Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Gradska uprava

Gradska uprava

Poslove Gradske uprave grada Čačka obavljaju gradske uprave za pojedine oblasti:


1. Gradska uprava za finansije
2. Gradska uprava za urbanizam
3. Gradska uprava za društvene delatnosti
4. Gradska uprava za lokalnu poresku administraciju
5. Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj
6. Gradska uprava za inspekcijski nadzor
7. Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove
8. Gradska uprava za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća

          Odluka o gradskim upravama grada Čačka