Nalazite se: Početna - Privreda - ###Exchange### 6

Podrška u izradi plana razvoja grada Čačka u okviru Programa ###EU Exchange### 6

 
Podrška za izradu prvog plana razvoja grada Čačka u okviru Programa EU Exchange 6 – "Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji" koji finansira Evropska unija. Ključne resorno nadležne institucije Programa na nacionalnom nivou su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.
 
 
 
Plan razvoja grada Čačka Preuzmite
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Planu razvoja grada Čačka Preuzmite
Odluka o izradi Plana razvoja Preuzmite
Rešenje o obrazovanju koordinacionog tima Preuzmite
Rešenje o obrazovanju radnih grupa Preuzmite
   
Obaveštenje o izradi plana razvoja Preuzmite
Administrativni kapaciteti analiza Preuzmite
Finansijski kapaciteti analiza Preuzmite
Obrazovanje analiza Preuzmite
Poljoprivreda analiza Preuzmite
Privreda analiza Preuzmite
Socijalna zaštita analiza Preuzmite
Urbanizam analiza Preuzmite
Životna sredina analiza Preuzmite
Agenda za partnerski forum 1 Preuzmite
Agenda za partnerski forum 2 Preuzmite