Nalazite se: Početna - Uprava - Gradska uprava za inspekcijski nadzor - Inspekcija za lokalni prevoz i puteve

Inspekcija za lokalni prevoz i puteve

Inspekcija za lokalni prevoz i puteve vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i propisa donetih na osnovu ovog zakona a koji se odnosi na vanlinijski prevoz putnika, linijski i vanlinijski prevoz stvari, prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari i autotaksi prevoz, inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o javnim putevima i propisa donetih na osnovu ovog zakona a koji se odnose na lokalne i nekategorisane puteve, stara se o izvršavanju rešenja donetih u postupku inspekcijskog nadzora, obavlja stručne poslove i upravne poslove tehničkog i normativnog regulisanja saobraćaja, preduzima mere za koje je ovlašćena zakonom, drugim propisom ili opštim aktom .
Propisi:
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju («Sl.glasnik RS», broj 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 i 62/06)
Zakon o javnim putevima («Sl.glasnik RS», broj 101/05 i 123/07)
Odluka o prevozu u gradskom i prigradskom saobraćaju («Sl.list opštine Čačak», broj 3/02, 11/2004)
Odluka o auto taksi prevozu na teritoriji grada Čačak («Sl.list grada Čačka», broj 17/06, 2/08 i 21/09)
Odluka o lokalnim i nekategorisanim putevima («Sl.list opštine Čačak», broj 2/96, 5/03 i 11/04)

Šef inspekcije: Dragana Krvavac,dipl.ing.saobr.

Plan inspekcijskog nadzora Inspekcije za lokalni prevoz i puteve grada Čačka za 2019 godinu


Preuzmite plan.

Kontrolne liste inspekcije za lokalne prevoz i puteve

 

1. Javni linijski prevoz putnika KL1 Preuzmite
2. Uslovi za obavljanje javnog linijskog prevoza putnika KL2 Preuzmite
3. Obaveze prevoznika KL3 Preuzmite
4. Vozilo KL4 Preuzmite
5. Obaveze vozača KL5 Preuzmite
6. Taksi prevoz KL6 Preuzmite
7. Upravljanje i održavanje javnih puteva KL7 Preuzmite
8. Zabranjene radnje na putu KL8 Preuzmite