Nalazite se: Početna - E-Uprava

E-Uprava

E-Uprava (Online Uprava, digitalna Uprava) ogleda se u upotrebi internet tehnologija kao platforme za razmenu informacija u cilju boljeg servisa, razmena informacija sa građanima, pravnim licima i drugim upravama.
Na sajtu grada Čačka možete naručiti izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih kao i uverenje o državljanstvu popunjavanjem elektronske forme u okviru podmenia virtualni matičar.
Možete proveriti da li ste upisani u birački spisak grada Čačka.