Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Stanovanje

Ne ostavljajući nikoga iza sebe - adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku

 
Osnovne informacije 
 
Projekat finansira Evopska unija putem Programa podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji koji implementira UNOPS (Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge). 
 
Ukupna vrednost projekta je 1.658.586,91 USD
Vrednost donacije 1.422.274,13 USD
Doprinos Grada 236.312,78 USD
 
 
Problem
 
Adekvatno stanovanje je jedan od prvih i osnovnih koraka u procesu socijalno-ekonomske inkluzije ranjivih društvenih grupa u Srbiji i zaštite njihovih ljudskih prava. Ipak, i pored dobijanja ovog tipa podrške, korisnici često ostaju izloženi riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Zbog višeslojne socijalne isključenosti, oni ostaju zarobljeni u situaciji siromaštva što dalje vodi neodrživosti stambenih rešenja i na kraju čitavog sistema podrške.
 
Socijalna isključenost je višedimenzionalan problem i potrebno joj je pristupiti na taj način. Prema Savetu Evrope, socijalna inkluzija je proces koji omogućava onima koji su u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti da dobiju priliku i resurse potrebne za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i za postizanje životnog standarda koji se smatraju normalnim u društvu u kome žive.
 
Projekat je planiran kroz opsežan proces procene potreba i ima za cilj da pruži sveobuhvatan odgovor na identifikovane hitne potrebe pripadnika osetljivih grupa na lokalnom nivou, u skladu sa relevantnim nacionalnim i lokalnim strategijama i politikama, uz primenu principa dobrog upravljanja.
 
Cilj projekta 
 
Akcija je osmišljena sa ciljem da doprinese društvenoj inkluziji žena i muškaraca, devojčica i dečaka u Čačku koji doživljavaju siromaštvo i socijalnu isključenost stvaranjem adekvatnih životnih uslova i omogućavanjem njihovog aktivnog učešća u društvu. 
 
Ciljne grupe
 
Ovaj projekat obuhvata korisnike iz 4 različite ciljne grupe: Rome, žene žrtve nasilja u porodici, osobe sa invaliditetom i decu i mlade bez roditeljskog staranja kojima je prestao smeštaj u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite, kao i lokalno stanovništvo koje živi u neodgovarajućim uslovima i u siromaštvu ili socijalnoj isključenosti.
 
Projekat je indirektno usmeren na sistem socijalne zaštite i pružanja socijalnih usluga na lokalnom nivou, kao i na lokalnu zajednicu i lokalnu samoupravu. Projekat teži da kroz različite aktivnosti razvije lokalnu infrastrukturu socijalnog stanovanja, ponudu socijalnih usluga,  podrži lokalni ekonomski razvoj, kapacitete za realizaciju projekata finansiranih od strane Evropske unije i drugih donatora i poveća svest o socijalnim problemima i toleranciju u lokalnoj zajednici.
 
Glavne aktivnosti 
 
44 ugrožene porodice (približno 140 pojedinaca) će dobiti odgovarajuću stambenu podršku
Izgradnja 1 višeporodične zgrade, kupovina 14 individualnih stambenih jedinica i rekonstrukcija 18 postojećih stambenih jedinica
44 porodice (najmanje 88 pojedinaca) biće podržane kroz mere aktivnog uključivanja koje uključuju ekonomsko osnaživanje, pružanje socijalnih usluga, psiho-socijalnu podršku, pravnu pomoć i opremanje domaćinstva nameštajem i uređajima.
Psiho-socijalna podrška kao inovativna socijalna usluga razvijena u okviru Zračka
Volonterska mreža će biti uspostavljena u okviru Zračka
Tolerancija i razumevanje će biti promovisani u lokalnoj zajednici
 
 
Partneri na projektu
 
Projekat realizuje Grad Čačak u partnerstvu sa Gradskom stambenom agencijom, kao koordinatorom politike socijalnog stanovanja na lokalnom nivou, Centar za socijalni rad, kao vodeća ustanova socijalne zaštite, Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Zračak Čačak i udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) kao organizacija civilnog drušva sa jakim iskustvom u projektima stanovanja, ekonomskom osnaživanju i razvoju socijalnih usluga. Na ovaj način uspostavljen je holistički pristup, zasnovan na međusektorskoj saradnji i razmeni znanja i informacija.

Vesti sa projekta

ODLUKA O DODELI POMOĆI – REKONSTRUKCIJA

ODLUKA O DODELI POMOĆI– KUPOVINA KUĆA

Javni poziv za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje i obuku na radnom mestu

Tekst javnog poziva Preuzmite
Obrazac prijave Preuzmite

Drugi Javni poziv "Rekonstrukcija"

Tekst Javnog poziva
Potrebni obrasci

Drugi Javni poziv "Kupovina domaćinstava"

Tekst Javnog poziva
Potrebni obrasci

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA KORISNIKA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA SOCIJALNO UGROŽENIH LICA KROZ DODELU I UGRADNjU PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PRUŽANjE PODRŠKE KROZ SPROVOĐENjE MERA AKTIVNE INKLUZIJE U OKVIRU PROJEKTA „NE OSTAVLjAJUĆI NIKOGA IZA SEBE – ADEKVATNO STANOVANjE I AKTIVNO UKLjUČIVANjE OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA U ČAČKU“

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA NAMENjENIH ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA SOCIJALNO UGROŽENIH LICA KROZ DODELU I UGRADNjU PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PRUŽANjE PODRŠKE KROZ SPROVOĐENjE MERA AKTIVNE INKLUZIJE U OKVIRU PROJEKTA „NE OSTAVLjAJUĆI NIKOGA IZA SEBE – ADEKVATNO STANOVANjE I AKTIVNO UKLjUČIVANjE OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA U ČAČKU“

I
 
Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica kroz dodelu i ugradnju paketa građevinskog materijala i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije.
 

II
 
Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica, kroz dodelu pomoći pri kupovini individualnih stambenih jedinica i dodatne pomoći namenjene za nabavku i ugradnju građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne stambene jedinice i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije u okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“
 
 

III
 
Javni poziv za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica davanjem u zakup stana u javnoj svojini za čije korišćenje zakupac plaća neprofitnu zakupninu i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije u okviru Projekta  „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“.
 
Arhiva