Nalazite se: Početna - Privreda - Infrastruktura

Infrastruktura

Saobraćajna povezanost opštine i zone - udaljenost od aerodroma, puteva, železnice i plovnih reka

Drumski saobraćaj:

Čačak je udaljen od glavnog grada Beograda 140 km i povezan je putem M-22 (Ibarska magistrala) koja se u predgrađu Čačka u mestu Preljina račva na put koji vodi ka Kraljevu i Novom Pazaru i put koji pored Čačka, Užica ide za Crnu Goru i delom puta sa Zlatibora koji ide za Bosnu i Hercegovinu. Sve zone se nalaze pored ovog puta sa dobrim izlazom na njega.


Rečni saobraćaj:

Najbliža luka je beogradska luka.


Železnički saobraćaj:

Kroz Čačak prolazi krak železnice koji ide od Beograda za Niš i Sofiju, Beograd-Bar i Kraljevo-Čačak-Požega


Aerodromi:

Aerodrom Lađevci udaljen je 35 km
Aerodrom Ponikve 80 km
Aerodrom Nikola Tesla Beograd 160 km
 

Postojeće institucije privrede: Banke, osiguravajuća društva, agencije za privredni razvoj, i sve druge institucije u funkciji pružanja usluga potencijalnim investitorima

- Banke sa sedištem u Čačku:

Agro banka-poljoprivredna banka, a.d.
AIK banka, a.d. Niš
Alpha banka Srbija, a.d. Beograd
Banca Intesa, a.d. Beograd
Čačanska banka, a.d. Čačak
Eurobank EFG štedionica, a.d. Beograd
Erste banka, a.d. Novi Sad
Hypo Alpe-Adria bank, a.d. Beograd
Komercijalna banka, a.d. Beograd
Laiki bank, a.d. Beograd
Meridijan bank, a.d. Novi Sad Credit agricol group
Metals banka, a.d. Novi Sad
National bank og Greece S.A.I.
Vojvođanska banka, a.d. Novi Sad
Pireus bank, a.d. Beograd
Poštanska štedionica, a.d. Beograd
Procredit banka, a.d. banka
Raiffeisen banka, a.d. Beograd
Societe generale yugoslav bank, a.d. Beograd
Unicredit banka, a.d. Beograd
Volksbank,a.d.Beograd
OTP banka, a.d. Beograd
 

- Osiguravajuća društva:

DDOR Novi Sad
Dunav osiguranje, Novi Sad
Takovo osiguranje
Grawe osiguranje, a.d.o Beograd
Wiener stadtische,a.d.o Beograd
Delta Generali, a.d.o, Beograd
 

- Privredna komora:

Regionalna privredna komora Kraljevo, R.J. Čačak
 

- Unije privatnih preduzetnika:

- Unija «Čačak 2000»
- Poslovno udruženje «Gradac 97»
- Opšte udruženje preduzetnika Čačak