Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za finansije

Gradska uprava za finansije


U Upravi se obavljaju poslovi koji se odnose na:
- planiranje, pripremu i izradu nacrta budžeta Grada, planiranje i praćenje dinamike ostvarivanja prihoda, izradu procene prihoda u tekućoj godini, projekciju sredstava za narednu godinu, izvršenje budžeta, sastavljanje konsolidovanog računa trezora budžeta, praćenje i analizu prihoda budžeta, pripremu nacrta propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda, praćenje korišćenja sredstava za javne i društvene potrebe Grada, budžetsko  računovodstvo, vođenje pomoćnih knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara, robnog i materijalnog knjigovodstva, plata i drugih pomoćnih knjiga, obračun plata, naknada i drugih primanja za organe Grada, blagajničko poslovanje, izradu nacrta propisa i drugih akata u vezi sa finansiranjem Grada i druge poslove u vezi sa finansiranjem poslova iz delokruga Grada u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradska uprava za finansije obavlja i računovodstveno - knjigovodstvene poslove  mesnih zajednica i vodi njihovo materijalno finansijsko poslovanje, evidencije o učešćima građana i uplatama samodoprinosa. 

načelnik Uprave: Zoran Todosijević, dipl. ekonomista


Izveštaj o radu Gradske uprave za finansije za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu

Odluka o budžetu grada Čačka za 2017. godinu

Građanski budžet - vodič za građane kroz budžet Grada Čačka za 2013. godinu

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava budžeta grada Čačka

Pregled zavedenog samodoprinosa u mesnim zajednicama grada Čačka

Uputstvo za izradu Odluke o budžetu grada Čačka za 2020. godinu

 

1. Uputstvo za pripremu budžeta grada Čačka za 2020. godinu Preuzmite
2. Uputstvo za pripremu odluke o budžetu za 2020. godinu od strane Ministarstva finansija Preuzmite
3. Uputstvo za pripremu programskog budžeta Preuzmite
4. Uniformni programi i programske aktivnosti JLS Preuzmite
5. Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora Preuzmite
6. Tabele za izradu predloga finansijskih planova za ....god. Preuzmite
7. PL-1 PL-2-2019 Preuzmite
8. Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu Preuzmite
9. Spisak lica i iznos Preuzmite
10. Obrazac JS Preuzmite
11. Obrasci za pripremu programskog budžeta - Tabela 4 Preuzmite
12. Obrazac KF - Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta Preuzmite
13. Obrazac KR - Zahtev za finansiranje KP čija je realizacija u toku Preuzmite

 

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine


Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Završni račun budžeta grada Čačka

 
Za 2019. godinu
 
 
Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2019. godinu sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazlozenjima
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2019. godine - 31. decembar 2019. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2019. godine do 31. decembra 2019. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2019. godine - 31. decembar 2019. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine

 

Za 2018. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2018. godinu

Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2018. godinu sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazlozenjima
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2018. godine-31. decembar 2018. godine
Izveštaj o primlјenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2018. godine do 31. decembra 2018. godine
Izveštajo korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2018. godine - 31. decembar 2018. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detalјan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godineZa 2017. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2017. godinu

Finansijski izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za 2017. godinu
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2017. godine-31. decembar 2017. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2017. godine do 31. decembra 2017. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2017. godine - 31. decembar 2017. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detalјan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godineZa 2016. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2016. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2016. godinu
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2016. godine - 31. decembar 2016. godine
Izveštaj o primlјenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2016. godine do 31. decembra 2016. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2016. godine - 31. decembar 2016. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta

Za 2015. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2015. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2015. godinu
Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2015. godine - 31. decembar 2015. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2015. godine do 31. decembra 2015. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2015. godine - 31. decembar 2015. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2015. godine
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Računovodstvene politike za budžetsku 2015. godinu


Za 2014. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2014. godinu


Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2014. godine do 31. decembra 2014. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2014. godine do 31. decembra 2014. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2014. godine - 31. decembar 2014. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Računovodstvene politike za budžetsku 2014. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2014. godinu

Za 2013. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2013. godinu

Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2013. godine do 31. decembra 2013. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 1. januara. 2013. godine do 31. decembra 2013. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2013. godine - 31. decembar 2013. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2013. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Računovodstvene politike za budžetsku 2013. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2013. godinu


Za 2012. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2012. godinu

Izveštaj velikih ostupanja izmedju odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2012.
godine - 31. decembar 2012. godine

Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženjima na domaćem i stranom tržištu novca

i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu 1. januar 2012. godine - 31. decembar 2012.

godine

Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2012. godine - 31.
decembar 2012. decembar 2012. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period 1. januar 2012. godine - 31.
decembar 2012. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Računovodstvene politike za budžetsku 2012. godinu
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2012. godinu


Za 2011. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2011. godinu

Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2011.
godine - 31. decembar 2011. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
izvršenim otplatama dugova u periodu 1. januar 2011. godine - 31. decembar 2011. godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2011. godine -
31. decembar 2011. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period 1. januar 2011. godine -
31. decembar 2011. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta


Za 2010. godinu

Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2010. godinu

Izveštaj velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period 1. januar 2010.

godine - 31. decembar 2010. godine
Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
i izvrsenim otplatama dugova u periodu 1. januar 2010. godine do 31. decembar 2010.
godine
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine za period 1. januar 2010. godine do
31. decembra 2010. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period 1. januar 2010. godine do 31.
decembra 2010. godine
Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta
Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2010. godinu
IZVEŠTAJI O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ČAČKA

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine.
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine.
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2015. godine do 30.09.2015. godine.
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2015. godine do 30.06.2015. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2014. godine do 30.09.2014. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2013. godine do 30.09.2013. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2012. do 30.09.2012. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2012 do 31.06.2012. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Čačka za period od 01.01.2011 do 30.09.2011. godine

Podaci o budžetu grada Čačka

 
 
 
Odluka o budžetu grada Čačka za 2019. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2018. godinu (I rebalans)
Odluka o budžetu grada Čačka za 2018. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu II rebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2017. godinu I rebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2017. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu II rebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu I rebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2016. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2015. godinu I rebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2015. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu IIrebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2014. godinu Irebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2014. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
II rebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2013. godinu
Irebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2013. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu II rebalans
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Čačka za 2012. godinu I rebalans
Odluka o budžetu grada Čačka za 2012. godinu