Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Komunalna inspekcija

Komunalna inspekcija

Komunalna inspekcija vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o komunalnim delatnostima i propisa donetih na osnovu ovog zakona, inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, inspekcijskog nadzora nad radom komunalnih preduzeća, stara se o izvršavanju rešenja donetih o postupku inspekcijskog nadzora, preduzima mere za koje je ovlašćena zakonom, drugim propisom ili opštim aktom.
 
U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalna inspekcija primenjuje sledeće propise:
Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), 
  Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, broj 36/15, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018),
  Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018),
  Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br. 104/2016 i 9/2020-dr. zakon),
  Odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja za zaštitu na teritoriji grada Čačka („Sl. list grada Čačka“ br. 23/2012),
  Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima („Sl. list grada Čačka“ br. 14/2018),
  Odluka o privremenim objektima („Sl. list grada Čačka“ br. 6/2019),
  Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Sl: list grada Čačka“ br. 17/2013),
  Odluka o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Čačak („Sl. list opštine Čačak“ br. 7/2006 i 8/2006 i „Sl. list grada Čačka“ br. 4/2009 i 10/2009),
  Odluka o održavanju i uređivanju grobalja i sahranjivanju („Sl. list opštine Čačak“ br. 4/2007 i „Sl. list grada Čačka“ br. 15/2009 i 9/2011),
  Odluka o javnom vodovodu i kanalizaciji grada Čačka („Sl. list grada Čačka“br. 13/2008 i 9/2011),
  Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom grada Čačka („Sl. list grada Čačka“ br. 13/2019),
  Odluka o održavanju čistoće i komunalnom redu («Sl. list grada Čačka», broj 24/2018),
  Odluka o obacvljanju komunalne delatnosti obezbeđenja javnog osvetljenja («Sl. list grada Čačka», broj 11/2018),
  Odluka o održavanju  javnih zelenih površina («Sl. list grada Čačka», broj 3/2018),
  Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom («Sl. list grada Čačka», broj 14 /2018),
  Odluka o pijacama («Sl. list grada Čačka», broj 3/2018).

Šef inspekcije: Puzić Mikailo

Šestomesečni plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za period 01.07.-31.12.2023.
Plan inspekcijskog nadzora Komunalne inspekcije grada Čačka za 2023. godinu.
 

Kontrolne liste komunalne inspekcije

 

Komunalni red-KL 1-Ostavljanje stvari i dr. Preuzmite
Komunalni red-KL 2-Vršenje zabranjenih radnji na javnim površinama Preuzmite
Komunalni red-KL 3-Uklanjanje snega i leda Preuzmite
Komunalni red-KL 4-Raskopavanje javnih površina Preuzmite
Komunalni red-KL 5-Čišćenje i pranje površina javne namene Preuzmite
Komunalni red-KL 6-Sakupljanje komunalnog otpada Preuzmite
Komunalni red-KL 7-Održavanje zelenih površina Preuzmite
Komunalni red-KL 8-Spoljni delovi zgrade Preuzmite
Komunalni red-KL 9-Oštećenja površina javnog saobraćaja i dr. Preuzmite
Komunalni red-KL 10-Dvorišta i neizgrađene parcele Preuzmite