Nalazite se: Početna - Uprava

Vesti Uprave grada Čačka

Poslove Gradske uprave grada Čačka obavlja osam gradskih uprava:

Postavljeni načelnici Gradskih uprava

Ljudski kapaciteti za razmenu podataka u upravnim postupcima

Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki u organima grada Čačka

Gradonačelnik grada Čačka, dana 12. oktobra 2015. godine, doneo je Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki u organima grada Čačka.

Izveštaji Gradskih uprava za 2012. godinu

Doneta Odluka o gradskim upravama