Nalazite se: Početna - Privreda - Prirodni resursi

Prirodni resursi

Struktura zemljišnih površina, 2005.god.

 

Opština (km2)

Udeo u ukupnoj površini opštine (%)

Udeo opštine u površini istog tipa u okrugu (%)

Okrug (km2)

Udeo okruga u površini istog tipa u Srbiji (%)

Srbija (km2)

Ukupna površina

636

100

21,1

3.016

3,4

88.361

Poljoprivredna površina

440

69,2

24,6

1.786

3,5

51.123

Obradive površine*

394

61,9

28,4

1.389

3,3

42.277

Obrasla šumska površina

167

26.3

14,6

1.140

5,7

19.845

*podatak iz 2006. godine

Pošumljene površine i posečena drvna masa, 2005.

 

Opština

Udeo u Srbiji (%)

Ukupna površina opštine (ha)

63.600

-

Obrasla šumska površina (ha)

16.725

1 984 513

Pošumljeno u šumi (ha)

lišćarima

-

-

četinarima

-

-

Pošumljeno van šume (ha)

lišćarima

2,00

0,7

četinarima

3,55

0,5

Posečena drvna masa – ukupno (m2)

lišćara

6.952

-

četinara

54

-

 

lišćara

6

-