Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za finansije

Gradska uprava za finansije


U Upravi se obavljaju poslovi koji se odnose na:
- planiranje, pripremu i izradu nacrta budžeta Grada, planiranje i praćenje dinamike ostvarivanja prihoda, izradu procene prihoda u tekućoj godini, projekciju sredstava za narednu godinu, izvršenje budžeta, sastavljanje konsolidovanog računa trezora budžeta, praćenje i analizu prihoda budžeta, pripremu nacrta propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda, praćenje korišćenja sredstava za javne i društvene potrebe Grada, budžetsko  računovodstvo, vođenje pomoćnih knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara, robnog i materijalnog knjigovodstva, plata i drugih pomoćnih knjiga, obračun plata, naknada i drugih primanja za organe Grada, blagajničko poslovanje, izradu nacrta propisa i drugih akata u vezi sa finansiranjem Grada i druge poslove u vezi sa finansiranjem poslova iz delokruga Grada u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradska uprava za finansije obavlja i računovodstveno - knjigovodstvene poslove  mesnih zajednica i vodi njihovo materijalno finansijsko poslovanje, evidencije o učešćima građana i uplatama samodoprinosa. 

načelnik Uprave: Zoran Todosijević, dipl. ekonomista


Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu

Odluka o budžetu grada Čačka za 2017. godinu

Građanski budžet - vodič za građane kroz budžet Grada Čačka za 2013. godinu

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava budžeta grada Čačka

Pregled zavedenog samodoprinosa u mesnim zajednicama grada Čačka

Gradska uprava za finansije oglašava poziv za prikupljanje ponuda za deponovanje slobodnih novčanih sredstava konsolidovanog računa trezora: 
 
1. Javni poziv za preuzimanje konkursne dokumentacije za deponovanje slobodnih novčanih sredstava konsolidovanog računa trezora
Preuzmite
2. Konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda za dodelu ugovora za investiranje slobodnih novčanih sredstava konsolidovanog računa trezora Preuzmite

Uputstvo za izradu budžeta grada Čačka za 2023. godinu

 
1. Uputstvo za izradu Odluke o budžetu za 2023 godinu Preuzmite
2. Obrasci za planiranje programskog budžeta - predefinisani Preuzmite
3. Obrazac KF - Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta Preuzmite
4. Obrazac KR - Zahtev za finansiranje KP cija je realizacija u toku Preuzmite
5. Obrazac JS Preuzmite
6. Uputstvo za pripremu programskog budžeta Preuzmite
7. Spisak lica, učenika i iznos Preuzmite
8. Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2023 godinu Preuzmite
9. Tabele za izradu predloga finansijskih planova Preuzmite
10. Uniformni programi i programske aktivnosti JLS Preuzmite
11. Uputstvo Ministarstva finansija za lokal 2023 Preuzmite
12. Rodno odgovorno budžetiranje na lokalu - ciklus pripreme budžeta za 2023. godinu Preuzmite
 
Uputstvo za pripremu predloga izmene i dopune Odluke o budžetu grada Čačka za 2023. godinu
 
Tekst uputstva Preuzmite
Obrasci za planiranje programskog budžeta Preuzmite
Radne tabele za rebalans Preuzmite
Obrazac KR Preuzmite
 
Uputstvo za izradu budžeta grada Čačka za 2021. godinu
 
1. Uputstvo za izradu Odluke o budžetu za 2021-2023 godinu Preuzmite
2. Obrasci za planiranje programskog budzeta - predefinisani Preuzmite
3. Obrazac KF - Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta Preuzmite
4. Obrazac KR - Zahtev za finansiranje KP cija je realizacija u toku Preuzmite
5. Obrazac JS Preuzmite
6. Uputstvo-za-pripremu-programskog-budžeta-2020 Preuzmite
7. Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora Preuzmite
8. Prilog-1-Pregled-broja-zaposlenih-i-sredstava-za-plate-za-2021-godinu Preuzmite
9. Tabele za izradu predloga finansijskih planova Preuzmite
10. Uniformni programi i programske aktivnosti JLS Preuzmite
11. Uputstvo-Ministarstva finansija za-lokal-2021 Preuzmite
12. Rodno odgovorno budžetiranje na lokalu - ciklus pripreme budžeta za 2021. godinu Preuzmite
13. Spisak lica, učenika i iznos Preuzmite

