Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Gradsko veće - Dodela sredstava u oblasti kulture

Dodela sredstava u oblasti kulture

2023. godina
 
Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2023. godini
 
UČESNICI KONKURSA KOJI SU DOBILI MANJI IZNOS SREDSTAVA OD TRAŽENOG DUŽNI SU DA DOSTAVE NOVU SPECIFIKACIJU TROŠKOVA U SKLADU SA DODELJENIM SREDSTVIMA, U ROKU OD 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA.
NOVU SPECIFIKACIJU TROŠKOVA DOSTAVITI GRADSKOJ UPRAVI ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI GRADA ČAČKA, PREKO PISARNICE GRADSKE UPRAVE.
 
OBRAZAC Izveštaja o realizovanju programa u 2023. godini
 
2022. godina
 
Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2022. godini
Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2022. godini (poIIkonkursu) 
 

2021. godina

ODLUKA o raspodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi na teritoriji grada Čačka u 2021. godini.