Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Građevinska inspekcija

Građevinska inspekcija


Građevinski inspektor Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, postupa na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji /"Sl. glasnik RS", broj 72/2009 i 24/2011, 121/12, 132/2014 i 145/2014/, Zakona o inspekcijskom nadzoru /"Sl.glasnik RS", broj 36/2015/, Zakona o opštem upravnom postupku /"Sl. list SRJ", broj 33/97 i 31/2001/ i /"Sl.glasnik RS", broj 30/2010/, kao i Odluke o gradskim upravama /"Sl. list grada Čačka", broj 8/2008/.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019.godinu u oblasti građevinske inspekcije.

Rešenje o rušenju


Preuzmite rešenje

Kontrolne liste


01 Kontrolna lista - Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova Preuzmite
02 Kontrolna lista - Za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji Preuzmite
03 Kontrolna lista - Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja Preuzmite
04 Kontrolna lista - Za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta Preuzmite
05 Kontrolna lista - Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta Preuzmite

Popis i ozakonjenje objekata


Program popisa nezakonito izgrađenih objekata Preuzmite
Vodič za ozakonjenje Preuzmite
Obrazac Obaveštenja građevinskoj inspekciji o nezakonito izgrađenom objektu Preuzmite
Pojedinačni popisni list Preuzmite