Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor

Gradska uprava za inspekcijski nadzor

 

Gradska uprava za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada, poslove inspekcijskog nadzora koji su im zakonom povereni iz okvira prava i dužnosti Republike: građevinarstva, prosvete, komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine, donošenje zaključaka o dozvoli izvršenja, poslove prinudnog izvršenja rešenja donetih u postupku inspekcijskog nadzora i vrši druge poslove iz ovih oblasti u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima Grada.

Načelnik Uprave: Igor Krivokapić, dipl. inž. građ.   

 
Na osnovu člana 4. stav 8. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon) i člana 55. stav 1. alineja 7. Odluke o gradskim upravama grada Čačka ("Službeni list grada Čačka“, broj 20/2019), a u vezi Uredbe o ocenjivanju službenika ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 2/2019), načelnik Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, donosi PRAVILNIK o ocenjivanju službenika u GU za inspekcijski nadzor grada Čačka.
 
Izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor za 2019. godinu.

Izveštaj o radu Gradske uprave za Inspekcijski nadzor za 2018. godinu usvojen je zaključkom Gradskog veća grada Čačka, na sednici održanoj 13. marta 2019. godine.

Izveštaj o radu za 2017. godinu