 

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Završni račun budžeta grada Čačka

Za 2022. godinu
 
 
Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2022. godinu sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja  za period 1. januar 2022. godine - 31. decembar 2022. gpdine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova  u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1.januar 2022. godine - 31. decembar 2022. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansisjkim izveštajima za period od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine
 
Za 2021. godinu
 
 
Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2021. godinu sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja  za period 1. januar 2021. godine - 31. decembar 2021. gpdine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova  u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1.januar 2021. godine - 31. decembar 2021. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansisjkim izveštajima za period od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine
 
Za 2020. godinu
 
 
Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2020. godinu sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja  za period 1. januar 2020. godine – 31. decembar 2020. gpdine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova  u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1.januar 2020. godine – 31. decembar 2020. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansisjkim izveštajima za period od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine
 
Za 2019. godinu
 
 
Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2019. godinu sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazlozenjima
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2019. godine - 31. decembar 2019. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2019. godine do 31. decembra 2019. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2019. godine - 31. decembar 2019. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine

 

Za 2018. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2018. godinu

Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2018. godinu sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazlozenjima
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2018. godine-31. decembar 2018. godine
Izveštaj o primlјenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2018. godine do 31. decembra 2018. godine
Izveštajo korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2018. godine - 31. decembar 2018. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detalјan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godineZa 2017. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2017. godinu

Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2017. godinu
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2017. godine-31. decembar 2017. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2017. godine do 31. decembra 2017. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2017. godine - 31. decembar 2017. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detalјan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godineZa 2016. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2016. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2016. godinu
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2016. godine - 31. decembar 2016. godine
Izveštaj o primlјenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2016. godine do 31. decembra 2016. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2016. godine - 31. decembar 2016. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta

Za 2015. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2015. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2015. godinu
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2015. godine - 31. decembar 2015. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2015. godine do 31. decembra 2015. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2015. godine - 31. decembar 2015. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2015. godine
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Računovodstvene politike za budžetsku 2015. godinu


Za 2014. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2014. godinu


Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2014. godine do 31. decembra 2014. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2014. godine do 31. decembra 2014. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2014. godine - 31. decembar 2014. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Računovodstvene politike za budžetsku 2014. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2014. godinu

Za 2013. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2013. godinu

Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2013. godine do 31. decembra 2013. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2013. godine do 31. decembra 2013. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2013. godine - 31. decembar 2013. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2013. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Računovodstvene politike za budžetsku 2013. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2013. godinu


Za 2012. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2012. godinu

Izveštaj velikih ostupanja izmedju odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2012.
godine - 31. decembar 2012. godine

Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženjima na domaćem i stranom tržištu novca

i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu 1. januar 2012. godine - 31. decembar 2012.

godine

Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2012. godine - 31.
decembar 2012. decembar 2012. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period 1. januar 2012. godine - 31.
decembar 2012. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Računovodstvene politike za budžetsku 2012. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2012. godinu


Za 2011. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2011. godinu

Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2011.
godine - 31. decembar 2011. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
izvršenim otplatama dugova u periodu 1. januar 2011. godine - 31. decembar 2011. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2011. godine -
31. decembar 2011. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period 1. januar 2011. godine -
31. decembar 2011. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta


Za 2010. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2010. godinu

Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2010.

godine - 31. decembar 2010. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
i izvrsenim otplatama dugova u periodu 1. januar 2010. godine do 31. decembar 2010.
godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2010. godine do
31. decembra 2010. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period 1. januar 2010. godine do 31.
decembra 2010. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2010. godinu
IZVEŠTAJI O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ČAČKA
 
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine 
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine.
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine.
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2015. godine do 30.09.2015. godine.
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2015. godine do 30.06.2015. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2014. godine do 30.09.2014. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2013. godine do 30.09.2013. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2012. do 30.09.2012. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2012 do 31.06.2012. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2011 do 30.09.2011. godine

Podaci o budžetu grada Čačka

 
 
Odluka o budžetu grada Čačka za 2019. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2018. godinu (I rebalans)
Odluka o budžetu grada Čačka za 2018. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu II rebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu I rebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2017. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu II rebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu I rebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2016. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2015. godinu I rebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2015. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu IIrebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu Irebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2014. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
II rebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
Irebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2013. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu II rebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu I rebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2012. godinu