoj plaži.

 

   

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST 15.08.2019. godine

 

Na osnovu rešenja inspektora za loklani prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, JP „Gradac“ Čačak je dana 13.08.2019. godine izvršilo obeležavanje horizontalnom signalizacijom autobuskog stajališšta na nekategorisanom putu u Gornjoj Trepči – ulica Blagoja Paunovića, kod restorana Atomska banja.

Obeležavanje autobuskog stajališta je izvršeno u prisustvu inspektora za lokalni prevoz i puteve, uz saradnju Komunalne milicije i službenih lica Policijske uprave Čačak.
 
Rešenje o obeležavanju autobuskog stajališta na predmetnoj lokaciji, doneto je na osnovu Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski gradski i prigradski prevoz („Službeni list grada Čačka“, broj 8/2017 i 6/2018) i Odluke o određivanju autobuskih stajališta za javni linijski međumesni prevoz („Službeni list grada Čačka“, broj 8/2017).
 
GRADSKA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Obaveštavamo građane da će Inspekcija za lokalni prevoz i puteve Gradske uprave za inspekcijski nadzor, uz asistenciju Saobraćajne policije, dana 10.08.2019. godine, na regionalnom putu Čačak – Guča, vršiti kontrolu javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, inspektori će preduzeti mere propisane Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju „Sl. glasnik RS", broj 68/2015, 41/18, 44/2018-dr. zakon i 83/2018) i Odlukom o taksi prevozu („Sl. list grada Čačka", broj 8/2019): isključenje vozila iz saobraćaja, izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje prijave za privredni prestup kao i zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i dr.

 

GRADSKA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Kontrola raskopavanja javnih površina i postavljanja gradilišnih ograda

 

Saobraćajna, komunalna i građevinska insnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku kontrole raskopavanja javnih površina i postavljanja gradilišne ograde na teritoriji grada, naložile su da se raskopana javna površina – trotoar u ulici Kneza Miloša br.25A i 34 i ograde gradilišta postave prema odobrenju nadležnog organa.
 

 

 

 

 

 

Uklanjanje neregistrovanih vozila na teritoriji grada

 

Komunalna isnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku uklanjanja neregistrovanih vozila na teritoriji grada, je izvršila uklanjanje vozila u ulici Mila Ivkovića, u Čačku.
 

 

 

 

Uklanjanje letnjih bašti na teritoriji grada

 

Komunalna isnpekcija gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku uklanjanja letnjih bašti na teritoriji grada, je izvršila uklanjanje iste na lokaciji ulica Bate Jankovića br. 57, Čačak.
 

 

 

 

Saopštenje za javnost

 

Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Sl. list grada Čačka“, 17/2013) propisano radno vreme ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Čačka u vremenu od 06,00 do 24,00 časa, s tim što, izuzetno, petkom i subotom, uoči i na dan državnog praznika određenog zakonom, ugostiteljski objekti mogu da rade do 01,00 čas narednog dana.

Takođe, istom odlukom je propisano da ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja, osim u ulicama Župana Stracimira, Gradsko šetalište i Kuželjeva, mogu da rade od 06,00 od 23,00 časa a petkom i subotom od 06,00 do 24,00 časa.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u ugostiteljskom objektu i objektima za priređivanje zabavnih igara, dužni su da se pridržavaju radnog vremena utvrđenog ovom odlukom.

Odredbe ove odluke primenjuju se i na udruženja, političke stranke i sportske organizacije koje pružaju ugostiteljske usluge, odnosno izdaju svoje prostorije za održavanje proslava, svečanosti i sl., kao i na fizička lica koja izdaju prostorije za održavanje svečanosti.

Za postupanje protivno citiranim odredbama propisana je novčana kazna:
- za pravno lice u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara,
- za odgovorno lice u pravnom licu od 2.500 do 25.000 dinara,
- za preduzetnika od 5.000 do 250.000 dinara,
- za fizičko lice od 2.500 do 25.000 dinara.

Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS broj 36/2009 i 88/10“) propisano je da pravno lice ili preduzetnik koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke dužano je da na propisan način obezbedi merenje buke i izradu izveštaja o merenju buke, kao i da i snose troškove merenja buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, te da se, nakon meranja, mora pridržavati uslova korišćenja izvora buke datim u izveštaju o merenju buke, tako da nivo buke ne prelazi propisane granične vrednosti. Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, vrši inspekcija za zaštitu životne sredine.

U slučaju ne postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke, predviđene su sledeće novčane kazne:
- 500.000 do 1.000.000 dinara za privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice;
- 25.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu;
-250.000 do 500.000 dinara za preduzetnika;
- 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice.

Obaveštavamo vlasnike ugostiteljskih objekta da će komunalna inspekcija, komunalna policija i inspekcija za zaštitu životne sredine, u narednom periodu, započeti redovne kontrole pridržavanja propisanog radnog vremena, kao i primenu mera zaštite od buke i u slučaju utvrđenih nepravilnosti, preduzimati propisane mere.
 
  GRADSKA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRADA ČAČKA

Obaveštenje o izvršenom uklanjanju montažnih objekata

 

Gradska uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka u postupku kontrole statusa privremenih montažnih objekata je pristupila uklanjanju montažnih objekata (kioska) na sledećim lokacijama:

- Ulica Bate Jankovića kod KK „Borac“ -1 montažni objekat (kiosk)
 

 

 

 

 
- Kosovski venac kod rampe parkinga – 2 montažna objekta
 

 

 

 

 

 

Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove


Prosvetna inspekcija Gradske uprava za inspekcijski nadzor grada Čačka na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja "Službeni glasnik Republike Srbije" br. 88/2017, 27/2018 i 10/2019" sačinila je Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove.