Nalazite se: Početna - Privreda - Privredni sektor

Privredni sektor

Privredna struktura po delatnostima

 

Broj preduzeća po delatnostima i veličini, 2008.


 

Broj preduzeća

Udeo u ukupnom broju preduzeća (%)

velika

srednja

mala

ukupno

velika

srednja

mala

ukupno

UKUPNO

8

46

1.358

1.412

0,6

3,3

96,1

100

Poljoprivreda i lov

-

-

47

47

-

-

3,3

3,3

Šumarstvo

-

-

4

4

-

-

0,3

0,3

Vodoprivreda

-

1

2

3

-

0,07

0,1

0,2

Ribarstvo

-

-

-

-

-

-

-

-

Vađenje ruda i kamena

-

-

4

4

-

-

0,3

0,3

Proizvodnja prehrambenih proizvoda pića i duvana

-

6

53

59

-

0,4

3,8

4,2

Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

-

2

8

10

-

0,1

0,6

0,6

Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože

-

1

3

4

-

0,07

0,2

0,3

Prerada drveta i proizvodi od drveta

-

-

16

16

-

-

1,1

1,1

Proizvodnja celuloze, papira i izdavačka delatnost i štampanje

1

4

30

35

0,07

0,3

2,1

2,5

Proizvodnja koksa i derivata nafte

-

-

-

-

-

-

-

-

Proizvodnja hemijskih proizvoda i veštačkih i sintetičkih vlakana

-

1

41

42

-

0,07

2,9

3,0

Proizvodnja proizvoda od gume i od plastičnih masa

-

2

2

4

-

0,1

0,1

0,3

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

-

-

-

-

-

-

-

-

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

-

2

48

50

-

0,1

3,4

3,5

Proizvodnja mašina i uređaja

1

4

8

13

0,07

0,3

0,6

0,9

Proizvodnja električnih i optičkih uređaja

1

13

14

18

0,07

0,9

1,0

1,3

Proizvodnja saobraćajnih sredstava

-

1

3

4

-

0,07

0,2

0,3

Ostala prerađivačka industrija

1

-

17

18

0,07

-

1,2

1,3

Prerađivačka industrija - ukupno

-

-

-

-

-

-

-

-

Proizvodnja i snabdevanje el. energijom, gasom i vodom

-

-

14

14

-

-

1,0

1,0

Građevinarstvo

1

4

42

47

0,07

0,3

3,0

3,3

Trgovina na veliko i malo i opravka motornih vozila i predmeta za ličnu upotrebu

-

9

500

509

-

0,6

35,4

36,0

Hoteli i restorani

-

1

12

13

-

0,07

0,8

0,9

Saobraćaj, skladištenje i veze

1

1

77

79

0,07

0,07

5,5

5,6

Finansijsko posredovanje

-

-

106

106

-

-

7,5

7,5

Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti

-

-

66

66

-

-

4,7

4,7

Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje

-

-

-

-

-

-

-

-

Obrazovanje

-

-

119

119

-

-

8,4

8,4

Zdravstveni i socijalni rad

-

-

7

7

-

-

0,5

0,5

Ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti

2

4

115

121

0,1

0,3

8,1

8,6

Eksteritorijalne organizacije i tela

-

-

-

-

-

-

-

-


 

Struktura privrednih sektora (poljoprivreda, industrija, usluge) dominantne privredne grane, investicioni prioriteti

 

Struktura privrednih sektora izražena kroz narodni dohodak, podaci iz 2005. god.  

Delatnost

U hilj.din.

%

Ukupno

13.136.034,00

100

Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda (sektor A)

2.406.689,00

18,32

Ribarstvo (sektor B)

-

-

Vađenje ruda i kamena (sektor V)

26.904,00

0,20

Prerađivačka industrija (sektor G)

2.843.575,00

21,65

Proizv. i snabd. elektr. energijom gasom i vodom (sektor D)

605.420,00

4,61

Građevinarstvo (sektor Đ)

804.232,00

6,12

Trgovina na veliko i malo (sektor) E

4.236.433,00

32,25

Hoteli i restorani (sektor Ž)

225.286,00

1,72

Saobraćaj, skladišt. i veze (sektor Z)

1.527.606,00

11,63

Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanjem (sektor J)

441.759,00

3,36

Zdravstveni i socijalni rad (sektor Lj)

12.139,00

0,00

Ostale komunalne, društv. i lične usluge (sektor M)

5.991,00

0,05