Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za zaštitu životne sredine vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom propisa iz oblasti zaštite životne sredine iz nadležnosti grada, stara se o izvršavanju rešenja donetih o postupku inspekcijskog nadzora, preduzima mere za koje je ovlašćena zakonom, drugim propisom ili opštim aktom.
Propisi:
Zakon o zaštiti životne sredine («Sl.glasnik RS», broj 135/2004)
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.glasnik RS», broj 135/04 i 36/09)
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu («Sl.glasnik RS», broj 36/09)
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini («Sl.glasnik RS», broj 36/09)
Zakon o zaštiti vazduha («Sl.glasnik RS», broj 36/09)
Zakon o zaštiti prirode («Sl.glasnik RS», broj 36/09)
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja («Sl.glasnik RS», broj 36/09

Šef inspekcije: Dr Biljana Nikolić

 Izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine.
Izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine u periodu 01.01. - 31.12.2017. godine.

Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja

 

U toku je projekat „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja“ koju realizuje Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine RS. Ovaj projekat obuhvata implementaciju Uredbe o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija („Sl. Glasnik RS“ br.100/11) kroz izradu Registra VOC operatera koji imaju obaveze u pogledu smanjenja i kontrole emisija VOC kao i redovnog monitoringa i izveštavanja Agenciji. Da bi Registar VOC operatera bio uspešno i validno urađen, sa podacima koji će dati pravu sliku o upotrebi organskih rastvarača, neophodna je saradnja svih nas.

Ministarstvo zaštite životne sredine je Inspekciji za zaštitu životne sredine Grada Čačak poverilo obavezu dostave upitnika pravnim licima, kao i njihovo dalje prosleđivanje.

Spisak operatera sa teritorije Grada Čačka, kao i originalni upitnici, nalazi se u nastavku dokumenta.

 
Spisak operatera sa teritorije Grada Čačka Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 8) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 7 i 9) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 11) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 16) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 17) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 17 i 20) Preuzmite
Upitnik (Aktivnost 19) Preuzmite

 

Kontrolne liste- Zaštita životne sredine u industrijskim postrojenjima

КL-01-01/02 - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
KL-10-01/02 – Zaštita od buke
KL-11-01/02 – Dostava podataka prema Zakonu o zaštiti životne sredine
KL-03-02/01 – Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja
KL-05-02/01 – Zaštita vazduha kod stacionarnih postrojenja bez kontinualnog merenja
KL-06-01/02 – Zaštita vazduha kod benzinskih stanica
KL-08-01/02 – Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

- Kontrola upravljanja otpadnom:

KL-04-01/02 – Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom
KL-01-02/01 – Operater postrojenja za upravljanje otpadom
KL-02-01/02 – Subjekt upravljanja ambalažnim otpadom

- Zaštita od nejonizujućih zračenja:

KL-01-01/02 – Korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja

- Zaštita prirode:

KL-19-01/02 – Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja- upravljanje
KL-20-01/02 – Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja- obaveze upravljača


Plan inspekcijskog nadzora za 2020. godinu Inspekcije za zaštitu životne sredine
Plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu Inspekcije za zaštitu životne sredine
Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu Inspekcije za zaštitu životne sredine
Plan inspekcijskog nadzora za 2017. godinu Inspekcije za zaštitu životne sredine