Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Prosvetna inspekcija

Prosvetna inspekcija

 
Prosvetni inspektor Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, postupa na osnovu:
 
  Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), 
  Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, broj 36/15, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018)
  Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. Zakon i 6/2020),
  Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  („Sl. glasnik RS“ br. 55/13, 101/2017 i 27/2018-dr. zakon),
  Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ br. 55/13, 101/2017, 27/2018- dr. Zakon i 6/2020),
  Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 18/2010, 101/2017, 113/2017-dr. zakon, 95/2018-dr. zakon, 10/2019-dr. zakon),
  Zakon o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“ br. 55/13, 88/2017-dr. Zakon, 27/2018- dr.zakon i 6/2020-dr. zakon).
 

Šef prosvetne inspekcije: Olgica Glišić, dipl. pravnik.

Šestomesečni plan inspekcijskog nadzora za period od 01.07.2023. do 31.12.2023.
Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2022/2023. godinu u oblasti prosvetne inspekcije.


Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove.

 
Zajedničke kontrolne liste Preuzmite
Kontrolna lista za predškolsko vaspitanje Preuzmite
Kontrolna lista za osnovno obrazovanje Preuzmite
Kontrolna lista za srednje obrazovanje Preuzmite