Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Prosvetna inspekcija

Prosvetna inspekcija


Prosvetna inspekcija vrši poslove inspekcijskog nadzora postupanja škole u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, pregleda škole u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja delatnosti, preduzimanja mera radi ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, nastavnika, odnosno saradnika i direktora, kontrole ispunjenosti uslova za upis dece u školu, preduzima mere za koje je ovlašćena zakonom, drugim propisom ili opštim aktom.
Propisi:
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja («Sl.glasnik RS», broj 62/03, 64/03 – ispr.58/04, 62/04 – ispr, 101/05 – dr.Zakon 79/05 – dr.Zakon, 81/05 ispr. Dr.Zakona i 83/05 – ispr.dr.Zak.).

Šef inspekcije: Lalić Miodrag, dipl. pravnik


Uputstvo za osnivanje predškolske ustanove.


Predlog godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2018/2019. godinu
 

Zajedničke kontrolne liste Preuzmite
Kontrolna lista za predškolsko vaspitanje Preuzmite
Kontrolna lista za osnovno obrazovanje Preuzmite
Kontrolna lista za srednje obrazovanje Preuzmite