Nalazite se: Početna - Privreda - Infrastruktura

Infrastruktura

Saobraćajna povezanost grada i zone - udaljenost od aerodroma, puteva, železnice i plovnih reka

Drumski saobraćaj:

Grad Čačak ima razvijenu saobraćajnu infrastrukturu. Nalazi se i na trasi Koridora 11 i povezan je putem M-22 koji se u mestu Preljina račva na put koji vodi ka Kragujevcu, Kraljevu i Novom Pazaru i put koji pored Čačka vodi prema Crnoj Gori. Kroz Čačak prolazi krak železnice koji Čačak spaja sa Kraljevom i Požegom. U gradu se nalazi Železnička stanica Čačak. Grad ima sistem javnog prevoza koji se bazira na autobuskom prevozu, a postoji i veliki broj taksi vozila.


Rečni saobraćaj:

Najbliža luka je beogradska luka.


Železnički saobraćaj:

Kroz Čačak prolazi krak železnice koji ide od Beograda za Niš i Sofiju, Beograd-Bar i Kraljevo-Čačak-Požega


Aerodromi:

Aerodrom Lađevci udaljen je 35 km
Aerodrom Ponikve 80 km
Aerodrom Nikola Tesla Beograd 160 km
 

Postojeće institucije privrede: Banke, osiguravajuća društva, agencije za privredni razvoj, i sve druge institucije u funkciji pružanja usluga potencijalnim investitorima

- Banke sa sedištem u Čačku:

Agro banka-poljoprivredna banka, a.d.
AIK banka, a.d. Niš
Alpha banka Srbija, a.d. Beograd
Banca Intesa, a.d. Beograd
Čačanska banka, a.d. Čačak
Eurobank EFG štedionica, a.d. Beograd
Erste banka, a.d. Novi Sad
Hypo Alpe-Adria bank, a.d. Beograd
Komercijalna banka, a.d. Beograd
Laiki bank, a.d. Beograd
Meridijan bank, a.d. Novi Sad Credit agricol group
Metals banka, a.d. Novi Sad
National bank og Greece S.A.I.
Vojvođanska banka, a.d. Novi Sad
Pireus bank, a.d. Beograd
Poštanska štedionica, a.d. Beograd
Procredit banka, a.d. banka
Raiffeisen banka, a.d. Beograd
Societe generale yugoslav bank, a.d. Beograd
Unicredit banka, a.d. Beograd
Volksbank,a.d.Beograd
OTP banka, a.d. Beograd
 

- Osiguravajuća društva:

DDOR Novi Sad
Dunav osiguranje, Novi Sad
Takovo osiguranje
Grawe osiguranje, a.d.o Beograd
Wiener stadtische,a.d.o Beograd
Delta Generali, a.d.o, Beograd
 

- Privredna komora:

Regionalna privredna komora Kraljevo, R.J. Čačak
 

- Unije privatnih preduzetnika:

- Forum privrednika Čačak;
- Unija «Čačak 2000»
- Poslovno udruženje «Gradac 97»
- Opšte udruženje preduzetnika Čačak