Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Populaciona politika

Populaciona politika

PRAVA FINANSIJSKE PODRŠKE DECI I PORODICI

A

Prava na finansijsku podršku podsticaja rađanju dece su:

 
 
1. Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dete;
 
2. Regresiranje dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi na teritoriji grada Čačka čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice;(PRIVATNI VRTIĆI) 
 
3. Novogodišnja čestitka za prvorođeno dete u Novoj godini 
   
B Poseban podsticaj rađanju trećeg i svakog narednog deteta:
 
 
1. Subvencionisanje troškova komunalnih usluga porodici sa troje i više dece
 
2. Poseban mesečni roditeljski dodatak majci koja rodi trojke
 
C  Ostali podsticaji
 
 
1. Regresiranje troškova boravaka u dečijem vrtiću koji je u mreži dečijih  vrtića na teritoriji grada, čiji je osnivač grad Čačak
 
2. Subvencionisanje troškova komunalnih usluga porodici sa detetom sa smetnjama u razvoju
 
3. Regresiranje troškova letovanja dece i učenika uključenog u sistem predškolskog i osnovnog obrazovanja  u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju do završenog četvrtog razreda osnovne škole
 
4.  Regresiranje troškova ishrane u školskoj kuhinji učenika osnovne škole
 
5. Potpuno  regresiranje troškova prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju