Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Zamenik gradonačelnika

Zamenik gradonačelnika

 

Funkciju zamenika gradonačelnika Čačka obavlja Milica Dačić.Biografija

Rođena je 11.novembra 1988. godine u Čačku.
Završila je osnovnu školu u Mrčajevcima i Gimnaziju u Čačku.
Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu završila je 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,42.
Dva meseca volontirala je u advokatskoj kancelariji. U oktobru mesecu 2012. godine stupila je u radni odnos na određeno vreme kao saradnik u nastavi na predmetima Rimsko pravo i Veliki pravni sistemi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na kom je ostala do oktobra meseca 2014. godine.
Od marta 2015. godine pa do danas radi kao javnobeležnički pripravnik u kancelariji Javnog beležnika u Čačku.
Stipendista je Fonda za mlade talente Republike Srbije - Dositeja i stipendista grada Čačka. Tokom studija bila je učesnik radionica, takmičenja u govorništvu, učesnik međunarodne konferencije – 1700 godina od donošenja Milanskog edikta (sa objavlјenim naučnim radom u Zborniku povodom iste konferencije).
Upisala je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Objavila je dve zbirke pesama. Poezija joj prevođena na švedski jezik. Član je Udruženja književnika Srbije i član Pravnog saveta istog udruženja. Od srednje škole učestvuje u organizaciji međunarodnih „Mrčajevačkih pesničkih susreta“.
Govori engleski jezik.
Bila je odbornik u Skupštini grada Čačka od jula 2016. godine (član Saveta za mlade, član Saveta za Statut, druge propise i organizaciju, Komisije za dodelu sredstava udruženjima i Radnog tima za osnivanje slobodne zone grada Čačka).